Streszczenie

W tym artykule opisano problemy, które zostały naprawione w pakiecie poprawek programu Microsoft Visio 2013 z dnia 9 września 2014.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

  • Załóżmy, że dodać stronę w programie Visio 2013, a następnie dodać kształt do strony. Po tym Cofnij Dodaj kształt i operacji dodawania strony, a następnie ponów Dodaj stronę i operacji dodawania kształtów. W tej sytuacji kształt nie jest ponownie dodany. To zachowanie występuje istnieje ponadto żaden komunikat o błędzie.

  • Załóżmy, że w programie Visio 2013 dodać wzorników ponad 500 (w tym wbudowane szablony). W tej sytuacji może się nie otworzyć niektórych wzorników. Ponadto, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, podobny do następującego:

    Błąd wewnętrzny programu Visio: #2200

    Akcja 0:???


    Uwaga: po zainstalowaniu tej aktualizacji, można dodać co najwyżej 1000 wzorniki w programie Visio 2013.

  • Załóżmy, że Importowanie niektórych danych z zewnętrznego źródła danych do rysunku w programie Visio 2013 programu Visio, a następnie zamknij wszystkie wzorniki znajdujące się na rysunku. W tej sytuacji podczas przeciągania żadnych danych z okna Danych zewnętrznych względem rysunku, może nastąpić awaria programu Visio.

Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować ten pakiet poprawek, musi mieć zainstalowany 2013 programu Visio.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.
Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×