Firma Microsoft rozpowszechnia poprawki dodatku Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft SQL Server 2008 w postaci jednego pliku do pobrania. Ponieważ poprawki są kumulatywne, każda nowa wersja zawiera wszystkie poprawki i wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniej wersji aktualizacji programu SQL Server 2008 z dodatkiem SP2.

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Program Microsoft SQL Server 2008 został zainstalowany na komputerze.

  • Program Microsoft SQL Server 2008 R2 jest instalowany na tym samym komputerze.

  • Funkcja zarządzania opartego na zasadach (PBM) jest używana w programie SQL Server 2008.

  • Masz zasady określające tryb oceny w przypadku zmiany-zapobieganie zmianom w programie SQL Server 2008.

W tym scenariuszu podczas szacowania zasad jest wyświetlany komunikat o błędzie podobny do następującego:

Msg 6522, poziom 16, stan 1, sp_execute_policy procedury, wiersz 0A .NET Framework wystąpił błąd podczas wykonywania procedury zdefiniowanej przez użytkownika lub agregacji "sp_execute_policy"

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji zbiorczej

SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 3

Poprawka dotycząca tego problemu została wydana po raz pierwszy w aktualizacji zbiorczej 3 dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego zbiorczego pakietu aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2648098 Pakiet aktualizacji zbiorczej 3 dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 3Uwaga Ponieważ kompilacja jest zbiorcza, każdy nowy pakiet poprawek zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniej wersji poprawki SQL Server 2008. Firma Microsoft zaleca zastosowanie najnowszego wydania poprawki zawierającego tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2629969 Kompilacje programu SQL Server 2008 wydane po opublikowaniu dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008 Poprawki programu Microsoft SQL Server 2008 są tworzone dla określonych pakietów Service Pack programu SQL Server. Musisz zastosować poprawkę dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008 do instalacji dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008. Wszystkie poprawki podane w dodatku Service Pack programu SQL Server są domyślnie zawarte w następnym dodatku Service Pack dla programu SQL Server.

SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2

Po zastosowaniu poprawki dla tego problemu nie zostanie utworzony indeks agregacji.Poprawka dotycząca tego problemu została wydana po raz pierwszy w pakiecie aktualizacji zbiorczej 7 dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania tego zbiorczego pakietu aktualizacji dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2617148 Pakiet aktualizacji zbiorczej 7 dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2Uwaga Ponieważ kompilacja jest zbiorcza, każda nowa wersja aktualizacji zawiera wszystkie poprawki i wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniej wersji aktualizacji dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008. Zalecamy zastosowanie najnowszego wydania aktualizacji, który zawiera tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2402659 Kompilacje programu SQL Server 2008 wydane po opublikowaniu dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008

Obejście

W celu obejścia tego problemu zmień tryb oceny zasad z na Zmień-nie Zezwalaj na włączanie lub Zmienianie tylko dziennika zmian.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×