Firma Microsoft rozpowszechnia poprawki programu Microsoft SQL Server 2008 R2 jako jednego pliku do pobrania. Ponieważ poprawki są zbiorcze, każde nowe wydanie zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniej wersji poprawki SQL Server 2008 R2.

Symptomy

Podczas korzystania z usług Master Data Services (MDS) na komputerze, na którym jest uruchomiony program SQL Server 2008 R2, występuje jeden z następujących dwóch problemów.

Problem 1

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Instalacja i konfiguracja angielskiej wersji programu SQL Server 2008 R2 MDS na komputerze.

  • W usłudze MDS jest tworzony atrybut liczbowy.

  • Za pomocą programu Windows Internet Explorer przejdź do witryny sieci Web usług MDS.

  • Program Internet Explorer jest ustawiony na język, w którym jest używany znak przecinek (,) jako separator dziesiętny, a nie kropka (.) znak jako separator. Na przykład jako język, który ma być używany w programie Internet Explorer, należy określić język islandzki. W języku islandzkim do oznaczenia miejsca dziesiętnego jest używany przecinek.

  • W programie Internet Explorer wpisz wartość dziesiętną, która używa przecinka jako separatora dziesiętnego dla atrybutu. Na przykład wpisz 1, 2345.

W tym scenariuszu wartość jest wyświetlana jako 12345 w witrynie sieci Web MDS. Jeśli zmienisz język programu Internet Explorer na taki, który używa okresu jako separatora dziesiętnego, ta wartość będzie wyświetlana poprawnie jako 1,2345 w witrynie sieci Web MDS.

Problem 2

Instalacja i konfiguracja angielskiej wersji programu SQL Server 2008 R2 MDS na komputerze. Ustawiasz język używany przez program Internet Explorer do norweskiej, fińskiej lub szwedzkiej. Podczas próby otwarcia Eksploratora encji w witrynie sieci Web MDS Wystąpił nieobsługiwany wyjątek i jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Błąd serwera

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji zbiorczej

SQL Server 2008 R2

Poprawka dotycząca tego problemu została wydana po raz pierwszy w aktualizacji zbiorczej 4. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania tego zbiorczego pakietu aktualizacji dla programu SQL Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2345451 Pakiet aktualizacji zbiorczej 4 dla programu SQL Server 2008 R2 Uwaga Ponieważ kompilacja jest zbiorcza, każdy nowy pakiet poprawek zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń dołączone do poprzedniej wersji poprawki SQL Server 2008 R2. Zalecamy zastosowanie najnowszego wydania poprawki zawierającego tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

981356 Kompilacje programu SQL Server 2008 R2, które zostały wydane po opublikowaniu programu SQL Server 2008 R2

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania danych liczbowych w usłudze MDS, odwiedź następującą stronę sieci Web MSDN:

Jak utworzyć atrybut liczbowy (Master Data Services)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×