Windows 10, 8.1 lub 8

Kopię zapasową rejestru ręcznie lub utworzyć punkt przywracania systemu.

 1. Z Start menu wpisz regedit.exe w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W Edytorze rejestru zlokalizuj i kliknij klucz rejestru lub podklucz, który chcesz utworzyć kopię zapasową.

 3. Kliknij polecenie plik > Eksportuj.

 4. W oknie dialogowym Eksportuj plik rejestru wybierz lokalizację, do której chcesz zapisać kopię zapasową, a następnie w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku kopii zapasowej.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 1. W Start menu wpisz utworzyć punkt przywracania.

 2. Tworzenie punktu przywracania należy wybrać z listy wyników wyszukiwania.

 3. Wybierz opcję Utwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć punkt przywracania.

Po wykonaniu kopii zapasowej informacji, przywróć go na podstawie którego użyto metody.
 

 1. W Start menu wpisz regedit.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W Edytorze rejestru kliknij polecenie plik > Importuj.

 3. W oknie dialogowym Importuj plik rejestru wybierz lokalizację, do której zapisana kopia zapasowa, wybierz plik kopii zapasowej, a następnie kliknij Otwórz.

 1. Z menu Startwpisz Tworzenie punktu przywracania.

 2. Tworzenie punktu przywracania należy wybrać z listy wyników wyszukiwania.

 3. Wybierz Narzędzie Przywracanie systemu.

 

Windows 7

Kopię zapasową rejestru ręcznie lub utworzyć punkt przywracania.

 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz regedit.exe , a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. W Edytorze rejestru zlokalizuj i kliknij klucz rejestru lub podklucz, który chcesz utworzyć kopię zapasową.

 3. Kliknij polecenie plik > Eksportuj.

 4. W oknie dialogowym Eksportuj plik rejestru wybierz lokalizację, do której chcesz zapisać kopię zapasową, a następnie w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku kopii zapasowej.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start , a następnie wybierz Panel sterowania > System i konserwacja > System.

 2. W lewym okienku wybierz ochrony systemu.

 3. Wybierz kartę Ochrona systemu , a następnie wybierz przycisk Utwórz.

 4. W oknie dialogowym Ochrona systemu wpisz opis, a następnie wybierz przycisk Utwórz.

Przywróć informacje oparte na której metody tworzenia kopii zapasowych jest używany.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start , a następnie wybierz Panel sterowania > System i konserwacja > Kopia zapasowa i przywracanie.

 2. Wybierz opcję Przywróć pliki lub Przywróć pliki wszystkich użytkowników.

 3. W oknie dialogowym Importuj plik rejestru wybierz lokalizację, w której zapisywane kopii zapasowej, wybierz plik kopii zapasowej, a następnie kliknij Otwórz.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×