Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla programu Internet Explorer 11

Świadczenie pomocy technicznej dla programu Internet Explorer 11 zakończyło się 15 czerwca 2022 r. Jeśli którakolwiek odwiedzana witryna wymaga programu Internet Explorer 11, możesz ją ponownie załadować w trybie programu Internet Explorer w przeglądarce Microsoft Edge. Zalecamy przejście na przeglądarkę Microsoft Edge , aby cieszyć się szybszym, bezpieczniejszym i nowocześniejszym środowiskiem przeglądania.

Rozpoczynanie pracy w przeglądarce Microsoft Edge

OSTRZEŻENIE: Jeśli używasz Edytora rejestru niepoprawnie, możesz powodować poważne problemy, które mogą wymagać ponownej instalacji systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że będzie można rozwiązać problemy wynikające z nieprawidłowego korzystania z Edytora rejestru. Korzystaj z Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Podsumowanie

We wcześniejszych wersjach programu Internet Explorer (Internet Explorer 3.x) wpisy hosta DNS są domyślnie buforowane przez 24 godziny. W wielu przypadkach jest to zbyt długie. W tym okresie niektóre wpisy hosta przestają działać z powodu zmiany adresu IP serwera zdalnego, który został początkowo rozwiązany.


Program Internet Explorer 4.x i nowsze wersje modyfikują sposób buforowania wpisów hosta DNS, zmniejszając domyślną wartość limitu czasu do 30 minut.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Jeśli używasz Edytora rejestru niepoprawnie, możesz powodować poważne problemy, które mogą wymagać ponownej instalacji systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że będzie można rozwiązać problemy wynikające z nieprawidłowego korzystania z Edytora rejestru. Korzystaj z Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

W niektórych przypadkach to nowe ustawienie limitu czasu jest zbyt krótkie. Jeśli w twoim środowisku występuje wiele klientów, którzy łączą się i co 30 minut wykonują wyszukiwania DNS, może wystąpić niepożądany wzrost ruchu sieciowego. Aby zmodyfikować to zachowanie, wprowadź następującą zmianę rejestru:

 1. Uruchom Edytor rejestru.

 2. Znajdź i kliknij następujący klucz w rejestrze:

  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następujące wartości rejestru:

  Nazwa wartości: DnsCacheTimeout
  Typ danych: REG_DWORD
  Podstawa: dziesiętna
  Wartość: (czas w sekundach)


  Nazwa wartości: ServerInfoTimeOut
  Typ danych: REG_DWORD
  Podstawa: dziesiętna
  Wartość: (czas w milisekundach)

 4. Zamknij Edytor rejestru.

Aby na przykład ustawić limit czasu na 10 minut, użyj wartości 600 sekund.

Uwaga

Aby sterować mechanizmem wewnętrznej pamięci podręcznej programu Internet Explorer, należy użyć obu wartości rejestru wymienionych w kroku 3.

Uwaga

Te ustawienia dotyczą tylko połączeń z programu Internet Explorer i Asynchronicznych połączeń z siecią WinInet. Te ustawienia nie dotyczą synchronicznych połączeń z siecią WinInet.

Obejście

W przypadku nawiązywania połączeń synchronicznych w witrynie WinInet limity czasu DNS nie działają po ustawieniu sposobu ich pokazywania w sekcji "Więcej informacji". Wywołania asynchroniczne prawidłowo pobierają te wartości.

Metoda 1

Aby obejść ten problem, uruchom ponownie aplikację korzystającą z usługi WinInet.

Metoda 2

Użyj poniższego obejścia kodu. Otwórz i zamknij uchwyt odbierany podczas połączenia InternetOtwarcie, a następnie otwórz go ponownie.

      
hOpen=::InternetOpen(.....)
InternetCloseHandle(hOpen);
hOpen=::InternetOpen(.....);
// 

Teraz użyj uchwytu.
Limity czasu DNS zostaną zastosowane.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×