We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Ten artykuł zawiera opis pakietu aktualizacji zbiorczej 9 (numer kompilacji: 11.0.3412.0) dla programu Microsoft SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Ta aktualizacja zawiera poprawki hotfix dotyczące problemów rozwiązanych po wydaniu dodatku SQL Server 2012 SP1.

Jak uzyskać ten pakiet aktualizacji zbiorczej

Kliknij pozycję "Poprawka dostępna do pobrania" u góry tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli strona "prośba o szczegółowe dane" nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft i pomocą techniczną , aby uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej.

Poprawki uwzględnione w tym zbiorczym pakiecie aktualizacji

Numer błędu VSTS

Numer artykułu KB

Opis

Naprawianie obszaru

2027275

2723979

Poprawka: błąd naruszenia programu Access w wewnętrznym monitorze zakleszczenia programu SQL Server podczas uruchamiania wielu aplikacji z włączonym wieloma aktywnymi zestawami wyników w programie SQL Server 2008 R2 lub SQL Server 2012

Usługa SQL

2041570

2861456

Poprawka: naruszenie dostępu w agencie dystrybucji replikacji w usłudze SQL Server 2008 R2 lub SQL Server 2012 w usłudze replikacji transakcyjnej

Usługa SQL

1852108

2913206

Poprawka: nie można przekazać parametrów raportu do raportów w bibliotece dokumentów programu SharePoint w usłudze SSRS 2008 R2 lub SSRS 2012 przy użyciu formularzy HTML

Usługi Reporting Services

2076868

2920987

Poprawka: niska wydajność w przypadku używania wielu parametrów z wartościami przechowywanymi w tabeli w programie SQL Server 2008 R2 lub SQL Server 2012

Usługa SQL

1993314

2921630

Poprawka: po uruchomieniu zapytania MDX zawierającego instrukcję szczegółowy w programie SSAS 2008 lub SSAS 2008 R2 lub SSAS 2012 jest zwracana niepoprawna wartość wyniku.

Usługi Analysis Services

2076864

2922799

Poprawka: podczas konwertowania partycji zapisywania zwrotnego w programie SSAS 2008 R2 lub SSAS 2012 jest generowany nieoczekiwany wyjątek

Usługi Analysis Services

1920886

2922935

Poprawka: rozszerzenie renderowania w programie Excel powoduje uszkodzenie plików podczas korzystania z kodów niedrukowalnych w usłudze SSRS 2012

Usługi Reporting Services

1993311

2923837

Poprawka: działanie agenta łączenia nie powiodło się lub podczas korzystania z programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2 lub SQL Server 2012 wystąpił niezbieżność w przypadku wystąpienia konfliktu dotyczącego konfliktów procedur składowanych

Usługa SQL

1941216

2924827

Poprawka: program dtexec. exe nie może wykonać pakietu, gdy w programie SQL Server 2012 nie ma jednego z plików konfiguracji

Usługi integracji

1966828

2926089

Poprawka: błąd podczas tworzenia nowych subskrypcji raportów po zastosowaniu usługi CU7 lub CU8 dla programu SQL Server 2012 z dodatkiem SP1

Zabezpieczenia SQL

2021036

2926217

Poprawka: problemy z wydajnością występują, gdy działanie blokowania bazy danych zwiększa się w programie SQL Server 2012

Usługa SQL

2021037

2926223

Rozwiązanie: problemy z wydajnością występują w środowiskach NUMA podczas przetwarzania stron obcych w programie SQL Server 2012

Usługa SQL

1972245

2926699

Poprawka: informacje o wersji systemu operacyjnego zwrócone z programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2 lub SQL Server 2012 są niepoprawne w systemie Windows 8,1

Usługa SQL

2021038

2926712

Poprawka: wydajność jest zmniejszana po zmianie indeksu... Operacja ONLINE została przerwana w programie SQL Server 2012

Usługa SQL

1994633

2927511

Poprawka: po przełączeniu zapytania wyzwalacza do dużego zestawu danych w usuniętej i wstawionej tabeli w programie SQL Server 2012 mogą wystąpić naruszenia zasad dostępu

Wydajność SQL

1994687

2927524

Poprawka: zapytanie MDX nie wykorzystuje ponownie pamięci podręcznej po wyczyszczeniu polecenia cache w innej grupie miar z zapytaniem nieadministracyjnym w programie SSAS 2012

Usługi Analysis Services

2021039

2927748

Poprawka: skoroszyt programu PowerPivot nie można odświeżyć danych w programie SharePoint 2013 po zastosowaniu programu SQL Server 2012 CU7

Usługi Analysis Services

1999508

2927779

Poprawka: podczas korzystania z usługi TDE z dostawcą EKM w programie SQL Server 2012 jest wyświetlany stan "Oczekiwanie na odzyskanie"

Zabezpieczenia SQL

1999683

2927844

Poprawka: duże DistinctCount są wolniejsze w trybie tabelarycznym w programie SQL Server 2012

Usługi Analysis Services

1968031

2929193

Poprawka: wystąpienie programu SQL Server 2012 jest zamykane po dołączeniu do bazy danych jako repliki pomocniczej podczas konfiguracji zawsze włączonych grup dostępności

Wysoka dostępność

1929567

2929832

Poprawka: liczba dziesiętna jest niepoprawna podczas obliczania na podstawie rozmiaru skali w programie SQL Server 2012 MDS

Usługa Data Quality Services (DQS)

1924585

2929903

Poprawka: Agent scalania nie działa po zastosowaniu migawki w wystąpieniu programu SQL Server 2012, jeśli są obecne zależności między bazami danych

Usługa SQL

2024625

2931001

Poprawka: Agent dystrybucji pominie stosowanie sp_MSins_, sp_MSupd_ sp_MSdel_ procedur składowanych na subskrybencie inicjowanym za pomocą kopii zapasowej w programie SQL Server 2012

Usługa SQL

2032571

2931241

Poprawka: podczas aktualizowania tabeli zawierającej kolumnę obliczeniową XML w programie SQL Server 2012 występuje naruszenie zasad dostępu

Usługa SQL

2047687

2932120

Poprawka: program SQL Server zajmuje dużo czasu na otwieranie baz danych po fazie odzyskiwania, gdy liczba baz danych lub plików bazy danych lub oba są duże w programie SQL Server 2012

Usługa SQL

2035100

2932340

Poprawka: Błędy podczas dodawania członka w programie SQL Server 2012 MDS

DQS

2043007

2932341

Poprawka: zawartość okna Szczegóły elementu członkowskiego jest zablokowana po dodaniu nowego członka do Eksploratora MDS w programie SQL Server 2012 MDS

DQS

1909862

2933780

Poprawka: wiadomość nie została usunięta z kolejki transmisji, mimo że potwierdzenie zostało pomyślnie odebrane w grupie funkcji AlwaysOn dostępność w programie SQL Server 2012

Usługa SQL

2022961

2934934

Poprawka: harmonogram niemający wydajności próbuje zamknąć odbiornik dla grupy dostępności w programie SQL Server 2012

Wysoka dostępność

2082516

2935681

Poprawka: funkcja mapy Bing nie działa w programie Power View ani w usłudze SSRS 2012

Usługi Reporting Services

Uwagi dotyczące tej aktualizacji

Instalowanie i wdrażanie

Wdrożenie środowiska hybrydowego

Po wdrożeniu poprawek w środowisku hybrydowym (takim jak AlwaysOn, replikacja, klaster, dublowanie i klaster) zaleca się, aby przejść do następujących artykułów przed ich wdrożeniem:

  • Poprawki programu SQL Server są teraz wielojęzyczne. Ten skumulowany pakiet aktualizacji nie jest więc specyficzny dla jednego języka. Dotyczy to wszystkich obsługiwanych języków.

  • W formularzu "Poprawka dostępna do pobrania" są wyświetlane Języki, dla których pakiet aktualizacji jest dostępny. Jeśli nie widzisz języka, na którym nie jest dostępny Skumulowany pakiet aktualizacji dla tego języka.

Pojedynczy pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera wszystkie pakiety składników. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizuje tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.

Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub jeśli jest wymagane rozwiązanie problemu, może być konieczne utworzenie oddzielnego żądania usługi. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego konkretnego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć oddzielne żądanie obsługi, przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu sterowania kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy. Uwaga Jeśli korzystasz z systemu Windows 7 lub nowszej wersji, kliknij pozycję programy i funkcje w panelu sterowania.

  2. Znajdź pozycję odpowiadającą temu pakietowi aktualizacji skumulowanej.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępneAby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, musisz mieć uruchomiony dodatek SP1 dla programu SQL Server 2012.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania Po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji skumulowanych może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące rejestru Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji może nie zawierać wszystkich plików, które muszą być potrzebne, aby w pełni uaktualnić produkt do najnowszej kompilacji. Ten pakiet zawiera tylko te pliki, które muszą być potrzebne, aby rozwiązać problemy wymienione w tym artykule. Wersja angielskojęzyczna tego pakietu ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

wersje oparte na procesorach x86

Usługa przeglądarki SQL Server 2012

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Msmdredir.dll

11.0.3412.0

6772416

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

952000

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3412.0

948928

02-Mar-2014

10:44

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3412.0

95936

02-Mar-2014

10:46

x86

SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3412.0

110272

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

28-Feb-2014

12:32

x86

Program SQL Server 2012 Writer

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Sqldumper.exe

2011.110.3412.0

95936

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3412.0

140992

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlwriter.exe

2011.110.3412.0

105664

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlwvss.dll

2011.110.3412.0

238272

02-Mar-2014

10:48

x86

Usługi SQL Server 2012 Analysis Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

11.0.3412.0

138944

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

11.0.3412.0

409280

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

11.0.3412.0

921280

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

11.0.3412.0

129728

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

11.0.3412.0

393408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.dll

11.0.3412.0

75968

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Powerpivotconfigtool.exe

2011.110.3412.0

291008

02-Mar-2014

10:47

x86

Powerpivotspaddinconfiguration.exe

2011.110.3412.0

303296

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Msadomdx.dll

11.0.3412.0

596160

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3412.0

64193728

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdpump.dll

11.0.3412.0

6952640

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdredir.dll

11.0.3412.0

6772416

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3412.0

63988928

02-Mar-2014

10:47

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

638656

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

639680

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

948928

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

952000

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

996032

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

999104

02-Mar-2014

10:44

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

994496

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

521408

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

522432

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

997568

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1065152

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1068736

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1033408

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1036992

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1037504

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1040576

02-Mar-2014

10:45

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

533184

02-Mar-2014

10:46

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

534208

02-Mar-2014

10:46

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

642240

02-Mar-2014

10:46

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

644288

02-Mar-2014

10:46

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1059008

02-Mar-2014

10:46

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3412.0

1061568

02-Mar-2014

10:46

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3412.0

9676992

02-Mar-2014

10:45

x86

Msolap110.dll

11.0.3412.0

7450304

02-Mar-2014

10:38

x86

Msolui110.dll

11.0.3412.0

303296

02-Mar-2014

10:38

x86

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3412.0

95936

02-Mar-2014

10:46

x86

Xe.dll

2011.110.3412.0

410816

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3412.0

203456

02-Mar-2014

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3412.0

148160

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmsrv.dll

11.0.3412.0

24506560

02-Mar-2014

10:47

x86

SQL Server 2012 Business Intelligence Development Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Asconnectionhelper.exe

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:45

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:46

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:45

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:44

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:44

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:45

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:46

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:45

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:44

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3412.0

20672

02-Mar-2014

10:45

x86

Axscphst.dll

2011.110.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:45

x86

Batchparser.dll

2011.110.3412.0

142528

02-Mar-2014

10:45

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3412.0

3649216

02-Mar-2014

10:47

x86

Commanddest.dll

2011.110.3412.0

187072

02-Mar-2014

10:46

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3412.0

822976

02-Mar-2014

10:46

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3412.0

317120

02-Mar-2014

10:47

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3412.0

135872

02-Mar-2014

10:46

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparse.dll

2011.110.3412.0

101056

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3412.0

104128

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtexec.exe

2011.110.3412.0

61632

02-Mar-2014

10:35

x86

Dts.dll

2011.110.3412.0

2285248

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3412.0

369344

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3412.0

348864

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3412.0

72384

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtshost.exe

2011.110.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtslog.dll

2011.110.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3412.0

541376

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3412.0

942784

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3412.0

866496

02-Mar-2014

10:47

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3412.0

80576

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtutil.exe

2011.110.3412.0

111808

02-Mar-2014

10:47

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3412.0

765632

02-Mar-2014

10:46

x86

Exceldest.dll

2011.110.3412.0

197824

02-Mar-2014

10:46

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:46

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3412.0

315584

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3412.0

322240

02-Mar-2014

10:46

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3412.0

64192

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

02-Mar-2014

10:46

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3412.0

294080

02-Mar-2014

10:47

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3412.0

549568

02-Mar-2014

10:47

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3412.0

4487360

02-Mar-2014

10:46

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3412.0

683712

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3412.0

861888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

71360

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

74944

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

74432

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

73920

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

76992

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

74944

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

71360

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3412.0

73920

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3412.0

169152

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3412.0

537280

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3412.0

78016

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3412.0

1556160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3412.0

5149888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1923264

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1940160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1942720

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1934528

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1951936

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1938624

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1934528

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1985216

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1919168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3412.0

1937600

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3412.0

212160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3412.0

435392

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3412.0

3057856

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3412.0

453312

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3412.0

5856448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3412.0

1523392

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3412.0

1068736

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3412.0

2049216

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3412.0

43200

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3412.0

49344

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3412.0

145088

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3412.0

2156224

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

204480

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

216768

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

196288

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

249536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3412.0

1004224

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3412.0

867520

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3412.0

46784

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

21696

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22720

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

21696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3412.0

22208

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3412.0

266944

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

27840

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

29888

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

31424

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

27328

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3412.0

601280

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3412.0

614080

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

231104

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

231616

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3412.0

5935296

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3412.0

33984

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3412.0

915648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3412.0

1225920

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3412.0

4004032

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3412.0

453312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3412.0

25792

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3412.0

526528

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3412.0

1017536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3412.0

1343168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

323264

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3412.0

760512

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3412.0

105664

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

129728

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

137920

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

137408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

136896

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

140480

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

135360

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

135872

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

129216

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3412.0

136896

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3412.0

2477760

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3412.0

3845824

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3412.0

741056

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

29888

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3412.0

573120

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3412.0

270016

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3412.0

11891904

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3412.0

1013440

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3412.0

92864

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3412.0

1901760

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3412.0

667328

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3412.0

1822400

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3412.0

1879744

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3412.0

331456

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3412.0

163520

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3412.0

765632

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3412.0

736960

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3412.0

5574336

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3412.0

126656

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3412.0

2584256

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3412.0

1029312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

564928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

581312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3412.0

1130688

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3412.0

78528

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3412.0

1277632

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3412.0

665280

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3412.0

118464

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3412.0

118464

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

25792

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3412.0

857792

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3412.0

409280

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3412.0

1355456

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3412.0

503488

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3412.0

87232

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3412.0

63168

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3412.0

156864

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3412.0

71360

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3412.0

284864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3412.0

50368

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3412.0

266432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3412.0

47808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3412.0

332992

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3412.0

473280

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3412.0

35008

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3412.0

32960

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3412.0

38592

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3412.0

148672

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3412.0

74432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3412.0

191680

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3412.0

27840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3412.0

109760

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3412.0

53440

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3412.0

37568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3412.0

31424

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3412.0

62144

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3412.0

94400

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3412.0

103104

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3412.0

47808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3412.0

22720

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3412.0

36544

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3412.0

39616

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3412.0

70336

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3412.0

58560

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3412.0

101568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3412.0

139968

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3412.0

343744

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3412.0

2175168

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3412.0

379072

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3412.0

304320

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3412.0

816320

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3412.0

516800

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3412.0

143040

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3412.0

347840

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3412.0

138944

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3412.0

605376

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3412.0

83648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3412.0

184512

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3412.0

213184

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3412.0

288448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3412.0

124608

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3412.0

57536

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3412.0

58560

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3412.0

86208

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3412.0

144576

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3412.0

57536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3412.0

88768

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3412.0

70336

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3412.0

67776

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3412.0

62656

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3412.0

79552

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3412.0

93376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3412.0

115904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3412.0

68288

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3412.0

238272

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3412.0

385216

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3412.0

170176

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3412.0

50880

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3412.0

58048

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3412.0

98496

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3412.0

51392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3412.0

107200

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3412.0

115392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3412.0

117440

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3412.0

214720

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3412.0

63680

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3412.0

31424

02-Mar-2014

10:45

x86

Msadomdx.dll

11.0.3412.0

596160

02-Mar-2014

10:38

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3412.0

79552

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3412.0

64193728

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdpp.dll

11.0.3412.0

6835904

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3412.0

9676992

02-Mar-2014

10:45

x86

Msolap110.dll

11.0.3412.0

7450304

02-Mar-2014

10:38

x86

Msolui110.dll

11.0.3412.0

303296

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3412.0

215232

02-Mar-2014

10:38

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3412.0

55488

02-Mar-2014

10:47

x86

Rawdest.dll

2011.110.3412.0

152256

02-Mar-2014

10:38

x86

Rawsource.dll

2011.110.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:38

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3412.0

136896

02-Mar-2014

10:38

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

02-Mar-2014

10:45

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3412.0

53952

02-Mar-2014

10:38

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:47

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3412.0

38080

02-Mar-2014

10:47

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldest.dll

2011.110.3412.0

198848

02-Mar-2014

10:38

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3412.0

95936

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3412.0

7812288

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3412.0

3751104

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3412.0

26816

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3412.0

521408

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3412.0

110272

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3412.0

123584

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3412.0

121536

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

28-Feb-2014

12:32

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3412.0

351424

02-Mar-2014

10:47

x86

Txagg.dll

2011.110.3412.0

267456

02-Mar-2014

10:48

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3412.0

454336

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcache.dll

2011.110.3412.0

129216

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3412.0

221376

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3412.0

128704

02-Mar-2014

10:48

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3412.0

228544

02-Mar-2014

10:48

x86

Txderived.dll

2011.110.3412.0

467136

02-Mar-2014

10:48

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:48

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3412.0

145088

02-Mar-2014

10:48

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3412.0

272064

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlineage.dll

2011.110.3412.0

82112

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlookup.dll

2011.110.3412.0

394944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmerge.dll

2011.110.3412.0

143040

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3412.0

202944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3412.0

71872

02-Mar-2014

10:48

x86

Txpivot.dll

2011.110.3412.0

162496

02-Mar-2014

10:48

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3412.0

70848

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsampling.dll

2011.110.3412.0

103616

02-Mar-2014

10:48

x86

Txscd.dll

2011.110.3412.0

138944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsort.dll

2011.110.3412.0

190144

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsplit.dll

2011.110.3412.0

461504

02-Mar-2014

10:48

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3412.0

8624832

02-Mar-2014

10:48

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3412.0

4096192

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunionall.dll

2011.110.3412.0

108224

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3412.0

203456

02-Mar-2014

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3412.0

148160

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmsrv.dll

11.0.3412.0

24506560

02-Mar-2014

10:47

x86

Typowe podstawy usług baz danych programu SQL Server 2012

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Batchparser.dll

2011.110.3412.0

142528

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3412.0

683712

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3412.0

1523392

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3412.0

364224

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3412.0

38080

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3412.0

171712

02-Mar-2014

02:45

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2011.110.3412.0

88256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3412.0

3645120

02-Mar-2014

02:45

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3412.0

233152

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:44

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3412.0

95936

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

28-Feb-2014

12:32

x86

Klient jakości danych programu SQL Server 2012

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Dataqualityservices.exe

2011.110.3412.0

483008

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3412.0

299712

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3412.0

1041600

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3412.0

2127040

02-Mar-2014

10:45

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

28-Feb-2014

12:32

x86

Jakość danych programu SQL Server 2012

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.ssdqs.association.dll

2011.110.3412.0

130240

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.associationrules.dll

2011.110.3412.0

84160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

2011.110.3412.0

472256

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

2011.110.3412.0

609472

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

2011.110.3412.0

87744

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll

2011.110.3412.0

242368

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.dll

2011.110.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.domainrules.dll

2011.110.3412.0

122560

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.flow.dll

2011.110.3412.0

36032

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.index.dll

2011.110.3412.0

127680

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

2011.110.3412.0

1875136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

2011.110.3412.0

374464

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.proxy.dll

2011.110.3412.0

371904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.referencedata.dll

2011.110.3412.0

139968

02-Mar-2014

10:45

x86

Jakość danych programu SQL Server 2012

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144416

28-Feb-2014

12:32

x86

Wystąpienie podstawowe usług bazy danych programu SQL Server 2012

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Backuptourl.exe

2011.110.3412.0

39616

02-Mar-2014

10:35

x86

Batchparser.dll

2011.110.3412.0

142528

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3412.0

385216

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3412.0

349376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391272

26-Feb-2014

15:38

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlaccess.dll

2011.110.3412.0

442560

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3412.0

448704

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqldk.dll

2011.110.3412.0

1668800

02-Mar-2014

10:38

x86

Sqllang.dll

2011.110.3412.0

26421440

02-Mar-2014

10:38

x86

Sqlmin.dll

2011.110.3412.0

26738880

02-Mar-2014

10:38

x86

Sqlos.dll

2011.110.3412.0

25280

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3412.0

26816

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3412.0

5498560

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3412.0

521408

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlservr.exe

2011.110.3412.0

160960

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3412.0

123584

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqltses.dll

2011.110.3412.0

8163008

02-Mar-2014

10:48

x86

Xe.dll

2011.110.3412.0

410816

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3412.0

203456

02-Mar-2014

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3412.0

148160

02-Mar-2014

10:48

x86

Xplog70.dll

2011.110.3412.0

59072

02-Mar-2014

10:47

x86

Podstawowe udostępnione usługi bazy danych programu SQL Server 2012

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Axscphst.dll

2011.110.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:45

x86

Batchparser.dll

2011.110.3412.0

142528

02-Mar-2014

10:45

x86

Commanddest.dll

2011.110.3412.0

187072

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparse.dll

2011.110.3412.0

101056

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3412.0

104128

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtexec.exe

2011.110.3412.0

61632

02-Mar-2014

10:35

x86

Dts.dll

2011.110.3412.0

2285248

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3412.0

369344

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3412.0

348864

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtshost.exe

2011.110.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtslog.dll

2011.110.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3412.0

541376

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3412.0

942784

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3412.0

866496

02-Mar-2014

10:47

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3412.0

80576

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtutil.exe

2011.110.3412.0

111808

02-Mar-2014

10:47

x86

Exceldest.dll

2011.110.3412.0

197824

02-Mar-2014

10:46

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:46

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3412.0

315584

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3412.0

322240

02-Mar-2014

10:46

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3412.0

64192

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

28-Feb-2014

12:31

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

28-Feb-2014

12:31

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3412.0

915648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3412.0

87232

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3412.0

63168

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3412.0

171712

02-Mar-2014

02:45

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

28-Feb-2014

12:31

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3412.0

35008

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3412.0

32960

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3412.0

74432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3412.0

191680

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3412.0

27840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3412.0

37568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3412.0

62144

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3412.0

22720

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3412.0

36544

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3412.0

39616

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3412.0

304320

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3412.0

516800

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3412.0

171712

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3412.0

151232

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3412.0

213184

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3412.0

288448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2011.110.3412.0

1789120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3412.0

3645120

02-Mar-2014

02:45

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3412.0

233152

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3412.0

57536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3412.0

62656

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3412.0

58048

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3412.0

98496

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3412.0

51392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3412.0

115392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:45

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3412.0

79552

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3412.0

215232

02-Mar-2014

10:38

x86

Qrdrsvc.exe

2011.110.3412.0

425664

02-Mar-2014

10:47

x86

Rawdest.dll

2011.110.3412.0

152256

02-Mar-2014

10:38

x86

Rawsource.dll

2011.110.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:38

x86

Rdistcom.dll

2011.110.3412.0

705728

02-Mar-2014

10:38

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3412.0

136896

02-Mar-2014

10:38

x86

Replmerg.exe

2011.110.3412.0

422080

02-Mar-2014

10:47

x86

Replprov.dll

2011.110.3412.0

650432

02-Mar-2014

10:38

x86

Replrec.dll

2011.110.3412.0

855744

02-Mar-2014

10:46

x86

Replsub.dll

2011.110.3412.0

432320

02-Mar-2014

10:38

x86

Spresolv.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:38

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqllogship.exe

11.0.3412.0

110272

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3412.0

26816

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3412.0

123584

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3412.0

121536

02-Mar-2014

10:48

x86

Tablediff.exe

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:47

x86

Txagg.dll

2011.110.3412.0

267456

02-Mar-2014

10:48

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3412.0

228544

02-Mar-2014

10:48

x86

Txderived.dll

2011.110.3412.0

467136

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlookup.dll

2011.110.3412.0

394944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmerge.dll

2011.110.3412.0

143040

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3412.0

202944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3412.0

71872

02-Mar-2014

10:48

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3412.0

70848

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsort.dll

2011.110.3412.0

190144

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsplit.dll

2011.110.3412.0

461504

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunionall.dll

2011.110.3412.0

108224

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3412.0

203456

02-Mar-2014

10:47

x86

Xmlsub.dll

2011.110.3412.0

198848

02-Mar-2014

10:47

x86

Aparat pełnotekstowy SQL Server 2012

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1682200

28-Feb-2014

12:31

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Usługi integracji programu SQL Server 2012

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Axscphst.dll

2011.110.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:45

x86

Commanddest.dll

2011.110.3412.0

187072

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparse.dll

2011.110.3412.0

101056

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3412.0

104128

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtexec.exe

2011.110.3412.0

61632

02-Mar-2014

10:35

x86

Dts.dll

2011.110.3412.0

2285248

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3412.0

369344

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3412.0

348864

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3412.0

72384

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtshost.exe

2011.110.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtslog.dll

2011.110.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3412.0

541376

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3412.0

942784

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3412.0

866496

02-Mar-2014

10:47

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3412.0

80576

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtutil.exe

2011.110.3412.0

111808

02-Mar-2014

10:47

x86

Exceldest.dll

2011.110.3412.0

197824

02-Mar-2014

10:46

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:46

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3412.0

315584

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3412.0

322240

02-Mar-2014

10:46

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3412.0

64192

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3412.0

294080

02-Mar-2014

10:47

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3412.0

549568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3412.0

915648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3412.0

87232

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3412.0

63168

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3412.0

71360

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3412.0

284864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3412.0

50368

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3412.0

47808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3412.0

332992

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3412.0

35008

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3412.0

32960

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3412.0

38592

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3412.0

74432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3412.0

191680

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3412.0

27840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3412.0

53440

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3412.0

37568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3412.0

62144

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3412.0

22720

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3412.0

36544

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3412.0

39616

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3412.0

58560

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3412.0

379072

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3412.0

304320

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3412.0

516800

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3412.0

347840

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3412.0

83648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3412.0

213184

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3412.0

288448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3412.0

124608

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3412.0

58560

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3412.0

57536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3412.0

62656

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3412.0

93376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3412.0

238272

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3412.0

58048

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3412.0

98496

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3412.0

51392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3412.0

115392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3412.0

214720

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3412.0

63680

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3412.0

31424

02-Mar-2014

10:45

x86

Msdtssrvr.exe

11.0.3412.0

219328

02-Mar-2014

10:47

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3412.0

79552

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdpp.dll

11.0.3412.0

6835904

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3412.0

215232

02-Mar-2014

10:38

x86

Rawdest.dll

2011.110.3412.0

152256

02-Mar-2014

10:38

x86

Rawsource.dll

2011.110.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:38

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3412.0

136896

02-Mar-2014

10:38

x86

Sql_is_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldest.dll

2011.110.3412.0

198848

02-Mar-2014

10:38

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3412.0

121536

02-Mar-2014

10:48

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3412.0

351424

02-Mar-2014

10:47

x86

Txagg.dll

2011.110.3412.0

267456

02-Mar-2014

10:48

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3412.0

454336

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcache.dll

2011.110.3412.0

129216

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3412.0

221376

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3412.0

128704

02-Mar-2014

10:48

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3412.0

228544

02-Mar-2014

10:48

x86

Txderived.dll

2011.110.3412.0

467136

02-Mar-2014

10:48

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:48

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3412.0

145088

02-Mar-2014

10:48

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3412.0

272064

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlineage.dll

2011.110.3412.0

82112

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlookup.dll

2011.110.3412.0

394944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmerge.dll

2011.110.3412.0

143040

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3412.0

202944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3412.0

71872

02-Mar-2014

10:48

x86

Txpivot.dll

2011.110.3412.0

162496

02-Mar-2014

10:48

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3412.0

70848

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsampling.dll

2011.110.3412.0

103616

02-Mar-2014

10:48

x86

Txscd.dll

2011.110.3412.0

138944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsort.dll

2011.110.3412.0

190144

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsplit.dll

2011.110.3412.0

461504

02-Mar-2014

10:48

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3412.0

8624832

02-Mar-2014

10:48

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3412.0

4096192

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunionall.dll

2011.110.3412.0

108224

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:48

x86

Usługi SQL Server 2012 Reporting Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Dundaswebchart.dll

11.0.3412.0

765632

02-Mar-2014

10:46

x86

Mdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

11.0.3412.0

683712

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll.deploy

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

11.0.3412.0

3057856

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

11.0.3412.0

1523392

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

265920

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

204480

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

204480

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

216768

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

196288

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

196288

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

249536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

196288

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

200384

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

11.0.3412.0

1343168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll.deploy

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

20160

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

323264

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

323264

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

319168

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll.deploy

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

11.0.3412.0

2477760

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3412.0

2477760

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

11.0.3412.0

3845824

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll.deploy

11.0.3412.0

741056

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

29888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

29888

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

29888

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

11.0.3412.0

573120

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3412.0

573120

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll.deploy

11.0.3412.0

270016

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

11.0.3412.0

11891904

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

11.0.3412.0

667328

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3412.0

667328

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

11.0.3412.0

1822400

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3412.0

1822400

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll.deploy

11.0.3412.0

1879744

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

11.0.3412.0

331456

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3412.0

331456

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

11.0.3412.0

163520

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3412.0

163520

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll.deploy

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll.deploy

11.0.3412.0

736960

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3412.0

736960

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

11.0.3412.0

5574336

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3412.0

5574336

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

11.0.3412.0

126656

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3412.0

126656

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

11.0.3412.0

2584256

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll.deploy

11.0.3412.0

1029312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

585408

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

564928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

581312

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

552640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

556736

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3412.0

548544

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll.deploy

11.0.3412.0

1130688

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll.deploy

11.0.3412.0

78528

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

11.0.3412.0

1277632

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3412.0

1277632

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll.deploy

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

97984

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3412.0

93888

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

11.0.3412.0

665280

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

11.0.3412.0

118464

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3412.0

118464

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

11.0.3412.0

118464

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3412.0

118464

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

26816

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

25792

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

25792

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

23744

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

11.0.3412.0

857792

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

11.0.3412.0

409280

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3412.0

409280

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

167616

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

237248

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

224960

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

167616

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

167616

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

224960

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

167616

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

11.0.3412.0

1355456

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

167616

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

237248

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

192192

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

188096

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

224960

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

175808

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

179904

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

167616

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

11.0.3412.0

503488

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3412.0

503488

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll.deploy

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll.deploy

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2011.110.3412.0

88256

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2011.110.3412.0

385216

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3412.0

385216

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

36032

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

36032

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

36032

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

36032

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Msadomdx.dll

11.0.3412.0

596160

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3412.0

64193728

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3412.0

9676992

02-Mar-2014

10:45

x86

Msolap110.dll

11.0.3412.0

7450304

02-Mar-2014

10:38

x86

Msolui110.dll

11.0.3412.0

303296

02-Mar-2014

10:38

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

11.0.3412.0

1541312

02-Mar-2014

10:47

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

02-Mar-2014

10:45

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2011.110.3412.0

53952

02-Mar-2014

10:38

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3412.0

53952

02-Mar-2014

10:38

x86

Reportingserviceslibrary.dll

11.0.3412.0

2150080

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:47

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3412.0

19648

02-Mar-2014

10:45

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2011.110.3412.0

124608

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingservicesservice.exe

2011.110.3412.0

1630400

02-Mar-2014

10:47

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingserviceswebserver.dll

11.0.3412.0

1547968

02-Mar-2014

10:46

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

11.0.3412.0

2240192

02-Mar-2014

10:46

x86

Rsctr110.dll

2011.110.3412.0

46784

02-Mar-2014

10:38

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3412.0

95936

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlserverspatial110.dll.deploy

2011.110.3412.0

521408

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3412.0

521408

02-Mar-2014

10:46

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3412.0

203456

02-Mar-2014

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3412.0

148160

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmsrv.dll

11.0.3412.0

24506560

02-Mar-2014

10:47

x86

SQL Server 2012 Management Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Axscphst.dll

2011.110.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:45

x86

Batchparser.dll

2011.110.3412.0

142528

02-Mar-2014

10:45

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3412.0

3649216

02-Mar-2014

10:47

x86

Commanddest.dll

2011.110.3412.0

187072

02-Mar-2014

10:46

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3412.0

822976

02-Mar-2014

10:46

x86

Dacunpack.exe

11.0.2818.0

169448

28-Feb-2014

12:31

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3412.0

317120

02-Mar-2014

10:47

x86

Dteparse.dll

2011.110.3412.0

101056

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3412.0

104128

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtexec.exe

2011.110.3412.0

61632

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtexecui.exe

11.0.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:47

x86

Dts.dll

2011.110.3412.0

2285248

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3412.0

369344

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3412.0

348864

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3412.0

72384

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtshost.exe

2011.110.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtslog.dll

2011.110.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3412.0

541376

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3412.0

942784

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3412.0

866496

02-Mar-2014

10:47

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3412.0

80576

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtutil.exe

2011.110.3412.0

111808

02-Mar-2014

10:47

x86

Exceldest.dll

2011.110.3412.0

197824

02-Mar-2014

10:46

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:46

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3412.0

315584

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3412.0

322240

02-Mar-2014

10:46

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3412.0

64192

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3412.0

294080

02-Mar-2014

10:47

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3412.0

549568

02-Mar-2014

10:47

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3412.0

4487360

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3412.0

861888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3412.0

169152

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3412.0

1556160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3412.0

5149888

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3412.0

212160

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3412.0

435392

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.ssmsmanagementdialogs.dll

11.0.3412.0

2264768

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3412.0

601280

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3412.0

614080

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:43

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

231104

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

231616

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

230592

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

28-Feb-2014

12:31

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

28-Feb-2014

12:31

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3412.0

915648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3412.0

1225920

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3412.0

4004032

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3412.0

453312

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3412.0

25792

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3412.0

526528

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3412.0

1017536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3412.0

1343168

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3412.0

81600

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3412.0

147136

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3412.0

1363648

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3412.0

2584256

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3412.0

241344

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3412.0

306880

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3412.0

87232

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3412.0

63168

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3412.0

71360

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3412.0

106176

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

28-Feb-2014

12:31

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3412.0

284864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3412.0

50368

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3412.0

266432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3412.0

47808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3412.0

35008

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3412.0

32960

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3412.0

38592

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3412.0

148672

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3412.0

74432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3412.0

191680

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3412.0

27840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3412.0

109760

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3412.0

24768

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3412.0

53440

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3412.0

73408

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3412.0

37568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3412.0

31424

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3412.0

62144

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3412.0

94400

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3412.0

103104

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3412.0

47808

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3412.0

22720

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3412.0

36544

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3412.0

39616

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3412.0

70336

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3412.0

58560

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3412.0

101568

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3412.0

139968

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3412.0

343744

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3412.0

2175168

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.uitasks.dll

11.0.3412.0

811200

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3412.0

379072

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3412.0

304320

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3412.0

816320

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3412.0

516800

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3412.0

315072

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3412.0

171712

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3412.0

143040

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3412.0

151232

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

11.0.3412.0

316608

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3412.0

347840

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3412.0

138944

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3412.0

605376

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3412.0

83648

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3412.0

184512

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3412.0

213184

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3412.0

288448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2011.110.3412.0

1789120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3412.0

124608

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3412.0

57536

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3412.0

58560

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3412.0

86208

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3412.0

77504

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3412.0

29376

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3412.0

144576

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3412.0

89792

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3412.0

57536

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3412.0

88768

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3412.0

70336

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3412.0

59584

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3412.0

67776

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3412.0

62656

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3412.0

79552

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3412.0

93376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3412.0

115904

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3412.0

61120

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3412.0

68288

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3412.0

238272

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3412.0

385216

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3412.0

170176

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3412.0

50880

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3412.0

58048

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3412.0

98496

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3412.0

51392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3412.0

52928

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3412.0

107200

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3412.0

349376

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3412.0

115392

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3412.0

117440

02-Mar-2014

10:45

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3412.0

79552

02-Mar-2014

10:38

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3412.0

9676992

02-Mar-2014

10:45

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3412.0

198336

02-Mar-2014

10:38

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3412.0

215232

02-Mar-2014

10:38

x86

Rawdest.dll

2011.110.3412.0

152256

02-Mar-2014

10:38

x86

Rawsource.dll

2011.110.3412.0

147648

02-Mar-2014

10:38

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3412.0

136896

02-Mar-2014

10:38

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:46

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2011.110.3412.0

24256

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqldest.dll

2011.110.3412.0

198848

02-Mar-2014

10:38

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3412.0

7812288

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3412.0

3751104

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlpackage.exe

11.0.2818.0

109048

28-Feb-2014

12:31

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3412.0

28352

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3412.0

26816

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3412.0

521408

02-Mar-2014

10:46

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3412.0

110272

02-Mar-2014

10:47

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3412.0

123584

02-Mar-2014

10:45

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3412.0

121536

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3412.0

45760

02-Mar-2014

10:48

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3412.0

351424

02-Mar-2014

10:47

x86

Txagg.dll

2011.110.3412.0

267456

02-Mar-2014

10:48

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3412.0

454336

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcache.dll

2011.110.3412.0

129216

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3412.0

221376

02-Mar-2014

10:48

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3412.0

128704

02-Mar-2014

10:48

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3412.0

228544

02-Mar-2014

10:48

x86

Txderived.dll

2011.110.3412.0

467136

02-Mar-2014

10:48

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:48

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3412.0

145088

02-Mar-2014

10:48

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3412.0

272064

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlineage.dll

2011.110.3412.0

82112

02-Mar-2014

10:48

x86

Txlookup.dll

2011.110.3412.0

394944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmerge.dll

2011.110.3412.0

143040

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3412.0

202944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3412.0

71872

02-Mar-2014

10:48

x86

Txpivot.dll

2011.110.3412.0

162496

02-Mar-2014

10:48

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3412.0

70848

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsampling.dll

2011.110.3412.0

103616

02-Mar-2014

10:48

x86

Txscd.dll

2011.110.3412.0

138944

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsort.dll

2011.110.3412.0

190144

02-Mar-2014

10:48

x86

Txsplit.dll

2011.110.3412.0

461504

02-Mar-2014

10:48

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3412.0

8624832

02-Mar-2014

10:48

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3412.0

4096192

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunionall.dll

2011.110.3412.0

108224

02-Mar-2014

10:48

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3412.0

146624

02-Mar-2014

10:48

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3412.0

203456

02-Mar-2014

10:47

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3412.0

148160

02-Mar-2014

10:48

x86

Składniki narzędzi i stacji roboczych programu SQL Server 2012

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Autoadmin.dll

2011.110.3412.0

1086144

02-Mar-2014

10:46

x86

Axscphst.dll

2011.110.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:45

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3412.0

135872

02-Mar-2014

10:46

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3412.0

57024

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtaclient.dll

11.0.3412.0

358592

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtaengine.exe

2011.110.3412.0

155328

02-Mar-2014

10:35

x86

Dteparse.dll

2011.110.3412.0

101056

02-Mar-2014

10:46

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3412.0

125632

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3412.0

104128

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtexec.exe

2011.110.3412.0

61632

02-Mar-2014

10:35

x86

Dts.dll

2011.110.3412.0

2285248

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3412.0

369344

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3412.0

348864

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtshost.exe

2011.110.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:35

x86

Dtslog.dll

2011.110.3412.0

99008

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3412.0

541376

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3412.0

942784

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3412.0

866496

02-Mar-2014

10:47

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3412.0

80576

02-Mar-2014

10:46

x86

Dtutil.exe

2011.110.3412.0

111808

02-Mar-2014

10:47

x86

Exceldest.dll

2011.110.3412.0

197824

02-Mar-2014

10:46

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3412.0

212672

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3412.0

315584

02-Mar-2014

10:46

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3412.0

322240

02-Mar-2014

10:46

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3412.0

64192

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

02-Mar-2014

10:46

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

02-Mar-2014

10:46

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3412.0

102080

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3412.0

537280

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3412.0

78016

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3412.0

3057856

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

11.0.3412.0

505024

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3412.0

453312

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3412.0

5856448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3412.0

1523392

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3412.0

2049216

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3412.0

43200

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3412.0

49344

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3412.0

145088

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3412.0

2156224

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:44

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3412.0

40640

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3412.0

85696

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3412.0

1004224

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3412.0

5935296

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3412.0

915648

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3412.0

760512

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3412.0

105664

02-Mar-2014

10:45

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3412.0

87232

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3412.0

63168

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3412.0

69312

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3412.0

156864

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

11.0.3412.0

409280

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

11.0.3412.0

2051776

02-Mar-2014

10:48

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3412.0

44736

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

11.0.3412.0

216768

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3412.0

332992

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3412.0

473280

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3412.0

35008

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3412.0

32960

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3412.0

155840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3412.0

74432

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3412.0

191680

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3412.0

27840

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3412.0

52416

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3412.0

22720

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3412.0

28864

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3412.0

36544

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3412.0

39616

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3412.0

48832

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3412.0

49856

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3412.0

43712

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3412.0

516800

02-Mar-2014

10:47

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3412.0

184000

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3412.0

65216

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3412.0

213184

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3412.0

288448

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3412.0

76480

02-Mar-2014

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3412.0