Symptomy

Po uruchomieniu raportu programu SQL Server 2008 R2 w następujących scenariuszach może wystąpić problem.

Scenariusz 1

  • W raporcie jest używany udostępniony zestaw danych. Użytkownik określa sortowanie, wielkość liter i inne opcje dla zestawu danych.

  • Ustawisz filtr w zestawie danych.

W tym scenariuszu w raporcie są wyświetlane niepoprawne wyniki.

Scenariusz 2

  • W raporcie jest używany zestaw danych. Użytkownik określa sortowanie, wielkość liter i inne opcje dla zestawu danych.

  • Ustawisz filtr w zestawie danych.

  • Tworzony jest parametr powiązany z zestawem danych.

W tym scenariuszu po uruchomieniu raportu w parametrze jest wyświetlana lista niepoprawnych wartości zaznaczenia. Załóżmy na przykład, że utworzysz udostępniony zestaw danych zawierający następujące dane.

Kolor

IDENTYFIKACJI

Czarne

1

czarne

2

Ustawienie opcji uwzględniania wielkości liter dla zestawu danych jest fałszywe. Ponadto należy ustawić filtr, który używa następującego wyrażenia:

[Color] <> black 

Po uruchomieniu raportu, który zwraca współużytkowany zestaw danych, wyświetlane są następujące dane.

Kolor

IDENTYFIKACJI

Czarne

1

Może jednak zostać wyświetlony również wiersz "czarny".

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ sortowanie, uwzględnianie wielkości liter i inne opcje nie są brane pod uwagę podczas przetwarzania przez program SQL Server filtru udostępnionego zestawu danych lub parametru filtrowanego zestawu danych. Jeśli użyto innego filtru lub parametru, może to spowodować błąd.

Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack dla programu SQL Server 2008 R2

Aby rozwiązać ten problem, Uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2008 R2. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2527041 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2008 R2

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w programie SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla programu SQL Server 2008 R2.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×