Streszczenie

Zapisanie prezentacji programu Microsoft PowerPoint w formacie (ppsx lub .pps) pokazu programu PowerPoint, można skonfigurować program PowerPoint do monitowania o hasło podczas otwierania tego pliku w systemie Microsoft Windows. W tym artykule wyjaśniono opcje ochrony inne hasło, które można wybrać.

Uwaga Można otworzyć prezentacji programu PowerPoint w systemie Windows, klikając dwukrotnie plik PPS lub klikając polecenie Uruchom w Start menu, a następnie wpisując nazwę pliku.

Więcej informacji

Program PowerPoint oferuje następujące opcje haseł:

  • Otwieranie i modyfikowanie hasła: może wymagać jednego hasła do otwierania pliku oraz innego do modyfikowania pliku. Program PowerPoint monituje o oba hasła podczas otwierania prezentacji programu PowerPoint w systemie Windows.

  • Otwórz tylko hasło: można wymagać hasła tylko przed otwarciem pliku. Program PowerPoint monituje o hasło podczas otwierania prezentacji programu PowerPoint w systemie Windows.

  • Modyfikować tylko hasło: można wymagać hasła tylko przed modyfikacją pliku. Program PowerPoint nie monituje o hasło podczas otwierania prezentacji programu PowerPoint w systemie Windows. Jest tak, ponieważ program PowerPoint otwiera plik prezentacji w oknie pokazu slajdów i nie można modyfikować pliku podczas pokazu slajdów.

Ważne: Te opcje umożliwiają współpracy określonych scenariuszy działać prawidłowo w środowisku współpracy, które nie zawierają użytkowników, którzy mają zamiary. Nie można włączyć pliku silnego szyfrowania przy użyciu ochrony hasłem.

Aby chronić dokument lub plik przed zamiary użytkownika, należy użyć zarządzania prawami do informacji (IRM) ustawić uprawnienia, które będą chronić dokument lub plik.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji pakietu Office, które ułatwiają współpracę kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

822924 funkcji pakietu Office, które mają na celu umożliwiających współpracę i nie mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ograniczania uprawnień do zawartości przy użyciu usługi IRM odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://office.microsoft.com/en-us/help/HA101029181033.aspx

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×