Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Streszczenie

W tym artykule opisano problemy, które zostały naprawione w pakiecie poprawek programu Microsoft SharePoint Foundation 2013 z dnia 9 września 2014.

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Założono przenieść strony programu SharePoint między dwiema witrynami programu SharePoint. W tej sytuacji strona zostanie wstawiona do witryny docelowej. Nie jest jednak usuwane z oryginalnej witryny. Ponadto może pojawić się komunikat o błędzie.

 • Załóżmy, że dodawanie części aplikacji stron w witrynie typu wiki programu SharePoint, a następnie dodaj części app listy zadań na tej samej stronie. W tej sytuacji po kliknięciu przycisku wielokropka (...) obok elementu w części aplikacji stron niektórych akcji brakuje z okna objaśnienia.

 • Podczas zapisywania witryny jako szablonu w programie SharePoint 2013 r., "Pokaż wszystkie elementy bez folderów" Właściwości widoku zostaną utracone.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Tworzenie zbioru witryn programu SharePoint, który tryby zbioru witryn (znany również jako poziom zgodności) jest równa 14 (SharePoint 2010) na farmie programu SharePoint 2013.

  • Uaktualnienie aplikacji sieci web w zbiorze witryn w aplikacji sieci web programu SharePoint 2013.

  W tym scenariuszu nie można włączyć funkcji programu SharePoint 2013 dla aplikacji sieci web przy użyciu środowiska Windows PowerShell.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Konfigurowanie przychodzącej poczty e-mail dla biblioteki dokumentów programu SharePoint 2013.

  • Tworzenie elementu wiadomości e-mail w programie Outlook 2013, a następnie wstawić załącznik. Nazwa załącznika zawiera jeden lub więcej określonych znaków.

  • Wysyłasz element wiadomości e-mail do biblioteki dokumentów.

  W tym scenariuszu załącznika nie można zapisać w bibliotece dokumentów.

 • Rozważ następujący scenariusz:

  • Utworzyć listę programu SharePoint 2013, która zawiera kolumnę (selektor osób) osoby lub grupy.

  • Tworzenie lub edytowanie elementu, a następnie wybierz osobę, którego nazwa zawiera przecinek w polu Osoba lub grupa.

  W tym scenariuszu wartość pola osoba lub grupa jest utracone podczas zapisywania elementu.

Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemów opisanych w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Przed zastosowaniem tego pakietu poprawek należy zainstalować następującej aktualizacji publicznej:

2768000 Opis aktualizacji programu SharePoint Foundation 2013: 12 marca 2013

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.
Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×