WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób ręcznego pobierania najnowszych aktualizacji definicji oprogramowania antywirusowego dla Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 i Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection.

Więcej informacji

Aby pobrać Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub aktualizację antywirusowych plików (Mpam-fe.exe) defiMicrosoft System Center 2012 Endpoint Protection dla 32-bitowych (opartych na x86) wersji systemu Windows, kliknij poniższe łącze:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87342&clcid=0x409 Aby pobrać plik aktualizacji definicji oprogramowania antywirusowego Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection dla 64-bitowych wersji systemu Windows, kliknij poniższe łącze:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87341&clcid=0x409 Uwaga: Aby uruchomić 64-bitową wersję programu Microsoft Forefront Client Security, program Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection należy uruchomić 64-bitową wersję systemu Windows. Wersje 64-bitowe systemu Windows obejmują wersje dla systemów opartych na procesorach x64. 

Po kliknięciu odpowiedniego łącza kliknij przycisk Uruchom, aby natychmiast zainstalować plik aktualizacji definicji. Ewentualnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik na komputerze. W przypadku kliknięcia przycisku Zapisz zapamiętaj folder, w którym plik został zapisany.

Aby zainstalować zapisany plik definicji, kliknij przycisk Start, następnie polecenie Uruchom, znajdź katalog, w którym zapisano plik definicji, kliknij dwukrotnie plik, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Aby zainstalować plik na komputerze z systemem Windows Vista, kliknij plik prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Uruchom jako administrator w celu przeprowadzenia instalacji.

alternate text Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

Po uruchomieniu pliku aktualizacji definicji pojawi się okno dialogowe wyodrębniania. Zawiera ono informacje o instalowaniu aktualizacji definicji. Po zamknięciu okna dialogowego wyodrębniania pliku można sprawdzić, czy zaktualizowano definicje Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection, a następnie sprawdzić wersję definicji na dole okna dialogowego Microsoft Forefront Client Security Home lub Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010.

Klienci korporacyjni powinni korzystać z usług aktualizacji serwera Windows (WSUS) w wersji 2.0 lub nowszej, aby dystrybuować aktualizacje definicji Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection. 

Można użyć podmiany -q w wierszu polecenia Microsoft Forefront Client Security lub Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection. Powoduje on zainstalowanie aktualizacji definicji w trybie cichym. W trybie cichym jest ukrywane okno dialogowe wyodrębniania pliku definicji. Aby zainstalować aktualizację definicji w trybie cichym, wpisz następujące polecenie:

Mpas-fe.exe -q Uwaga: Musisz użyć konta, które posiada uprawnienia administratora, aby uruchomić to polecenie.

Forefront Endpoint Protection 2010 i Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection


  Jeśli korzystasz z programu Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection, wykonaj również następujące kroki:

1.) Zapisywanie lub uruchamianie definicji systemu inspekcji sieci

Po pobraniu najnowszych aktualizacji definicji kliknij przycisk Uruchom, aby natychmiast zainstalować definicję, lub kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ją na komputerze. W przypadku kliknięcia przycisku Zapisz zapamiętaj folder, w którym plik został zapisany.  

2.) Zainstaluj aktualizację definicji

Aby zainstalować zapisany plik aktualizacji definicji: 

Jeśli komputer działa w systemie Windows Vista lub Windows 7, należy przejść do folderu, w którym zapisano plik definicji. Kliknij prawym przyciskiem myszy nis_full.exe, kliknij Uruchom jako administrator, a następnie kliknij Uruchom. Gdy zostaniesz poproszony o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub dokonaj potwierdzenia, a następnie poczekaj, aż pliki definicji zostaną zainstalowane.

Jeśli komputer działa w innym systemie operacyjnym Windows, należy zalogować się jako administrator w celu zainstalowania najnowszego pliku definicji. Przejdź do folderu, w którym zapisano plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik nis_full.exe , aby zainstalować najnowszy plik definicji.

Uwaga: Jeśli na komputerze nie ma konta administratora, poproś administratora o zalogowanie się i zainstalowanie pliku definicji.


Pomoc techniczna dla systemów Microsoft Windows opartych na architekturze x64

Jeżeli sprzęt został dostarczony z zainstalowanym systemem Microsoft Windows w wersji x64, producent sprzętu zapewnia pomoc i obsługę techniczną dla wersji x64 systemu Windows. W tym wypadku producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną, ponieważ wersja x64 systemu Windows została dostarczona razem ze sprzętem. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows w wersji x64 przy użyciu unikatowych składników, Mogą do nich należeć sterowniki określonych urządzeń lub ustawienia opcjonalne zwiększające wydajność sprzętu. Firma Microsoft zapewni pomoc techniczną w uzasadnionym zakresie w przypadku problemów z systemem Windows w wersji x64. Czasami jednak może być konieczny bezpośredni kontakt z producentem. Personel producenta jest najlepiej przygotowany do świadczenia pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem zainstalowanym na danym sprzęcie. Użytkownicy, którzy oddzielnie zakupili system Windows w wersji x64, taki jak Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, powinni skontaktować się z firmą Microsoft w celu skorzystania z pomocy technicznej.

Aby uzyskać informacje dotyczące produktu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×