Internet Explorer: polecenie „Wyślij do programu OneNote” nie działa

Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Użytkownik powinien wiedzieć, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Symptomy

Po odinstalowaniu jednego z następujących programów i kliknięciu prawym przyciskiem myszy strony sieci Web w programie Internet Explorer jest wyświetlane menu skrótów, w którym widać polecenie Wyślij do programu OneNote:

 • Microsoft OneNote 2010

 • Microsoft Office 2010

 • Microsoft OneNote 2013

 • Microsoft Office 2013


Następnie w razie kliknięcia polecenia Wyślij do programu OneNote nic się nie dzieje.

Uwagi

 • Jeśli program OneNote nie jest zainstalowany, polecenie menu Wyślij do programu OneNote nie powinno być widoczne.

 • Ten problem może także wystąpić, jeśli odinstalowano program OneNote lub pakiet Office 2010 bądź 2013, a następnie zainstalowano ponownie program OneNote lub pakiet Office 2010 bądź 2013 w nowej lokalizacji na komputerze.

 • Menu skrótów nie jest zlokalizowane, jeśli nieangielskojęzyczną wersję pakietu Office 2013 zainstalowano przy użyciu technologii Szybka instalacja.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ dane polecenia Wyślij do programu OneNote pozostają w rejestrze po odinstalowaniu programu OneNote 2010 lub 2013 bądź usunięciu i ponownym zainstalowaniu programu OneNote 2010 lub 2013.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z poniższych metod.

Metoda 1

Usuń program OneNote 2010 lub 2013 bądź pakiet Office 2010 lub 2013, a następnie zainstaluj go ponownie w jego pierwotnej lokalizacji.


Metoda 2

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Ich usunięcie może wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik modyfikuje rejestr na własną odpowiedzialność.

Przeprowadź edycję rejestru, aby usunąć polecenie z menu skrótów programu Internet Explorer lub aby polecenie w menu skrótów programu Internet Explorer kierowało do bieżącej lokalizacji programu OneNote. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy na komputerze.

 2. Uruchom Edytor rejestru. W tym celu użyj jednej z następujących metod, zależnie od wersji systemu Windows:

  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk Start, wpisz ciąg regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Rozwiń następujący podklucz rejestru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\Send to OneNote

 4. Wyeksportuj podklucz rejestru. Możesz także utworzyć kopię zapasową wartości w podkluczu rejestru. Aby wyeksportować podklucz i utworzyć kopię zapasową, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy podklucz rejestru, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.

  2. Z listy Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać wpisy rejestru.

  3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku dla pliku reg, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Usuń lub edytuj polecenie Wyślij do programu OneNote. Aby usunąć polecenie Wyślij do programu OneNote, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij polecenie Wyślij do programu OneNote.

  2. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Potwierdzanie usunięcia klucza.

  3. Kliknij przycisk Tak.  Aby edytować polecenie Wyślij do programu OneNote, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij polecenie Wyślij do programu OneNote.

  2. Na liście Nazwa kliknij dwukrotnie pozycję (Domyślna). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie ciągu.

  3. W polu Dane wartości wpisz następujący ciąg:

   res:// dysk \ ścieżka \ONBttnIE.dll/105

   UwagaW tym ciągu symbol zastępczy dysk odzwierciedla literę dysku, na którym jest zainstalowany program OneNote, a symbol zastępczy ścieżka pełną ścieżkę pliku ONBttnIE.dll.

  4. Kliknij przycisk OK.

 6. W menu Rejestr kliknij polecenie Zakończ.

 7. Ponownie uruchom komputer.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×