Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Ten artykuł dotyczy wersji aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Microsoft Windows XP rozpowszechnianej w ramach programu pilotażowego. Na przykład ta wersja jest uwzględniana w udostępnianej przed oficjalnym wydaniem wersji dołączanej do warunków licencji na oprogramowanie firmy Microsoft. Aby bezpiecznie i w łatwy sposób odinstalować wersję pilotażową, należy zainstalować oficjalną wersję aplikacji Powiadomienia o oryginalności. Jeżeli ta wersja nie zostanie zainstalowana, można wykonać kroki opisane w tym artykule w celu wyłączenia lub odinstalowania wersji pilotażowej.Ważne: Te instrukcje nie zostały sprawdzone w odniesieniu do oficjalnej wersji aplikacji Powiadomienia o oryginalności. W przypadku tych instrukcji Pomoc techniczna nie jest więc dostępna. Firma Microsoft zaoferuje oficjalną wersję aplikacji Powiadomienia o oryginalności użytkownikom, którzy odinstalują wersję pilotażową, w późniejszym terminie. W takim przypadku użytkownicy otrzymają oficjalną wersję za pośrednictwem usługi Aktualizacje automatyczne firmy Microsoft. Aplikacja Powiadomienia o oryginalności jest częścią programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszej wersji aplikacji Powiadomienia o oryginalności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

905474 Opis aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu WindowsJeżeli używana wersja systemu Windows nie jest oryginalna, podczas logowania wyświetlany jest komunikat informujący o tym, że dana kopia systemu Windows prawdopodobnie nie jest oryginalna. Następnie użytkownik jest kierowany do witryny aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows w sieci Web w celu uzyskania dodatkowych informacji. Użytkownicy, którzy nie zamierzają uzyskać oryginalnej kopii systemu Windows, regularnie otrzymują powiadomienia informujące o tym, że dana kopia systemu Windows prawdopodobnie nie jest oryginalna.

Uwaga: Użytkownicy oryginalnych kopii systemu Windows, którzy zamierzają skorzystać z aplikacji Powiadomienia o oryginalności, mogą otrzymywać powiadomienia dotyczące aktualizacji systemu Windows XP.

Niezależnie od tego, czy dana kopia jest oryginalna, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do aktualizacji krytycznych. Jednak użytkownicy systemu Windows XP, który nie został uznany za oryginalny, nie mogą instalować innych aktualizacji, na przykład przeznaczonych dla programów Windows Internet Explorer i Windows Defender, a także nie mają dostępu do plików do pobrania zastrzeżonych wyłącznie dla użytkowników oryginalnego systemu Windows.

Więcej informacji

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić rejestr z kopii zapasowej w systemie Windows

Wyłączanie aplikacji Powiadomienia o oryginalności

Aby automatycznie wyłączyć aplikację Powiadomienia o oryginalności, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie wyłączyć aplikację Powiadomienia o oryginalności, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi

 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
Samodzielne rozwiązywanie problemu

 1. Zaloguj się do komputera za pomocą konta z uprawnieniami administracyjnymi.

 2. Upewnij się, że na danym komputerze jest zainstalowana pilotażowa wersja aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows. W przypadku wersji pilotażowej używany jest format 1.5.0532.x. W takim przypadku można odinstalować tylko wersje 527-532. Na przykład można odinstalować wersje z zakresu od 1.5.0527.0 do 1.5.0532.2. Aby ustalić wersję aplikacji Powiadomienia o oryginalności, wykonaj następujące kroki.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy, kliknij pozycję Windows XP — Aktualizacje oprogramowania, kliknij pozycję Powiadomienia o oryginalności systemu Windows, a następnie kliknij łącze Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

  3. W oknie dialogowym Informacje pomocy technicznejj zweryfikuj numer wersji, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 3. Zmień nazwy następujących plików, zmieniając rozszerzenie nazwy na .old:

  • Zmień nazwę %Windir%\system32\WgaLogon.dll na %Windir%\system32\WgaLogon.old

  • Zmień nazwę %Windir%\system32\WgaTray.exe na %Windir%\system32\WgaTray.old

 4. Ponownie uruchom komputer.

Ręczne odinstalowywanie aplikacji Powiadomienia o oryginalności

 1. Zaloguj się do komputera za pomocą konta z uprawnieniami administracyjnymi.

 2. Upewnij się, że na danym komputerze jest zainstalowana pilotażowa wersja aplikacji Powiadomienia o oryginalności. W przypadku wersji pilotażowej używany jest format 1.5.0532.x. W takim przypadku można odinstalować tylko wersje 527-532. Na przykład można odinstalować wersje z zakresu od 1.5.0527.0 do 1.5.0532.2. Aby ustalić wersję aplikacji Powiadomienia o oryginalności, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy, kliknij pozycję Windows XP — Aktualizacje oprogramowania, kliknij pozycję Powiadomienia o oryginalności systemu Windows, a następnie kliknij łącze Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej.

   Uwaga: Jeżeli pozycja Powiadomienia o oryginalności systemu Windows nie jest wyświetlana, oznacza to, że jest zainstalowana oficjalna wersja. Oficjalnej wersji programu Powiadomienia o oryginalności systemu Windows nie można odinstalować.

  3. W oknie dialogowym Informacje pomocy technicznej zweryfikuj numer wersji, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 3. Zmień nazwy następujących plików, zmieniając rozszerzenie nazwy na .old:

  • Zmień nazwę %Windir%\system32\WgaLogon.dll na %Windir%\system32\WgaLogon.old

  • Zmień nazwę %Windir%\system32\WgaTray.exe na %Windir%\system32\WgaTray.old

 4. Ponownie uruchom komputer.

 5. Wyrejestruj plik LegitCheckControl.dll przy użyciu programu Regsvr32. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

   Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u

 6. Ponownie uruchom komputer.

 7. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Usuń następujące pliki, wpisując polecenie Del w wierszu polecenia. Po wpisaniu każdego z poleceń naciśnij klawisz ENTER.

  • Del %Windir%\system32\wgalogon.old

  • Del %Windir%\system32\WgaTray.old

  • Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll

 9. W wierszu polecenia wpisz polecenie regedit.

 10. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujące podklucze rejestru: Kliknij przycisk Usuń po zlokalizowaniu każdego podklucza.

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\WgaNotify

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aplikacji Powiadomienia o oryginalności systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/genuine/AboutNotifications.aspx?displaylang=pl

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×