Jak włączyć i wyłączyć renderowanie programowe w programie Internet Explorer

Podsumowanie

Przyspieszanie sprzętowe to funkcja w programie Internet Explorer 9 i nowszych wersjach umożliwiająca programowi Internet Explorer przeniesienie wszystkich procesów renderowania grafiki i tekstu z procesora CPU do procesora graficznego (GPU). Niekiedy konieczne jest włączenie lub wyłączenie przyspieszania sprzętowego w celu sprawdzenia, czy nie występują problemy ze zgodnością sprzętu lub oprogramowania wpływające na wyświetlanie określonych witryn internetowych, takich jak witryny sieci Web z zawartością przesyłaną strumieniowo czy pełnoekranowymi klipami wideo.

Uwaga Renderowanie to proces wykorzystania kodu komputerowego do wyświetlania tekstu i grafiki widocznych na ekranie.

Aby umożliwić nam włączenie lub wyłączenie akceleracji sprzętowej, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby rozwiązać ten problem samemu, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij link lub przycisk Pobierz . Następnie w oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom i wykonaj kroki kreatora rozwiązywania problemu.


Uwagi

 • To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej nie zadziała, jeśli używana karta wideo lub sterownik wideo nie obsługuje przyspieszania sprzętowego za pomocą procesora graficznego.

 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim, ale ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.


Teraz przejdź do sekcji „Czy problem został rozwiązany?”.


Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby wyłączyć przyspieszanie sprzętowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.

 2. Kliknij ikonę Narzędzia w prawym górnym rogu, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Przyspieszana grafika zaznacz pole wyboru Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.

 5. Zamknij program Internet Explorer, a następnie uruchom go ponownie, aby zmiana została uwzględniona.

Aby ponownie włączyć przyspieszanie sprzętowe, wykonaj poprzednie kroki, ale w kroku 3 usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU.


Czy problem został rozwiązany?

 • Uruchom stronę sieci Web, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli tak, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można .

 • Przekaż opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz na blogu lub wysłać wiadomość .

Więcej informacji

Czy moja karta wideo i sterownik wideo obsługują przyspieszanie sprzętowe?

Należy pamiętać, że nawet jeśli program Internet Explorer wykryje, że karta wideo lub sterownik wideo obsługuje przyspieszanie sprzętowe GPU i translację adresów drugiego poziomu (Second Level Address Translation, SLAT), będzie używać renderowania programowego zamiast renderowania GPU w następujących scenariuszach:

 • Jeżeli program Internet Explorer jest uruchomiony w sesji pulpitu zdalnego.

 • Jeżeli w przypadku procesora graficznego i sterownika komputera po uruchomieniu programu Internet Explorer występują znane problemy dotyczące niezawodności, działania, zabezpieczeń lub wydajności. Mogą one obejmować powolne renderowanie zawartości w sieci Web, brak odpowiedzi programu Internet Explorer w przypadku otwarcia często odwiedzanej witryny lub problemy z jakością renderowania materiałów internetowych albo popularnych formantów ActiveX, takich jak oprogramowanie Adobe Flash.


Jeżeli program Internet Explorer wykryje, że aktualna karta wideo lub sterownik wideo nie obsługuje przyspieszania sprzętowego GPU, pobierz najnowszy sterownik wideo, który obsługuje przyspieszanie sprzętowe. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Uwaga Te informacje dotyczą tylko komputerów stacjonarnych. W przypadku używania komputera przenośnego należy odwiedzić witrynę producenta używanej karty wideo w sieci Web i zainstalować najnowszy sterownik wideo z obsługą przyspieszania sprzętowego za pomocą procesora graficznego. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z producentem sprzętu, przejdź do w sieci Web.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

 2. W lewym okienku kliknij łącze Sprawdź, czy są aktualizacje.

 3. Kliknij łącze aktualizacji opcjonalnych. Usługa Windows Update zwróci listę wszelkich dostępnych zaktualizowanych sterowników.

 4. Kliknij sterownik, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

Aby samodzielnie pobrać i zainstalować sterownik

Jeśli system Windows nie może znaleźć sterownika używanej karty wideo, a do urządzenia nie dołączono oprogramowania sterownika, należy poszukać sterownika w witrynie jego producenta w sieci Web. Aktualizacje sterowników zwykle można znaleźć w sekcji pomocy technicznej w witrynie.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Ekran.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Zmień ustawienia ekranu.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Karta i zanotuj nazwę widoczną w obszarze Typ karty.

 5. Kliknij przycisk Właściwości.

 6. Kliknij kartę Sterownik, a następnie zanotuj aktualną wersję sterownika.

Aby znaleźć zaktualizowany sterownik, przejdź do w sieci Web. Znajdź producenta używanego sprzętu, a następnie odwiedź jego witrynę w sieci Web w celu pobrania najnowszej wersji sterownika dla swojej karty wideo. Postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi w witrynie.

Po znalezieniu zaktualizowanego sterownika należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie sieci Web. Większość sterowników jest dostarczana w automatycznych instalatorach. Po pobraniu wystarczy kliknąć dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację sterownika na komputerze.

Jeżeli pobrano sterownik, który nie jest instalowany automatycznie, wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować go samodzielnie.

Uwaga Aby to zrobić, użytkownik musi być zalogowany jako administrator.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Menedżer urządzeń. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

 2. Kliknij urządzenie, dla którego chcesz zainstalować sterownik, kliknij kartę Sterownik, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

Uwaga Jeżeli zainstalowanie najnowszego sterownika wideo nie spowoduje rozwiązanie tego problemu, konieczna może być wymiana karty wideo na taką, która obsługuje przyspieszanie sprzętowe GPU.

Firma Microsoft współpracuje z partnerami produkującymi komputery i procesory graficzne nad automatycznym aktualizowaniem sterowników do najnowszych wersji na możliwie największej liczbie komputerów.
 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×