Jak uzyskać aktualizacje Instalatora dla Microsoft Dynamics CRM 4.0

Template: MBS Generic How To Article

BUG #: 88783 (Content Maintenance)BUG #: 29821 (Microsoft CRM)BUG #: 33654 (Microsoft CRM)

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób uzyskiwania aktualizacji konfiguracji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0. W tym artykule opisano również jak ręcznie wdrożyć aktualizacje Instalatora.

Więcej informacji

Podczas instalowania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 lub po wykonaniu uaktualnienia do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0, można wyszukać aktualizacje Instalatora. Jeśli wybierzesz opcję sprawdzania aktualizacji Instalatora, aplikacja pobiera wszystkie nowe aktualizacje Instalatora i stosuje się je do instalacji po uruchomieniu procesu instalacji.

Uwaga: Aktualizacje instalacji obejmują pakiet zbiorczy aktualizacji 7.Jeśli serwer programu Microsoft Dynamics CRM ma połączenia z Internetem, możesz kliknąć Aktualizacja plików instalacyjnych podczas instalacji. Jeśli istnieją aktualizacje Instalatora, aktualizacje są pobrane i zastosowane do instalacji. Jeśli serwer programu Microsoft Dynamics CRM nie ma dostępu do Internetu lub jeśli chcesz ręcznie wdrożyć aktualizacje Instalatora podczas instalowania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0, odwiedź następujące witryny sieci Web można uzyskać aktualizacje.Uwaga Te aktualizacje rozwiązać problemy, które są problemy związane z instalacją. Te aktualizacje nie są poprawki, które muszą być stosowane po zainstalowaniu programu Microsoft Dynamics CRM. Należy również zauważyć następujące artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Artykuły te zawierają szczegółowe kroki, które mogą być wymagane w przypadku instalowania lub uaktualniania programu Microsoft Dynamics CRM bez aktualizacji Instalatora. Aby uzyskać aktualizacje Instalatora, należy użyć następujących adresów URL. Aby pobrać odpowiedni język dla aktualizacji konfiguracji serwera, należy dodać odpowiednie wartości kraju języka kod ID (CLCID) do adresów URL. Wartości CLCID są wymienione w tabeli w dalszej części tego artykułu. Następujące adresy URL są dla platform x86:

Następujące adresy URL są dla platform opartych na x64:

Uwaga Każda wersja językowa jest unikatowy, a wartość CLCID różni się. Aby uzyskać poprawną wersję językową, należy dołączyć odpowiednie wartości CLCID dla języka, który ma na końcu adresu URL. Poniższa tabela zawiera listę języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM i odpowiadające im wartości CLCID.

Język

CLCID

Arabski - Arabia Saudyjska

0x401

Chiński (Hongkong SAR)

0xc04

Chiński (ChRL)

0x804

Chiński (Tajwan)

0x404

Czeski

0x405

Duński

0x406

Holenderski (Holandia)

0x413

Angielski (Stany Zjednoczone)

0x409

Fiński

0x40b

Francuski (Francja)

0x40c

Niemiecki

0x407

Grecki

0x408

Hebrajski

0x40d

Węgierski

0x40e

Włoski

0x410

Japoński

0x411

Koreański

0x412

Norweski (Bokmal)

0x414

Polski

0x415

Portugalski (Brazylia)

0x416

Portugalski (Portugalia)

0x816

Rosyjski

0x419

Hiszpański (międzynarodowy)

0xc0a

Szwedzki

0x41d

Turecki

0x41f

Na przykład jeśli masz angielskiej wersji programu Microsoft Dynamics CRM i chcesz pobrać aktualizacje Instalatora, należy dodać wartość CLCID angielski (0x409) na końcu adresu URL. W związku z tym aby pobrać aktualizacje Instalatora serwera dla angielskiej wersji programu Microsoft Dynamics CRM, należy użyć następującego łącza:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94937&clcid=0x409Aby wdrożyć aktualizacje Instalatora serwera, wykonaj następujące kroki:

  1. Tworzenie pliku konfiguracji, który będzie używany podczas instalacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików konfiguracyjnych zobacz Przewodnik po implementacji. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104413

  2. W pliku konfiguracji określ poprawną lokalizację aktualizacji, w następujący sposób.

    <Patch update="true">LOCATION OF SAVED FILE.MSP</Patch>
  3. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

    <Drive>:\server\setupserver.exe /config C:\config.xmlUwaga To polecenie wywołuje plik Setupserver.exe z dysku DVD programu Microsoft Dynamics CRM. Następnie plik Setupserver.exe jest przekazywany do pliku konfiguracyjnego XML. Następnie proces instalacji uruchamia i zastosowanie aktualizacji Instalatora do instalacji. Można kontynuować pracę Kreatora instalacji.

Problemy rozwiązane w instalacji aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

Poniższa tabela zawiera listę poprawek uwzględnionych w aktualizacji instalacji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu, która została omówiona w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony. Aby uzyskać więcej informacji na temat określonych poprawek i uzyskać więcej informacji, które mogą być wymagane, jeśli nie zainstalowano aktualizacji instalacji zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Numer artykułu

Tytuł artykułu

Data wydania

948593

Komunikat o błędzie podczas instalacji serwera programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Nieprawidłowa nazwa domeny. Nazwa domeny jest nieprawidłowy lub jest niedostępny"

29 lutego 2008 roku.

947982

Atrybuty wyszukiwania są nieaktywne na formularzu działania po uaktualnieniu z programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

29 lutego 2008 roku.

950476

Daty lub godziny nie jest konwertowany na czas UTC w bazie danych dla niektórych stref czasowych w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

26 marca 2008

951337

Komunikat o błędzie podczas importowania encji szybkiej kampanii do czystego środowiska programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Błąd: operacja zbiorcza: nieprawidłowy Argument"

4 kwietnia 2008 r.

949250

Komunikat o błędzie podczas uaktualniania programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nie można odnaleźć części ścieżki"D:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\metabase_23a69d8481384682b81420223b8138e3.mdf""

25 kwietnia 2008

950128

Nie można utworzyć nowej organizacji CRM przy użyciu programu Deployment Manager w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

25 kwietnia 2008

951178

Komunikat o błędzie podczas usuwania spraw z kolejki lub przypisywanie rekordów w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Rekord jest niedostępny" lub "więcej niż jednej kolejki użytkownika został znaleziony dla danego obiektu"

25 kwietnia 2008

949598

Komunikat o błędzie podczas próby uaktualnienia istniejącej organizacji programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Akcja Microsoft.Crm.Setup.Server.CreateCrmGroupsAction nie powiodło się. Ogólny błąd odmowy dostępu"

4 czerwca 2008

950526

Komunikaty o błędach podczas próby importu pliku XML dostosowań w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

23 czerwca 2008 r.

951180

Komunikat o błędzie podczas uaktualniania programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "akcji Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction. Odwołanie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie obiektu"

24 czerwca 2008

952601

Komunikat o błędzie, gdy program instalacyjny dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 wykonuje sprawdzenie w środowisku Kreator diagnostyki (EDW): "Błąd | Sprawdzanie FullTextRunningValidator: błąd: nie można odnaleźć usługi msftesql na komputerze [nazwa_komputera] "

15 sierpnia 2008

952602

Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania programu Microsoft Dynamics CRM Data Connector dla Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Nie można sprawdzić poprawności instalacji programu SQL Server Reporting Services raport Server"

15 sierpnia 2008

947278

Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania programu Microsoft Dynamics CRM Connector dla usług SSRS: "Microsoft Dynamics CRM Connector dla usług SSRS instalacji Instalatora nie została pomyślnie ukończona"

19 sierpnia 2008

950490

Komunikat o błędzie podczas uaktualniania reguł przepływu pracy programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.OutOfMemoryException"

18 marca 2008 r.

956354

Kwota przychodu, którym jest obliczana dla zamkniętej szansy sprzedaży jest mnożona przez 10 000 po uaktualnieniu wersji włoskiej programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do wersji włoskiej programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

29 października 2008

958571

Nie można zaimportować organizacji w programie Deployment Manager w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

30 października 2008

956757

Nie można zaimportować ról zabezpieczeń z organizacji uaktualnionej do organizacji, która nie jest uaktualniany w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

27 października 2008

957701

Przepływ pracy pozostaje w stanie w toku lub Oczekiwanie po uruchomieniu przepływu pracy w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

21 października 2008

957454

Komunikat o błędzie podczas uaktualniania programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Identyfikatory nie mogą mieć więcej niż 50 znaków"

24 października 2008

952945

Na karcie Prywatność na stronie Ustawianie opcji osobistych nie zawiera łącze do błąd raportowania poufności informacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

9 maja 2008

956869

Komunikat o błędzie podczas tworzenia nowej organizacji lub importowania organizacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Usługa msftesql nie znaleziono na komputerze [nazwa_komputera]"

14 sierpnia 2008 roku.

958074

Komunikat o błędzie podczas uaktualniania programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Za mało pamięci wyjątek"

24 września 2008 r.

958363

Niektóre zapisane zapytania z programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 nie można uaktualnić do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

3 października 2008

959775

Wiadomość e-mail nie jest wysłana po zakończeniu Kreatora tworzenia szybkiej kampanii, nawet po zastosowaniu poprawki 954673 w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

7 listopada 2008

956526

Podczas tworzenia kampanii lub szybkiej kampanii w celu wygenerowania działania e-mail za pomocą opcji "Przypisz do kolejki", nadawca jest ustawiona niepoprawnie, jako właściciel zadania operacji zbiorczej w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

29 stycznia 2009

959246

Komunikaty o błędach podczas uaktualniania reguł przepływu pracy programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

30 stycznia 2009 r.

954813

Komunikat o błędzie podczas uaktualniania programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.ArgumentOutOfRangeException: indeks był poza zakresem"

30 stycznia 2009 r.

956543

Zduplikowane numery są generowane podczas tworzenia pewnych nowych jednostek w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0

13 sierpnia 2009

958753

Komunikat o błędzie podczas próby uaktualnienia programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 z pakietu zbiorczego aktualizacji 2 do systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "MaxLength jest spoza zakresu dla atrybutu"opis""

13 sierpnia 2009

968243

Konto usługi Microsoft SQL Server Reporting Services nie jest dodawane do grupy PrivUserGroup, po zainstalowaniu programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 i Microsoft SQL Server Reporting Services na osobnych komputerach

13 sierpnia 2009

974353

Komunikat o błędzie podczas instalowania hebrajska wersja programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 przeciwko Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services: "wartość właściwości BorderStyle dla pola tekstowego"textbox9"jest" ", który nie jest prawidłowy BorderStyle"

13 sierpnia 2009

970650

Komunikat o błędzie podczas uruchamiania szybkiego wyszukiwania, która ma pól wyszukiwania w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Serwer nie może przetworzyć żądania"

29 września 2009

974434

Nie można zainstalować programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 lub utworzyć dodatkowe organizacji w programie Microsoft Dynamics CRM 4.0 bez administrator systemu uprawnień w programie Microsoft SQL Server

22 października 2009

974584

Microsoft Dynamics CRM 4.0 nie można wdrożyć przy użyciu konta, które ma uprawnienia administratora lokalnego na Microsoft SQL Server

27 października 2009

977253

Komunikat ostrzegawczy podczas instalowania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "klucza rejestru programu CRM brakuje CRM brakuje klucza rejestru"

9 listopada 2009

958039

Podczas próby zainstalowania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 w domenie, która zawiera znak apostrof (') w polu Nazwa domeny

21 stycznia 2010 r.

2257681

Proces uaktualniania przepływu pracy zabiera dużo czasu podczas uaktualniania programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

16 czerwca 2010 r.

2257632

Wersja pliku SetupServer.exe jest nadal 7333.3 po utworzeniu obrazu administracyjnego SHS przy użyciu pliku MSP o pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

16 czerwca 2010 r.

2257688

Wiersz wiadomości zawiera nadmiarowe kropka (.) znak po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 w japońskiej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

16 czerwca 2010 r.

2255979

Rola serwera platformy jest usuwany po uruchomieniu procesu naprawy na serwerze Microsoft Dynamics CRM 4.0

16 czerwca 2010 r.

2256009

"System.ComponentModel.Win32Exception: nie można odnaleźć nazwy grupy" komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2008

16 czerwca 2010 r.

2254283

"Wyrazów w języku 2074 nie jest zainstalowany" jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy podczas uaktualniania programu Microsoft Dynamics CRM 3.0 do programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

16 czerwca 2010 r.

Author: chanson
Writer: lucylu
Tech Reviewer: cerickso
Editor: v-nicode

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×