Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, jak ręcznie pobrać najnowsze aktualizacje definicji złośliwego oprogramowania dla programów Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 i Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection.

Więcej informacji

Aby pobrać plik aktualizacji definicji programów chroniących przed złośliwym kodem programu Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection (Mpam-fe.exe) dla 32-bitowych (opartych na procesorach x86) systemu Windows, kliknij następujący link:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87342&clcid=0x409 Aby pobrać plik aktualizacji definicji programu Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection chroniący przed złośliwym kodem dla 64-bitowych wersji systemu Windows, kliknij następujący link:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87341&clcid=0x409 Uwaga: Aby można było uruchomić 64-bitową wersję programu Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection, musisz mieć zainstalowaną 64-bitową wersję systemu Windows. 64-bitowe wersje systemu Windows zawierają wersje oparte na procesorach x64. 

Po kliknięciu odpowiedniego linku kliknij pozycję Uruchom , aby natychmiast zainstalować plik aktualizacji definicji. Możesz też kliknąć przycisk Zapisz , aby zapisać plik na komputerze. Jeśli klikniesz przycisk Zapisz, zapamiętaj folder, w którym zapisujesz plik.

Aby zainstalować zapisany plik, kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Uruchom, znajdź folder, w którym został zapisany plik, kliknij dwukrotnie plik, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Aby zainstalować plik na komputerze z systemem Windows Vista, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator , aby go zainstalować.

 Uprawnienie Kontrola konta użytkownika  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

Po uruchomieniu pliku aktualizacji definicji zostanie wyświetlone okno dialogowe wyodrębniania pliku. Okno dialogowe wskazuje, że trwa instalowanie aktualizacji definicji. Po zamknięciu okna dialogowego wyodrębniania pliku możesz sprawdzić, czy definicje programu Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection zostały zaktualizowane. W tym celu otwórz program Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection, a następnie sprawdź wersję definicji w dolnej części okna dialogowego Microsoft Forefront Client Security Home lub Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010.

Klienci korporacyjni powinni rozpowszechniać aktualizacje definicji programu Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection za pomocą programu Windows Server Update Services (WSUS) w wersji 2.0 lub nowszej. 

Przełącznika wiersza polecenia -q można używać z plikiem aktualizacji definicji programu Microsoft Forefront Client Security lub Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection. Ten przełącznik instaluje aktualizację definicji w trybie cichym. Tryb cichy powoduje pominięcie okna dialogowego wyodrębniania pliku. Aby zainstalować aktualizację definicji w trybie cichym, wpisz następujące polecenie:

Mpam-fe.exe -q Uwaga: aby uruchomić to polecenie, musisz użyć konta z uprawnieniami administratora.
 

Forefront Endpoint Protection 2010 i Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection


Jeśli korzystasz z programu Forefront Endpoint Protection 2010 lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection, wykonaj również następujące czynności:

1.) Zapisywanie lub uruchamianie definicji dla systemu

inspekcji sieci Po pobraniu najnowszych aktualizacji definicji kliknij pozycję Uruchom, aby zainstalować definicję natychmiast, lub kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ją na komputerze. Jeśli klikniesz przycisk Zapisz, zapamiętaj nazwę folderu, w którym zapisujesz plik.  

2.) Instalowanie aktualizacji

definicji Aby zainstalować zapisany plik aktualizacji definicji:

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows Vista lub Windows 7, przejdź do folderu, w którym został zapisany plik definicji. Kliknij prawym przyciskiem myszy nis_full.exe, kliknij polecenie Uruchom jako administrator, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Gdy zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź, a następnie poczekaj na zainstalowanie plików definicji.

Jeśli na komputerze działa inny system operacyjny Windows, musisz być zalogowany jako administrator, aby zainstalować najnowszy plik definicji. Przejdź do folderu, w którym został zapisany plik, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję nis_full.exe, aby zainstalować najnowszy plik definicji.

Uwaga: Jeśli nie masz konta administratora na komputerze, poproś administratora o zalogowanie się i zainstalowanie pliku definicji.

 

Pomoc techniczna dotycząca wersji systemu Microsoft Windows opartych na procesorach x64

Jeśli sprzęt został dostarczony z zainstalowaną już edycją systemu Microsoft Windows x64, producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną dla systemu Windows x64. W takim przypadku producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną, ponieważ do sprzętu dołączono wersję Windows x64. Producent sprzętu mógł dostosować instalację systemu Windows x64 przy użyciu unikatowych składników. Unikatowe składniki mogą obejmować określone sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia w celu zmaksymalizowania wydajności sprzętu. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej wersji systemu Windows x64, firma Microsoft zapewni pomoc w rozsądnym zakresie. Może jednak być konieczne bezpośrednie skontaktowanie się z producentem. Twój producent ma najlepsze kwalifikacje do obsługi oprogramowania zainstalowanego przez producenta na sprzęcie. Jeśli oddzielnie zakupiono wersję systemu Windows x64, taką jak Microsoft Windows Server 2003 x64, skontaktuj się z firmą Microsoft w celu uzyskania pomocy technicznej.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×