Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W TYM ZADANIU

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiono różne sposoby uzyskiwania dostępu do dokumentacji usługi Microsoft Office Web Components (OWC). Artykuł zawiera również informacje o dodatkowych zasobach do programowania OWC.

 

Używanie odwołania Office Web Components


W poniższej tabeli przedstawiono pliki Pomocy zainstalowane przez Office Web Components. Aby otworzyć te pliki Pomocy, znajdź odpowiedni katalog w Eksploratorze Windows, a następnie kliknij dwukrotnie odpowiedni plik.
 

Nazwa składnika

Office Web Components 9.0

Składniki sieci Web pakietu Office XP

Składniki sieci Web pakietu Office 2003

Opis

Wykresu

MSOWCDCH.chm

OWCDCH10.chm

OWCDCH11.chm

Informacje dotyczące czasu projektowania składnika wykresu

Tabeli przestawnej

MSOWCDPL.chm

OWCDPL10.chm

OWCDPL11.chm

Informacje dotyczące czasu projektowania składnika tabeli przestawnej

Arkusza kalkulacyjnego

MSOWCDSS.chm

OWCDSS10.chm

OWCDSS11.chm

Informacje dotyczące czasu projektowania składnika arkusza kalkulacyjnego

Arkusza kalkulacyjnego

MSOWCFUN.chm

OWCFUN10.chm

OWCFUN11.chm

Informacje o funkcjach wbudowanych w składnik arkusza kalkulacyjnego

Źródło danych, Wykres, Tabela przestawna i Arkusz kalkulacyjny

MSOWCVBA.chm

OWCVBA10.chm

OWCVBA11.chm

Dokumentacja programistyczna dla wszystkich składnikówUWAGA: Domyślnie pliki Pomocy dla Office Web Components 9.0 są instalowane w folderze %SystemDrive%\Program Files\Microsoft Office\Office\1033. Domyślnie pliki Pomocy dla składników sieci Web pakietu Office XP są instalowane w folderze %SystemDrive%\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\10\1033. Domyślnie pliki Pomocy dla składników sieci Web pakietu Office 2003 są instalowane w folderze %SystemDrive%:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\1033.
 

Korzystanie z Context-Sensitive Pomocy w programie Microsoft Visual Basic 6.0

W poniższych krokach pokazano, jak uzyskać pomoc dotyczącą czasu projektowania dla Office Web Components.

 1. W programie Microsoft Visual Basic 6.0 kliknij prawym przyciskiem myszy zestaw narzędzi, a następnie wybierz pozycję Składniki.

 2. Wybierz pozycję Microsoft Office Web Components 9.0, Microsoft Office XP Web Components lub
  Microsoft Office Web Components 11.0, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Wybierz składnik sieci Web ze zestawu narzędzi, a następnie narysuj go w formularzu.

 4. Aby uzyskać pomoc dotyczącą czasu projektowania kontrolki, kliknij pozycję Pomoc na pasku narzędzi kontrolki. Możesz również nacisnąć klawisz F1, gdy kontrolka ma fokus.

W poniższych krokach pokazano, jak uzyskać pomoc programistyczną.

 1. W oknie kodu wybierz metodę lub właściwość, dla której chcesz uzyskać pomoc.

 2. Naciśnij klawisz F1.

UWAGA: W programie Microsoft Visual Studio .NET nie można uzyskać dostępu do pomocy kontekstowej, naciskając klawisz F1. Aby uzyskać pomoc dotyczącą czasu projektowania lub programowania, kliknij pozycję Pomoc na pasku narzędzi kontrolki.
 

Korzystanie z przeglądarki obiektów

Za pomocą przeglądarki obiektów można wyświetlić klasy składnika sieci Web. Możesz również wyświetlić właściwości, metody, zdarzenia i stałe skojarzone z obiektami każdej klasy. W poniższych krokach pokazano, jak uzyskać pomoc dotyczącą zajęć, metod i właściwości składników sieci Web.

 1. W programie Visual Basic 6.0 kliknij prawym przyciskiem myszy zestaw narzędzi, a następnie wybierz pozycję Składniki.

 2. Wybierz pozycję Microsoft Office Web Components 9.0, Microsoft Office XP Web Components lub
  Microsoft Office Web Components 11.0, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Wybierz składnik sieci Web ze zestawu narzędzi, a następnie narysuj go w formularzu.

 4. Naciśnij klawisz F2, aby otworzyć przeglądarkę obiektów.

 5. Wybierz nazwę biblioteki typów z listy Projekt/Biblioteka. Nazwa biblioteki Office Web Components 9.0 to OWC. Nazwa biblioteki składników sieci Web pakietu Office XP to OWC10. Nazwa biblioteki składników sieci Web pakietu Office 2003 to OWC11. W przeglądarce obiektów dostępne zajęcia zostaną wyświetlone na liście Zajęcia.

 6. Wybierz klasę, metodę lub właściwość.

 7. Naciśnij klawisz F1, aby uzyskać pomoc dotyczącą wybranego elementu.

Dodatkowe zasoby dotyczące programowania OWC

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pakiet Microsoft Office XP Web Component Toolpack
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa155751.aspx

Publiczna grupa dyskusyjna
microsoft Office Web Components news:microsoft.public.office.developer.web.components

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×