WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, jak zarejestrować pliki Microsoft FRx. dll wymagane do prawidłowego działania programu Microsoft FRx.

Więcej informacji

 1. Na serwerze lub stacji roboczej, w której chcesz wykonać te czynności, Zakończ działanie programu Microsoft FRx.Uwaga Aby pomyślnie wykonać te czynności, konto użytkownika systemu Windows musi mieć uprawnienia do rejestrowania plików DLL. Dlatego należy się upewnić, że logujesz się jako użytkownik mający wystarczające uprawnienia użytkownika.

 2. Na serwerze lub stacji roboczej, na której jest zainstalowany program Microsoft FRx, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyszukaj, kliknij pozycję wszystkie pliki i foldery, wpisz FRxReg, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. W zależności od bieżącego poziomu dodatku Service Pack systemu Microsoft FRx zostanie zlokalizowana jedna lub obie poniższe nazwy plików. Kliknij dwukrotnie plik zgodny z poziomem dodatku Microsoft FRx Service Pack w następujący sposób:

  • Jeśli korzystasz z programu Microsoft FRx 6,7 z dodatkiem Service Pack 2 (FRx 6.7.2013) lub starszej wersji programu Microsoft FRx 6,7, kliknij dwukrotnie plik FRxReg. exe.

  • Jeśli korzystasz z programu Microsoft FRx 6,7 z dodatkiem Service Pack 3 (FRx 6.7.3073) lub nowszej wersji programu Microsoft FRx 6,7, kliknij dwukrotnie plik FRxReg67. cmd.Uwaga Możesz dwukrotnie kliknąć oba pliki bez niepożądanego skutku. W obu plikach zostaną zarejestrowane pliki Microsoft FRx. dll, które są potrzebne.

 4. Upewnij się, że każdy plik Microsoft FRx. dll został pomyślnie zarejestrowany. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Pobierz plik RegFiles-v 2.6. txt. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

   https://mbs2.microsoft.com/fileexchange/?fileID=a6687ef2-b10f-428e-8a0c-70223f5b9ad6

  2. Zapisz plik w folderze kodu Microsoft FRx.Uwaga Folder Microsoft FRx Code to folder zawierający pliki FRxReg. exe i FRxReg67. cmd. To jest folder znajdujący się w kroku 2.

  3. Zmień nazwę pliku RegFiles-v 2.6. txt, tak aby miał rozszerzenie nazwy .Collection. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy plik, kliknij polecenie Zmień nazwę, Usuń rozszerzenie txt, a następnie wpisz .txt.

  4. Kliknij przycisk tak , aby zmienić rozszerzenie nazwy pliku.

  5. Kliknij dwukrotnie plik RegFiles-v 2.6 .Collection, aby uruchomić plik.

  6. Otrzymasz wiadomość dla każdego pliku Microsoft FRx. dll. Komunikat informujący o tym, czy plik został pomyślnie zarejestrowany. Zanotuj pełną ścieżkę i nazwę pliku dla każdego pliku, który nie został pomyślnie zarejestrowany.

 5. Ręcznie Zarejestruj wszystkie pliki, które nie są zarejestrowane pomyślnie. W tym celu wykonaj następujące czynności dla każdego pliku, który nie został pomyślnie zarejestrowany:

  1. Znajdź plik za pomocą Eksploratora Windows. Plik należy umieścić w ścieżce zanotowanej w kroku 4F.Uwaga Jeśli nie możesz zlokalizować pliku, możesz skopiować go z działającej stacji roboczej Microsoft FRx.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Otwórz z

  3. W oknie dialogowym otwieranie za pomocą kliknij przycisk Przeglądaj lub inny, a następnie znajdź folder system32.Uwaga W przypadku systemów Windows Vista i Windows XP domyślna lokalizacja tego folderu to C:\Windows\System32. W przypadku systemu Windows Server 2003 domyślna lokalizacja tego folderu to C:\WinNT\System32.

  4. W folderze system32 kliknij plik RegSvr32. exe.

  5. Kliknij przycisk OK , aby zamknąć wszystkie okna dialogowe. Powinien zostać wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym zarejestrowaniu pliku.

  6. Powtórz kroki od 5a do 5e dla każdego pliku, którego udana Rejestracja nie została potwierdzona w kroku 4.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×