Podsumowanie

Stosowanie reguł dotyczących czasu letniego różni się w różnych krajach. Niektóre kraje mogą nie zmieniać czasu z letniego na zimowy, natomiast inne mogą zmieniać daty rozpoczęcia i zakończenia czasu letniego w kolejnych latach. W tym artykule opisano sposób aktualizowania systemu Windows do korzystania z najnowszych reguł stref czasowych.

Zastosowane aktualizacje

Następujące aktualizacje czasu letniego zostały wydane dla systemu Windows począwszy od 2010 roku.

Uwaga Skumulowane aktualizacje dotyczą wszystkich poprzednich zmian. Najnowsza skumulowana aktualizacja jest jedyną wymaganą. Starsze aktualizacje nie muszą być zainstalowane.

Ważne

Przed zastosowaniem aktualizacji opisanej w tym artykule należy zapoznać się z potencjalnymi problemami, jakie mogą mieć wpływ na program Microsoft Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

931667 Jak uwzględnić zmiany w strefach czasowych przy użyciu narzędzia Time Zone Data Update Tool dla programu Microsoft Office Outlook

Zastrzeżenie

Ten artykuł zostanie zaktualizowany, gdy tylko zmiany nowej strefy czasowej zostaną ogłoszone. Klienci, którzy zamierzają zaktualizować strefę czasową przy użyciu plików rejestru, muszą wykonać pełny test tego rozwiązania przed wdrożeniem.

Wprowadzenie

W wielu krajach początkowa i końcowa data czasu letniego zmienia się co roku. Niektóre kraje mogą też wprowadzić czas letni bądź z niego zrezygnować lub też zmienić przesunięcie czasu lokalnego w stosunku do Uniwersalnego Czasu Koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time).

W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu aktualizowania rejestru w systemie Microsoft Windows w celu dostosowania do nadchodzących zmian. Wszystkie komputery powinny być zaktualizowane w celu uwzględnienia tych aktualizacji stref czasowych niezależnie od tego, czy znajdują się w danej strefie czasowej. Jest to spowodowane faktem, że niektóre aplikacje mogą korzystać z bazy danych lokalnej strefy czasowej w celu wykonania obliczeń daty i godziny dla zdarzeń, które występują w świecie.

Zainstaluj aktualizację strefy czasowej natychmiast po jej udostępnieniu. Spowoduje to zminimalizowanie liczby opóźnień, które będą miały wpływ na program Outlook i spotkania w programie Exchange, które są zaplanowane w tym okresie.
 

Najnowsza aktualizacja dotycząca czasu letniego

Aby zapoznać się z najnowszą aktualizacją czasu letniego dla systemu Windows, zobacz następujący artykuł z Microsoft Knowledge Base:

4507704 — Zmiany czasu letniego w systemie Windows dla Brazylii i Maroka
 


Pomoc i wsparcie dotyczące czasu letniego

Przykłady w tym artykule stanowią poprawkę do do globalnych reguł stref czasowych używanych w systemie Windows od grudnia 2011 roku. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak zmiany czasu letniego mogą wpływać na inne produkty firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft:

Czas letni — pomoc i obsługa techniczna

 

Potencjalny wpływ na kalendarze Microsoft Office Outlook

Przed zastosowaniem aktualizacji opisanej w tym artykule należy zapoznać się z potencjalnymi problemami, jakie mogą mieć wpływ na program Microsoft Outlook.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak uwzględnić zmiany w strefach czasowych przy użyciu narzędzia Time Zone Data Update Tool dla programu Microsoft Office Outlook

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4507704 — Zmiany czasu letniego w systemie Windows dla Brazylii i Maroka
 

UwagaTa aktualizacja została zmieniona na 13 sierpnia 2019, aby zastosować ją do systemu Windows Embedded POSReady 2009
 

Zmiany czasu letniego

 • Brazylia

  Brazylia nie obserwuje już czasu letniego (DST). Brazylia zaplanowała rozpoczęcie obserwacji czasu letniego w pierwszą niedzielę listopada (3 listopada tego roku), zgodnie z opisem w następującym artykule bazy wiedzy Knowledge Base:

  4093753 — Strefa czasowa i zmiany czasu letniego w systemie Windows dla Brazylii, Maroka i Sao Tome i Principe

  Ta zmiana ma wpływ na Amerykę Południową (czas standardowy) i strefy czasowe czasu standardowego Brazylii centralnej.

 • Maroko

  Fix: Czas bazowy dla strefy czasowej „Maroko (czas standardowy)” w systemie Windows nie został poprawnie zaktualizowany do UTC+01:00 zgodnie z oczekiwaniami w aktualizacji DST systemu Windows, która została zainstalowana 21 maja 2019 (KB 4501226). Zamiast tego zegar systemowy wskazuje nieprawidłowy czas bazowy UTC+02:00.

  Ta aktualizacja resetuje czas bazowy UTC+01:00.

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4501226 — Zmiany czasu letniego w systemie Windows dla Maroka i Palestyny


Zmiany czasu letniego

 • Maroko

  Tak jak w poprzednich latach, Maroko zawiesza stosowanie czasu letniego w celu obserwacji muzułmańskiego miesiąca Ramadanu od godziny 3:00 w niedzielę 5 maja 2019 r. do godziny 2:00 w niedzielę 9 czerwca 2019 r. według kalendarza gregoriańskiego. W tym okresie zegarki są przesunięte do tyłu w stosunku do czasu standardowego, aby skrócić wieczór, co ułatwia muzułmanom przestrzegać postu podczas Ramadanu w czasie letnim.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data końcowa czasu letniego

  Wznowienie czasu letniego

  Morocco Standard Time

  (UTC+01:00) Casablanca

  5 maja 2019, 03:00

  9 czerwca 2019, 02:00

 • Władze Palestyny

  Czas letni w Autonomii Palestyńskiej rozpoczął się w tym roku w piątek, 29 marca 2019 r.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data rozpoczęcia czasu letniego

  Data zakończenia czasu letniego

  Zachodni Brzeg (czas standardowy)

  (UTC+02:00) Gaza, Hebron

  piątek, 29 marca 2019, 00:00

  26 października 2019, 01:00

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wszystkie odpowiednie wersje systemu Windows z wyjątkiem systemu Windows XP Embedded POSReady 2009

4490128 — Zmiany w strefie czasowej w systemie Windows dla Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Kyzyłorda

System Windows Embedded POSReady 2009

4487990 — Zmiany w strefie czasowej w systemie Windows dla Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Kyzyłorda


Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

  Od 1 stycznia 2019 r. o 2:00 Wyspa Świętego Tomasza zmieniła strefę czasową z UTC+01:00 do UTC+00:00.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Stara strefa czasowa

  Nowa strefa czasowa

  Wyspy Świętego Tomasza (czas standardowy)

  (UTC+00:00) Wyspy Świętego Tomasza

  (UTC+01:00) Wyspy Świętego Tomasza

  (UTC+00:00) Wyspy Świętego Tomasza

 • Kyzyłorda

  21 grudnia 2018 r. czas lokalny regionu Kyzyłorda w Kazachstanie został przesunięty ze strefy czasowej UTC+06:00 do UTC+05:00. Klienci mogą teraz przełączyć się na nową strefę czasową, która jest wyświetlana jako (UTC+05:00) Kyzyłorda.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Stara strefa czasowa

  Nowa strefa czasowa

  Kyzyłorda (czas standardowy)

  (UTC+05:00) Kyzyłorda

  (UTC+06:00) Astana

  (UTC+05:00) Kyzyłorda

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wszystkie wersje systemu Windows z wyjątkiem Windows XP Embedded POSReady 2009

4486459 — Zmiana czasu letniego w systemie Windows w Chile

Windows XP Embedded POSReady 2009

4487989 — Zmiana czasu letniego w systemie Windows w Chile


Zmiany czasu letniego

 • Chile

  Począwszy od 2019 okres czasu letniego dla Republiki Chile rozpoczyna się o północy w pierwszą niedzielę września, a kończy się o północy w pierwszą niedzielę kwietnia. Obecne stosowanie czasu letniego w Chile kończy się o północy w sobotę, 6 kwietnia 2019.

  Na Wyspie Wielkanocnej daty rozpoczęcia i zakończenia czasu letniego ustalone są na jeden dzień przed wprowadzeniem czasu letniego w głównej części Chile.

  Uwaga: Region Magallanes w Chile nie stosuje obecnie czasu letniego. Dlatego zmiana ta nie ma znaczenia. 

  ////

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Nowa data rozpoczęcia czasu letniego

  Nowa data zakończenia czasu letniego

  Chile (czas standardowy)

  (UTC-04:00) Santiago

  8 września 2019, 00:00

  7 kwietnia 2019, 00:00

  (UTC-06:00) Wyspa Wielkanocna

  7 września 2019, 22:00

  6 kwietnia 2019, 22:00

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4468323 — zmiana czasu letniego i strefy czasowej w systemie Windows w przypadku Maroka i Wołgogradu


Zmiany czasu letniego

 • Maroko

  Królestwo Marokańskie przez cały rok stosuje czas UTC+01:00, rezygnując z wcześniejszego planu powrotu do UTC+00:00 od 28 października 2018. 

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Stara data zakończenia czasu letniego

  Nowa data zakończenia czasu letniego

  Morocco Standard Time

  (UTC+01:00) Casablanca

  28 października 2018

  Nie dotyczy


Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Wołgograd

  Obwód Wołgogradzki, Rosja — na stałe został zmieniony czas z UTC+03:00 na UTC+04:00 od 28 października 2018 r. Klienci mogą teraz przełączyć się na nową strefę czasową odnośnie do Wołgogradu, która jest wyświetlana jako (UTC+04:00) Wołgograd.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Stara strefa czasowa

  Nowa strefa czasowa

  Wołgograd (czas standardowy)

  (UTC+04:00) Wołgograd

  (UTC+03:00) Moskwa, Sankt Petersburg, Wołgograd

  (UTC+04:00) Wołgograd


Dodatkowe zmiany strefy czasowej

 • Rosja


  Nazwa podanej tu strefy czasowej została zmieniona z powodu utworzenia nowej strefy czasowej Wołgograd.

  Stara strefa czasowa

  Nowa strefa czasowa

  (UTC+03:00) Moskwa, Sankt Petersburg, Wołgograd

  (UTC+03:00) Moskwa, Sankt Petersburg

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4462901 — Zmiany czasu letniego w systemie Windows dla Fidżi (październik 2018)
 

Zmiany czasu letniego

 • Fidżi

  Obecna obserwacja czasu letniego na Fidżi zakończy się w drugą niedzielę stycznia 2019 roku. Data została przeniesiona z niedzieli, 20 stycznia 2019 r., o godz. 3:00, na niedzielę, 13 stycznia 2019 r., o godz. 3:00. 

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Stara data zakończenia czasu letniego

  Nowa data zakończenia czasu letniego

  Fidżi (czas standardowy)

  (UTC+12:00) Fidżi

  20 stycznia 2019, 3:00

  13 stycznia 2019, 3:00

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4339284 — Strefa czasowa i zmiany czasu letniego w systemie Windows dla Korei Północnej
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Korea Północna

  4 maja o godzinie 23:30 Korea Północna przeniosła się ze strefy czasowej UTC+8:30 do strefy czasowej UTC+9:00. Kiedy lokalny czas standardowy osiągnął prawie piątek, 4 maja 2018 r., 23:30, zegary zostały przesunięte o pół godziny do przodu na sobotę, 5 maja 2018 r., 24:00 (północ) lokalnego czasu standardowego. 

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Nowa strefa czasowa

  Nowa strefa czasowa

  Korea Północna (czas standardowy)

  (UTC+09:00) Pyongyang

  (UTC+08:30)

  (UTC+09:00)

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4130978 — Strefa czasowa i zmiany czasu letniego w systemie Windows dla Maroka oraz Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Maroko

  Maroko zawiesza czas letni (DST) na czas muzułmańskiego miesiąca Ramadan od 3:00 w niedzielę, 13 maja 2018 r., do 2:00 w niedzielę, 17 czerwca 2018 r., w kalendarzu gregoriańskim.


  W tym czasie zegary są cofane do czasu standardowego, aby skrócić wieczory, ułatwiając muzułmanom szybkie obchodzenie Ramadanu w ciągu dnia.

  13 maja zegary są cofane o 3:00 do 2:00, aby zakończyć stosowanie czasu letniego.
    
  W dniu 17 czerwca zegary są ustawione na godzinę 3:00 o 2:00, aby wznowić stosowanie czasu letniego.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data końcowa czasu letniego

  Wznowienie czasu letniego

  Morocco Standard Time

  (UTC+00:00) Casablanca

  13 maja 2018, 03:00

  17 czerwca 2018, 02:00


 • Zachodni Brzeg Jordanu i Gaza

  Aktualizacje są teraz dostępne dla Zachodniego Brzegu Jordanu i Gazy Tymczasowe wytyczne, których udzieliliśmy, dotyczyły zastosowania strefy czasowej „(UTC+03:00) Turcja”. Jednak użytkownicy mogą powrócić do „(UTC+02:00) Gaza, Hebron” po zainstalowaniu najnowszych aktualizacji.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nowa nazwa wyświetlania strefy czasowej

  Standardowy czas w Strefie Gazy

  (UTC+02:00) Gaza, Hebron


Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4093753 — Strefa czasowa i zmiany czasu letniego w systemie Windows dla Brazylii, Maroka i Sao Tome i Principe
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Brazylia

  Począwszy od tego roku, Brazylia rozpoczyna stosowanie czasu letniego w pierwszą niedzielę listopada, a nie w trzecią niedzielę października. Zegary w Brazylii przesuną się o godzinę do przodu 4 listopada 2018 r. o godzinie 00:00.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Stara data początkowa czasu letniego

  Nowa data rozpoczęcia czasu letniego

  E. South America Standard Time

  Central Brazilian Standard Time

  niedziela, 21 października

  niedziela, 4 listopada


 • Maroko

  Maroko zawiesza czas letni (DST) na czas muzułmańskiego miesiąca Ramadan od 3:00 w niedzielę, 13 maja 2018 r., do 2:00 w niedzielę, 17 czerwca 2018 r., w kalendarzu gregoriańskim.


  W tym czasie zegary są cofane do czasu standardowego, aby skrócić wieczory, ułatwiając muzułmanom szybkie obchodzenie Ramadanu w ciągu dnia.

  Aktualizacja systemu Windows zostanie udostępniona w kwietniu dla systemów Windows XP Embedded, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2012. W systemach Windows 8.1 i nowszych nie są wymagane aktualizacje systemu Windows, ponieważ te systemy są automatycznie zmieniane.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data końcowa czasu letniego

  Wznowienie czasu letniego

  Morocco Standard Time

  (UTC+00:00) Casablanca

  13 maja 2018, 03:00

  17 czerwca 2018, 02:00


 • Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

  Wyspy Świętego Tomasza i Książęca przeniosły się z godziny UTC+00:00 do godziny UTC+01:00 dnia 1 stycznia 2018 r. o godzinie 1:00. Dla tego regionu wprowadzana jest nowa strefa czasowa „(UTC+01:00) Sao Tome”.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nowa nazwa wyświetlania strefy czasowej

  Sao Tome (czas standardowy)

  (UTC+01:00) Sao Tome

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4074837 — Strefa czasowa i zmiany czasu letniego w systemie Windows dla Namibii oraz Turks i Caicos
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Namibia

  Republika Namibii zmieniła na stałe swoją strefę czasową z UTC+01:00 na UTC+02:00 w dniu 3 września 2017 r. o godzinie 2:00. Czas letni został wcześniej zaplanowany w dniu 1 kwietnia 2018 roku o godzinie 2:00.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlanej starej strefy czasowej

  Nowa nazwa wyświetlania strefy czasowej

  Namibia Standard Time

  (UTC+01:00) Windhoek

  (UTC+02:00) Windhoek


 • Wyspy Turks i Caicos
  Wyspy Turks i Caicos przejdą z UTC-04:00 (cały rok) na UTC-05:00 11 marca 2018 r., o godzinie 3:00. Zmiana ta obejmuje rozpoczęcie stosowania czasu letniego zgodnie z tym samym harmonogramem, co w Stanach Zjednoczonych.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlanej starej strefy czasowej

  Nowa nazwa wyświetlania strefy czasowej

  Turks i Caicos (czas standardowy)

  (UTC-04:00) Turks i Caicos

  (UTC-05:00) Turks i Caicos

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4051956 — Strefa czasowa i zmiany czasu letniego w systemie Windows dla Cypru Północnego, Sudanu i Tonga
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Cypr Północny

  Cypr Północny cofnął zegary o jedną godzinę dla czasu letniego w dniu 29 października 2017 r. po tym, jak nie wprowadził żadnych zmian w czasie letnim za poprzedni rok. Zalecamy, aby wszyscy użytkownicy zmienili ustawienia strefy czasowej ze „Stambuł” na nowy zapis „Ateny, Bukareszt”.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Stara strefa czasowa

  Nowa strefa czasowa

  GTB Standard Time

  (UTC+03:00) Stambuł

  (UTC+02:00) Ateny, Bukareszt


 • Sudan

  W dniu 11 listopada 2017 r. Republika Sudanu przeszła z godziny UTC+03:00 na godzinę UTC+02:00. Aby dostosować tę zmianę, utworzono nową strefę czasową.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nowa strefa czasowa

  Sudan (czas standardowy)

  (UTC+02:00) Chartum


 • Tonga

  Królestwo Tonga przestało w tym roku stosować czas letni. Czas letni był wcześniej zaplanowany na dzień 5 listopada 2017 r. Czas letni nie jest już stosowany w Tonga.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Stara data początkowa czasu letniego

  Tonga (czas standardowy)

  (UTC+13:00), Wyspa Nukuʻalofa

  5 listopada 2017

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4049068 — Zmiany strefy czasowej w systemie Windows dla Fidżi
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Fidżi


  Republika Wysp Fidżi przestaje stosować czas letni w 2018 r., 14 stycznia zamiast 21 stycznia.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Stara data zakończenia czasu letniego

  Nowa data zakończenia czasu letniego

  Fidżi (czas standardowy)

  (UTC+12:00), Fidżi

  21 stycznia 2018

  14 stycznia 2018

Inne korekty danych

 • Oprócz ostatnio dodanych i zmienionych informacji poprawiliśmy dokładność danych historycznych dla strefy czasowej „Maroko (czas standardowy)” w systemie Windows.

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4020322 — Zmiany czasu letniego w systemie Windows dla Haiti i Maroka
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Haiti


  Haiti wznowiło ostatnio stosowanie czasu letniego, przestawiając zegary o godzinę do przodu. Czas letni w Haiti zaplanowano na 5 listopada 2017 r. o godzinie 2:00.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data zakończenia czasu letniego

  Haiti (czas standardowy)

  (UTC- 05:00) Haiti

  5 listopada 2017, 02:00


 • Maroko

  Stosowanie czasu letniego przez Maroko rozpoczyna się w tym roku 2 lipca 2017 r. o godzinie 2:00 i kończy 29 października 2017 r. o godzinie 3:00.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data rozpoczęcia czasu letniego

  Data zakończenia czasu letniego

  Morocco Standard Time

  (UTC- 00:00) Casablanca

  2 lipca 2017, 2:00

  29 października 2017, 3:00

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4023136 — 2017 — Zmiany czasu letniego w Maroku podczas Ramadanu (Chile)
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Maroko

  Maroko zawiesza czas letni na obchodzenie muzułmańskiego miesiąca Ramadan od 3:00 w niedzielę 21 maja 2017 r. do 2:00 w niedzielę 2 lipca 2017 r., w kalendarzu gregoriańskim.

  W tym okresie zegarki są przesunięte do tyłu w stosunku do czasu standardowego, aby skrócić wieczór, co ułatwia muzułmanom przestrzegać postu podczas Ramadanu w czasie letnim.
   
  21 maja zegary są cofane o 3:00 do 2:00, aby zakończyć stosowanie czasu letniego.
   
  2 lipca zegary są przestawiane na godzinę 2:00 do 3:00, aby wznowić stosowanie czasu letniego.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data końcowa czasu letniego

  Wznowienie czasu letniego

  Morocco Standard Time

  (UTC+00:00) Casablanca

  21 maja 2017, 03:00

  2 lipca 2017, 02:00

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4015193 — Zmiany czasu letniego w systemie Windows dla Magallanes (Chile)
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Chile

  Chile ogłosiło, że region Magallanes i Chilijskie Terytorium Antarktyczne pozostaną przy czasie letnim na czas nieokreślony.

  14 maja 2017 r. Chile kontynentalne powróci do strefy czasowej UTC -04:00, podczas gdy region Magallanes i Chilijskie Terytorium Antarktyczne przeniosą się do strefy czasowej UTC -03:00. Zalecamy, aby użytkownicy z regionów Magallanes i Chilijskiego Terytorium Antarktycznego przeszli na tę nową strefę czasową.

  Region

  Stara strefa czasowa

  Nowa strefa czasowa

  Magallanes
  Chilijskie Terytorium Antarktyczne

  (UTC-04:00) Santiago

  (UTC-03:00) Punta Arenas

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

— Zmiany czasu letniego w systemie Windows dla Cypru Północnego, Mongolii i Saratowa
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Cypr

  Cypr Północny przestał stosować czas letni. Ta nowa polityka weszła w życie 30 października 2016 roku. W przyszłości obszar ten pozostanie przy strefie UTC+03:00.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Stara strefa czasowa

  Strefa czasowa do zastosowania w przyszłości

  Cypr (czas standardowy)

  (UTC+02:00) Ateny, Bukareszt

  (UTC+03:00) Stambuł


 • Saratów (Rosja)

  Rosyjski rząd ogłosił niedawno, że strefa czasowa regionu Saratów została przeniesiona z UTC+03:00 do UTC+04:00. Zmiana ta weszła w życie 4 grudnia 2016 roku o godzinie 2:00.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Stara strefa czasowa

  Nowa strefa czasowa

  Saratów (czas standardowy)

  (UTC+03:00) Moskwa, Sankt Petersburg, Wołgograd

  (UTC+04:00) Saratów


 • Tonga

  Tonga przywróciło stosowanie czasu letniego w zeszłym roku, począwszy od 2:00 6 listopada 2016 roku. W tym roku czas letni w Tonga zakończył się o 3:00 15 stycznia 2017 roku.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Wyświetlana nazwa czasu letniego

  Data początkowa czasu letniego

  Data końcowa czasu letniego

  Tonga (czas standardowy)

  (UTC+14:00) Wyspa Nuku'alofa

  6 listopada 2016, 2:00

  15 stycznia 2017, 3:00


 • Mongolia

  Mongolia nie stosuje już czasu letniego. Czas letni w Mongolii miał się rozpocząć 25 marca 2017 roku.

Nowe strefy czasowe Wprowadzamy strefę czasową (UTC+13:00) Uniwersalny czas koordynowany+13. Nowa strefa czasowa jest przeznaczona dla małych regionów Pacyfiku, takich jak Wyspy Feniksa i Atol Fakaofo.
 

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Zachodni Brzeg Jordanu oraz strefa Gazy przenosi datę zakończenia czasu letniego na 29 października 2016 r.
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Zachodni Brzeg Jordanu i Gaza

  Firma Microsoft została poinformowana, że termin zakończenia stosowania czasu letniego w regionach Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy na 2016 r. został przesunięty z 20 października na 29 października. Oczekujemy, że data końcowa pozostanie czwartą sobotą października aż do odwołania. Ta zmiana wpływa na następującą strefę czasową.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Zachodni Brzeg (czas standardowy)

  (UTC+02:00) Gaza, Hebron

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Turcja kończy stosowanie czasu letniego
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Turcja

  Turcja ogłosiła, że nie będzie już dłużej stosować czasu letniego. Zmiana ta weszła w życie 7 września 2016 roku. W dniu 30 października 2016 r. kraj ten miał zakończyć stosowanie czasu letniego. Zamiast tego Turcja pozostanie na stałe przy strefie czasowej UTC+3 i nie wróci do UTC+2.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Stara wyświetlana nazwa

  Nowa wyświetlana nazwa

  Turcja (czas standardowy)

  (UTC+02:00) Stambuł

  (UTC+03:00) Stambuł

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Wrzesień 2016 r. — zmiana strefy czasowej dla Nowosybirska
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Nowosybirsk

  Rosja ogłosiła, że region nowosybirski przechodzi z UTC +06:00 do UTC +07:00 24 lipca o godzinie 2:00. Została również utworzona strefa czasowa Omsk dla przejścia do UTC +06:00.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nowa wyświetlana nazwa

  Azja Środkowa (płn. cz. stand.)

  (UTC+07:00) Nowosybirsk

  Omsk (czas standardowy)

  (UTC+06:00) Omsk


  Uwaga Żadna ze stref czasowych nie stosuje czasu letniego.

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2016 — Egipt anuluje czas letni
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Egipt

  Egipt na stałe przestał stosować czas letni. Dostosowanie czasu letniego na ten rok zaplanowano na piątek, 8 lipca 2016 r., o północy (24:00). Ta zmiana wpływa na następującą strefę czasową.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Egypt Standard Time

  (UTC+02:00) Kair

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Czerwiec 2016 — aktualizacja czasu letniego i stref czasowych dla systemu Windows
 

Zmiany dotyczące strefy czasowej

 • Wenezuela

  Wenezuela przesunęła swoje zegary o 30 minut do przodu 1 maja 2016 roku. Ta zmiana powoduje przesunięcie standardowej strefy czasowej Wenezueli z „(UTC-04:30) Caracas” na „(UTC-04:00) Caracas”.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Przesunięcie starej strefy czasowej

  Przesunięcie nowej strefy czasowej

  Venezuela Standard Time

  (UTC-04:00) Caracas

  UTC-04:30

  UTC-04:00


 • Egipt

  Egipt ogłosił, że w tym roku będzie stosować czas letni, począwszy od piątku 8 lipca 2016 r. o północy, a kończąc w piątek 28 października 2016 r. o północy.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data początkowa czasu letniego

  Data końcowa czasu letniego

  Egypt Standard Time

  (UTC+02:00) Kair

  8 lipca 2016, 00:00

  28 października 2016, 00:00


 • Magadan, Rosja

  Rosja przeniosła obwód magadański z UTC+10:00 do UTC+11:00 24 kwietnia. Ta aktualizacja zmienia wyświetlanie strefy czasowej Magadan na „(UTC+11:00) Magadan”.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Przesunięcie starej strefy czasowej

  Przesunięcie nowej strefy czasowej

  Magadan (czas standardowy)

  (UTC+11:00) Magadan

  UTC+10:00

  UTC+11:00


 • Tomsk, Rosja

  Rosja przeniosła obwód tomski z UTC+06:00 do UTC+07:00 29 maja. Ta aktualizacja wprowadza strefę czasową systemu Windows dla regionu Tomsk. Po zainstalowaniu aktualizacji zalecamy, aby użytkownicy w nowej strefie czasowej przestawili się na „(UTC+07:00) Tomsk”, ponieważ ta strefa czasowa będzie prawidłowo uwzględniać historyczne dane czasowe dla tego regionu.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Przesunięcie starej strefy czasowej

  Przesunięcie nowej strefy czasowej

  Tomsk (czas standardowy)

  (UTC+07:00) Tomsk

  UTC+06:00

  UTC+07:00


 • Maroko

  Okres czasu letniego dla Maroka rozpoczyna się po muzułmańskim miesiącu Ramadan (2:00 w niedzielę, 10 lipca 2016 r., do 3:00 w niedzielę, 30 października 2016 r., w kalendarzu gregoriańskim).

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data początkowa czasu letniego

  Data końcowa czasu letniego

  Morocco Standard Time

  (UTC+00:00) Casablanca

  10 lipca 2016, 2:00

  30 października 2016, 3:00

Dodano następujące strefy czasowe, albo dlatego, że są one nieobecne, albo mają unikalną historię zmian w ostatnich latach.

Lokalizacja

ID/Klucz

Nazwa wyœwietlana

Wyspy Aleuckie, Alaska

Wyspy Aleuckie (czas standardowy)

(UTC-10:00) Wyspy Aleuckie

Markizy

Markizy (czas standardowy)

(UTC-09:30) Markizy

Wyspy Gambiera

UTC-09

(UTC-09:00) Uniwersalny czas koordynowany-09

Wyspy Pitcairn; Tungsten, Kanada; Clarion Island, Meksyk; Wyspa Clippertona

UTC-08

(UTC-08:00) Uniwersalny czas koordynowany-08

Kuba

Kuba (czas standardowy)

(UTC-05:00) Hawana

Turks i Caicos

Turks i Caicos (czas standardowy)

(UTC-04:00) Turks i Caicos

Saint-Pierre i Miquelon

Saint-Pierre (czas standardowy)

(UTC-03:00) Saint-Pierre i Miquelon

Tocantins, Brazylia

Tocantins (czas standardowy)

(UTC-03:00) Araguaina

Zachodni Brzeg Jordanu i Gaza

Zachodni Brzeg (czas standardowy)

(UTC+02:00) Gaza, Hebron

Kobdo, Mongolia

Mongolia Zach. (czas standardowy)

(UTC+07:00) Kobdo

Tomsk, Rosja

Tomsk (czas standardowy)

(UTC+07:00) Tomsk

Eucla, Australia

Australia, Central West (czas standardowy)

(UTC+08:45) Eucla

Wyspa Lord Howe, Australia

Lord Howe (czas standardowy)

(UTC+10:30) Wyspa Lord Howe

Wyspa Bougainville’a

Wyspa Bougainville’a — czas standardowy

(UTC+11:00) Wyspa Bougainville’a

Wyspa Norfolk

Norfolk — czas standardowy

(UTC+11:00) Wyspa Norfolk

Wyspy Chatham, Nowa Zelandia

Wyspy Chatham — czas standardowy

(UTC+12:45) Wyspy Chatham

Zmiany te poprawiają użyteczność istniejących wpisów stref czasowych w systemie Windows.

Lokalizacja

ID/Klucz

Stara wyświetlana nazwa

Nowa wyświetlana nazwa

Maroko

Morocco Standard Time

(UTC) Casablanca

(UTC+00:00) Casablanca

Wielka Brytania

Czas uniwersalny

(UTC) Dublin, Edynburg, Lizbona, Londyn

(UTC+00:00) Dublin, Edynburg, Lizbona, Londyn

Islandia

Greenwich Standard Time

(UTC) Monrovia, Reykjavík

(UTC+00:00) Monrovia, Reykjavík

Mołdawia

E. Europe Standard Time

(UTC+02:00) Europa Wsch.

(UTC+02:00) KiszyniówUwaga Ze względu na różnice w czasie letnim, zapis „(UTC+02:00) Kiszyniów” powinien być stosowany tylko w Mołdawii. W innych lokalizacjach, które korzystają z czasu wschodnioeuropejskiego, strefa czasowa powinna być odpowiednio ustawiona na jedną z następujących wartości:

 • (UTC+02:00) Ateny, Bukareszt

 • (UTC+02:00) Bejrut

 • (UTC+02:00) Kair

 • (UTC+02:00) Damaszek

 • (UTC+02:00) Helsinki, Kijów, Ryga, Sofia, Tallinn, Wilno

 • (UTC+02:00) Stambuł

 • (UTC+02:00) Trypolis

Oprócz ostatnio dodanych i zmienionych informacji poprawiliśmy dokładność danych historycznych 25 istniejących zapisów stref czasowych w systemie Windows.
 

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Maj 2016 Aktualizacja czasu letniego z maja 2016 r. dla Azerbejdżanu, Chile, Haiti i Maroka w systemie Windows.

 • Azerbejdżan

  Odwołanie zaplanowanej na niedzielę 27 marca 2016 r. zmiany na czas letni w Azerbejdżanie. Zamiast tego Azerbejdżan pozostanie przy UTC+4 przez cały rok.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data koñcowa czasu letniego

  Data pocz¹tkowa czasu letniego

  Azerbaijan Standard Time

  (GMT +04:00) Baku

  Nie dotyczy

  Nie dotyczy


 • Chile

  Chile powróci do standardowego czasu w tym roku. Zegary zostaną cofnięte o godzinę o północy w niedzielę, 15 maja i przestawione do przodu o godzinę o północy w niedzielę, 14 sierpnia.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data koñcowa czasu letniego

  Data pocz¹tkowa czasu letniego

  Wyspy Wielkanocne — czas standardowy

  (UTC-06:00) Wyspa Wielkanocna

  14 maja 2016, 22:00

  13 sierpnia 2016, 22:00

  Pacific SA Standard Time

  (UTC-04:00) Santiago

  15 maja 2016, 00:00

  14 sierpnia 2016, 00:00


 • Haiti

  Haiti nie będzie stosować czasu letniego w 2016 roku. Planowana zmiana czasu w niedzielę 13 marca 2016 r. zostaje odwołana.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data koñcowa czasu letniego

  Data pocz¹tkowa czasu letniego

  Haiti (czas standardowy)

  (UTC-05:00) Haiti

  Nie dotyczy

  Nie dotyczy


 • Maroko

  Czas letni dla Maroka zostaje zawieszony na czas muzułmańskiego miesiąca Ramadan (3:00 w niedzielę, 5 czerwca 2016 r., do 2:00 w niedzielę, 10 lipca 2016 r., w kalendarzu gregoriańskim).

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data początkowa czasu letniego

  Data końcowa czasu letniego

  Morocco Standard Time

  (UTC) Casablanca

  27 marca 2016, 02:00

  5 czerwca 2016, 03:00


  Uwaga Wyspy Wielkanocne i Haiti to nowe strefy czasowe.

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Zmiany strefy czasowej dla Rosji w systemie Windows
 

Nowe strefy czasowe

 • Obwód Astrachański i Obwód Uljanowski

  Klucz strefy czasowej / ID

  Obwód Astrachański — czas standardowy

  Wyświetlana nazwa angielska

  (UTC+04:00) Obwód Astrachański i Uljanowski

  Przesunięcie strefy czasowej (przed przejściem)

  UTC+3

  Przesunięcie strefy czasowej (po przejściu)

  UTC+4


 • Republika Ałtajska i Kraj Ałtajski

  Klucz strefy czasowej / ID

  Ałtaj — czas standardowy

  Nazwa wyświetlanaw języku angielskim

  (UTC+07:00) Barnauł, Gornoałtajsk

  Przesunięcie strefy czasowej (przed przejściem)

  UTC+6

  Przesunięcie strefy czasowej (po przejściu)

  UTC+7


 • Kraj Zabajkalski

  Klucz strefy czasowej / ID

  Zabajkale — czas standardowy

  Nazwa wyświetlanaw języku angielskim

  (UTC+09:00) Czyta

  Przesunięcie strefy czasowej (przed przejściem)

  UTC+8

  Przesunięcie strefy czasowej (po przejściu)

  UTC+9


 • Obwód Sachaliński

  Klucz strefy czasowej / ID

  Sachalin (czas standardowy)

  Wyświetlana nazwa angielska

  (UTC+11:00) Sachalin

  Przesunięcie strefy czasowej (przed przejściem)

  UTC+10

  Przesunięcie strefy czasowej (po przejściu)

  UTC+11

Zmiany w istniejących strefach czasowych Zmiany te wpływają tylko na wyświetlaną nazwę. Nie zostaną wprowadzone żadne zmiany czasu.

Klucz strefy czasowej / ID 

Stara wyświetlana nazwa

Nowa wyświetlana nazwa

Kaliningrad (czas standardowy)

(UTC+02:00) Kaliningrad (RTZ 1)

(UTC+02:00) Kaliningrad

Rosja (czas standardowy)

(UTC+03:00) Moskwa, Sankt Petersburg, Wołgograd (RTZ 2)

(UTC+03:00) Moskwa, Sankt Petersburg, Wołgograd

Strefa czasowa w Rosji 3

(UTC+04:00) Iżewsk, Samara (RTZ 3)

(UTC+04:00) Iżewsk, Samara

Jekaterynburg (czas standardowy)

(UTC+05:00) Jekaterynburg (RTZ 4)

(UTC+05:00) Jekaterynburg

Azja Północno-Środkowa — czas standardowy

(UTC+06:00) Nowosybirsk (RTZ 5)

(UTC+06:00) Nowosybirsk

Azja Północna (czas stand.)

(UTC+07:00) Krasnojarsk (RTZ 6)

(UTC+07:00) Krasnojarsk

Azja Płn. (wschodni cz. stand.)

(UTC+08:00) Irkuck (RTZ 7)

(UTC+08:00) Irkuck

Jakuck (czas standardowy)

(UTC+09:00) Jakuck (RTZ 8)

(UTC+09:00) Jakuck

Władywostok (czas standardowy)

(UTC+10:00) Władywostok, Magadan (RTZ 9)

(UTC+10:00) Władywostok

Strefa czasowa Rosji 10

(UTC+11:00) Czokurdach (RTZ 10)

(UTC+11:00) Czokurdach

Strefa czasowa Rosji 11

(UTC+12:00) Anadyr, Pietropawłowsk Kamczacki (RTZ 11)

(UTC+12:00) Anadyr, Pietropawłowsk Kamczacki

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Skumulowana aktualizacja stref czasowych z grudnia 2015 dla systemów operacyjnych Windows

 • Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
  Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna stworzyła własną strefę czasową. Nowy północnokoreański czas standardowy będzie wyświetlany pod nazwą „(UTC+08:30) Pyongyang”.

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data początkowa czasu letniego

  Data końcowa czasu letniego

  Korea Północna (czas standardowy)

  (UTC+08:30) Pyongyang

  Nie dotyczy

  Nie dotyczy


 • Turcja
  Turcja zakończy czas letni dwa tygodnie później niż zwykle w roku 2015. Zegary cofną się o jedną godzinę od 4:00 do 3:00 w niedzielę, 8 listopada 2015 roku. W tej strefie czasowej będą stosowane następujące zasady czasu letniego:

  • Data rozpoczęcia: Ostatnia niedziela marca o 3:00 (zegary przesuwają się o jedną godzinę do przodu).

  • Data zakończenia: Druga niedziela listopada o godzinie 4:00 (zegary cofają się o godzinę).

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data początkowa czasu letniego

  Data końcowa czasu letniego

  Turcja (czas standardowy)

  (UTC+02:00) Stambuł

  Ostatnia niedziela marca, 03:00:00

  Druga niedziela listopada, 04:00:00


 • Fidżi
  Czas letni w Fidżi zaczyna się teraz w niedzielę, 1 listopada 2015 r. i trwa 11 tygodni. Zegary zostaną przesunięte z godziny 2:00 na godzinę 3:00 w dniu 1 listopada 2015 r., a w niedzielę 17 stycznia 2016 r. — z godziny 3:00 na godzinę 2:00. W tej strefie czasowej będą stosowane następujące zasady czasu letniego:

  • Data rozpoczęcia: Pierwsza niedziela listopada o godzinie 2:00 (zegary przesuwają się o jedną godzinę do przodu).

  • Data zakończenia: Trzecia niedziela stycznia o 3:00 (zegary cofają się o jedną godzinę).

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data początkowa czasu letniego

  Data końcowa czasu letniego

  Fidżi (czas standardowy)

  (UTC+12:00) Fidżi

  Pierwsza niedziela listopada, 02:00:00

  Trzecia niedziela stycznia, 03:00:00

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Skumulowana aktualizacja stref czasowych z sierpnia 2015 dla systemów operacyjnych Windows

 • Pacific SA Standard Time
  W 2015 r. i w przyszłości Chile pozostaną przy czasie letnim. (Zmiana czasu letniego nie będzie stosowana). Dlatego przesunięcie uniwersalnego czasu koordynowanego dla Chile jest aktualizowane do UTC-3:00, a nazwa strefy czasowej „Czas pacyficzny” jest aktualizowana do „(UTC-3:00) Santiago”. ()

 • Iran Standard Time
  Iran stosuje kalendarz perski. Ta skumulowana aktualizacja poprawia dane czasu letniego dla „Iran (czas standardowy)” w systemie Windows za lata 2015-2024. ()

 • Czas wschodni standardowy (Meksyk)
  Meksykański stan Quintana Roo przeszedł z UTC-6:00 do UTC-5:00 „(UTC-05:00) Chetumal”. Ta strefa czasowa jest nowo wprowadzona i nie będzie stosować czasu letniego. ()

 • Montevideo Standard Time
  30 czerwca 2015 r. rząd urugwajski postanowił znieść obowiązek stosowania czasu letniego. W ten sposób kraj znalazł się w strefie czasowej UTC-03:00 obowiązującej przez cały rok.

 • Ułan Bator (czas standardowy)
  Mongolia będzie stosować czas letni począwszy od 2015 roku. Czas letni dla Mongolii rozpoczyna się w ostatnią sobotę marca o godzinie 2:00 i kończy w ostatnią sobotę września o godzinie 00:00. Przestrzegane będą następujące zasady czasu letniego. ()

  Nazwa klucza strefy czasowej

  Nazwa wyświetlana

  Data początkowa czasu letniego

  Data końcowa czasu letniego

  Mongolia (czas standardowy)

  (UTC+8:00) Ułan Bator

  Ostatnia sobota marca, 02:00:00

  Ostatnia sobota września, 00:00:00

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Skumulowana aktualizacja stref czasowych z grudnia 2014 dla systemów operacyjnych Windows

 • Strefy czasowe w Rosji:
  Rosja ogłosiła, że 26 października 2014 r. dokona zmiany istniejących stref czasowych. Zmiana ta obejmuje siedem zaktualizowanych stref czasowych, trzy nowe strefy czasowe i dwie istniejące strefy czasowe, które połączyły się w jedną. ()

 • Fidżi (czas standardowy):
  Fidżi ogłosiło, że nowy harmonogram czasu letniego w tym kraju rozpocznie się 2 listopada 2014 r. i zakończy 18 stycznia 2015 r. Poprzednia data rozpoczęcia czasu letniego w systemie Windows dla strefy czasowej Fidżi to 26 października. ()

 • Wyspy Zielonego Przylądka (czas standardowy):
  Zmieniliśmy nazwę strefy czasowej „Wyspy Zielonego Przylądka (czas standardowy)” na „Republika Zielonego Przylądka (czas standardowy)”. Teraz wyświetlana nazwa tej strefy czasowej to „(GMT-01:00) Republika Zielonego Przylądka”.

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Skumulowana aktualizacja stref czasowych z sierpnia 2014 dla systemów operacyjnych Windows

 • Jordania (czas standardowy):
  Od 2014 r. Jordania zmieniła godzinę rozpoczęcia czasu letniego z ostatniego czwartku marca o północy na ostatni piątek marca o godzinie 1:00, a czas zakończenia czasu letniego z ostatniego piątku października o godzinie 1:00 na ostatni piątek października o północy.

 • Fidżi (czas standardowy)
  Wyłącznie w odniesieniu do 2014 r. Fidżi zmieniło termin zakończenia czasu letniego z 19 stycznia o godzinie 3:00 na 19 stycznia o godzinie 2:00.

 • Paragwaj (czas standardowy):
  Od 2014 r. Paragwaj zmienił datę zakończenia czasu letniego z drugiej niedzieli kwietnia na czwartą niedzielę marca.

 • Turcja (czas standardowy):
  Tylko w odniesieniu do 2014 r. Turcja zmieniła godzinę rozpoczęcia czasu letniego z 30 marca o 3:00 na 31 marca o 3:00.

 • Standardowy czas pacyficzny (Am. Płd.):
  Tylko w odniesieniu do roku 2014 czas rozpoczęcia czasu letniego zmienia się z północy na 23:00 w ostatnią sobotę kwietnia (26 kwietnia), a czas zakończenia czasu letniego zmienia się z pierwszej soboty września (6 września) o północy na pierwszą niedzielę września (7 września) o północy.

 • Egypt Standard Time
  W 2014 r. Egipt ustawił rozpoczęcie czasu letniego na czwartek, 15 maja na minutę przed północą, a czas zakończenia czasu letniego na czwartek, 25 września na minutę przed północą.

 • Sporady Środkowopolinezyjskie (czas standardowy):
  Dodano nową strefę czasową dla Wyspy Bożego Narodzenia (UTC+14).

 • Czas pacyficzny:
  Od 10 listopada 2013 r. zmienia się wyświetlana nazwa z „(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito” na „(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco”. ().

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Skumulowana aktualizacja stref czasowych z grudnia 2013 dla systemów operacyjnych Windows

 • Czas atlantycki:
  Atlantycka strefa czasowa uważana jest za przestarzałą.

 • Maroko (czas standardowy):
  Maroko przedłużyło datę zakończenia czasu letniego z 29 września 2013 r. na 27 października 2013 r. Począwszy od 2014 r., okres czasu letniego w Maroku rozpocznie się o 2:00 w ostatnią niedzielę marca, a zakończy o 3:00 w ostatnią niedzielę października.

 • Libia (czas standardowy):
  Libia nie zakończyła czasu letniego w 2013 roku. Od 2014 r. pozostanie przy UTC+2 i nie będzie mieć czasu letniego.

 • Fidżi (czas standardowy):
  Fidżi zmieniło datę zakończenia czasu letniego w 2014 r. z 26 stycznia na 19 stycznia ().

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Skumulowana aktualizacja stref czasowych z sierpnia 2012 dla systemów operacyjnych Windows

 • Czas wschodnioeuropejski:
  Wyświetlana nazwa tej strefy czasowej została zaktualizowana do nazwy „(UTC+2:00) Wsch. Europa” z „(UTC+2:00) Nikozja”.

 • Azory (czas standardowy):
  Zmienia godzinę rozpoczęcia czasu letniego w 2013 roku na 12:00:00 w ostatnią niedzielę marca, a godzinę zakończenia na 01:00:00 w ostatnią niedzielę października.

 • Armenia / Kaukaz (czas standardowy):
  Ta aktualizacja usuwa regułę czasu letniego dla strefy czasowej „(UTC+4:00) Erewań”.

 • Standardowy czas pacyficzny (Am. Płd.):
  Aktualizacja zmienia datę rozpoczęcia czasu letniego w 2012 roku w Chile na pierwszą sobotę września na godzinę 23:59:59.999 i datę zakończenia w ostatnią sobotę kwietnia na godzinę 23:59:59.999.

 • Maroko (czas standardowy):
  Zgodnie z instrukcjami rządu Maroka, data rozpoczęcia czasu letniego w 2012 roku została zmieniona na ostatnią niedzielę kwietnia, a datę zakończenia na ostatnią niedzielę września. W czasie Ramadanu czas letni zostanie wstrzymany i od 20 lipca do 19 sierpnia 2012 r. czas zostanie cofnięty do czasu standardowego. Przejścia odzwierciedlające początek i koniec Ramadanu są i mogą być instalowane za pomocą rozwiązań Fix it dostępnych w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

 • Korekta historii Samoa:
  Zmiany w strefie czasowej Samoa zostały uwzględnione w artykule Microsoft Knowledge Base . W wyniku tej aktualizacji cały kalendarz na rok 2011 został zaktualizowany do (UTC+13). Ta aktualizacja przywraca kalendarz na rok 2011 do czasu (UTC-11), podczas gdy kalendarze na rok 2012 i kolejne będą nadal aktualne z czasem (UTC+13). Korekta historii została również uwzględniona w CU 2657025.

 • Korekta historii Rosji:
  Zmiany w rosyjskiej strefie czasowej zostały uwzględnione w artykule Knowledge Base . W wyniku odejścia przez Rosję od czasu letniego i pozostania przy stałym czasie letnim, cały kalendarz na 2011 r. został zaktualizowany do czasu letniego. Ta aktualizacja zmienia kalendarz na 2011 r., aby pokazywał czas zimowy przed 27 marca 2011 r., kiedy czas letni nadal obowiązywał. Korekta historii została również uwzględniona w CU 2657025.

 • Czas Fidżi:
  Rząd Fidżi ogłosił nowe zasady wprowadzania czasu letniego w latach 2012-2013. Czas letni rozpocznie się o godzinie 2:00 rano w niedzielę 21 października 2012 roku i zakończy o godzinie 3:00 rano w niedzielę 20 stycznia 2013 roku.

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Skumulowana aktualizacja stref czasowych z grudnia 2011 dla systemów operacyjnych Windows

 • Kaliningrad (czas standardowy):
  Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base o numerze 2625508 Białoruś zdecydowała się zaprzestać zmiany czasu od 2011 roku i na stałe stosować czas letni. W tym artykule sugerowano, aby w celu uwzględnienia tej zmiany użytkownicy przechodzili na kaliningradzki czas standardowy. Ta aktualizacja systemu Windows sprawia, że takie przejście będzie trwałe, ponieważ uwzględnia Mińsk w nazwie wyświetlanej strefy czasowej Kaliningrad (czas standardowy). Nowa nazwa wyświetlana strefy Kaliningrad (czas standardowy) to „(UTC+03:00) Kaliningrad, Mińsk”.

 • Europa Wschodnia (czas standardowy):
  Nazwa wyświetlana tej strefy czasowej została zaktualizowana do postaci „(UTC+2:00) Nikozja”.

 • Bahia (czas standardowy) [Wyświetlana nazwa „(UTC-3:00) Salwador”]:
  Utworzono nową strefę czasową dla stanu Bahia w Brazylii.

 • Fidżi (czas standardowy) [Wyświetlana nazwa „(UTC+12:00) Fidżi”]:
  Datę rozpoczęcia czasu letniego w 2012 roku ustawiono na czwartą niedzielę stycznia.

 • Samoa (czas standardowy):
  Zmieniono przesunięcie czasu UTC dla standardowego czasu Samoa z (UTC-11) na (UTC+13). W efekcie nazwa wyświetlana tej strefy czasowej została zmieniona na „(UTC+13:00) Samoa”.

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Skumulowana aktualizacja stref czasowych z sierpnia 2011 dla systemów operacyjnych Windows

 • Turcja (czas standardowy)
  Utworzono nową strefę czasową systemu Windows – „Turcja (czas standardowy)”. Nazwa wyświetlana: „(UTC+2:00) Stambuł”. Rząd Turcji podjął decyzję o zmianie harmonogramu czasu letniego na 2011 r., tak aby rozpoczął się w poniedziałek 28 marca, a nie w niedzielę 27 marca.
  Z nazwy wyświetlanej strefy czasowej „(UTC+2:00) Ateny, Bukareszt, Stambuł” usunięto miasto Stambuł.

 • Egipt (czas standardowy) [nazwa wyświetlana: „(UTC+2:00) Kair”]
  Rząd Egiptu anulował czas letni. Ta aktualizacja włącza wsparcie systemu Windows dla (UTC +2:00) w Kairze, dzięki czemu nie będzie już obsługiwać czasu letniego od 2011 roku.

 • Czas pacyficzny [nazwa wyświetlana „(UTC-4:00) Santiago”]
  Datę zakończenia czasu letniego w 2011 roku ustawiono na maj, a datę rozpoczęcia na sierpień.

 • Maroko (czas standardowy) [nazwa wyświetlana „(UTC) Casablanca”]
  Datę zakończenia czasu letniego w 2011 roku ustawiono w lipcu.

 • Fidżi (czas standardowy) [nazwa wyświetlana: „(UTC+12:00) Fidżi”]
  Datę zakończenia czasu letniego w 2011 roku ustawiono na pierwszą niedzielę marca.

 • Samoa (czas standardowy) [nazwa wyświetlana: „(UTC-11:00) Samoa”]
  Zakończenie czasu letniego w 2011 roku przesunięto o godzinę do przodu.

 • Kaliningrad (czas standardowy) [nazwa wyświetlana: „(UTC+3:00) Kaliningrad”]
  Zostanie utworzona nowa strefa czasowa systemu Windows. W tej strefie czasowej nie stosuje się czasu letniego.

 • Nowa Funlandia (czas standardowy) [nazwa wyświetlana: „(UTC-3:30) Nowa Fundlandia”]
  Godziny rozpoczęcia i zakończenia czasu letniego zmieniono z 0:01 na 2:00.

Oprócz tych zmian, skumulowana aktualizacja dotycząca czasu letniego i przesunięcia czasu UTC z sierpnia wyłącza wsparcie dla następujących stref czasowych:

 • Rosja (czas standardowy)

 • Jekaterynburg (czas standardowy)

 • Azja Środkowa (płn. cz. stand.)

 • Azja Północna (czas stand.)

 • Azja Płn. (wschodni cz. stand.)

 • Jakuck (czas standardowy)

 • Władywostok (czas standardowy)

 • Magadan (czas standardowy)

Przed skumulowaną aktualizacją dotyczącą czasu letniego z sierpnia 2011 r. firma Microsoft wydała w 2011 r. następujące pojedyncze poprawki. Są one zebrane w najnowszej skumulowanej aktualizacji i nie muszą być bezpośrednio instalowane.

 • 2543367: Zmiany czasu letniego w Egipcie, Chile i Maroku z 2011

 • 2523087: Zmiany czasu letniego w Turcji z 2011

 • 2515337: Zmiany czasu letniego na Fidżi i Samoa z 2011

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Skumulowana aktualizacja stref czasowych z grudnia 2010 dla systemów operacyjnych Windows

 • Magadan (czas standardowy)
  Utworzenie nowej strefy czasowej „(UTC+11:00) Magadan” ze wsparciem czasu letniego dla Magadanu.

  Usuwa również Magadan z wyświetlanej nazwy istniejącej strefy czasowej „(UTC +11:00) Magadan, Wyspy Salomona, Nowa Kaledonia”, która nie posiada wsparcia dla czasu letniego. Nowa nazwa dla istniejącej strefy czasowej to „(UTC +11:00) Wyspy Salomona, Nowa Kaledonia”. Jest to wyłącznie zmiana dotycząca wyświetlanej nazwy.

 • Namibia Standard Time
  Zmienia przesunięcie strefy czasowej z UTC+2:00 na UTC+1:00.
  Zmienia daty rozpoczęcia i zakończenia czasu letniego, tak że czas letni rozpoczyna się we wrześniu i kończy w kwietniu. Zmiany te wchodzą w życie od 2011 roku.

 • Egypt Standard Time
  Datę rozpoczęcia czasu letniego w 2011 roku ustawiono w kwietniu, a zakończenia — we wrześniu. Ma to na celu zaradzenie przypadkom, w których poprawki z 2010 r. dotyczące tymczasowych zmian w czasie letnim zostały zastosowane jedynie częściowo.

Oprócz tych zmian, aktualizacja skumulowana dotycząca czasu letniego z grudnia zawiera dostosowane daty rozpoczęcia i zakończenia czasu letniego z 2011 r. dla następujących stref czasowych:

 • Israel Standard Time

 • Morocco Standard Time

 • Pacific SA Standard Time

 • Samoa (czas standardowy)

 • Syria (czas standardowy)

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Skumulowana aktualizacja stref czasowych z września 2010 dla systemów operacyjnych Windows

 • Middle East Standard Time
  Wrześniowa skumulowana aktualizacja naprawia niejednoznaczność w czasie przejścia na datę końcową czasu letniego. Była to „ostatnia niedziela października o godzinie 00:00:00:000”. Teraz to „ostatnia sobota października o 23:59:59:999”.

 • Czas wschodnioamerykański standardowy
  Dodaje wsparcie dla czasu letniego na rok 2006 i kolejne lata dla tej strefy czasowej, której wyświetlana nazwa to „(UTC -5:00) Indiana (Wschód)”.

  Uwaga Zmiana ta nie ma wpływu na częściej stosowaną strefę czasową „(UTC -5:00), Stany Zjednoczone Wschodnie i Kanada”.

 • Namibia Standard Time
  Zmiana wyświetlanej nazwy na „(UTC+1:00) Windhoek”.

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Skumulowana aktualizacja stref czasowych z maja 2010 dla systemów operacyjnych Windows

 • Paragwaj (czas standardowy)
  Zmiany terminów czasu letniego na rok 2010.

 • Fidżi (czas standardowy)
  Zmiany terminów czasu letniego na rok 2010.

 • Pacific SA Standard Time
  Zmiany terminów czasu letniego na rok 2010.

 • Syria (czas standardowy)
  Utworzenie nowej strefy czasowej „(UTC+02:00) Damaszek” w strefie czasowej dla Syrii czasu letniego.

 • Kamczatka (czas standardowy)
  Usuwa oddzielną strefę czasową Kamczatki. Kamczatka jest teraz obsługiwana przez strefę czasową Magadanu.

 • Bangladesz (czas standardowy)
  Anuluje czas letni.

 • Morocco Standard Time
  Zmiany terminów czasu letniego na rok 2010.

 • Paragwaj (czas standardowy)
  Wyznacza datę rozpoczęcia czasu letniego na pierwszą sobotę października o godzinie 23:59:59.999 i datę zakończenia czasu letniego na drugą sobotę kwietnia o godzinie 23:59:59.999.

 • Fidżi (czas standardowy)
  Wyznacza datę rozpoczęcia czasu letniego dla Fidżi na czwartą niedzielę października 2010 r. o godzinie 02:00:00.000 oraz datę zakończenia czasu letniego na ostatnią niedzielę marca 2010 r. o godzinie 03:00:00.000.

 • Pacific SA Standard Time
  Wyznacza datę zakończenia czasu letniego na pierwszą sobotę kwietnia 2010 r. o 23:59:59.999.

Aby pobrać ten dokument, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Skumulowana aktualizacja stref czasowych z lutego 2010 dla systemów operacyjnych Windows

 • Bangladesz (czas standardowy)
  Tworzy standardową strefę czasową Bangladeszu z wyświetlaną nazwą „(GMT+06:00) Dhaka”.
  Wprowadza czas letni.

 • Azja Środkowa (czas standardowy)
  Usuwa „Dhaka” ze strefy czasowej „(GMT+06:00) Astana, Dhaka”.

 • Central Brazilian Standard Time
  Zastępuje „Manaus” na „Cuiaba” dla strefy czasowej „(GMT-04:00) Manaus”.

 • Fidżi (czas standardowy)
  Wprowadza czas letni.
  Usuwa „Wyspy Marshalla” ze strefy czasowej „(GMT+12:00) Fidżi, Wyspy Marshalla”.

 • Mauritius (czas standardowy)
  Usuwa czas letni.

 • Pacific Standard Time (Mexico)
  Usuwa „Tijuana” ze strefy czasowej „(GMT-08:00) Tijuana, Kalifornia Dolna”.

 • Czas wschodni standardowy
  Dodaje „Fortaleza” do strefy czasowej „(GMT-03:00) Cayenne”.

 • SA Western Standard Time
  Dodaje „Manaus” do strefy czasowej „(GMT-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan”.

 • Samoa (czas standardowy)
  Wprowadza czas letni.
  Usuwa „Wyspy Midway” ze strefy czasowej „(GMT-11:00) Wyspy Midway, Samoa”.

 • UTC+12
  Tworzy ogólną strefę czasową UTC+12 bez czasu letniego.

 • UTC-11
  Tworzy ogólną strefę czasową UTC-11 bez czasu letniego.

 • UTC-02
  Tworzy ogólną strefę czasową UTC-02 bez czasu letniego.

Więcej informacji

System Windows przechowuje informacje o strefie czasowej w dwóch lokalizacjach rejestru. Pierwszą lokalizacją jest baza danych strefy czasowej w następującym podkluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones Baza danych stref czasowych zawiera dane konfiguracyjne dla wszystkich stref czasowych w systemie Windows. System Windows i inne aplikacje wykorzystują te dane do obliczania czasu lokalnego.

Drugą lokalizacją informacji o strefie czasowej jest następujący podklucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Ustawienia sterowania w systemie Windows przechowują informacje o konfiguracji systemu, takie jak sterowniki i usługi. Podklucz rejestru TimeZoneInformation przy bieżących ustawieniach zawiera dane konfiguracyjne dla strefy czasowej, z której aktualnie korzysta system Windows. System Windows kopiuje te informacje z bazy danych stref czasowych, gdy wybrana jest strefa czasowa.

W przypadku zmiany informacji o strefie czasowej należy zaktualizować obie lokalizacje w rejestrze. Baza danych musi być aktualizowana, aby mieć pewność, że system Windows i inne aplikacje posiadają najdokładniejsze dostępne informacje o strefie czasowej. Dodatkowo należy ponownie załadować klucz rejestru TimeZoneInformation w bieżących ustawieniach, aby upewnić się, że informacje o strefie czasowej są takie same jak informacje znajdujące się w bazie danych strefy czasowej.

Zaleca się najpierw zaktualizować bazę danych stref czasowych. Następnie ponownie załadować klucz rejestru TimeZoneInformation. Procedura ta zmusza system Windows do odczytywania zaktualizowanych informacji w bazie danych. Dwie metody, które zostały wyjaśnione w tym artykule, wykorzystują to rozwiązanie.
 

W tym artykule przedstawiono następujące metody aktualizowania bazy danych strefy czasowej i ponownego załadowania klucza rejestru TimeZoneInformation w celu wymuszenia odczytywania zaktualizowanych informacji w bazie danych.

Ważne Firma Microsoft zdecydowanie zaleca korzystanie z usługi Windows Update lub pobranie aktualizacji strefy czasowej z witryny pobierania Microsoft zamiast ręcznej edycji rejestru. Ręczne edycje rejestru są ryzykowne i podatne na błędy. Te alternatywne instrukcje konfiguracji rejestru są dostępne tylko dla celów archiwalnych.

Przygotowanie: ustawienia rejestru

Przed dokonaniem zmian w ustawieniach strefy czasowej należy wyeksportować podklucze rejestru używane w strefach czasowych systemu Windows. Następnie można przywrócić podklucze rejestru strefy czasowej do pierwotnego stanu, jeśli jest to konieczne.

Eksportowanie podkluczy rejestru stref czasowych systemu Windows

Aby wyeksportować podklucze rejestru używane w strefach czasowych systemu Windows, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst regedit, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

 3. W menu Plik kliknij Eksportuj.

 4. W polu Nazwa pliku, wpisz OriginalTZDatabase.reg, a następnie kliknij Zapisz.

 5. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

 6. W menu Plik kliknij Eksportuj.

 7. W polu Nazwa pliku wpisz OriginalTZInfo.reg, a następnie kliknij Zapisz.

Aby zaimportować podklucze rejestru do przywrócenia wartości domyślnych, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij Uruchom, wpisz notatnik, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.

 3. W polu Pliki typu kliknij przycisk Wszystkie pliki.

 4. Znajdź zapisany plik OriginalTZDatabase.reg, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Skopiuj i wklej poniższy wiersz do początku pliku natychmiast po linii „Edytor rejestru systemu Windows 5.00”:

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones]

  Uwaga Znak minus na początku tej nazwy podklucza rejestru powoduje usunięcie tego podklucza rejestru i wszystkich jego podkluczy. Proces importowania używa pozostałej części pliku do ponownego utworzenia podklucza rejestru i wypełnienia go wartościami domyślnymi.

 6. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 7. W polu Zapisz jako typ kliknij Wszystkie pliki.

 8. Kliknij OriginalTZDatabase.reg, a następnie kliknij Zapisz.

 9. Kliknij Tak, gdy zostaniesz poproszony o zamianę pliku.

 10. Powtórz poprzednie kroki dla pliku OriginalTZInfo.reg.

 11. Aby zaimportować pliki rejestru, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst cmd, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:

   Regedit /s OriginalTZDatabase.reg_Path

   Note W tym poleceniu <OriginalTZDatabase.reg_Path> reprezentuje lokalizację pliku OriginalTZDatabase.reg.

  3. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:

   Regedit /s OriginalTZInfo.reg_Path

   Uwaga W tym poleceniu <OriginalTZInfo.reg_Path> reprezentuje lokalizację pliku OriginalTZInfo.reg.

 12. Ponownie uruchom komputer.


Importowanie podkluczy rejestru do przywrócenia wartości domyślnych

Aby zaimportować podklucze rejestru do przywrócenia wartości domyślnych, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst notatnik, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.

 3. W polu Pliki typu kliknij przycisk Wszystkie pliki.

 4. Znajdź miejsce, w którym zapisano plik OriginalTZDatabase.reg, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Skopiuj i wklej poniższy wiersz do początku pliku natychmiast po ukończeniu programu Windows Registry Editor Version 5.00:

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones]

  Uwaga Znak minus na początku tej nazwy podklucza rejestru powoduje usunięcie tego podklucza rejestru i wszystkich jego podkluczy. Proces importowania używa pozostałej części pliku do ponownego utworzenia podklucza rejestru i wypełnienia go wartościami domyślnymi.

 6. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 7. W polu Zapisz jako typ, kliknij Wszystkie pliki.

 8. Kliknij OriginalTZDatabase.reg, a następnie kliknij Zapisz.

 9. Kliknij Tak, gdy zostaniesz poproszony o zamianę pliku.

 10. Powtórz poprzednie kroki dla pliku OriginalTZInfo.reg.

 11. Aby zaimportować pliki rejestru, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst cmd, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:

   Regedit /s OriginalTZDatabase.reg_Path

   Uwaga W tym poleceniu OriginalTZDatabase.reg_Path reprezentuje lokalizację pliku OriginalTZDatabase.reg.

  3. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:

   Regedit /s OriginalTZInfo.reg_Path

   Uwaga W tym poleceniu OriginalTZInfo.reg_Path reprezentuje lokalizację pliku OriginalTZInfo.reg.

 12. Ponownie uruchom komputer.


Metoda 1. Zmienianie ustawień strefy czasowej w wielu komputerach sieciowych

Aby zmienić ustawienia strefy czasowej na wielu komputerach sieciowych, należy utworzyć i zaimportować plik rejestru zawierający wszystkie zaktualizowane zmiany stref czasowych. Następnie należy użyć zasad grupy lub innego mechanizmu dystrybucji do wdrożenia pliku rejestru na komputerze.

W tym celu wykonaj następujące czynności.

Krok 1. Używanie Edytora rejestru do importowania aktualizacji strefy czasowej

Ważne W tej sekcji, metodzie lub zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być jednak przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Dla większego bezpieczeństwa przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu.

W tym celu należy najpierw utworzyć plik rejestru. Metoda, której używasz do tego celu, zależy od tego, czy posiadasz kompilacje systemu Windows w języku angielskim czy też w innym języku.

Jak utworzyć plik rejestru dla angielskiej wersji językowej systemu Windows?

Uwaga Następujący plik rejestru stref czasowych jest przeznaczony tylko do użytku w języku angielskim. Kilka wartości w podkluczach rejestru zostało zlokalizowanych. Dlatego też kroki te będą działać tylko na kompilacjach systemu Windows w języku angielskim. Aby utworzyć plik rejestru dla nieanglojęzycznych kompilacji systemu Windows, przejdź do sekcji „Jak utworzyć plik rejestru dla nieanglojęzycznych kompilacji systemu Windows”.

Aby użyć Edytora rejestru do utworzenia pliku rejestru zawierającego aktualizacje stref czasowych w języku angielskim, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst notatnik, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Skopiuj następujące informacje o rejestrze, a następnie wklej je do pliku Notatnika:

  • Windows Registry Editor Version 5.00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Afghanistan Standard Time]
   "TZI"=hex:f2,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+04:30) Kabul"
   "Dlt"="Afghanistan Daylight Time"
   "Std"="Afghanistan Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time]
   "TZI"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-09:00) Alaska"
   "Dlt"="Alaskan Daylight Time"
   "Std"="Alaskan Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arab Standard Time]
   "TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+03:00) Kuwait, Riyadh"
   "Dlt"="Arab Daylight Time"
   "Std"="Arab Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arabian Standard Time]
   "TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat"
   "Dlt"="Arabian Daylight Time"
   "Std"="Arabian Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arabic Standard Time]
   "TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+03:00) Baghdad"
   "Dlt"="Arabic Daylight Time"
   "Std"="Arabic Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arabic Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,01,00,01,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2009"=-
   "2010"=-
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d8

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Argentina Standard Time]
   "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-03:00) Buenos Aires"
   "Dlt"="Argentina Daylight Time"
   "Std"="Argentina Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Argentina Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007da

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time]
   "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-04:00) Atlantic Time (Canada)"
   "Dlt"="Atlantic Daylight Time"
   "Std"="Atlantic Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\AUS Central Standard Time]
   "TZI"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+09:30) Darwin"
   "Dlt"="AUS Central Daylight Time"
   "Std"="AUS Central Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\AUS Eastern Standard Time]
   "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney"
   "Dlt"="AUS Eastern Daylight Time"
   "Std"="AUS Eastern Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\AUS Eastern Standard Time\Dynamic DST]
   "2007"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d7
   "LastEntry"=dword:000007d8

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azerbaijan Standard Time]
   "TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+04:00) Baku"
   "Dlt"="Azerbaijan Daylight Time"
   "Std"="Azerbaijan Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time]
   "TZI"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-01:00) Azores"
   "Dlt"="Azores Daylight Time"
   "Std"="Azores Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Bahia Standard Time]
   "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,06,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "Display"="(UTC-03:00) Salvador"
   "Dlt"="Bahia Daylight Time"
   "Std"="Bahia Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Bahia Standard Time\Dynamic DST]
   "2010"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,06,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2012"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2013"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2014"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2015"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2016"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2017"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2018"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2019"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2020"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2021"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2022"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2023"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2024"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2025"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2026"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2027"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2028"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2029"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2030"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2031"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2032"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2033"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2034"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2035"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2036"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2037"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2038"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2039"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2040"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "FirstEntry"=dword:000007da
   "LastEntry"=dword:000007f8

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Bangladesh Standard Time]
   "TZI"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+06:00) Dhaka"
   "Dlt"="Bangladesh Daylight Time"
   "Std"="Bangladesh Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Bangladesh Standard Time\Dynamic DST]
   "2008"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2009"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0c,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,00,00,00,00,00,00,06,00,05,00,03,00,17,00,00,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=-
   "2012"=-
   "2013"=-
   "2014"=-
   "2015"=-
   "2016"=-
   "2017"=-
   "2018"=-
   "2019"=-
   "2020"=-
   "FirstEntry"=dword:000007d8
   "LastEntry"=dword:000007da
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Canada Central Standard Time]

   "TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-06:00) Saskatchewan"
   "Dlt"="Canada Central Daylight Time"
   "Std"="Canada Central Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Cape Verde Standard Time]
   "TZI"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-01:00) Cape Verde Is."
   "Dlt"="Cape Verde Daylight Time"
   "Std"="Cape Verde Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Cen. Australia Standard Time]
   "TZI"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+09:30) Adelaide"
   "Dlt"="Cen. Australia Daylight Time"
   "Std"="Cen. Australia Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Cen. Australia Standard Time\Dynamic DST]
   "2007"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d7
   "LastEntry"=dword:000007d8

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central America Standard Time]
   "TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-06:00) Central America"
   "Dlt"="Central America Daylight Time"
   "Std"="Central America Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Asia Standard Time]
   "TZI"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+06:00) Astana"
   "Dlt"="Central Asia Daylight Time"
   "Std"="Central Asia Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Brazilian Standard Time]
   "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "Display"="(UTC-04:00) Cuiaba"
   "Dlt"="Central Brazilian Daylight Time"
   "Std"="Central Brazilian Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Brazilian Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2010"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2011"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2012"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2013"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2014"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2015"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2016"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2017"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2018"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2019"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2020"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2021"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2022"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2023"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2024"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2025"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2026"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2027"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2028"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2029"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2030"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2031"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2032"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2033"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2034"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2035"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2036"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2037"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2038"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2039"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2040"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007f8

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Europe Standard Time]
   "TZI"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague"
   "Dlt"="Central Europe Daylight Time"
   "Std"="Central Europe Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central European Standard Time]
   "TZI"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb"
   "Dlt"="Central European Daylight Time"
   "Std"="Central European Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Pacific Standard Time]
   "TZI"=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+11:00) Solomon Is., New Caledonia"
   "Dlt"="Central Pacific Daylight Time"
   "Std"="Central Pacific Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time]
   "TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-06:00) Central Time (US & Canada)"
   "Dlt"="Central Daylight Time"
   "Std"="Central Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time (Mexico)]
   "TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey"
   "Dlt"="Central Daylight Time (Mexico)"
   "Std"="Central Standard Time (Mexico)"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\China Standard Time]
   "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi"
   "Dlt"="China Daylight Time"
   "Std"="China Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Dateline Standard Time]
   "TZI"=hex:d0,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-12:00) International Date Line West"
   "Dlt"="Dateline Daylight Time"
   "Std"="Dateline Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Africa Standard Time]
   "TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+03:00) Nairobi"
   "Dlt"="E. Africa Daylight Time"
   "Std"="E. Africa Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Australia Standard Time]
   "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+10:00) Brisbane"
   "Dlt"="E. Australia Daylight Time"
   "Std"="E. Australia Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Europe Standard Time]
   "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+02:00) Nicosia"
   "Dlt"="E. Europe Daylight Time"
   "Std"="E. Europe Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. South America Standard Time]
   "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "Display"="(UTC-03:00) Brasilia"
   "Dlt"="E. South America Daylight Time"
   "Std"="E. South America Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. South America Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2010"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2011"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2012"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2013"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2014"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2015"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2016"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2017"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2018"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2019"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2020"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2021"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2022"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2023"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2024"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2025"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2026"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2027"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2028"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2029"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2030"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2031"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2032"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2033"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2034"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2035"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2036"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2037"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2038"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2039"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2040"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007f8

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time]
   "TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)"
   "Dlt"="Eastern Daylight Time"
   "Std"="Eastern Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time]
   "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+02:00) Cairo"
   "Dlt"="Egypt Daylight Time"
   "Std"="Egypt Standard Time"
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time\Dynamic DST]
   "2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,05,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,05,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d5
   "LastEntry"=dword:000007db

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Ekaterinburg Standard Time]
   "TZI"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+06:00) Ekaterinburg"
   "Dlt"="Ekaterinburg Daylight Time"
   "Std"="Ekaterinburg Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Ekaterinburg Standard Time\Dynamic DST]
   "2010"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007da
   "LastEntry"=dword:000007db
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time]
   "TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+12:00) Fiji"
   "Dlt"="Fiji Daylight Time"
   "Std"="Fiji Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time\Dynamic DST]
   "2008"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2009"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2012"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2013"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d8
   "LastEntry"=dword:000007dd

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\FLE Standard Time]
   "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius"
   "Dlt"="FLE Daylight Time"
   "Std"="FLE Standard Time"
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Georgian Standard Time]
   "TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+04:00) Tbilisi"
   "Dlt"="Georgian Daylight Time"
   "Std"="Georgian Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\GMT Standard Time]
   "TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,01,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London"
   "Dlt"="GMT Daylight Time"
   "Std"="GMT Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Greenland Standard Time]
   "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-03:00) Greenland"
   "Dlt"="Greenland Daylight Time"
   "Std"="Greenland Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Greenland Standard Time\Dynamic DST]
   "2008"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2009"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2012"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,04,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2013"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2014"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2015"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2016"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2017"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2018"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,04,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2019"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2020"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2021"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d8
   "LastEntry"=dword:000007e5

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Greenwich Standard Time]
   "TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC) Monrovia, Reykjavik"
   "Dlt"="Greenwich Daylight Time"
   "Std"="Greenwich Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\GTB Standard Time]
   "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+02:00) Athens, Bucharest"
   "Dlt"="GTB Daylight Time"
   "Std"="GTB Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Hawaiian Standard Time]
   "TZI"=hex:58,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-10:00) Hawaii"
   "Dlt"="Hawaiian Daylight Time"
   "Std"="Hawaiian Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\India Standard Time]
   "TZI"=hex:b6,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi"
   "Dlt"="India Daylight Time"
   "Std"="India Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time]
   "TZI"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,01,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "Display"="(UTC+03:30) Tehran"
   "Dlt"="Iran Daylight Time"
   "Std"="Iran Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time\Dynamic DST]
   "2005"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,02,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2006"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,01,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "FirstEntry"=dword:000007d5
   "LastEntry"=dword:000007d9

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time]
   "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+02:00) Jerusalem"
   "Dlt"="Jerusalem Daylight Time"
   "Std"="Jerusalem Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic DST]
   "2004"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2013"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2014"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2015"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2016"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2017"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2018"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2019"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2020"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2021"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2022"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2023"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d4
   "LastEntry"=dword:000007e7

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jordan Standard Time]
   "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,05,00,05,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "Display"="(UTC+02:00) Amman"
   "Dlt"="Jordan Daylight Time"
   "Std"="Jordan Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jordan Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,05,00,05,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,05,00,05,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Kaliningrad Standard Time]
   "TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+03:00) Kaliningrad, Minsk"
   "Dlt"="Kaliningrad Daylight Time"
   "Std"="Kaliningrad Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Kaliningrad Standard Time\Dynamic DST]
   "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007da
   "LastEntry"=dword:000007db

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Kamchatka Standard Time]
   "TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+12:00) Petropavlovsk-Kamchatsky - Old"
   "Dlt"="Kamchatka Daylight Time"
   "Std"="Kamchatka Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Korea Standard Time]
   "TZI"=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+09:00) Seoul"
   "Dlt"="Korea Daylight Time"
   "Std"="Korea Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Magadan Standard Time]
   "TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+12:00) Magadan"
   "Dlt"="Magadan Daylight Time"
   "Std"="Magadan Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Magadan Standard Time\Dynamic DST]
   "2010"=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007da
   "LastEntry"=dword:000007db
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mauritius Standard Time]
   "TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+04:00) Port Louis"
   "Dlt"="Mauritius Daylight Time"
   "Std"="Mauritius Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mauritius Standard Time\Dynamic DST]
   "2007"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,02,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2009"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d7
   "LastEntry"=dword:000007da

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mexico Standard Time]
   "TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey - Old"
   "Dlt"="Mexico Daylight Time"
   "Std"="Mexico Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mexico Standard Time 2]
   "TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan - Old"
   "Dlt"="Mexico Daylight Time 2"
   "Std"="Mexico Standard Time 2"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mid-Atlantic Standard Time]
   "TZI"=hex:78,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-02:00) Mid-Atlantic"
   "Dlt"="Mid-Atlantic Daylight Time"
   "Std"="Mid-Atlantic Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Middle East Standard Time]
   "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "Display"="(UTC+02:00) Beirut"
   "Dlt"="Middle East Daylight Time"
   "Std"="Middle East Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Middle East Standard Time\Dynamic DST]
   "2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2013"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2014"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2015"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2016"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2017"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2018"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2019"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2020"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2021"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "FirstEntry"=dword:000007d9
   "LastEntry"=dword:000007e5

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Montevideo Standard Time]
   "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-03:00) Montevideo"
   "Dlt"="Montevideo Daylight Time"
   "Std"="Montevideo Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Montevideo Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time]
   "TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "Display"="(UTC) Casablanca"
   "Dlt"="Morocco Daylight Time"
   "Std"="Morocco Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time\Dynamic DST]
   "2007"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,00,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,00,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2010"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2011"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2012"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d7
   "LastEntry"=dword:000007dc

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time]
   "TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-07:00) Mountain Time (US & Canada)"
   "Dlt"="Mountain Daylight Time"
   "Std"="Mountain Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time (Mexico)]
   "TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan"
   "Dlt"="Mountain Daylight Time (Mexico)"
   "Std"="Mountain Standard Time (Mexico)"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Myanmar Standard Time]
   "TZI"=hex:7a,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+06:30) Yangon (Rangoon)"
   "Dlt"="Myanmar Daylight Time"
   "Std"="Myanmar Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\N. Central Asia Standard Time]
   "TZI"=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+07:00) Novosibirsk"
   "Dlt"="N. Central Asia Daylight Time"
   "Std"="N. Central Asia Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\N. Central Asia Standard Time\Dynamic DST]
   "2010"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007da
   "LastEntry"=dword:000007db

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Namibia Standard Time]
   "TZI"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+01:00) Windhoek"
   "Dlt"="Namibia Daylight Time"
   "Std"="Namibia Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Namibia Standard Time\Dynamic DST]
   "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,3c,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007da
   "LastEntry"=dword:000007db

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Nepal Standard Time]
   "TZI"=hex:a7,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+05:45) Kathmandu"
   "Dlt"="Nepal Daylight Time"
   "Std"="Nepal Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\New Zealand Standard Time]
   "TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+12:00) Auckland, Wellington"
   "Dlt"="New Zealand Daylight Time"
   "Std"="New Zealand Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\New Zealand Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d8

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time]
   "TZI"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-03:30) Newfoundland"
   "Dlt"="Newfoundland Daylight Time"
   "Std"="Newfoundland Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
   "2009"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
   "2012"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007dc

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\North Asia East Standard Time]
   "TZI"=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+09:00) Irkutsk"
   "Dlt"="North Asia East Daylight Time"
   "Std"="North Asia East Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\North Asia East Standard Time\Dynamic DST]
   "2010"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007da
   "LastEntry"=dword:000007db

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\North Asia Standard Time]
   "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+08:00) Krasnoyarsk"
   "Dlt"="North Asia Daylight Time"
   "Std"="North Asia Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\North Asia Standard Time\Dynamic DST]
   "2010"=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007da
   "LastEntry"=dword:000007db

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time]
   "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "Display"="(UTC-04:00) Santiago"
   "Dlt"="Pacific SA Daylight Time"
   "Std"="Pacific SA Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time\Dynamic DST]
   "2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2008"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2010"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2011"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2012"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "FirstEntry"=dword:000007d7
   "LastEntry"=dword:000007dc

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific Standard Time]
   "TZI"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)"
   "Dlt"="Pacific Daylight Time"
   "Std"="Pacific Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific Standard Time (Mexico)]
   "TZI"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-08:00) Baja California"
   "Dlt"="Pacific Daylight Time (Mexico)"
   "Std"="Pacific Standard Time (Mexico)"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pakistan Standard Time]
   "TZI"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+05:00) Islamabad, Karachi"
   "Dlt"="Pakistan Daylight Time"
   "Std"="Pakistan Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pakistan Standard Time\Dynamic DST]
   "2007"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,05,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,02,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2010"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d7
   "LastEntry"=dword:000007da

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Paraguay Standard Time]
   "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "Display"="(UTC-04:00) Asuncion"
   "Dlt"="Paraguay Daylight Time"
   "Std"="Paraguay Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Paraguay Standard Time\Dynamic DST]
   "2008"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2010"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2011"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2012"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2013"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2014"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2015"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2016"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2017"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,09,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2018"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2019"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2020"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2021"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "FirstEntry"=dword:000007d8
   "LastEntry"=dword:000007e5

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Romance Standard Time]
   "TZI"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris"
   "Dlt"="Romance Daylight Time"
   "Std"="Romance Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Russian Standard Time]
   "TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+04:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd"
   "Dlt"="Russian Daylight Time"
   "Std"="Russian Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Russian Standard Time\Dynamic DST]
   "2010"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007da
   "LastEntry"=dword:000007db

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\SA Eastern Standard Time]
   "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-03:00) Cayenne, Fortaleza"
   "Dlt"="SA Eastern Daylight Time"
   "Std"="SA Eastern Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\SA Pacific Standard Time]
   "TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito"
   "Dlt"="SA Pacific Daylight Time"
   "Std"="SA Pacific Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\SA Western Standard Time]
   "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan"
   "Dlt"="SA Western Daylight Time"
   "Std"="SA Western Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Samoa Standard Time]
   "TZI"=hex:f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+13:00) Samoa"
   "Dlt"="Samoa Daylight Time"
   "Std"="Samoa Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Samoa Standard Time\Dynamic DST]
   "2009"=hex:94,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:94,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,05,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2011"=hex:f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2012"=-
   "2013"=-
   "2014"=-
   "2015"=-
   "2016"=-
   "2017"=-
   "2018"=-
   "2019"=-
   "2020"=-
   "FirstEntry"=dword:000007d9
   "LastEntry"=dword:000007db

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\SE Asia Standard Time]
   "TZI"=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta"
   "Dlt"="SE Asia Daylight Time"
   "Std"="SE Asia Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Singapore Standard Time]
   "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore"
   "Dlt"="Malay Peninsula Daylight Time"
   "Std"="Malay Peninsula Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\South Africa Standard Time]
   "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+02:00) Harare, Pretoria"
   "Dlt"="South Africa Daylight Time"
   "Std"="South Africa Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Sri Lanka Standard Time]
   "TZI"=hex:b6,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+05:30) Sri Jayawardenepura"
   "Dlt"="Sri Lanka Daylight Time"
   "Std"="Sri Lanka Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Syria Standard Time]
   "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "Display"="(UTC+02:00) Damascus"
   "Dlt"="Syria Daylight Time"
   "Std"="Syria Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Syria Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,03,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,05,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,05,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2013"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2014"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2015"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2016"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2017"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007e1

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Taipei Standard Time]
   "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+08:00) Taipei"
   "Dlt"="Taipei Daylight Time"
   "Std"="Taipei Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tasmania Standard Time]
   "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+10:00) Hobart"
   "Dlt"="Tasmania Daylight Time"
   "Std"="Tasmania Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tasmania Standard Time\Dynamic DST]
   "2007"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d7
   "LastEntry"=dword:000007d8

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tokyo Standard Time]
   "TZI"=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo"
   "Dlt"="Tokyo Daylight Time"
   "Std"="Tokyo Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tonga Standard Time]
   "TZI"=hex:f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+13:00) Nuku'alofa"
   "Dlt"="Tonga Daylight Time"
   "Std"="Tonga Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time]
   "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+02:00) Istanbul"
   "Dlt"="Turkey Daylight Time"
   "Std"="Turkey Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic DST]
   "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
   "2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007da
   "LastEntry"=dword:000007dc

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Ulaanbaatar Standard Time]
   "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+08:00) Ulaanbaatar"
   "Dlt"="Ulaanbaatar Daylight Time"
   "Std"="Ulaanbaatar Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\US Eastern Standard Time]
   "TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-05:00) Indiana (East)"
   "Dlt"="US Eastern Daylight Time"
   "Std"="US Eastern Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\US Eastern Standard Time\Dynamic DST]
   "2005"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2006"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d5
   "LastEntry"=dword:000007d7

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\US Mountain Standard Time]
   "TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-07:00) Arizona"
   "Dlt"="US Mountain Daylight Time"
   "Std"="US Mountain Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\UTC]
   "TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC) Coordinated Universal Time"
   "Dlt"="Coordinated Universal Time"
   "Std"="Coordinated Universal Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\UTC+12]
   "TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+12:00) Coordinated Universal Time+12"
   "Dlt"="UTC+12"
   "Std"="UTC+12"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\UTC-02]
   "TZI"=hex:78,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-02:00) Coordinated Universal Time-02"
   "Dlt"="UTC-02"
   "Std"="UTC-02"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\UTC-11]
   "TZI"=hex:94,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-11:00) Coordinated Universal Time-11"
   "Dlt"="UTC-11"
   "Std"="UTC-11"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Venezuela Standard Time]
   "TZI"=hex:0e,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC-04:30) Caracas"
   "Dlt"="Venezuela Daylight Time"
   "Std"="Venezuela Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Venezuela Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:0e,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Vladivostok Standard Time]
   "TZI"=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+11:00) Vladivostok"
   "Dlt"="Vladivostok Daylight Time"
   "Std"="Vladivostok Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Vladivostok Standard Time\Dynamic DST]
   "2010"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007da
   "LastEntry"=dword:000007db

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australia Standard Time]
   "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+08:00) Perth"
   "Dlt"="W. Australia Daylight Time"
   "Std"="W. Australia Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australia Standard Time\Dynamic DST]
   "2005"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2006"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2009"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d5
   "LastEntry"=dword:000007da

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Central Africa Standard Time]
   "TZI"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+01:00) West Central Africa"
   "Dlt"="W. Central Africa Daylight Time"
   "Std"="W. Central Africa Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Europe Standard Time]
   "TZI"=hex:c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna"
   "Dlt"="W. Europe Daylight Time"
   "Std"="W. Europe Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\West Asia Standard Time]
   "TZI"=hex:d4,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+05:00) Tashkent"
   "Dlt"="West Asia Daylight Time"
   "Std"="West Asia Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\West Pacific Standard Time]
   "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+10:00) Guam, Port Moresby"
   "Dlt"="West Pacific Daylight Time"
   "Std"="West Pacific Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Yakutsk Standard Time]
   "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "Display"="(UTC+10:00) Yakutsk"
   "Dlt"="Yakutsk Daylight Time"
   "Std"="Yakutsk Standard Time"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Yakutsk Standard Time\Dynamic DST]
   "2010"=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007da
   "LastEntry"=dword:000007db

 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 4. Wybierz miejsce docelowe, a następnie wpisz TZupdate.reg w polu Nazwa pliku.

 5. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Wszystkie pliki, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jak utworzyć plik rejestru dla nieanglojęzycznych kompilacji systemu Windows? Uwaga Niniejszy tekst rejestru nie zawiera informacji o nowych strefach czasowych, takich jak Wenezuela (czas standardowy) lub Armenia (czas standardowy). Niektóre podklucze rejestru w każdej strefie czasowej są specyficzne dla danego języka. Z tego powodu nie umieściliśmy ich na tej liście.

Instrukcje dotyczące używania TZEdit.exe w celu dodania nowej strefy czasowej znajdują się w części „Metoda 2: Zmiana ustawień strefy czasowej na pojedynczym komputerze”.

Aby użyć Edytora rejestru do utworzenia pliku rejestru zawierającego aktualizacje stref czasowych dla nieanglojęzycznych kompilacji systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Użyj jednego komputera klienckiego jako punktu odniesienia dla pliku rejestru, który chcesz utworzyć lub wyeksportować do środowiska. Na tym komputerze klienckim kliknij Start, kliknij Uruchom, wpisz notatnik, a następnie kliknij OK.

 2. Skopiuj następujące informacje o rejestrze, a następnie wklej je do pliku Notatnika:

  • Windows Registry Editor Version 5.0

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time]
   "TZI"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arabic Standard Time]
   "TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arabic Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,01,00,01,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2009"=-
   "2010"=-
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d8
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time]
   "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\AUS Eastern Standard Time]
   "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\AUS Eastern Standard Time\Dynamic DST]
   "2007"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d7
   "LastEntry"=dword:000007d8
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Cen. Australia Standard Time]
   "TZI"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Cen. Australia Standard Time\Dynamic DST]
   "2007"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d7
   "LastEntry"=dword:000007d8
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time]
   "TZI"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. South America Standard Time]
   "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. South America Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2010"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2011"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2012"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2013"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2014"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2015"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2016"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2017"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2018"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2019"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2020"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2021"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2022"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2023"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2024"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2025"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2026"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2027"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2028"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2029"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2030"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2031"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2032"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2033"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2034"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2035"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2036"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2037"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2038"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2039"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2040"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007f8
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time]
   "TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time]
   "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time\Dynamic DST]
   "2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,05,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,05,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d5
   "LastEntry"=dword:000007db
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Greenland Standard Time]
   "TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Greenland Standard Time\Dynamic DST]
   "2008"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2009"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2012"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,04,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2013"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2014"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2015"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2016"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2017"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2018"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,04,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2019"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2020"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,04,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "2021"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,06,00,05,00,16,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d8
   "LastEntry"=dword:000007e5
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time]
   "TZI"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,01,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time\Dynamic DST]
   "2005"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,02,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2006"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,04,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,01,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,03,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "FirstEntry"=dword:000007d5
   "LastEntry"=dword:000007d9
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time]
   "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic DST]
   "2004"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2013"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2014"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2015"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2016"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2017"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2018"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2019"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2020"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2021"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2022"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2023"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d4
   "LastEntry"=dword:000007e7
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time]
   "TZI"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d7
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\New Zealand Standard Time]
   "TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\New Zealand Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007d8
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time]
   "TZI"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time\Dynamic DST]
   "2006"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
   "2009"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
   "2011"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
   "2012"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d6
   "LastEntry"=dword:000007dc
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time]
   "TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time\Dynamic DST]
   "2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2008"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2009"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2010"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2011"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "2012"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
   "FirstEntry"=dword:000007d7
   "LastEntry"=dword:000007dc
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tasmania Standard Time]
   "TZI"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tasmania Standard Time\Dynamic DST]
   "2007"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d7
   "LastEntry"=dword:000007d8
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\US Eastern Standard Time]
   "TZI"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\US Eastern Standard Time\Dynamic DST]
   "2005"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2006"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d5
   "LastEntry"=dword:000007d7
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australia Standard Time]
   "TZI"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australia Standard Time\Dynamic DST]
   "2005"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2006"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0c,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2007"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2008"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
   "2009"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "2010"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   "FirstEntry"=dword:000007d5
   "LastEntry"=dword:000007da

 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 4. Wybierz miejsce docelowe, a następnie wpisz USonly_TZupdate.reg w polu Nazwa pliku.

 5. W polu Zapisz jako typ kliknij przycisk Wszystkie pliki, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 6. Kliknij dwukrotnie USonly_TZupdate.reg. Gdy zostaniesz poproszony o scalenie zmian, kliknij Tak, aby zaktualizować rejestr.

 7. Aby dodać dodatkowe strefy czasowe lub zmienić ustawienia czasu letniego dla stref czasowych, wykonaj instrukcje podane w sekcji „Metoda 2: Zmiana ustawień strefy czasowej na pojedynczym komputerze”.

 8. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst regedit, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 9. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

 10. W menu Plik kliknij przycisk Eksportuj.

 11. W polu Nazwa pliku wpisz TZUpdate.reg, a następnie kliknij Zapisz.


Krok 2. Używanie skryptu do ponownego wczytania klucza rejestru TimeZoneInformation

Rejestr musi zostać zaktualizowany w dwóch lokalizacjach. Podczas importowania pliku TZupdate.reg zostanie również zaktualizowana baza danych strefy czasowej w rejestrze. Następnie należy utworzyć skrypt aktualizujący klucz rejestru w bieżącym zestawie kontrolnyme TimeZoneInformation. Skrypt można wdrożyć przy użyciu zasad grupy lub innego mechanizmu wdrażania.

Skrypt identyfikuje bieżącą strefę czasową komputera klienckiego, a następnie ładuje klucz rejestru TimeZoneInformation z aktualnymi informacjami z bazy danych stref czasowych. Następnie skrypt zapisuje zdarzenie do dziennika aplikacji komputera klienckiego, na którym uruchomiono skrypt.

Aby utworzyć plik skryptu, należy wykonać następujące czynności.

Uwaga Firma Microsoft podaje przykłady programowania tylko dla celów ilustracyjnych, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost ani dorozumianej. w tym także, ale nie tylko, dorozumianej rękojmi co do przydatności handlowej lub do określonych celów. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu działania określonej procedury. Nie będą oni jednak modyfikować tych przykładów w celu dodania funkcji ani konstruować nowych procedur celem dostosowania ich do potrzeb użytkownika.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst notatnik, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Skopiuj poniższy kod i wklej go do Notatnika.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 4. Wybierz miejsce docelowe, a następnie wpisz odświeżTZinfo.vbs w polu Nazwa pliku.

 5. W polu Zapisz jako typ, kliknij Wszystkie pliki, a następnie kliknij Zapisz.


Krok 3. Wdrażanie pliku rejestru i skryptu przy użyciu zasad grupy

W poniższym przykładzie pokazano, jak utworzyć skrypt startowy, skopiować pliki do wspólnej lokalizacji w domenie, a następnie utworzyć obiekt zasad grupy (GPO). Obiekt GPO przypisuje skrypt uruchamiania do jednostki organizacyjnej (OU). Ten przykład używa wdrożenia Active Directory razem z przykładową nazwą domeny contoso.com.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst notatnik, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Skopiuj poniższy kod i wklej go do Notatnika.

  • Set objSh = CreateObject("WScript.Shell")

   'Get the StandardName key of the current time zone
   szStandardName = objSh.RegRead("HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\StandardName")

   'Enumerate the subkeys in the time zone database
   const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
   Set objReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv")
   szTzsKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones"
   objReg.EnumKey HKEY_LOCAL_MACHINE, szTzsKeyPath, arrTzSubKeys

   'Step through the time zones to find the matching Standard Name
   szTzKey = "<Unknown>"
   For Each subkey In arrTzSubKeys
   If (objSh.RegRead("HKLM\" & szTzsKeyPath & "\" & subkey & "\Std") = szStandardName) Then
   'Found matching StandardName, now store this time zone key name
   szTzKey = subkey
   End If
   Next

   If szTzKey = "<Unknown>" Then
   'Write entry to the Application event log stating that the update has failed to execute
   objSh.LogEvent 1, "DST 2007 Registry Update and Refresh failed to execute on this computer. Time zones failed to enumerate properly or matching time zone not found."
   Wscript.Quit 0
   End If

   Dim process, processid, result, strUpdateCommand
   Set process = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2:Win32_process")

   'Add time change privilege to the process object
   process.Security_.Privileges.AddAsString "SeSystemTimePrivilege",True
   strUpdateCommand = "control.exe timedate.cpl,,/Z" & szTzKey

   'Launch control.exe to refresh time zone information using the TZ key name obtained above
   result = process.create(strUpdateCommand,Null,Null,processid)
   If result <> 0 Then
   objSh.LogEvent 1, "DST 2007 Registry Update and Refresh failed to execute on this computer. Unable to refresh the Timezone database."
   Wscript.Quit 0
   End If

   'Get current display name of refreshed time zone
   szCurrDispName = objSh.RegRead("HKLM\" & szTzsKeyPath & "\" & szTzKey & "\Display")

   'Write entry to the Application event log stating that the update has executed
   objSh.LogEvent 4, "DST 2007 Registry Update and Refresh has been executed on this computer." & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10) & "Current time zone is: " & szCurrDispName & "."

    

 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 4. Wybierz miejsce docelowe, a następnie wpisz DST2007Update_Win2k.cmd w polu Nazwa pliku.

 5. W polu Zapisz jako typ, kliknij Wszystkie pliki, a następnie kliknij Zapisz.

 6. Skopiuj następujące pliki do folderu współdzielonego Netlogon kontrolera domeny, który pełni rolę emulatora PDC w domenie:

  • TZupdate.reg

  • refreshTZinfo.vbs

  • DST2007Update_Win2K.cmd

 7. Poczekaj na działanie powielania usługi Active Directory. Dodatkowo poczekaj, aż pliki i foldery w woluminie systemowym (SYSVOL) będą powielane do kontrolerów domeny w domenie.

 8. Kliknij Start, kliknij Uruchom, wpisz narzędzia administracyjne, a następnie kliknij OK.

 9. Kliknij dwukrotnie ikonę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

 10. Wybierz jednostkę organizacyjną zawierającą komputery, do których chcesz zastosować ten skrypt. W tym przykładzie będziemy używać jednostki organizacyjnej o nazwie DST2007-W2K. W tym przykładzie założono, że ta jednostka OU zawiera wszystkie konta.

 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę DST2007-W2K, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 12. Kliknij kartę Zasady grupy, kliknij polecenie Nowy, wpisz Aktualizacja rejestru czasu letniego oraz Odśwież i naciśnij klawisz Enter.

 13. Kliknij Edytuj. Zostanie uruchomione narzędzie Edytor obiektów zasad grupy.

 14. Rozwiń węzeł Konfiguracja komputera, rozwiń węzeł Ustawienia systemu Windows, a następnie kliknij węzeł Skrypty (uruchamianie/zamykanie).

 15. Kliknij dwukrotnie Autostart, a następnie kliknij Dodaj.

 16. W polu Nazwa skryptu wpisz ścieżkę UNC (Universal Name convention) pliku DST2007Update_Win2K.cmd, który znajduje się w udziale Netlogon. Na przykład wpisz \\contoso.com\NETLOGON\DST2007Update_Win2K.cmd.

 17. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Komputery klienckie znajdujące się w OU DST2007-W2K będą uruchamiane przy następnym uruchomieniu.

Metoda 2. Zmiana ustawień strefy czasowej na pojedynczym komputerze Aby zmienić ustawienia strefy czasowej na pojedynczym komputerze, należy użyć edytora Strefa czasowa (Tzedit.exe). Narzędzie to umożliwia tworzenie i edycję wpisów strefy czasowej dla ustawień daty i czasu w Panelu sterowania.

Ważne

Zdecydowanie zaleca się użycie usługi Microsoft Update lub pobranie aktualizacji strefy czasowej z witryny pobierania Microsoft zamiast ręcznego edytowania rejestru. Ręczna edycja rejestru jest ryzykowna i podatna na błędy. Te alternatywne instrukcje konfigurowania są dostarczane wyłącznie dla celów archiwalnych.

Uwaga Aby zmienić dane rejestru strefy czasowej przy użyciu edytora Strefa czasowa, należy mieć lokalne poświadczenia administracyjne.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

Upewniając się, że zmiany zostały zastosowane do klucza rejestru TimeZoneInformation, można sprawdzić, czy baza danych stref czasowych i bieżący zestaw kontrolny zostały prawidłowo zaktualizowane. Aby sprawdzić, czy aktualizacja strefy czasowej została pomyślnie zastosowana do komputera, należy użyć jednej z następujących metod.

Metoda 1. Użyj narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania

Można użyć elementu Data i godzina w Panelu sterowania, aby upewnić się, że reguły czasu letniego na komputerze są zgodne z datami rozpoczęcia i datami zakończenia, które zostały opisane w najnowszej aktualizacji czasu letniego.

W tym przykładzie użyto standardowego czasu pacyficznego. Następujące szczegóły konfiguracji tej strefy czasowej są kopiowane z artykułu 931836.

Nazwa podklucza rejestru

Nazwa wyœwietlana

Nazwa czasu letniego

Nazwa standardowa

Data pocz&sup1;tkowa czasu letniego

Data koñcowa czasu letniego

Wartość podklucza TZI

Pacific Standard Time

(GMT -08:00) Stany Zjednoczone i Kanada (czas pacyficzny)

Pacyfik (czas letni)

Pacyfik (czas standardowy)

Druga niedziela marca, 02:00:00

Pierwsza niedziela listopada, 02:00:00

TZI=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01 ,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02 ,00,00,00,00,00,00,00

 

Ważne

Zamknij wszystkie otwarte aplikacje przed uruchomieniem tego testu.


Aby zweryfikować zmiany za pomocą pozycji Data i godzina w Panelu sterowania, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie control timedate.cpl,,/Z, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Kliknij kartę Strefa czasowa, wybierz strefę (GMT-08:00 czasu pacyficznego Stany Zjednoczone i Kanada), a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 3. Kliknij kartę Data i godzina.

 4. Ustaw datę i godzinę na jedną minutę przed uruchomieniem czasu letniego. Na przykład zmień datę i godzinę na 11 marca 2007 roku o godzinie 01:59 (1:59).

 5. Odczekaj chwilę. Sprawdź, czy zegar jest przesuwany do 3:00 czasu po 2:00

 6. Ustaw datę i godzinę na jedną minutę przed końcem czasu letniego. Na przykład zmień datę i godzinę na 4 listopada 2007 roku o godzinie 1:59.

 7. Odczekaj chwilę. Sprawdź, czy zegar przesuwa się do 1:00 zamiast do 2:00.

 8. Ustaw datę i czas z powrotem do prawidłowego ustawienia.

Metoda 2. Użyj dziennika zdarzeń i narzędzia EventCombMT

W przypadku korzystania z pliku rejestru i metod skryptu można użyć metody 1. Metoda 1 nie jest jednak widoczna w środowisku sieciowym zawierającym wiele komputerów.

Skrypt refreshTZinfo.vbs zapisuje zdarzenie w dzienniku aplikacji na komputerze, na którym uruchomiono skrypt. W środowisku sieciowym administratorzy mogą określić, czy informacje o strefie czasowej komputera zostały pomyślnie zaktualizowane za pomocą narzędzia EventCombMT do wyszukiwania określonych wpisów zdarzeń.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:
Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia EventCombM, przejdź do Zabezpieczanie systemu Windows 2000 Server.

Po uruchomieniu narzędzia EventCombMT należy użyć następujących parametrów, aby wyszukać zdarzenie wygenerowane przez skrypt Visual Basic.

Informacje o zdarzeniach, jeżeli informacje o strefie czasowej zostaną pomyślnie zaktualizowane.

Parametr

Value

Domena

<NazwaDomeny>

Pliki dziennika do wyszukiwania

Application

Typy zdarzeń

Informacyjne

Identyfikator zdarzenia

4

Źródło

WSH

Text

DST


Informacje o zdarzeniach, jeśli aktualizacja informacji o strefie czasowej nie powiodła się 

Parametr

Value

Domena

<NazwaDomeny>

Pliki dziennika do wyszukiwania

Application

Typy zdarzeń

Komunikaty

Identyfikator zdarzenia

1

Źródło

WSH

Text

DST

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Informacje o rejestrze systemu Windows dla użytkowników zaawansowanych

Jak dodawać, modyfikować lub usuwać podklucze i wartości rejestru za pomocą pliku rejestracyjnego (.reg)

Co to są zestawy kontrolne? Co to jest narzędzie CurrentControlSet?

Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
 

Jak ustawić czas i strefę czasową w systemie Windows Vista

Micrsoft Windows

Jak ustawić strefę czasową w pakiecie Microsoft Office

Pomoc i szkolenia w pakiecie Microsoft Office

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×