Jak włączać i wyłączać lupę w myszy?

Funkcji Lupa można używać jak szkła powiększającego — do powiększania tekstu i obrazów w dowolnej części ekranu. Na przykład można użyć Lupy do czytania tekstu napisanego drobnym drukiem na stronie internetowej albo w celu łatwiejszego zobaczenia fragmentu obrazu w programie do edycji zdjęć.

Jeśli polecenie Powiększ nie zostało przypisane do przycisku myszy domyślnie, można to zrobić samodzielnie. Aby uzyskać informacje na temat zmiany przypisania przycisków myszy, zobacz Jak zmienić przypisanie przycisków myszy?

Po włączeniu funkcji Lupa inne przyciski myszy będą działać w zwykły sposób.

Używanie lupy

W systemie Windows 7 są dostępne dwa tryby powiększania ekranu: pełnoekranowe i soczewkowe.

 • W powiększaniu pełnoekranowym:

  • Powiększany jest cały ekran.

  • Możesz przybliżać i oddalać widok oraz przełączać na tryb powiększenia soczewkowego.

 • W powiększaniu soczewkowym:

  • Określony obszar ekranu jest powiększany w oknie, którego rozmiar można zmieniać.

  • Można zwiększyć lub zmniejszyć wysokość i szerokość okna lupy, przybliżyć lub oddalić widok oraz przełączyć na tryb powiększenia pełnoekranowego.

Aby włączyć lub wyłączyć Lupę

 • Kliknij przycisk myszy przypisany do funkcji Powiększ.

Aby zmienić widok w Lupie

 • Aby zmienić widok w Lupie oraz przełączać między powiększeniem pełnoekranowym a soczewkowym, naciśnij i przytrzymaj przycisk Powiększ, a następnie kliknij lewy przycisk myszy.

Uwaga: Lupa zachowuje ustawienia między kolejnymi sesjami używania. Na przykład jeśli zamkniesz okno Powiększ w trybie soczewkowym, przy następnym otwarciu zostanie wyświetlone w tym trybie.

Aby zmienić poziom powiększenia

 • Gdy okno Lupy jest otwarte, kliknij i przytrzymaj przycisk Powiększ, a następnie obracaj kółkiem myszy od siebie (do przodu) w celu zwiększania powiększenia lub do siebie (do tyłu) w celu zmniejszania powiększenia.

Uwagi: 

 • Jeśli mysz nie ma kółka, naciśnij i przytrzymaj klawisz z logo systemu Windows oraz klawisz z symbolem plusa (+) lub minusa (−), aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom powiększenia.

 • Lupa zachowuje ustawienia między kolejnymi sesjami używania. Na przykład jeśli zamkniesz okno Powiększ przy wysokim poziomie powiększenia, przy następnym otwarciu zostanie wyświetlone z tym poziomem.

Aby zmienić wysokość i szerokość okna Lupy

 1. Gdy okno Lupy jest otwarte, naciśnij i przytrzymaj przycisk Powiększ, a następnie przesuń wskaźnik myszy w dół, aby zwiększyć wysokość okna, lub w górę, aby zmniejszyć wysokość okna.

 2. Aby zwiększyć szerokość okna, przesuń mysz w prawo, a żeby zmniejszyć szerokość okna, przesuń mysz w lewo.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×