Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, jak zmienić format raportu sprawdzania, który jest wykorzystywany na ekranie szybkie kupony i wpis przedpłaty (03.020.00) , lub na ekranie sprawdzanie ręczne (03.030.00) w obszarze konta Rozrachunki w systemie Microsoft DynamicsSL. W tym artykule opisano także sposób zmieniania liczby wierszy szczegółów, które są drukowane na karcie Stub.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zmienianie formatu raportu kontrolek

Zmodyfikuj lub Ustanów sekcję szybkie formatowanie w pliku Salomona. ini, aby określić format Crystal Report, który ma być wykorzystywany podczas drukowania szybkich testów lub ręcznych testów. Ponadto zmodyfikuj lub utwórz sekcję wiersze szczegółów raportu w pliku Salomona. ini, aby zdefiniować liczbę wierszy szczegółów wyświetlanych w ramach procedury sprawdzania pisowni. W tym celu wykonaj następujące czynności:

jedno.

Zlokalizuj plik Salomona. ini. Domyślnie lokalizacja tego pliku w systemie Microsoft DynamicsSL 6,5 i we wcześniejszych wersjach jest katalogiem Salomona na serwerze. Domyślnie lokalizacją tego pliku w systemie Microsoft DynamicsSL 7,0 jest następujący katalog:

Dokumenty i ustawienia/ Nazwa użytkownika /Local ustawienia/dane aplikacji/Microsoft DynamicsSL

2.

Wykonaj kopię zapasową pliku Salomona. ini.

3.

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Salomona. ini, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

4.

Kliknij kartę Ogólne , a następnie sprawdź, czy pole wyboru tylko do odczytu jest wyczyszczone.

5.

Otwórz plik Salomona. ini za pomocą edytora tekstów.

6.

Dodawanie lub zmienianie sekcji Szybkie formatowanie w pliku Salomona. ini w celu określenia formatu Crystal Report, który ma być stosowany z przyciskiem Drukuj/Zachowaj na ekranie szybkie kupony i wpis przed płatnością (03.020.00) .

[Szybkie formaty wydruku] Szybkie sprawdzanie = 03620SR --Uwaga 03620SR jest formularzem czeku laserowego przekazu. --Zamień 03620SR na odpowiedni numer raportu.

7,3.

Kliknij przycisk Zapisz , a następnie zamknij Edytor tekstów.

8.

Zmodyfikuj kontrolkę raportu, tak aby wskazywała na obraz w formacie Crystal Report, którego chcesz użyć, przy użyciu przycisku Drukuj czek na ekranie " pozycja czeku ręcznego" (03.030.00) . W tym celu wykonaj następujące czynności:

a.

Otwórz ekran konserwacja kontroli raportów (98.300.00) :

• W systemie Microsoft DynamicsSL 7,0 i w nowszych wersjach wykonaj następujące czynności:

jedno.

W okienku nawigacji kliknij pozycję Administracja.

2.

W okienku Szczegóły programu System Manager kliknij pozycję Obsługa kontrolek raportu w obszarze konserwacja.

• W systemie Microsoft DynamicsSL 6,5 i we wcześniejszych wersjach kliknij pozycję konserwacja kontrolek raportu w menu Narzędzia .

b.

W polu numer raportu wpisz 0362Q.

c.

Zmodyfikuj wartości w polu nazwa formatu raportu i format raportu .

d.

Kliknij przycisk Zapisz , a następnie zamknij ekran konserwacja kontroli raportów (98.300.00) .

Zmienianie liczby wierszy szczegółów

Aby dodać lub zmienić liczbę wierszy szczegółów, które są drukowane na karcie sprawdzania pisowni, wykonaj następujące czynności:

jedno.

Zlokalizuj plik Salomona. ini. Domyślnie lokalizacja tego pliku w systemie Microsoft DynamicsSL 6,5 i we wcześniejszych wersjach jest katalogiem Salomona na serwerze. Domyślnie lokalizacją tego pliku w systemie Microsoft DynamicsSL 7,0 jest następujący katalog:

Dokumenty i ustawienia/ Nazwa użytkownika /Local ustawienia/dane aplikacji/Microsoft DynamicsSL

2.

Wykonaj kopię zapasową pliku Salomona. ini.

3.

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Salomona. ini, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

4.

Kliknij kartę Ogólne , a następnie sprawdź, czy pole wyboru tylko do odczytu jest wyczyszczone.

5.

Otwórz plik Salomona. ini za pomocą edytora tekstów.

6.

Dodaj lub zmodyfikuj sekcję w pliku Salomona. ini oznaczonym etykietą [Szczegóły raportu].

[Wiersze szczegółów raportu] reportformat = 12

Uwaga w tym kroku reportformat jest symbolem zastępczym nazwy pliku raportu.

7,3.

Kliknij przycisk Zapisz, a następnie zamknij Edytor tekstów.

Uwagi

 • Kolekcja standardowych formatów kontrolek AP obejmuje następujące formularze:

  • 03620L-Laser — formularz czekowy

  • 03620D — formularz czeku ciągłego

  • 03620S — formularz czekowy Laser wielokrotnego Wejścia

  • 03620SR — formularz czeku laserowego przekazu

  • 0362SP — sprawdzenie wielu procedur wejścia na projekt

 • Istnieje kilka opcji drukowania, które można ustawić w pliku Salomona. ini. Usługa Microsoft DynamicsSL zawsze sprawdza najpierw plik Salomona. ini na stacji roboczej, a jeśli nie znajdzie wpisów, sprawdzi plik Salomona. ini, w którym jest zainstalowany program Microsoft DynamicsSL ..

 • W wierszach wejściowych kontrolek domyślnie zostanie wyszukana 12 wierszy dla każdej procedury wejścia.

 • Maksymalna liczba wierszy w formularzu kontroli laserowej z wieloma skrótami (03.620 S) jest ustawiona na 12 wierszy. Dolna Procedura wejścia nie zmienia się w przypadku zmiany pliku Salomona. ini.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×