Jak zweryfikować, czy aktualizacja MS17-010 została zainstalowana

Uwaga

Ten artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i nie stanowi zastąpienia dostarczanych za pośrednictwem standardowych kanałów aktualizacji. Informacje o zastąpieniu tych danych można znaleźć w Przewodniku aktualizacji zabezpieczeń i innych narzędziach równorzędnych.

Podsumowanie

Zobacz produkty, których dotyczy ten artykuł.

Aktualizacja bezpieczeństwa MS17-010 rozwiązuje problem kilku luk bezpieczeństwa w bloku komunikatów serwera (SMB) systemu Windows v1. Jedną z luk, które poprawia aktualizacja MS17-010, wykorzystuje oprogramowanie wymuszające okup WannaCrypt. Komputery, na których nie zainstalowano aktualizacji MS17-010, są narażone na większe zagrożenie ze strony kilku odmian złośliwego oprogramowania. W artykule przedstawiono kilka metod pozwalających szybko wykryć, czy komputer został zaktualizowany.

Metoda 1: Sprawdzenie numerów zainstalowanych aktualizacji w bazie wiedzy Knowledge Base

W tabeli poniżej odszukaj wymienione aktualizacje (poza tymi, które oznaczono jako „Nie zawiera poprawki MS17-010”). Jeśli któraś z nich jest zainstalowana, poprawka MS17-010 została zainstalowana.

Tabela 1 z 2: System Windows 7 z dodatkiem SP1 lub nowszy Następujące pakiety zbiorcze aktualizacji KB zawierają tę poprawkę (poza wymienionymi w kolumnie „Kwietniowa poprawka tylko zabezpieczeń 4B”). Pod każdym numerem KB znajduje się zaktualizowany numer wersji pliku Srv.sys.

Wersje systemu Windows

Tylko marcowa aktualizacja zabezpieczeń (2017-03-14)

Marcowy pakiet zbiorczy aktualizacji
(2017-03-14)

Wersja poglądowa marcowego pakietu zbiorczego aktualizacji
(2017-03-21)

Kwietniowy pakiet aktualizacji zabezpieczeń
Tylko aktualizacja
(2017-04-11)

Kwietniowy pakiet zbiorczy aktualizacji
(2017-04-11)

Wersja poglądowa kwietniowego pakietu zbiorczego aktualizacji
(2017-04-18)

Majowa aktualizacja jedynie zabezpieczeń
(2017-05-09)

Majowy pakiet zbiorczy aktualizacji
(2017-05-09)

Link do pliku do pobrania

Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

4012212
6.1.7601.23689

4012215
6.1.7601.23689

4012218
6.1.7601.23689

4015546
Nie zawiera poprawki MS17-010

4015549
6.1.7601.23689

4015552
6.1.7601.23689

4019263
6.1.7601.23762

4019264
6.1.7601.23762

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4009469

Windows 2012

4012214
6.2.9200.22099

4012217
6.2.9200.22099

4012220
6.2.9200.22099

4015548
Nie zawiera poprawki MS17-010

4015551
6.2.9200.22099

4015554
6.2.9200.22099

4019214
6.2.9200.22137

4019216
6.2.9200.22137

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4009471

Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

4012213
6.3.9600.18604

4012216
6.3.9600.18604

4012219
6.3.9600.18604

4015547 Nie zawiera poprawki MS17-010

4015550
6.3.9600.18604

4015553
6.3.9600.18619

4019213
6.3.9600.18655

4019215
6.3.9600.18655

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4009470

Windows 10 wersja 1507

4012606
10.0.10240.17319

4016637
10.0.10240.17319

-

-

4015221
10.0.10240.17319

-

-

4019474 10.0.10240.17394

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4000823

Windows 10 wersja 1511  

4013198
10.0.10586.839

4016636
10.0.10586.839

-

-

4015219
10.0.10586.839

-

-

4019473
10.0.10586.916

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4000824

Windows 10 i Windows Server 2016

4013429
10.0.14393.953

4016635
10.0.14393.953

-

-

4015217
10.0.14393.953

-

-

4019472
10.0.14393.1198

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4000825

 

Tabela 2 z 2: Ciąg dalszy aktualizacji z maja i czerwca 2017 r.

Wersje systemu Windows

Wersja poglądowa majowego pakietu zbiorczego aktualizacji

(2017-05-16)

Czerwcowa aktualizacja jedynie zabezpieczeń

(2017-06-13)

Czerwcowy pakiet zbiorczy aktualizacji

(2017-06-13)

Link do pliku do pobrania

Windows 7 i Windows Server 2008 R2

4019265
6.1.7601.23762

 

4022722

4022168
6.1.7601.23762

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4009469

Windows Server 2012

4019218
6.2.9200.22137

4022718

4022724
6.2.9200.22137

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4009471

Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

4019217
6.3.9600.18655

4022717

4022720
6.3.9600.18688

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4009470

Windows 10 wersja 1507

-

-

4032695

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4000823

Windows 10 wersja 1511

-

-

4032693

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4000824

Windows 10 w wersji 1607 i Windows Server 2016

-

-

4022723
10.0.14393.1198

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4000825

 

Tabela 2: Inne wersje systemu Windows Aby zainstalować aktualizację zabezpieczeń, należy użyć poprawki KB 4012598.

Wersje systemu Windows

Numer KB oraz
zaktualizowana wersja pliku Srv.sys

Link do pliku do pobrania

Windows Server 2003 SP2

4012598
5.2.3790.6021

Windows Server 2003 SP2 x64

Windows Server 2003 SP2 x86

Windows XP

4012598
5.1.2600.7208

Windows XP SP2 x64

Windows XP SP3 x86

Windows XP Embedded SP3 x86

Windows Vista SP2

4012598
GDR:6.0.6002.19743
LDR:6.0.6002.24067

Windows Vista Service Pack 2

Windows Vista x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2

Windows Server 2008 SP2

4012598
GDR:6.0.6002.19743
LDR:6.0.6002.24067

Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów 32-bitowych

Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x64

Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Windows 8

4012598
6.2.9200.22099

Windows 8 x86, Windows 8 x64

 

Tabela 3: Dodatkowe aktualizacje zawierające tę poprawkę.

Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

Data wydania

Numer artykułu KB

Strona pomocy technicznej

21 marca 2017 r.

4012219

21 marca 2017 r.—KB4012218 (wersja poglądowa pakietu zbiorczego aktualizacji)

czwartek, poniedziałek, wtorek, 18 kwietnia 2017

4015553

18 kwietnia 2017 r.—KB4015553 (wersja poglądowa pakietu zbiorczego aktualizacji)

czwartek, poniedziałek, wtorek, 16 maja 2017

4019217

16 maja 2017 r.—KB4019217 (wersja poglądowa pakietu zbiorczego aktualizacji)

czwartek, poniedziałek, wtorek, 27 czerwca 2017

4022720

27 czerwca 2017 r.—KB4022720 (wersja poglądowa pakietu zbiorczego aktualizacji)

 

Windows Server 2012

Data wydania

Numer artykułu KB

Strona pomocy technicznej

21 marca 2017 r.

4012220

21 marca 2017 r.—KB4012220 (wersja poglądowa pakietu zbiorczego aktualizacji)

czwartek, poniedziałek, wtorek, 18 kwietnia 2017

4015554

18 kwietnia 2017 r.—KB4015554 (wersja poglądowa pakietu zbiorczego aktualizacji)

czwartek, poniedziałek, wtorek, 16 maja 2017

4019218

16 maja 2017 r.—KB4019218 (wersja poglądowa pakietu zbiorczego aktualizacji)

27 czerwca 2017 r.

4022721

27 czerwca 2017 r.—KB4022721 (wersja poglądowa pakietu zbiorczego aktualizacji)

 

Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Data wydania

Numer artykułu KB

Strona pomocy technicznej

21 marca 2017 r.

4012218

21 marca 2017 r.—KB4012218 (wersja poglądowa pakietu zbiorczego aktualizacji)

czwartek, poniedziałek, wtorek, 18 kwietnia 2017

4015552

18 kwietnia 2017 r.—KB4015552 (wersja poglądowa pakietu zbiorczego aktualizacji)

czwartek, poniedziałek, wtorek, 16 maja 2017

4019265

16 maja 2017 r.—KB4019265 (wersja poglądowa pakietu zbiorczego aktualizacji)

czwartek, poniedziałek, wtorek, 27 czerwca 2017

4022168

27 czerwca 2017 r.—KB4022168 (wersja poglądowa pakietu zbiorczego aktualizacji)


Metoda 2: Sprawdzenie wersji pliku %systemroot%\system32\drivers\srv.sys

Posłuż się następującym diagramem, by sprawdzić wersję pliku %systemroot%\system32\drivers\srv.sys. Jeśli wersja pliku jest taka sama lub wyższa niż wymieniona, poprawka MS17-010 została zainstalowana.

Wersje systemu Windows

Minimalna zaktualizowana wersja pliku srv.sys

Windows XP

5.1.2600.7208

Windows Server 2003 SP2

5.2.3790.6021

Windows Vista
Windows Server 2008 SP2

GDR:6.0.6002.19743, LDR:6.0.6002.24067

Windows 7
Windows Server 2008 R2

6.1.7601.23689

Windows 8
Windows Server 2012

6.2.9200.22099

Windows 8.1
Windows Server 2012 R2

6.3.9600.18604

Windows 10 TH1 v1507

10.0.10240.17319

Windows 10 TH2 v1511

10.0.10586.839

Windows 10 RS1 v1607
Windows Server 2016

10.0.14393.953


Metoda 3: Sprawdzenie przy użyciu usługi WMI i powłoki Windows PowerShell

Użyj usługi WMI i powłoki Windows PowerShell, aby ustalić, czy poprawki MS17-010 zostały zainstalowane.

Polecenie WMI

Aby znaleźć określony numer poprawki KB, otwórz okno wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, a następnie uruchom następujące polecenie:

wmic qfe get hotfixid | find "KB1234567"

Uwagi

 • W poleceniu zastąp <KB1234567> odpowiednim numerem KB.

 • Aby wyszukać wiele aktualizacji, użyj znaku ampersand (&). Na przykład uruchom następujące polecenie:

  wmic qfe get hotfixid | find "KB4012212" & wmic qfe get hotfixid | find "KB4012215" & wmic qfe get hotfixid | find "KB4015549"

Polecenia powłoki PowerShell

Aby sprawdzić system lokalny, uruchom następujące administracyjne polecenie cmdlet powłoki PowerShell:

 get-hotfix -id KB1234567

Uwagi

 • W poleceniu zastąp <KB1234567> odpowiednim numerem KB.

 • Aby wyszukać wiele aktualizacji, użyj przecinka (,) Na przykład uruchom następujące polecenie:

  get-hotfix -id KB4012212,KB4012215,KB4015549


Aby sprawdzić wszystkie komputery w OU lub domenie Active Directory, uruchom na kontrolerze domeny następujące administracyjne polecenie cmdlet powłoki PowerShell:

foreach ( $n in (get-adcomputer -searchbase ‘OU=workstations,dc=contoso,dc=com’ -filter * -property * | select name )) {get-hotfix -computername $n.name -id KB1234567}


Uwaga Część „OU=workstations,dc=contoso,dc=com” można zmienić tak, aby wskazywała na katalog główny partycji katalogu domeny usług Active Directory, np. „dc=contoso,dc=com”, co umożliwi przeszukanie komputerów w całej domenie. W tym poleceniu zastąp <KB1234567> odpowiednim numerem KB.

Jak rozwiązać problem z błędem „nie ma zastosowania” przy instalacji

Jeśli na komputerach nie zainstalowano wstępnie wymaganych poprawek, podczas instalacji poprawki MS17-010 na komputerach z systemem Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Ta aktualizacja nie ma zastosowania do tego komputera

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że instalujesz właściwą aktualizację. W tym celu sprawdź numer KB w tabeli 1 podanej w metodzie 1. Porównaj ją z wersją systemu, poziomem dodatku Service Pack oraz wersją platformy systemu (x64, IA64 lub x86).
   

 2. Sprawdź brakujące zależności. W przypadku systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 zainstaluj wymagane poprawki zgodnie z następującymi artykułami:

  • KB 2919355: aktualizacja dla systemów Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2: kwiecień 2014

  • KB 2919442: Aktualizacja stosu usług dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 z marca 2014

  • KB 3173424: Aktualizacja stosu usług dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2: 12 lipca 2016

 3. Jeśli nie możesz zainstalować pakietu zbiorczego aktualizacji, spróbuj użyć innej jego wersji. Dostępne aktualizacje znajdziesz w tabeli 1.
   

Skrypt programu PowerShell

Ten skrypt programu Windows PowerShell dokonuje porównania wersji pliku Srv.sys na komputerze lokalnym z wersjami wymienionymi w zestawieniu zawartym w metodzie 2.

Zapisz ten skrypt do pliku .ps1, a następnie uruchom go z poziomu programu PowerShell. Skrypt ten działa w systemach Windows XP i Windows Server 2003 oraz ich późniejszych wersjach. Wymaga programu Windows PowerShell 2.0 lub jego nowszej wersji.
 

[reflection.assembly]::LoadWithPartialName("System.Version")
$os = Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem
$osName = $os.Caption
$s = "%systemroot%\system32\drivers\srv.sys"
$v = [System.Environment]::ExpandEnvironmentVariables($s)
If (Test-Path "$v")
    {
    Try
        {
        $versionInfo = (Get-Item $v).VersionInfo
        $versionString = "$($versionInfo.FileMajorPart).$($versionInfo.FileMinorPart).$($versionInfo.FileBuildPart).$($versionInfo.FilePrivatePart)"
        $fileVersion = New-Object System.Version($versionString)
        }
    Catch
        {
        Write-Host "Unable to retrieve file version info, please verify vulnerability state manually." -ForegroundColor Yellow
        Return
        }
    }
Else
    {
    Write-Host "Srv.sys does not exist, please verify vulnerability state manually." -ForegroundColor Yellow
    Return
    }
if ($osName.Contains("Vista") -or ($osName.Contains("2008") -and -not $osName.Contains("R2")))
    {
    if ($versionString.Split('.')[3][0] -eq "1")
        {
        $currentOS = "$osName GDR"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("6.0.6002.19743")
        } 
    elseif ($versionString.Split('.')[3][0] -eq "2")
        {
        $currentOS = "$osName LDR"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("6.0.6002.24067")
        }
    else
        {
        $currentOS = "$osName"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("9.9.9999.99999")
        }
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 7") -or ($osName.Contains("2008 R2")))
    {
    $currentOS = "$osName LDR"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("6.1.7601.23689")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 8.1") -or $osName.Contains("2012 R2"))
    {
    $currentOS = "$osName LDR"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("6.3.9600.18604")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 8") -or $osName.Contains("2012"))
    {
    $currentOS = "$osName LDR"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("6.2.9200.22099")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows 10"))
    {
    if ($os.BuildNumber -eq "10240")
        {
        $currentOS = "$osName TH1"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.10240.17319")
        }
    elseif ($os.BuildNumber -eq "10586")
        {
        $currentOS = "$osName TH2"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.10586.839")
        }
    elseif ($os.BuildNumber -eq "14393")
        {
        $currentOS = "$($osName) RS1"
        $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.14393.953")
        }
    elseif ($os.BuildNumber -eq "15063")
        {
        $currentOS = "$osName RS2"
        "No need to Patch. RS2 is released as patched. "
        return
        }
    }
elseif ($osName.Contains("2016"))
    {
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("10.0.14393.953")
    }
elseif ($osName.Contains("Windows XP"))
    {
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("5.1.2600.7208")
    }
elseif ($osName.Contains("Server 2003"))
    {
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("5.2.3790.6021")
    }
else
    {
    Write-Host "Unable to determine OS applicability, please verify vulnerability state manually." -ForegroundColor Yellow
    $currentOS = "$osName"
    $expectedVersion = New-Object System.Version("9.9.9999.99999")
    }
Write-Host "`n`nCurrent OS: $currentOS (Build Number $($os.BuildNumber))" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "`nExpected Version of srv.sys: $($expectedVersion.ToString())" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "`nActual Version of srv.sys: $($fileVersion.ToString())" -ForegroundColor Cyan
If ($($fileVersion.CompareTo($expectedVersion)) -lt 0)
    {
    Write-Host "`n`n"
    Write-Host "System is NOT Patched" -ForegroundColor Red
    }
Else
    {
    Write-Host "`n`n"
    Write-Host "System is Patched" -ForegroundColor Green
    }
#


Informacje

Wskazówki dla klientów w związku z atakami WannaCrypt

Centrum ochrony przed złośliwym oprogramowaniem

Blog Centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem

Aktualizacja zabezpieczeń MS17-010

Zapytania serwera SQL dla programu Configuration Manager dotyczące raportów zgodności w związku z poprawką MS17-010

Ten artykuł dotyczy systemów:

 

 • Windows Server 2016

 • Windows 10 wersja 1607

 • Windows 10 wersja 1511

 • Windows 10 wersja 1507

 • Windows Server 2012 R2

 • Windows 8.1

 • Windows Server 2012

 • Windows 8

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows 7

 • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2

 • Windows Vista

 • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2

 • Windows XP

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×