Podsumowanie

Ten artykuł umożliwia przywrócenie domyślnego pliku Hosts.

Czym jest plik Hosts

Plik Hosts jest używany przez system operacyjny do przypisania przyjaznych użytkownikom adresom hostów adresów IP (IP), które identyfikują i zlokalizują hosta w sieci IP. Plik hosts jest jednym z kilku zasobów systemowych, które zajmują się węzłami w sieci komputerowej, i jest standardową częścią implementacji numeru IP w systemie operacyjnym.

Plik Hosts zawiera wiersze tekstu składające się z adresu IP (w pierwszym polu tekstowym) oraz umieszczonej po nim co najmniej jednej nazwy hosta. Pola są rozdzielone białymi znakami (ze względów historycznych często preferowane są tabulatory, lecz używa się także spacji). Mogą występować wiersze komentarza, których początek jest oznaczony znakiem skrótu (#). Całkowicie puste wiersze w pliku są ignorowane.

Jeśli plik Hosts został zmieniony z domyślnego, resetowanie może pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów z łącznością.

Rozwiązanie

Aby przywrócić domyślny plik Hosts, wykonaj następujące czynności przewidziane dla danego systemu operacyjnego:

Aby przywrócić domyślny plik Hosts, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Notatnik. Aby to zrobić, wyszukaj „Notatnik” za pomocą Cortany, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Notatnik.

 2. Skopiuj następujący tekst i wklej go do pliku: # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost

 3. W menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako, w polu Nazwa pliku wpisz tekst "hosts" (jak pokazano na poniższej ilustracji), a następnie zapisz plik na pulpicie.Zrzut ekranu pokazujący sposób zapisywania pliku "hosts"

 1. Zamknij Notatnik.

 2. Wyszukaj %WinDir%\System32\Drivers\Etc przy użyciu funkcji Cortana, a następnie wybierz ikonę folderu Plik.

 3. Wybierz plik Hosts, wybierz pozycję Zmień nazwę, a następnie zmień nazwę pliku na „Hosts.old”.

 4. Utworzony w kroku nr 3 plik Hosts skopiuj lub przenieś do folderu %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora, kliknij przycisk Kontynuuj.

Aby przywrócić domyślny plik Hosts, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Notatnik. W tym celu szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Wyszukiwanie, wpisz tekst Notatnik, a następnie naciśnij ikonę Notatnik. W przypadku używania myszy wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij panel Wyszukiwanie, wpisz tekst Notatnik, a następnie kliknij ikonę Notatnik.

 2. Skopiuj następujący tekst i wklej go do pliku: # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost

 3. W menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako, w polu Nazwa pliku wpisz tekst "hosts" (jak pokazano na poniższej ilustracji), a następnie zapisz plik na pulpicie.
   On the File menu, select Save as, type "hosts" in the File name box (as displayed in the following image), and then save the file to the desktop.

 4. Zamknij Notatnik.

 5. Otwórz folder %WinDir%\System32\Drivers\Etc. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Wyszukiwanie, wpisz tekst uruchom, a następnie naciśnij ikonę Uruchom. W przypadku używania myszy wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, wybierz panel Wyszukiwanie, wpisz tekst uruchom, a następnie wybierz ikonę Uruchom.

  2. W polu Otwórz wpisz tekst %WinDir%\System32\Drivers\Etc, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Wybierz plik Hosts, wybierz pozycję Zmień nazwę, a następnie zmień nazwę pliku na „Hosts.old”.

 7. Utworzony w kroku nr 3 plik Hosts skopiuj lub przenieś do folderu %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora, naciśnij lub kliknij przycisk Kontynuuj.

Aby samodzielnie przywrócić domyślny plik Hosts, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst Notatnik, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Skopiuj do tego pliku poniższy tekst:

  System Windows 7 # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost Windows Vista lub Windows Server 2008 # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host 127.0.0.1 localhost ::1 localhost Windows XP lub Windows Server 2003 # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host 127.0.0.1 localhost

 3. W menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako, w polu Nazwa pliku wpisz tekst hosts, a następnie zapisz plik na pulpicie.
  On the File menu, select Save as, type "hosts" in the File name box, and then save the file to the desktop.

 4. Wybierz polecenie Start Uruchom, wpisz polecenie %WinDir%\System32\Drivers\Etc, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Wybierz plik Hosts, a następnie zmień jego nazwę na „Hosts.old”.

 6. Utworzony w kroku nr 3 plik Hosts skopiuj lub przenieś do folderu %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora, kliknij przycisk Kontynuuj.

Więcej informacji

Obsługa systemu Windows XP została zakończona.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014 r. Ta zmiana wpłynęła na dostępność aktualizacji oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie ochronę.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2003 zostało zakończone 14 lipca 2015 r.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015 r. Ta zmiana wpłynęła na dostępność aktualizacji oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie ochronę.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×