Wprowadzenie

O Microsoft .NET Framework 4.8

Microsoft .NET Framework 4.8 to w wysokim stopniu kompatybilna aktualizacja środowiska .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 i 4.7.2. 

Pakiet offline może być używany w sytuacjach, w których program instalacyjny sieci Web nie może być używany z powodu braku połączenia internetowego. Ten pakiet jest większy niż program instalacyjny dostępny w sieci Web i nie zawiera pakietów językowych. Zaleca się używanie instalatora z sieci Web zamiast instalatora offline, aby zapewnić optymalne działanie i wymagania dotyczące przepustowości.

Po instalacji tego pakietu instalowane są dodatkowo następujące pakiety lub aktualizacje w danym systemie operacyjnym:

 • W systemach Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, aktualizacja usługi .NET Framework 4.8 (KB4503548) jest wymieniona jako produkt zainstalowany na liście Programy i funkcje w Panelu sterowania.

 • W systemie Windows Server 2012 aktualizacja systemu Microsoft Windows (KB4486081) znajduje się na liście Zainstalowane aktualizacje w Panelu sterowania. W systemie Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2 aktualizacja systemu Microsoft Windows (KB4486105) jest wyświetlana na liście Zainstalowane aktualizacje w Panelu sterowania.

 • W systemie Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2 aktualizacja systemu Microsoft Windows (KB4486105) jest wyświetlana na liście Zainstalowane aktualizacje w Panelu sterowania.

 • W systemie Windows 10 Anniversary Update (wersja 1607), Windows 10 Creators Update (wersja 1703) i Windows Server 2016 znajduje się na liście Zainstalowane aktualizacje w Panelu sterowania jako Aktualizacja systemu Microsoft Windows (KB4486129).

 • W aktualizacji Windows 10 Fall Creators w wersji 1709, aktualizacji Windows 10 z kwietnia 2018 r. (wersja 1803), aktualizacji Windows10 z października 2018 r. (wersja 1809) i Windows Server 2019 jest wymieniona jako aktualizacja dla systemu Microsoft Windows (KB4486153) w obszarze Zainstalowane aktualizacje w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pobierania

Następujące pliki zostały udostępnione do pobrania w Centrum pobierania .NET:

Pobierz teraz pakiet instalacyjny Microsoft .NET Framework 4.8 w wersji offline

Dla systemu Windows 8.1:

Pobierz teraz pakiet programu Microsoft .NET Framework 4,8.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, zobacz Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online.

Oświadczenie o przeskanowaniu pod kątem wirusów: Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

W tej aktualizacji naprawiono następujące problemy .NET Framework 4.8.

ASP.NET:

 • Naprawiono błąd inicjowania System.Web.Caching podczas korzystania z pamięci podręcznej ASP.NET na komputerach bez usług IIS.

Formularze systemu Windows:

 • Naprawiono możliwość wybrania pola edycji tekstu ComboBox za pomocą wciśnięcia przycisku myszy + Przenieś.

 • Naprawiono problem z interakcją między kontrolkami użytkownika WPF i hostingiem aplikacji WinForms podczas przetwarzania danych wejściowych klawiatury.

 • Naprawiono problem z ogłaszaniem Narrator/NVDA akcji rozwijania i zwijania ComboBox w PropertyGrid.

 • Naprawiono problem z renderowaniem przycisku „...” kontrolki PropertyGrid w trybie HC, aby narysować tło przycisku i kropki z kontrastem.

WPF:

 • Naprawiono przeciek dojścia podczas tworzenia Window w aplikacjach WPF, które są manifestowane dla Per Monitor DPI V2 Awareness.  Wyciek ten może prowadzić do zewnętrznych wywołań GC.Collect, które mogą mieć wpływ na wydajność w scenariuszach tworzenia okna.

 • Naprawiono regresję spowodowaną przez poprawkę błędów obejmujących powiązania z DataContext jawnie w ścieżce powiązania.

Więcej informacji

Znane problemy w .NET Framework 4.8 znajdziesz w sekcji Znane problemy .NET Framework 4.8.

Ta wersja programu .NET Framework działa równocześnie z programem .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 i wcześniejszymi wersjami, ale dokonuje aktualizacji w miejscu dla programu .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 i 4.7.2.

Przełączniki wiersza polecenia dla tej aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych opcji wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, zobacz sekcję „Opcje wiersza polecenia” w Przewodniku wdrożenia usługi .NET Framework dla programistów.

Wymagania dotycz¹ce ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji korzystających z usługi .NET Framework.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Usługa .NET Framework 4.8 (instalator w wersji offline) obsługuje następujące systemy operacyjne:

Klient

 • Windows 10 wersja 1809

 • Windows 10 wersja 1803

 • Windows 10 wersja 1709

 • Windows 10 wersja 1703

 • Windows 10 wersja 1607

 • Windows 8.1

 • Windows 7 z dodatkiem SP1

Serwer

 • Windows Server 2019

 • Windows Server wersja 1803

 • Windows Server wersja 1809

 • Windows Server 2016

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows Server 2012

 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×