We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalowaćMicrosoft Defender na swoich urządzeniach. I tak, urządzenia... zachęcamy do zainstalowania na maksymalnie 5 urządzeniach na osobę.

Ważne: Ten artykuł dotyczy aplikacjiMicrosoft Defender dołączonej do subskrypcji Microsoft 365 Family lub Personal. Jeśli szukasz informacji o programie antywirusowym Microsoft Defender wbudowanym w system Windows, zobacz Dbaj o bezpieczeństwo dzięki Zabezpieczenia Windows.

Chcesz wypróbować tę funkcję?

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.
 1. Otwórz https://aka.ms/AndroidDefender (lub zeskanuj poniższy kod QR) na urządzeniu Android, aby przejść do Microsoft Defender w sklepie Google Play.

  Uwaga: Jeśli urządzenie ma zarówno profil osobisty, jak i profil służbowy, należy zainstalować aplikację w profilu osobistym.

  Kod QR usługi Defender w sklepie Google Play

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie Sklep Play.

 3. Po zainstalowaniu zaloguj się przy użyciu osobistego konta Microsoft (na przykład @outlook.com, @hotmail.com lub @live.com), które jest skojarzone z Subskrypcją platformy Microsoft 365.

Po pierwszym zalogowaniu się doMicrosoft Defender na Android przeprowadzimy Cię przez kilka prostych kroków, które zaczynają się od skonfigurowania ochrony sieci Web. W trakcie tego procesu poprosimy Cię o udzielenie usłudze Defender uprawnień do wykonywania dwóch czynności: uruchamiania w tle i korzystania z usługi ułatwień dostępu.

Uruchamianie w tle 

Narzędzie zabezpieczeń, które działa tylko czasami, nie jest tak skuteczne. Chcesz, abyMicrosoft Defender zawsze pilnować Twoich pleców, chroniąc cię przed złośliwymi witrynami, których się nie spodziewałeś. Aby to zrobić, usługa Defender potrzebuje uprawnień do uruchamiania w tle.

Usługa ułatwień dostępu

Aby upewnić się, że witryna, do której się wybierasz, nie jest znana jako niebezpieczna, usługa Defender musi być w stanie zobaczyć adres. Aby to zrobić naAndroid, używamy usługi ułatwień dostępu do czytania niemal dosłownie adresu z przeglądarki.

Ważne: Tylko jedna aplikacja naraz może mieć uprawnienia do korzystania z usługi ułatwień dostępu. Jeśli nadasz to uprawnienie innej aplikacji, ochrona sieci Web w usłudze Defender zostanie wyłączona.

Po skonfigurowaniu ochrony sieci Web skonfigurujemy ochronę przed złośliwym oprogramowaniem. W tym celu należy poprosić o kilka dodatkowych uprawnień.

Uzyskiwanie dostępu do magazynu urządzeń

Microsoft Defender skanuje aplikacje i pliki na urządzeniu, aby obserwować potencjalne zagrożenia. Aby to zrobić, musi mieć dostęp do tych plików. Korzystamy z tego uprawnienia tylko w celu wyszukiwania złośliwych aplikacji, co odbywa się w całości na twoim urządzeniu. Żadne informacje o aplikacjach i plikach nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wysyłanie powiadomień

Jeśli chceszMicrosoft Defender poinformować Cię, czy znajdziemy zagrożenie, musisz zezwolić nam na wysyłanie Ci powiadomień na Twoim urządzeniu.

Uruchamianie w tle

Uwaga: Jeśli zezwolono już na uruchamianieMicrosoft Defender w tle w celu ochrony sieci Web, monit o to uprawnienie nie zostanie ponownie wyświetlony.

Ochrona urządzenia to praca w pełnym wymiarze godzin, ale prawdopodobnie chcesz używać urządzenia do innych celów, takich jak wiadomości SMS, granie w gry, praca i rozrywka. ZezwalającMicrosoft Defender na działanie w tle, zapewniasz nam bezpieczeństwo przez cały czas.

Zakończmy skanowanie 

Na koniec Microsoft Defender uruchomi wstępne skanowanie urządzenia, aby sprawdzić, czy istnieją już zagrożenia. To skanowanie zwykle trwa tylko minutę lub dwie. 

Jeśli to skanowanie początkowe znajdzie jakiekolwiek zagrożenia,Microsoft Defender powiadomi Cię i pomoże Je usunąć.

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.
 1. Otwórz https://aka.ms/iosDefender(lub zeskanuj poniższy kod QR) na urządzeniu z systemem iOS, aby przejść do Microsoft Defender w apple App Store i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.
  Kod QR dla Microsoft Defender w sklepie z aplikacjami iTunes

 2. Po zainstalowaniu zaloguj się przy użyciu osobistego konta Microsoft (na przykład @outlook.com, @hotmail.com lub @live.com), które jest skojarzone z Subskrypcją platformy Microsoft 365.

Gdy po raz pierwszy zalogujesz się doMicrosoft Defender w systemie iOS, przeprowadzimy Cię przez kilka prostych kroków w celu skonfigurowania ochrony sieci Web. W trakcie tego procesu poprosimy Cię o zezwolenie usłudze Defender na wykonywanie dwóch czynności: konfigurowanie lokalnej wirtualnej sieci prywatnej (VPN) i zezwalanie na powiadomienia.

Lokalny vpn?

Ze względu na wbudowane ustawienia zabezpieczeń w systemie iOS inne aplikacje nie widzą adresu (URL), który próbuje otworzyć aplikacja, w tym otwieranych w przeglądarce internetowej. Aby upewnić się, że witryna, do której się wybierasz, nie jest znana jako niebezpieczna, usługa Defender musi mieć możliwość wyświetlenia adresu.

W tym celu skonfigurujemy lokalną sieć VPN. Nazywa się to lokalnym vpn, ponieważ nigdy nie opuszcza twojego urządzenia — jest to tylko połączenie między przeglądarką a Microsoft Defender uruchomione na urządzeniu.

Gdy klikniesz link, przeglądarka wysyła adres, na który przechodzisz za pośrednictwem tej lokalnej sieci VPN, do usługi Defender. Usługa Defender sprawdza adres, a następnie (zakładając, że jest dobry) pozwala przeglądarce otworzyć tę witrynę. Wszystko dzieje się tak szybko, że nawet nie zauważysz.

Zezwalaj na powiadomienia

Jeśli okaże się, że witryna jest złośliwa, oznacza to, że powiadomienia przychodzą. Blokujemy dostęp do witryny, ale system iOS nie pozwoli nam powiadomić Cię o problemie w przeglądarce, więc zamiast tego wysyłamy Ci powiadomienie z informacją, że witryna, do której próbujesz przejść, jest niebezpieczna. Z tego powiadomienia możesz zamknąć kartę przeglądarki i zachować bezpieczeństwo. Jeśli masz też pewność, że witryna jest bezpieczna, możesz mimo to przejść do tej witryny.

Ważne: Możesz nie zezwalać na powiadomienia, a ochrona sieci Web nadal będzie działać, ale nie otrzymasz powiadomienia, że to usługa Defender zablokowała witrynę, do którą próbujesz przejść.

Uwaga:  Microsoft Defender nie jest obecnie obsługiwane na urządzeniach opartych na procesorze ARM.

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.
 1. Otwórz https://aka.ms/WindowsDefender, aby przejść do Microsoft Defender w Microsoft Store, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj.

 2. Po zainstalowaniu zaloguj się przy użyciu osobistego konta Microsoft (na przykład @outlook.com, @hotmail.com lub @live.com), które jest skojarzone z Subskrypcją platformy Microsoft 365.

Uwaga:  Microsoft Defender na komputerze Mac wymaga systemu macOS 10.14 lub nowszego.

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.
 1. Otwórz https://aka.ms/MacDefender na urządzeniu, aby pobrać WDAV. Plik instalacyjny PKG.

 2. Otwórz plik pakietu WDAV na komputerze Mac i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

 3. Po zainstalowaniu zaloguj się przy użyciu osobistego konta Microsoft (na przykład @outlook.com, @hotmail.com lub @live.com), które jest skojarzone z Subskrypcją platformy Microsoft 365.

Gdy po raz pierwszy zalogujesz się doMicrosoft Defender na komputerze Mac, przeprowadzimy Cię przez kilka prostych kroków, aby skonfigurować ochronę przed złośliwym oprogramowaniem na Twoim urządzeniu.

W trakcie tego procesu musisz nadaćMicrosoft Defender kilka uprawnień, aby umożliwić ci ochronę.

Dostęp do systemu

Na początek musisz otworzyć ustawienia zabezpieczeń, a następnie wykonać następujące czynności:

1. Wybierz kłódkę w lewym dolnym rogu, aby móc wprowadzać zmiany. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła lub innego uwierzytelniania.

2. Zanim będzie można go używać, powinien zostać wyświetlony monit z informacją, że niektóre programy systemowe wymagają Twojej uwagi.  Wybierz przycisk Szczegóły.

Wybierz kłódkę, aby odblokować ustawienia, a następnie wybierz pozycję "Zezwalaj".

3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o wybranie opcji Microsoft Defender i rozszerzenia Microsoft Defender, wybierz oba te opcje, a następnie przycisk OK.

Uwaga: Jeśli używasz systemu macOS Catalina (10.15), zamiast pozycji Szczegóły możesz po prostu wyświetlić przycisk Zezwalaj

Gdy to zrobisz, ponownie wybierz kłódkę, aby zapobiec dalszym zmianom.

Uzyskiwanie dostępu do plików

Następnie będziemy potrzebować uprawnień dostępu do Twoich plików. Microsoft Defender skanuje aplikacje i pliki w poszukiwaniu zagrożeń i może to zrobić tylko wtedy, gdy ma uprawnienia dostępu do plików. Poprosimy Cię o wybranie pozycji Otwórz ustawienia prywatności, a następnie wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz pozycję Pełny dostęp do dysku.

2. Wybierz pozycję Microsoft Defender i (jeśli jest widoczna) Microsoft Defender Rozszerzenie.

Zakończmy skanowanie 

Na koniec Microsoft Defender uruchomi wstępne skanowanie urządzenia, aby sprawdzić, czy są już na nim jakieś zagrożenia. To skanowanie może trochę potrwać — w zależności od szybkości urządzenia i liczby posiadanych aplikacji — ale możesz nadal korzystać z komputera, gdy skanowanie działa w tle.

Jeśli to skanowanie początkowe znajdzie jakiekolwiek zagrożenia,Microsoft Defender powiadomi Cię i pomoże Je usunąć.

Porada: JeśliMicrosoft Defender pomyślnie zainstalowano i uruchomiono, na pasku tytułu obok zegara w prawym górnym rogu będzie widoczna jego ikona. 
Ikona Microsoft Defender na pasku tytułu komputera Mac

Udostępnianie statusu zabezpieczeń organizatorom w rodzinie

Jeśli jesteś częścią subskrypcji Microsoft 365 Family ostatnim krokiem jest określenie, czy chcesz udostępnić swój status zabezpieczeń organizatorom w rodzinie. Organizator rodziny to osoba, która ustanowiła subskrypcję Microsoft 365 Family, oraz pozostali członkowie rodziny, których ta osoba wybrała jako organizatorów rodziny.

Udostępniając status zabezpieczeń, ułatwiasz organizatorom w rodzinie zapewnienie bezpieczeństwa twoich urządzeń i tożsamości. Udostępnia to jedynie informacje dotyczące monitorowania zabezpieczeń i tożsamości z usługi Defender, a nie żadne inne informacje o urządzeniu użytkownika ani jakiekolwiek pliki osobiste. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ochrona całej rodziny za pomocą Microsoft Defender.

Po zakończeniu tego procesu przejdziemy do Twojego pulpitu nawigacyjnegoMicrosoft Defender i wszystko będzie gotowe.

Następnie zobacz Wprowadzenie do Microsoft Defender.

Masz więcej pytań dotyczących instalowania usługi Defender?

Odwiedź społeczność Microsoft Defender Answers

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×