Firma Microsoft rozprowadza poprawki dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft SQL Server 2008 R2 w jednym pliku do pobrania. Ponieważ poprawki są kumulatywne, każde nowe wydanie zawiera wszystkie poprawki i wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniej wersji aktualizacji dodatku SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • W programie Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services (SSAS 2008 R2) jest uruchamiane zapytanie wyrażeń wielowymiarowych (MDX) zawierające miernik analizy danych (język DAX).

  • Miara języka DAX zawiera wyrażenie zawierające wiele poziomów zagnieżdżonych operatorów binarnych.

W tym scenariuszu kwerenda może zakończyć się niepowodzeniem i pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Operacja została anulowana ze względu na wykorzystanie pamięci.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ dla wyrażenia języka DAX jest generowany nieefektywny plan wykonania, jeśli wyrażenie zawiera wiele poziomów zagnieżdżonych operatorów binarnych.

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji zbiorczej

Pakiet aktualizacji zbiorczej 5 dla programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Poprawka dotycząca tego problemu została wydana po raz pierwszy w aktualizacji zbiorczej 5. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2659694 Pakiet aktualizacji zbiorczej 5 dla programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP1Uwaga Ponieważ kompilacja jest zbiorcza, każdy nowy pakiet poprawek zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniej wersji poprawki SQL Server 2008 R2 SP1. Zalecamy zastosowanie najnowszego wydania poprawki zawierającego tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2567616 Kompilacje programu SQL Server 2008 R2 wydane po opublikowaniu programu SQL Server 2008 R2 SP1

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×