WPROWADZENIE

Instalator Windows udostępnia interfejsy API, które umożliwiają użytkownikowi wykonywanie zapytań dotyczących bazy danych Instalatora Windows w celu obecności określonego produktu. Każdy produkt jest jednoznacznie identyfikowany za pomocą kodu produktu, który jest identyfikatorem GUID. W tym artykule przedstawiono przykłady kodu, w których pokazano, jak programowo sprawdzić obecność produktu opartego na Instalatorze Windows przy użyciu kodu produktu.

Więcej informacji

Nawiązywanie połączenia z interfejsem API z programu Visual C++

Poniżej przedstawiono przykład, w jaki sposób można zadzwonić do metody MsiGetProductInfoExW () w programie Visual C++ w celu wykrycia obecności określonego produktu. Ten produkt jest określony przez jego unikatowy identyfikator GUID kodu produktu.

TCHAR szVersion[20];DWORD cchVersion = 20;BOOL fInstalled = (ERROR_SUCCESS == MsiGetProductInfoEx (TEXT("{ProductCode}"), NULL, MSIINSTALLCONTEXT_MACHINE, INSTALLPROPERTY_VERSIONSTRING, szVersion, &cchVersion));

W tym przykładowym fragmencie kodu, zmienna logiczna fInstalled będzie zawierać wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od tego, czy określony produkt jest zainstalowany, czy nie jest zainstalowany.

Nawiązywanie połączenia z interfejsem API za pomocą języka VBScript

Poniżej przedstawiono przykład, w jaki sposób można zadzwonić do metody productinfo () w obiekcie WindowsInstaller. Installer w skrypcie Microsoft Visual Basic w celu wykrycia obecności określonego produktu. Ten produkt jest określony przez jego unikatowy identyfikator GUID kodu produktu.

 Dim msi : Set msi = CreateObject("WindowsInstaller.Installer")On Error Resume NextDim version : version = msi.ProductInfo("{ProductCode}", "VersionString")Dim installed : installed = ( Err.Number = 0 )

W tym przykładowym fragmencie kodu, zainstalowana zmienna będzie zawierać wartość 0 lub 1 w zależności od tego, czy dany produkt jest zainstalowany, czy nie jest zainstalowany.Uwaga Właściwość kodproduktu przekazywana do funkcji w obu przykładach zawiera nawiasy klamrowe ({}) w cudzysłowie. Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą stronę Instalatora Windows w sieci Web firmy Microsoft:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367449(VS.85).aspxAby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania najnowszej wersji Instalatora Windows na komputerze, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4&displaylang=en Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące strony firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga dotycząca sekcji "dotyczy"Oprócz produktów wymienionych w sekcji "dotyczy" informacje zawarte w tym artykule dotyczą również następujących produktów:

  • Instalator Windows 4,0

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×