Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Opis problemu

W niektórych sytuacjach może być konieczne zapobieżenie łączeniu się przez użytkowników z urządzeniem magazynującym USB podłączonym do komputera z systemem Windows XP, Windows Server 2003 lub Windows 2000. W tym artykule omówiono dwie metody zrealizowania tego zadania.

Rozwiązanie

Aby zapobiec łączeniu się przez użytkowników z urządzeniami magazynującymi USB, należy użyć jednej lub większej liczby z następujących procedur (stosownie do konkretnej sytuacji).

Jeśli urządzenie magazynujące USB nie jest jeszcze zainstalowane na komputerze

Jeśli urządzenie magazynujące USB nie jest jeszcze zainstalowane na komputerze, należy przypisać użytkownikowi lub grupie oraz kontu lokalnemu SYSTEM Odmowa uprawnienia odmów w przypadku następujących plików:

 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf

 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf

Po wykonaniu tej czynności użytkownicy nie mogą instalować urządzeń magazynujących USB na komputerze. Aby przypisać uprawnienia Odmów użytkownika lub grupy w odniesieniu do plików Usbstor.pnf i Usbstor.inf, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom Eksploratora Windows, a następnie zlokalizuj folder %SystemRoot%\Inf.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Usbstor.pnf, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

 4. Na liście Nazwy grupy lub użytkownika dodaj użytkownika lub grupę, dla której mają zostać ustawione uprawnienia Odmowy.

 5. Na liście Uprawnienia dla nazwa_użytkownika or lub nazwa_grupy kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Odmowa obok pozycji Pełna kontrola.

  Uwaga Należy także dodać konto System do listy Odmowa.

 6. Na liście Nazwy grupy lub użytkownika wybierz konto SYSTEM.

 7. Na liście Uprawnienia dla nazwa_użytkownika lub nazwa_grupy kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Odmów obok pozycji Pełna kontrola, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Usbstor.inf, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 9. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

 10. Na liście Nazwy grupy lub użytkownika dodaj użytkownika lub grupę, dla której mają zostać ustawione uprawnienia Odmowy.

 11. Na liście Uprawnienia dla nazwa_użytkownika lub nazwa_grupy kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Odmowy obok pozycji Pełna kontrola.

 12. Na liście Nazwy grupy lub użytkownika wybierz konto SYSTEM.

 13. Na liście Uprawnienia dla nazwa_użytkownika lub nazwa_grupy kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Odmów obok pozycji Pełna kontrola, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli urządzenie magazynujące USB jest już zainstalowane na komputerze


Jeśli urządzenie magazynujące USB jest już zainstalowane na komputerze, można wprowadzić zmiany w rejestrze, aby zapewnić, że urządzenie podłączone do komputera przez użytkownika nie będzie działać.ResolutionWażne W tej sekcji, metodzie lub zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows Jeżeli urządzenie magazynujące USB zostało już zainstalowane na komputerze, należy skonfigurować wartość Start równą 4 w następującym kluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor Po wykonaniu tych czynności urządzenie USB podłączone do komputera przez użytkownika nie będzie działać. Aby skonfigurować wartość Start, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor

 4. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Start.

 5. W polu Dane wartości wpisz 4, kliknij opcję Szesnastkowy (jeżeli nie została jeszcze zaznaczona), a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Zakończ Edytor rejestru.

Czy problem został rozwiązany?

Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, możesz przestać czytać ten artykuł. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Więcej informacji

Należy skontaktować się z dostawcą urządzenia USB, aby uzyskać informacje na temat nowszego sterownika. Więcej informacji na temat producenta sprzętu można znaleźć w następującej witrynie sieci Web:

http://support.microsoft.com/pl-pl/gp/vendors/en-usFirma Microsoft podaje informacje, jak kontaktować się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×