Symptomy

W niektórych scenariuszach należy przestrzegać FIPS (Federal Information Processing Standards) do szyfrowania danych. Jeśli wymuszanie FIPS jest włączone, dane mogą być szyfrowane przy użyciu tylko implementacje zgodnych z FIPS. Po włączeniu rejestrowania inspekcji skrzynki pocztowej w 2019 Microsoft Exchange Server lub Exchange Server 2016, implementacja SHA1Managed będą używane do szyfrowania danych. W związku z tym Inspekcja skrzynki pocztowej nie powiedzie się i zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

System. InvalidOperationException: Ta implementacja nie jest częścią algorytmów kryptograficznych zatwierdzonych przez platformę Windows Platform FIPS.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować jedną z następujących aktualizacji:

Informacje

Zapoznaj się z terminologią używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×