Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób udostępnienia stron sieci Web do przeglądania w trybie offline przy użyciu programu Internet Explorer 5. Po udostępnieniu stron sieci Web w trybie offline można czytać ich zawartość w czasie, gdy komputer nie jest połączony z Internetem.


W niniejszym artykule zostały omówione następujące tematy:

 • Udostępnianie strony sieci Web do przeglądania w trybie offline

 • Wyłączanie przeglądania w trybie offline dla strony sieci Web

 • Dostosowywanie ustawień przeglądania w trybie offline

 • Opcje przeglądania w trybie offline

 • Przeglądanie witryn sieci Web bez połączenia z Internetem

UWAGA: Niektóre witryny sieci Web używają nagłówków HTTP lub tagów META w języku HTML (Hypertext Markup Language) lub w dokumencie ASP, aby ich zawartość nie była przechowywana w pamięci podręcznej dysku (tymczasowe pliki internetowe). W takim przypadku może się wydawać, że opcje
Udostępnij w trybie offline
i
Synchronizuj
działają, ale zawartość witryny sieci Web nie jest przechowywana w pamięci podręcznej dysku. Z tego powodu witryna nie jest dostępna do przeglądania w trybie offline. Na przykład po kliknięciu opcji
Udostępnij w trybie offline
i synchronizacji skrzynki odbiorczej Hotmail nie można wyświetlać skrzynki odbiorczej Hotmail w trybie offline.

Więcej informacji

Udostępnianie strony sieci Web do przeglądania w trybie offline


Aby dodać aktualnie przeglądaną stronę sieci Web do listy Ulubione, a następnie udostępnić ją do przeglądania w trybie offline, wykonaj następujące kroki w programie Internet Explorer:

 1. W menu Ulubione kliknij polecenie Dodaj do ulubionych.

 2. Kliknij pole wyboru Udostępnij w trybie offline, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby istniejącą ulubioną stronę sieci Web udostępnić do przeglądania w trybie offline, wykonaj następujące kroki w programie Internet Explorer:


 1. W menu Ulubione kliknij polecenie Organizuj ulubione.

 2. Kliknij stronę sieci Web, którą chcesz udostępnić w trybie offline.

 3. Kliknij pole wyboru Udostępnij w trybie offline, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Wyłączanie przeglądania w trybie offline dla strony sieci Web


Aby wyłączyć przeglądanie strony sieci Web w trybie offline, wykonaj następujące kroki w programie Internet Explorer:

 1. W menu Ulubione kliknij polecenie Organizuj ulubione.

 2. Kliknij stronę sieci Web trybu offline, którą chcesz wyłączyć, kliknij pole wyboru Udostępnij w trybie offline, aby je wyczyścić, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Dostosowywanie ustawień przeglądania w trybie offline


Dla nowej strony sieci Web trybu offline:


Opcje strony sieci Web trybu offline można dostosować. Po udostępnieniu strony sieci Web do przeglądania w trybie offline, kliknij przycisk Dostosuj w oknie dialogowym Dodawanie ulubionych, aby dostosować ustawienia.


Dla istniejącej strony sieci Web trybu offline:

 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Organizuj ulubione w menu Ulubione.

 2. Kliknij stronę sieci Web, którą chcesz modyfikować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Określ żądane ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Opcje przeglądania w trybie offline


Dla nowej strony sieci Web trybu offline:


Podczas udostępniania nowej strony sieci Web do przeglądania w trybie offline kliknij przycisk Dostosuj w oknie dialogowym Dodawanie ulubionych, aby uruchomić Kreatora ulubionych w trybie offline. Kreatora ulubionych w trybie offline można używać do konfiguracji następujących ustawień:


 • Inne strony sieci Web połączone z wybraną stroną sieci Web można udostępnić w trybie offline. Jeżeli masz ograniczone miejsce na dysku twardym lub chcesz skrócić czas synchronizacji, kliknij przycisk Nie.

 • Synchronizację sieci Web można zaplanować, używając jednej z następujących opcji:


  • Opcja „Tylko po wybraniu polecenia Synchronizuj z menu Narzędzia” umożliwia ręczną synchronizację stron sieci Web.

  • Opcja „Chcę utworzyć nowy harmonogram” umożliwia określenie czasu synchronizacji w oparciu o preferencje użytkownika. Można zaplanować unikatową nazwę, którą można łatwo zidentyfikować.

  • Opcja „Przy użyciu istniejącego harmonogramu” umożliwia wybranie domyślnej codziennej, cotygodniowej lub comiesięcznej zaplanowanej godziny. Można również wybrać spośród wcześniej utworzonych niestandardowych harmonogramów.

  • Opcja „Czy ta witryna wymaga hasła” umożliwia określenie nazwy użytkownika i hasła dla strony sieci Web trybu offline, jeżeli są wymagane. Nazwa użytkownika i hasło są automatycznie podawane w czasie synchronizacji stron sieci Web przez program Internet Explorer.

Dla istniejącej strony sieci Web trybu offline: Aby dostosować istniejącą stronę sieci Web trybu offline, kliknij polecenie Organizuj ulubione w menu Ulubione, kliknij stronę sieci Web trybu offline, którą chcesz modyfikować, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Można określić następujące ustawienia:


 • Karta Harmonogram:


  • Opcja „Tylko po wybraniu polecenia Synchronizuj z menu Narzędzia” umożliwia ręczną synchronizację stron sieci Web.

  • Opcja „Używając następujących harmonogramów” umożliwia określenie harmonogramu domyślnego.

   Przycisk Dodaj umożliwia określenie czasu synchronizacji i nadania harmonogramowi unikatowej nazwy.

  • Przycisk Usuń umożliwia usunięcie harmonogramu.

  • Przycisk Edytuj umożliwia dostosowanie następujących ustawień:


   • Karta Elementy synchronizacji: Można określić połączenie sieciowe do używania przez wybrany harmonogram. Można również wybrać, które strony sieci Web trybu offline mają być synchronizowane przy jego użyciu. Program Internet Explorer może automatycznie połączyć się z usługodawcą internetowym, aby synchronizować strony sieci Web.

   • Karta Harmonogram: Można modyfikować ustawienia godziny dla wybranego harmonogramu i wybierać zaawansowane opcje harmonogramu, takie jak data rozpoczęcia, data zakończenia oraz częstotliwość wykonywania zadania. Można konfigurować, planować i usuwać wiele harmonogramów.

   • Karta Ustawienia: Można określić co dzieje się z zadaniem po jego wykonaniu, czy komputer ma być w stanie bezczynności po uruchomieniu zadania oraz ustawienia zarządzania energią.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zaplanowanych zadań, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, wpisz
  planowanie zadań, a następnie kliknij dwukrotnie temat „omówienie”.

 • Karta Pobieranie:


  • Ustawienie „Pobierz strony na głębokość <nn> łączy od tej strony” umożliwia określenie z jakiego poziomu łączy program Internet Explorer ma pobierać strony sieci Web do używania w trybie offline. Można wybrać korzystanie z łączy poza witryną sieci Web i ograniczyć miejsce na dysku twardym przydzielone stronie sieci Web. Można również określić, jaki typ zawartości ma być pobierany lub pomijany w czasie pobierania ze stron sieci Web przez kliknięcie przycisku Zaawansowane.

  • Pole wyboru „Gdy strona się zmieni, wyślij wiadomość e-mail pod adres” umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail w przypadku, gdy zawartość strony sieci Web trybu offline zmieni się.

  • Jeżeli witryna wymaga nazwy użytkownika i hasła, możesz kliknąć przycisk Zaloguj, aby określić nazwę użytkownika i hasło.

Przeglądanie witryn sieci Web bez połączenia z Internetem


Aby wyświetlić strony sieci Web trybu offline, wykonaj następujące kroki:


 1. Przed rozłączeniem z Internetem kliknij polecenie Synchronizuj w menu Narzędzia.

 2. Jeżeli chcesz pracować w trybie offline, kliknij polecenie Pracuj w trybie offline w menu Plik, aby dodać znacznik wyboru.

 3. Na liście ulubionych łączy kliknij stronę sieci Web trybu offline, którą chcesz wyświetlić.

UWAGA: Jeżeli zdecydujesz się pracować w trybie offline, program Internet Explorer będzie zawsze uruchamiany w trybie offline do czasu kliknięcia polecenia Pracuj w trybie offline w menu Plik, aby wyczyścić znacznik wyboru.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

234067 JAK: Zapobieganie buforowaniu w programie Internet Explorer

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×