Streszczenie

W tym artykule opisano aktualizację oprogramowania, który pozwala programowi serwer host-Initiated przetwarzania (HIP) do wydawania kilku wysyła do aplikacji klienta, który jest uruchomiony na komputerze typu IBM mainframe.


Rozwiązanie

Informacje dotyczące zbiorczej aktualizacji

Obsługiwaną poprawkę, która zmienia zachowanie domyślne serwery integracji hosta jest teraz dostępne z Microsoft Support. Jednak ta funkcja jest przeznaczona do zmiany tylko w tym artykule opisano zachowanie. Zastosować go tylko do systemów, które rzeczywiście tego wymagają.

Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w zbiorczej aktualizacji 2 dla programu Host Integration Server 2013.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Funkcja przetwarzania Transaction Integrator Host-Initiated umożliwia aplikacji klienckiej, która jest uruchomiona na IBM mainframe wywołać obiektu.NET Framework, który jest zdefiniowany w aplikacji opartych na systemie Windows. Ta funkcja umożliwia również przekazywanie parametrów do obiektu i odbierać parametry (dane) z obiektu aplikacji klienta. W oryginalny projekt programu HIP serwer wysyła parametry odbierania do aplikacji wywołującej hosta IBM w jednym operacja wysyłania.

Po zastosowaniu tej aktualizacji program serwera HIP można wysłać parametry (dane) do aplikacji klienta firmy IBM w wielu operacji wysyłania. Ta nowa funkcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy HIP nawiązuje połączenie typu IBM mainframe przy użyciu punktu końcowego SNA do komunikowania się, aby używać sesji APPC (LU 6.2).

Aby obsługiwać wysyłania wielu parametrów (dane), powrót do aplikacji wywołującej hosta IBM, kontekst serwera przetwarzania host-Initiated zaktualizowano nową właściwość SendDataDelegate . Właściwości kontekstu serwera SendDataDelegate akceptuje obiekt, który jest albo ciąg .NET lub obiekt, który jest zdefiniowany jako struktura w pliku hosta Integrator definicji XML (HIDX), który używa jego projektanta w programie Visual Studio. Właściwość SendDataDelegate używa zdefiniowanych ciąg .NET lub struktury do ustalenia, jakie dane do wysyłania do aplikacji klienckiej na komputerze typu IBM mainframe. Program serwera HIP używany następujący format do wywołania SendDataDelegate słowa kluczowego:

serverContext.SendDataDelegate(myDataStructure);


Na przykład:

string myString = “My String Data”;serverContext.SendDataDelegate(myString);


Uwaga Właściwość Mydatastructurereprezentuje reprezentuje strukturę, która jest zdefiniowana w pliku HIDX, który z kolei zawiera opis danych, które zostaną wysłane do aplikacji klienta.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×