Code.org i Office 365 Education nawiązali współpracę, aby zapewnić bezpłatne i innowacyjne rozwiązanie do dostarczania zawartości zgodnej ze standardami w klasie. 

Wstępnie wypełniona programem CS Discoveries organizacji Code.org struktura Twojego notesu zajęć programu OneNote ułatwia organizację pracy, zapisywanie pracy w chmurze i łatwe rozpowszechnianie zawartości dla uczniów.

Uwaga: Zaloguj się do swojego konta Office 365 Education w witrynie Office.com , aby utworzyć Code.org Notes zajęć. 

Tworzenie notesu zajęć Code.org

 1. Otwórz stronę notesu zajęć Code.org tutaj

 2. Wybierz pozycję Create a class notebook (Utwórz notes zajęć).

  Początkowy ekran do tworzenia notesu zajęć Code.org

 3. Nadaj nazwę notesowi, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 4. Wybierz materiał CS Discoveries 2018 r., z którego będziesz korzystać na tych zajęciach, a następnie wybierz pozycję Next (Dalej). Wybrane materiały zostaną automatycznie załadowane do Twojego notesu zajęć w sekcji Teacher-Only (Tylko dla nauczycieli).

  Kroki Kreatora konfiguracji, aby dodać do notesu zajęć Code.org materiały instruktażowe

 5. Wybierz sekcje, które chcesz uwzględnić w notesach wszystkich uczniów, a następnie wybierz pozycję Next (Dalej). (Możesz edytować te sekcje później w programie OneNote, wybierając kartę Notes zajęć, a następnie pozycję Zarządzaj notesami).

  Tworzenie sekcji uczniów w notesie zajęć Code.org

 6.  Wyświetl podgląd tego, jak będą wyglądać notesy nauczycieli i uczniów, a następnie wybierz pozycję Create (Utwórz).

Poznawanie struktury notesu Code.org

Każdy notes zawiera:

 • Biblioteka zawartości: tylko do odczytu dla uczniów. W tym miejscu nauczyciele mogą udostępniać materiały dotyczące zajęć, do których mogą się odwołać.

 • Obszar współpracy, w którym nauczyciele i uczniowie mogą współpracować.

 • Prywatny obszar roboczy dla każdego ucznia; możesz tworzyć sekcje umożliwiające uczniom sporządzanie notatek, pracę nad przypisanymi zadaniami i nie tylko.

Możesz również wybrać tworzenie grupy sekcji Teacher-Only (tylko dla nauczyciela) w swoim notesie, gdzie możesz przechowywać notatki i pracować nad programem nauczania w sposób niewidoczny dla uczniów. 

Skopiuj zawartość z grupy sekcji Teacher-Only (Tylko dla nauczyciela) do sekcji Content Library (Biblioteka zawartości):

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę lub sekcję.

 2. Wybierz pozycję Move (Przenieś) lub Copy (Kopiuj).

 3. Wybierz miejsce docelowe w sekcji Content Library (Biblioteka zawartości) notesu.

 4. Wybierz pozycję Copy (Kopiuj). Spowoduje to skopiowanie zawartości z sekcji Teacher-Only (Tylko dla nauczyciela) do sekcji Content Library (Biblioteka zawartości), gdzie uczniowie będą mogli uzyskać dostęp do materiału, ale nie będą mogli go edytować.  

Rozpowszechniaj strony w prywatnych obszarach roboczych uczniów:

Prace domowe, testy i inna zawartość, nad którą uczniowie będą mogli pracować prywatnie, mogą być rozpowszechniane do wyznaczonych sekcji w ich obszarach roboczych.

 1. Przejdź do strony w sekcji Content Library (Biblioteka zawartości), którą chcesz rozpowszechnić wśród uczniów.

 2. Wybierz kartę Class Notebook (Notes zajęć), a następnie pozycję Distribute page (Rozpowszechnij stronę).

 3. Wybierz sekcję notesów uczniów, do której ma zostać skopiowana strona.

Dowiedz się więcej:

Rozpowszechnianie sekcji i stron Notesu zajęć

Najlepsze rozwiązania dotyczące synchronizowania notesu zajęć

Sprawdzanie prac uczniów w notesie zajęć

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×