Arkusze kalkulacyjne programu Excel mogą być importowane do plików XDF za pomocą rxImport poprzez interfejs ODBC programu Excel. Biorąc pod uwagę fakt, że sterownik ODBC programu Excel jest zainstalowana i skonfigurowana w systemie Windows, przykładowy kod dla importowania arkusza, który byłby "Arkusz1" ze skoroszytu "C:/Data/ODBCTest.xlsx":

#Define ODBC connection string.connectionStr <- "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};DriverId=790;Dbq=C:/Data/ODBCTest.xlsx;DefaultDir=c:/Data;"

#Define ODBC query into workbook. The worksheet name must be followed by '$' and enclosed in [].
testExcel = "SELECT * FROM [Sheet1$]"

#Define ODBC data source for the import using the query and connection string.
excelDS<- RxOdbcData(sqlQuery = testExcel, connectionString=connectionStr)

#Define input workbook and output xdf file.
excelDS_XDF<- RxXdfData("testFromExcel.xdf")

#Import the workbook into the XDF
rxImport(excelDS, excelDS_XDF, overwrite=TRUE)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×