Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Objawy

Podczas próby zwolnienia i odnowienia adresu IP za pomocą programu Ipconfig (Ipconfig.exe) może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędzie.
Komunikat 1

Wystąpił błąd podczas odnawiania interfejsu "Internet": Próbowano wykonać operację na obiekcie, który nie jest gniazdem.

Komunikat 2

Wystąpił błąd podczas odnawiania interfejsu Połączenie lokalne: żądany usługodawca nie może być załadowany lub zainicjowany.

Po uruchomieniu programu Internet Explorer może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można wyświetlić strony

Podczas korzystania z komputera może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Zainicjowanie funkcji INITHELPERDLL w IPMONTR. DLL nie powiodło się, zwracając kod błędu 10107

Ponadto, możesz nie mieć żadego adresu IP lub adresu automatycznego adresowania prywatnego IP (APIPA) i możesz otrzymywać pakiety IP, ale nie będziesz ich wysyłać.

Użycie polecenia ipconfig /renew, może spowodować pojawienie się następujących komunikatów o błędach.

Komunikat 1

Wystąpił błąd podczas odnawiania interfejsu Połączenie lokalne: próbowano wykonać operację na obiekcie, który nie jest gniazdem. Nie można skontaktować się z sterownikiem, kod błędu 2.

Komunikat 2

Operacja nie powiodła się, ponieważ żadna karta nie jest w stanie zezwalającym na tę operację.

Komunikat 3

Podjęta operacja nie jest obsługiwana dla typu obiektu, do którego jest odwoływana.

W Menedżerze urządzeń po kliknięciu przycisku Pokaż urządzenia ukryte, sterownik protokołu TCP/IP jest wymieniony jako wyłączony w obszarze niezgodne ze sterownikami Plug and Play i jest wyświetlany kod błędu 24.

Podczas tworzenia połączenia telefonicznego może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Błąd 720: Nie skonfigurowano protokołów PPP

Rozwiązanie

Te problemy mogą wystąpić w przypadku uszkodzenia kluczy rejestru usługi Winsock.

Kroki ręcznego ustalania, czy klucz Winsock2 jest uszkodzony, przeznaczone dla użytkowników systemu Windows XP

Aby ustalić, czy objawy są spowodowane przez problem z kluczem Winsock2, należy użyć jednej z następujących metod.

Metoda 1: Użyj narzędzia NetdiagAby użyć narzędzia Netdiag, należy zainstalować narzędzia obsługi systemu Microsoft Windows XP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwagi

 • Jeśli masz już zainstalowane narzędzia obsługi, przejdź do drugiej procedury w tej sekcji.

 • Jeśli nie masz zainstalowanych narzędzi obsługi i nie masz dysku CD Instalatora systemu Windows XP, przejdź do metody 2.

 1. Włóż dysk CD Instalatora systemu Windows XP, a następnie zlokalizuj folder Pomoc\Narzędzia.

 2. Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe .

 3. Wykonaj kroki na ekranie aż do wyświetlenia na ekranie Wybierz typ instalacji .

 4. Na ekranie Wybierz typ instalacji kliknij opcję Pełna, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Po ukończeniu instalacji, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz Command, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Wpisz netdiag /test:winsock, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Narzędzie Netdiag zwróci wyniki testowania wielu składników sieci, w tym warstwy Winsock. Aby uzyskać więcej szczegółów o teście użyj /v na końcu polecenia netdiag:
Narzędzie Netdiag/test: Winsock /v

Metoda 2: Użyj programu Msinfo32

Uwaga Tej metody należy użyć tylko wtedy, gdy nie masz dysku CD Instalatora systemu Windows XP i nie masz zainstalowane narzędzia obsługi.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Msinfo32 i kliknij przycisk OK.

 2. Rozwiń Składniki, rozwiń Sieć, a następnie kliknij Protokół.

 3. Obszar Protokół zawiera dziesięć sekcji. Nagłówki sekcji będą zawierać następujące nazwy, jeżeli klucz Winsock2 nie jest uszkodzony:

  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]

  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]

  • RSVP UDP Service Provider

  • RSVP TCP Service Provider

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  Jeśli nazwy są inne niż na tej liście, klucz Winsock2 jest uszkodzony lub masz dodatek innej firmy, taki jak oprogramowanie serwera proxy.

Jeśli masz zainstalowany dodatek innej firmy, nazwa dodatku zastąpi litery "MSAFD" na liście.

Jeśli jest więcej niż dziesięć sekcji na liście, masz zainstalowane dodatki innych firm.

Jeśli jest mniej niż dziesięć sekcji, brakuje jakiejś informacji.


Uwaga Wpisy te reprezentują instalację z zainstalowanym tylko protokołem TCP/IP. Możesz mieć działający Winsock i zobaczyć dodatkowe wpisy, jeżeli inny protokół jest zainstalowany. Na przykład, jeśli zainstalujesz protokół NWLink IPX/SPX, zobaczysz 7 dodatkowych sekcji, co daje łącznie 17. Poniżej znajduje się przykład nagłówka jednej z nowych sekcji:

MSAFD nwlnkipx [IPX]Ponadto, każda z nowych sekcji, utworzonych przez zainstalowanie protokołu NWLink IPX/SPX rozpoczyna się od "MSAFD". W związku z tym istnieją jeszcze tylko dwie sekcje, które nie rozpoczynają się od tych liter.


Jeżeli test Netdiag nie powiedzie się lub jeśli użytkownik ustali, że plik Msinfo32 pokaże uszkodzenie usługi Winsock, należy naprawić klucz Winsock2 przy użyciu kroków opisanych w następnej sekcji.

Rozwiązanie

teps do uszkodzenia klucza Winsock2

Instrukcje dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Aby naprawić Winsock, jeśli masz system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), wpisz netsh winsock reset w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga Po uruchomieniu tego polecenia, należy ponownie uruchomić komputer. Dodatkowo na komputerach z systemem Windows XP z dodatkiem SP2 istnieje nowe polecenia netsh , które umożliwia odtworzenie klucza Winsock. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź następującą witrynę sieci Web:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457156.aspx Ostrzeżenie: Programy, które mają dostęp lub monitorują Internet, takie jak oprogramowanie antywirusowe, zapora lub klienci proxy mogą działać nieprawidłowo po uruchomieniu polecenia netsh winsock reset . Jeśli posiadasz program, który nie funkcjonuje poprawnie po skorzystaniu z tego rozwiązania, należy ponownie zainstalować program w celu przywrócenia funkcjonalności.

Uwaga Jeśli te kroki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy wykonać kroki opisane w następnej sekcji.

Instrukcje dla systemu Windows XP bez dodatku Service Pack 2

Aby naprawić Winsock, jeśli nie masz zainstalowanego systemu Windows XP z dodatkiem SP2, usuń uszkodzone klucze rejestru, a następnie ponownie zainstaluj protokół TCP/IP.

Krok 1: Usuń uszkodzone klucze rejestru

Ważne Niniejsza sekcja, metoda lub zadanie zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym upewnij się, że wykonujesz następujące kroki ostrożnie. Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę, wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Wtedy będziesz mógł przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonywania kopii zapasowej rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows XP i Windows Vista
 

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. W polu Otwórz wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W Edytorze rejestru odszukaj następujące klucze, kliknij każdy klucz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Usuń:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2

 4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak.

Uwaga Po usunięciu kluczy Winsock należy ponownie uruchomić komputer. Ten sposób powoduje, że systemowi operacyjnemu Windows XP nakazuje się utworzenie nowych pozycji powłoki dla tych dwóch kluczy. Jeśli po usunięciu kluczy Winsock nie uruchomisz ponownie komputera, następny krok nie zadziała poprawnie.

Krok 2: Zainstaluj protokół TCP/IP
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. Kliknij przycisk Zainstaluj.

 3. Kliknij Protokół, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Kliknij przycisk z dysku.

 5. Wpisz C:\Windows\inf, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Na liście dostępnych protokołów kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli Protokół internetowy (TCP/IP) jest niewidoczny, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

  2. W okienku Pomocnik wyszukiwania kliknij Więcej opcji zaawansowanych.

  3. Kliknij, aby zaznaczyć następujące trzy pola wyboru:

   • Przeszukaj foldery systemowe

   • Przeszukaj ukryte pliki i foldery

   • Przeszukaj podfoldery

  4. W polu Całość lub część nazwy pliku wpisz nettcpip.inf, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

  5. W okienku wyników kliknij prawym przyciskiem myszy Nettcpip.inf, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

 7. Uruchom ponownie komputer.

Kroki ręcznego ustalania, czy klucz Winsock2 jest uszkodzony, przeznaczone dla użytkowników systemu Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Msinfo32 i kliknij przycisk OK.

 2. Rozwiń Składniki, rozwiń Sieć, a następnie kliknij Protokół.

 3. Dziesięć sekcji pojawi się w Protokole. Nagłówki sekcji będą zawierać następujące nazwy, jeżeli klucz Winsock2 nie jest uszkodzony:

  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]

  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]

  • MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]

  • MSAFD Tcpip [UDP/IPv6]

  • RSVP UDP Service Provider

  • RSVP TCP Service Provider

  • RSVP UDPv6 Service Provider

  • RSVP TCPv6 Service Provider

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  Jeśli nazwy są inne niż na tej liście, klucz Winsock2 jest uszkodzony lub masz dodatek innej firmy, taki jak oprogramowanie serwera proxy.

Jeśli masz zainstalowany dodatek innej firmy, nazwa dodatku zastąpi litery "MSAFD" na liście.

Jeśli jest więcej niż dziesięć sekcji na liście, masz zainstalowane dodatki innych firm.

Jeśli jest mniej niż dziesięć sekcji, brakuje jakiejś informacji.


Uwaga Wpisy te reprezentują instalację z zainstalowanym tylko protokołem TCP/IP. Możesz mieć działający Winsock i zobaczyć dodatkowe wpisy, jeżeli inny protokół jest zainstalowany. Na przykład, jeśli zainstalujesz protokół NWLink IPX/SPX, zobaczysz 7 dodatkowych sekcji, co daje łącznie 17. Poniżej znajduje się przykład nagłówka jednej z nowych sekcji:

MSAFD nwlnkipx [IPX]Ponadto, każda z nowych sekcji, utworzonych przez zainstalowanie protokołu NWLink IPX/SPX rozpoczyna się od "MSAFD". W związku z tym istnieją jeszcze tylko dwie sekcje, które nie rozpoczynają się od tych liter.


Jeżeli test Netdiag nie powiedzie się lub jeśli użytkownik ustali, że plik Msinfo32 pokaże uszkodzenie usługi Winsock, należy naprawić klucz Winsock2 przy użyciu kroków opisanych w następnej sekcji.

Kroki ręcznego naprawienia uszkodzenia Winsock2 dla użytkowników systemu Windows Vista

Uszkodzenie usługi Winsock może powodować problemy z łącznością. Aby rozwiązać ten problem za pomocą narzędzia Diagnostyka sieci w systemie Windows Vista, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk windows icon, a następnie kliknij przycisk sieć.

 2. Kliknij przycisk Centrum sieci i udostępniania.

 3. W polu Centrum sieci i udostępniania kliknij przycisk Diagnozuj i napraw.

Uwaga Możesz również uzyskać dostęp do Centrum sieci i udostępniania w Panelu sterowania.

Zresetuj interfejs Winsock dla systemu Windows Vista

Aby zresetować Winsock dla systemu Windows Vista, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk windows icon, wpisz polecenie cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie , kliknij cmd.exeprawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Uruchom jako administratori naciśnij przycisk Kontynuuj.

 2. W wierszu polecenia wpisz netsh winsock reset, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga Jeśli polecenie zostanie wpisany błędnie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Ponownie wpisz polecenie. Po pomyślnym zakończeniu polecenia pojawia się potwierdzenie, a następnie nowy wiersz polecenia. Następnie przejdź do kroku 3.

 3. Wpisz polecenie exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Czy problem został rozwiązany?

Sprawdź, czy Winsock jest zresetowany. Jeśli Winsock jest zresetowany, zakończyłeś pracę z tą sekcją. Jeśli Winsock nie jest resetowany, możesz skontaktować się z obsługą.

Podobne problemy i rozwiązania

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

936211jak rozwiązywać problemy z łącznością w programie Internet Explorer

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z siecią i problemów z połączeniem internetowym w systemie Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/33307acf-0698-41ba-b014-ea0a2eb8d0a81033.mspx

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×