Symptomy

W Skype Microsoft Business Server 2019 lub Skype Business Server 2015, można zdefiniować parametr IgnoreLocal na wartość True w polecenia cmdlet Set-CsImFilterConfiguration na ominięcie wiadomości błyskawicznych (IM) filtrowanie na lokalne intranet Uniform Resource Identifier (URI) w IMs. Wiadomości Błyskawiczne, który zawiera dowolny adres URL, takich jak http://contoso.com/site (contoso.com jest domena lokalna) nadal jest filtrowana.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ wyrażenia regularnego w filtrze wiadomości Błyskawicznych nie jest poprawnie podczas analizowania zawartości w formacie HTML lub tekstu. W związku z tym ciąg uzyskane nie jest interpretowany jako adres URL, który nie mogą zostać zablokowane.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować jedną z następujących aktualizacji:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×