Jak uruchomić Kreatora zgodności programów w systemie Windows Vista

Tworzony

Yang MVP

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI ROZWIĄZAŃ SPOŁECZNOŚCI

FIRMA MICROSOFT CORPORATION I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE PRZEDSTAWIAJĄ ŻADNYCH UWAG NA TEMAT PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI INFORMACJI I ZWIĄZANYCH Z NIMI ELEMENTÓW GRAFICZNYCH. WSZYSTKIE TE INFORMACJE I POKREWNE ELEMENTY GRAFICZNE SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK SĄ" BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY DISCLAIM WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE TYCH INFORMACJI I ZWIĄZANYCH Z NIMI ELEMENTÓW GRAFICZNYCH, W TYM WSZYSTKIE IMPLIKOWANE GWARANCJE I WARUNKI HANDLOWE, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU, WORKMANLIKE WYSIŁKI, TYTUŁ I BRAK NARUSZENIA. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY MOGĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKĄKOLWIEK BEZPOŚREDNIĄ, POŚREDNIĄ, PUNITIVEĄ, OKAZJONALNĄ, SPECJALNĄ LUB NIEUWZGLĘDNIAJĄCĄ SZKODY, BEZ OGRANICZEŃ, ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANE LUB ZYSKI, WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INFORMACJI I POKREWNEJ GRAFIKI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ OPARTE NA UMOWIE, NIEOBECNOŚCI, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI FIRMA MICROSOFT LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTALI UZNANI ZA MOŻLIWE SZKODY.

PODSUMOWANIE

W tym artykule opisano, jak uruchomić Kreatora zgodności programów. Kreator zgodności programów wyświetli monit o przetestowanie programu w różnych trybach (środowiskach) i z różnymi ustawieniami.

WIĘCEJ INFORMACJI

Jak uruchomić Kreatora zgodności programów Kreator zgodności programów można uruchomić, klikając pozycję Pomoc i obsługa techniczna, aby uruchomić Kreatora zgodności programów, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie w menu Start kliknij polecenie element Pomoc i obsługa techniczna .

 2. Czy chcesz uzyskać najnowszą zawartość online podczas wyszukiwania w pomocy? okno powiadomienia, kliknij przycisk tak .

 3. W polu tekstowym Pomoc Wyszukaj wpisz zgodnooć, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. W najkorzystniejszych 30 wynikachwyszukiwania Znajdź i kliknij łącze Uruchom Kreatora zgodności programów .

 5. Następnie zostanie uruchomiony Kreator zgodności programów .

Możesz również uruchomić polecenie Kreator zgodności programów według polecenia, aby uruchomić Kreatora zgodności programów, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz %systemroot%\System32\mshta.exe res://acprgwiz.dll/compatmode.hta

 2. Następnie zostanie uruchomiony Kreator zgodności programów .

Jeśli chcesz szybko uruchomić Kreatora zgodności programów , możesz utworzyć skrót do Kreatora zgodności programów, aby utworzyć skrót, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz skrót, kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, a następnie wybierz z menu podręcznego polecenie Nowy , a następnie wybierz pozycję skrót.

 2. Następnie utwórz kreatora skrótów w polu wpisz lokalizację elementu wpisz%systemroot%\System32\mshta.exe res://acprgwiz.dll/compatmode.hta

 3. Kliknij przycisk dalej , a następnie wprowadź nazwę tego skrótu, na przykład: "Kreator zgodności programów".

 4. Kończenie pracy kreatora.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×