Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis pakietu aktualizacji zbiorczej 12 (numer kompilacji: 10.50.4305.0) dla programu Microsoft SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Ta aktualizacja zawiera poprawki hotfix dotyczące problemów rozwiązanych po wydaniu programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP2.

Jak uzyskać ten pakiet aktualizacji zbiorczej

Kliknij pozycję "Poprawka dostępna do pobrania" u góry tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli strona "prośba o poprawność" nie jest wyświetlana, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft i pomocą techniczną , aby uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej.

Poprawki uwzględnione w tym zbiorczym pakiecie aktualizacji

Numer błędu VSTS

Numer artykułu KB

Opis

Naprawianie obszaru

2023764

2878139

Poprawka: "Używanie dbghelp. dll" w wersji "4.0.5" jest rejestrowane w programie SQL Server 2012 lub SQL Server 2008 R2, gdy instrukcja lub zadanie wykonuje procedurę składowaną sys.fn_xe_file_target_read_file

Usługa SQL

1760283

2911663

Poprawka: program SQL Server nie czyści wpisów brakującego indeksu do momentu wykonania odpowiednich zapytań w programie SQL Server 2008 R2

Usługa SQL

2201794

2927325

Poprawka: rozszerzenie tezaurusa dla fraz zwraca nieoczekiwane wyniki w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2

Usługa SQL

2023829

2930592

Poprawka: podczas korzystania z programu Report Builder 1,0 dla usług SSRS 2008 R2 jest wyświetlany komunikat o błędzie "w parametrze" DrillthroughContext "brakuje wartości" value ".

Usługi Reporting Services

2065230

2932075

Poprawka: przekazywanie serwera blokuje się, gdy kwerenda ROLAP kończy się błędem w programie SSAS 2008 R2 z dodatkiem SP2

Usługi Analysis Services

2059785

2933103

Poprawka: błąd potwierdzenia podczas wykonywania kwerendy określającej pierwszą N i kolejność według w programie SQL Server 2008 R2

Wydajność SQL

2094725

2936154

Poprawka: Narzędzie DTA ulega awarii z powodu naruszenia zasad dostępu podczas korzystania z formatu UDF w programie SQL Server 2008 R2

Narzędzia do zarządzania

2095064

2936328

Poprawka: podczas uruchamiania CHECKTABLE lub CHECKDB dla tabeli zawierającej trwałe kolumny obliczeniowe w programie SQL Server 2008 R2 następuje naruszenie zasad dostępu

Usługa SQL

2105292

2937131

Poprawka: podczas usuwania wierszy z tabel, które mają powiadomienia o usuwaniu kaskadowym i wysyłaniu kwerend w programie SQL Server 2008 R2, występuje naruszenie zasad dostępu

Wydajność SQL

1921849

2938476

Poprawka: Błędy podczas korzystania z Kreatora eksportu i importu danych do przenoszenia danych po zastosowaniu CU2 dla programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP2

Usługi integracji

2100367

2950189

Poprawka: podczas wykonywania zapytania aktualizującego w tabeli mającej wyzwalacz DML w programie SQL Server 2008 R2 występuje naruszenie zasad dostępu

Wydajność SQL

2082532

2950204

Poprawka: błąd podczas otwierania raportu programu Power View z dowolną mapą Bing w programie SQL Server 2008 R2

Usługi Reporting Services

2208394

2953354

Poprawka: Agent czytnika dziennika kończy się niepowodzeniem, gdy publikacja programu Oracle jest skonfigurowana w programie SQL Server 2008 R2

Usługa SQL

Uwagi dotyczące tej aktualizacji

Zbiorcza aktualizacja

 • Zalecamy przetestowanie poprawek przed wdrożeniem ich w środowisku produkcyjnym.

 • Zalecamy zastosowanie najnowszego wydania aktualizacji .

  • Ten pakiet skumulowany ma na celu poprawienie tylko problemów opisanych w tym artykule. Zastosuj ją tylko w przypadku systemów, w których występują te konkretne problemy.

  • Najnowsza wersja aktualizacji zawiera wszystkie poprawki i wszystkie aktualizacje uwzględnione w poprzedniej wersji aktualizacji programu SQL Server 2008 R2.

 • Zalecane jest uaktualnienie programu SQL Server do najnowszej wersji dodatku Service Pack do programu SQL server 2008 R2.

Wdrożenie środowiska hybrydowego

Po wdrożeniu poprawek w środowisku hybrydowym (takim jak AlwaysOn, replikacja, klaster, dublowanie) zaleca się, aby przejść do następujących artykułów przed ich wdrożeniem:

 • Poprawki programu SQL Server są teraz wielojęzyczne. Ten skumulowany pakiet aktualizacji nie jest więc specyficzny dla jednego języka. Dotyczy to wszystkich obsługiwanych języków.

 • W formularzu "Poprawka dostępna do pobrania" są wyświetlane Języki, dla których pakiet aktualizacji jest dostępny. Jeśli nie widzisz swojego języka, oznacza to, że pakiet aktualizacji zbiorczej nie jest dostępny dla tego języka.

Pojedynczy pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera wszystkie pakiety składników. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizuje tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.

Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub jeśli jest wymagane rozwiązanie problemu, może być konieczne utworzenie oddzielnego żądania usługi. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego konkretnego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć oddzielne żądanie obsługi, przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu sterowania kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy. Uwaga Jeśli korzystasz z systemu Windows 7 lub nowszej wersji, kliknij pozycję programy i funkcje w panelu sterowania.

 2. Znajdź pozycję odpowiadającą temu pakietowi aktualizacji skumulowanej.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępneAby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, musisz mieć uruchomiony program SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP2.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania Po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji skumulowanych może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące rejestru Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji może nie zawierać wszystkich plików, które muszą być potrzebne, aby w pełni uaktualnić produkt do najnowszej kompilacji. Ten pakiet zawiera tylko te pliki, które muszą być potrzebne, aby rozwiązać problemy wymienione w tym artykule. Wersja angielskojęzyczna tego pakietu ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

wersje oparte na procesorach x86

Usługa przeglądarki SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Msmdredir.dll

10.50.4305.0

6336712

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdsrv.rll

10.50.4305.0

842440

05-Apr-2014

17:49

x86

Msmdsrvi.rll

10.50.4305.0

837832

05-Apr-2014

17:49

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.4305.0

278216

05-Apr-2014

17:42

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:51

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

Program SQL Server 2008 R2 Common Language Runtime Runtime

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

244936

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

Program SQL Server 2008 R2 Writer

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Sqlboot.dll

2009.100.4305.0

117448

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlwriter.exe

2009.100.4305.0

107720

05-Apr-2014

17:43

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

Sqlwvss.dll

2009.100.4305.0

223432

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.4305.0

220872

05-Apr-2014

17:45

x86

SQL Server 2008 R2 Analysis Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4305.0

868040

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4305.0

1359560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4305.0

1326792

05-Apr-2014

17:50

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

27821768

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdpump.dll

10.50.4305.0

6339272

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdredir.dll

10.50.4305.0

6336712

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdspdm.dll

10.50.4305.0

188104

05-Apr-2014

17:48

x86

Msmdsrv.exe

10.50.4305.0

25466056

05-Apr-2014

17:42

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

8682696

05-Apr-2014

17:48

x86

Msolap100.dll

10.50.4305.0

6687432

05-Apr-2014

17:43

x86

Msolui100.dll

10.50.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:43

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

Sqlboot.dll

2009.100.4305.0

117448

05-Apr-2014

17:45

x86

Xmsrv.dll

10.50.4305.0

20776648

05-Apr-2014

17:45

x86

SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Commanddest.dll

2009.100.4305.0

175304

05-Apr-2014

17:43

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.4305.0

323272

05-Apr-2014

17:41

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.4305.0

57032

05-Apr-2014

17:51

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Dtexec.exe

2009.100.4305.0

64712

05-Apr-2014

17:42

x86

Dts.dll

2009.100.4305.0

1457864

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4305.0

344776

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4305.0

304328

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtshost.exe

2009.100.4305.0

75976

05-Apr-2014

17:42

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4305.0

519368

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4305.0

707784

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4305.0

42696

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4305.0

814792

05-Apr-2014

17:41

x86

Dtutil.exe

2009.100.4305.0

111304

05-Apr-2014

17:42

x86

Exceldest.dll

2009.100.4305.0

184008

05-Apr-2014

17:43

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4305.0

193736

05-Apr-2014

17:43

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4305.0

71368

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4305.0

286920

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4305.0

294600

05-Apr-2014

17:43

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.4305.0

3243720

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.4305.0

5930696

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4305.0

1359560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.4305.0

1900232

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.4305.0

1998536

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.4305.0

1011400

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.4305.0

5938888

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4305.0

847560

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.4305.0

4173512

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.4305.0

343752

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4305.0

1326792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4305.0

2834120

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.4305.0

3845832

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4305.0

44744

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.4305.0

11579080

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.4305.0

921288

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4305.0

1261256

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4305.0

270024

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4305.0

1822408

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4305.0

331464

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4305.0

282312

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4305.0

5193416

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4305.0

122568

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.4305.0

2571976

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.4305.0

1269448

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.4305.0

622280

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.4305.0

27336

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4305.0

302792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

10.50.4305.0

863944

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.4305.0

388808

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

10.50.4305.0

1421000

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

10.50.4305.0

1347272

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.4305.0

208584

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4305.0

77512

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4305.0

343752

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4305.0

89800

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4305.0

106184

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:48

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4305.0

74952

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

27821768

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdpp.dll

10.50.4305.0

6247112

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

8682696

05-Apr-2014

17:48

x86

Msolap100.dll

10.50.4305.0

6687432

05-Apr-2014

17:43

x86

Msolui100.dll

10.50.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:43

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4305.0

184520

05-Apr-2014

17:45

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4305.0

196808

05-Apr-2014

17:45

x86

Rawdest.dll

2009.100.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:45

x86

Rawsource.dll

2009.100.4305.0

130760

05-Apr-2014

17:45

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4305.0

126152

05-Apr-2014

17:45

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

Sqldest.dll

2009.100.4305.0

190664

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.4305.0

7593672

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.4305.0

3509960

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

244936

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:51

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

116424

05-Apr-2014

17:45

x86

Txagg.dll

2009.100.4305.0

253128

05-Apr-2014

17:45

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4305.0

454344

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcache.dll

2009.100.4305.0

118984

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4305.0

205512

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:45

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4305.0

217288

05-Apr-2014

17:45

x86

Txderived.dll

2009.100.4305.0

424136

05-Apr-2014

17:45

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4305.0

136904

05-Apr-2014

17:45

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4305.0

135368

05-Apr-2014

17:45

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4305.0

268488

05-Apr-2014

17:45

x86

Txlineage.dll

2009.100.4305.0

78536

05-Apr-2014

17:45

x86

Txlookup.dll

2009.100.4305.0

364744

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmerge.dll

2009.100.4305.0

148680

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4305.0

190152

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:45

x86

Txpivot.dll

2009.100.4305.0

140488

05-Apr-2014

17:45

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4305.0

75464

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsampling.dll

2009.100.4305.0

102600

05-Apr-2014

17:45

x86

Txscd.dll

2009.100.4305.0

137928

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsort.dll

2009.100.4305.0

174280

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsplit.dll

2009.100.4305.0

420552

05-Apr-2014

17:45

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4305.0

8618696

05-Apr-2014

17:45

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4305.0

4098760

05-Apr-2014

17:45

x86

Txunionall.dll

2009.100.4305.0

106696

05-Apr-2014

17:45

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:45

x86

Wspólne podstawy usług baz danych programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.4305.0

159432

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4305.0

1359560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4305.0

253640

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4305.0

163528

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4305.0

2875080

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4305.0

25800

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4305.0

73416

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4305.0

462536

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4305.0

122568

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4305.0

7061192

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4305.0

3059400

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4305.0

196296

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4305.0

1150664

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:48

x86

Msgprox.dll

2009.100.4305.0

213704

05-Apr-2014

17:43

x86

Replerrx.dll

2009.100.4305.0

130760

05-Apr-2014

17:45

x86

Replisapi.dll

2009.100.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:45

x86

Replprov.dll

2009.100.4305.0

588488

05-Apr-2014

17:45

x86

Replrec.dll

2009.100.4305.0

803528

05-Apr-2014

17:48

x86

Replsub.dll

2009.100.4305.0

424136

05-Apr-2014

17:45

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

Sqlmanager.dll

2009.100.4305.0

531144

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4305.0

281800

05-Apr-2014

17:45

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.4305.0

790728

05-Apr-2014

17:45

x86

Xmlsub.dll

2009.100.4305.0

179912

05-Apr-2014

17:45

x86

Wystąpienie rdzeni usług bazy danych programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Atxcore.dll

2009.100.4305.0

36552

05-Apr-2014

17:43

x86

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.4305.0

145608

05-Apr-2014

17:43

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Rsfxft.dll

2009.100.4305.0

31432

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqagtres.dll

2009.100.4305.0

49352

05-Apr-2014

17:45

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

Sqlaccess.dll

2009.100.4305.0

425672

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlagent.exe

2009.100.4305.0

382152

05-Apr-2014

17:42

x86

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4305.0

58056

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlagentmail.dll

2009.100.4305.0

56008

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlboot.dll

2009.100.4305.0

117448

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.4305.0

83656

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlos.dll

2009.100.4305.0

24776

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlpowershellss.dll

2009.100.4305.0

42184

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlrepss.dll

2009.100.4305.0

36552

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.4305.0

24776

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.4305.0

4651720

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

244936

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlservr.exe

2009.100.4305.0

43152072

05-Apr-2014

17:42

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

116424

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqsrvres.dll

2009.100.4305.0

100040

05-Apr-2014

17:45

x86

Xplog70.dll

2009.100.4305.0

49864

05-Apr-2014

17:45

x86

Podstawowe udostępnione usługi bazy danych SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Bcp.exe

2009.100.4305.0

99528

05-Apr-2014

17:42

x86

Commanddest.dll

2009.100.4305.0

175304

05-Apr-2014

17:43

x86

Distrib.exe

2009.100.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:42

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Dtexec.exe

2009.100.4305.0

64712

05-Apr-2014

17:42

x86

Dts.dll

2009.100.4305.0

1457864

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4305.0

344776

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4305.0

304328

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtshost.exe

2009.100.4305.0

75976

05-Apr-2014

17:42

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4305.0

519368

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4305.0

707784

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4305.0

42696

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4305.0

814792

05-Apr-2014

17:41

x86

Dtutil.exe

2009.100.4305.0

111304

05-Apr-2014

17:42

x86

Exceldest.dll

2009.100.4305.0

184008

05-Apr-2014

17:43

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4305.0

193736

05-Apr-2014

17:43

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4305.0

71368

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4305.0

286920

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4305.0

294600

05-Apr-2014

17:43

x86

Logread.exe

2009.100.4305.0

435400

05-Apr-2014

17:42

x86

Mergetxt.dll

2009.100.4305.0

40136

05-Apr-2014

17:43

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4305.0

847560

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4305.0

77512

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4305.0

163528

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4305.0

360136

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4305.0

93896

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4305.0

40648

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4305.0

462536

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4305.0

89800

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4305.0

1778888

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4305.0

3059400

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4305.0

196296

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4305.0

1150664

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4305.0

106184

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:48

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4305.0

74952

05-Apr-2014

17:43

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4305.0

184520

05-Apr-2014

17:45

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4305.0

196808

05-Apr-2014

17:45

x86

Qrdrsvc.exe

2009.100.4297.0

399048

23-Nov-2013

12:01

x86

Rawdest.dll

2009.100.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:45

x86

Rawsource.dll

2009.100.4305.0

130760

05-Apr-2014

17:45

x86

Rdistcom.dll

2009.100.4305.0

665800

05-Apr-2014

17:45

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4305.0

126152

05-Apr-2014

17:45

x86

Replagnt.dll

2009.100.4305.0

28872

05-Apr-2014

17:45

x86

Repldp.dll

2009.100.4305.0

203464

05-Apr-2014

17:45

x86

Replmerg.exe

2009.100.4305.0

352968

05-Apr-2014

17:42

x86

Replsync.dll

2009.100.4305.0

110792

05-Apr-2014

17:45

x86

Snapshot.exe

10.50.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:51

x86

Spresolv.dll

2009.100.4305.0

191176

05-Apr-2014

17:45

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

Sqlcmd.exe

2009.100.4305.0

164552

05-Apr-2014

17:42

x86

Sqllogship.exe

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:51

x86

Sqlmergx.dll

2009.100.4305.0

204488

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

116424

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.4305.0

99528

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssradd.dll

2009.100.4305.0

51912

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssravg.dll

2009.100.4305.0

51912

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrdown.dll

2009.100.4305.0

37064

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrmax.dll

2009.100.4305.0

50376

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrmin.dll

2009.100.4305.0

50376

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrpub.dll

2009.100.4305.0

37576

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrup.dll

2009.100.4305.0

37064

05-Apr-2014

17:45

x86

Tablediff.exe

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Txagg.dll

2009.100.4305.0

253128

05-Apr-2014

17:45

x86

Txdatacollector.dll

2009.100.4305.0

251592

05-Apr-2014

17:45

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4305.0

217288

05-Apr-2014

17:45

x86

Txderived.dll

2009.100.4305.0

424136

05-Apr-2014

17:45

x86

Txlookup.dll

2009.100.4305.0

364744

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmerge.dll

2009.100.4305.0

148680

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4305.0

190152

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:45

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4305.0

75464

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsort.dll

2009.100.4305.0

174280

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsplit.dll

2009.100.4305.0

420552

05-Apr-2014

17:45

x86

Txunionall.dll

2009.100.4305.0

106696

05-Apr-2014

17:45

x86

Aparat pełnotekstowy SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Fd.dll

2009.100.4305.0

471752

05-Apr-2014

17:43

x86

Fdhost.exe

2009.100.4305.0

76488

05-Apr-2014

17:42

x86

Fdlauncher.exe

2009.100.4305.0

38600

05-Apr-2014

17:42

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

Sqlft105ph.dll

2009.100.4305.0

47816

05-Apr-2014

17:45

x86

SQL Server 2008 R2 Integration Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Commanddest.dll

2009.100.4305.0

175304

05-Apr-2014

17:43

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Dtexec.exe

2009.100.4305.0

64712

05-Apr-2014

17:42

x86

Dts.dll

2009.100.4305.0

1457864

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4305.0

344776

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4305.0

304328

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtshost.exe

2009.100.4305.0

75976

05-Apr-2014

17:42

x86

Dtsinstall.exe

10.50.4305.0

437960

05-Apr-2014

17:41

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4305.0

519368

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4305.0

707784

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4305.0

42696

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4305.0

814792

05-Apr-2014

17:41

x86

Dtutil.exe

2009.100.4305.0

111304

05-Apr-2014

17:42

x86

Exceldest.dll

2009.100.4305.0

184008

05-Apr-2014

17:43

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4305.0

193736

05-Apr-2014

17:43

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4305.0

71368

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4305.0

286920

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4305.0

294600

05-Apr-2014

17:43

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4305.0

847560

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4305.0

77512

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4305.0

343752

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4305.0

89800

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4305.0

106184

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:48

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.4305.0

224968

05-Apr-2014

17:52

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4305.0

74952

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdpp.dll

10.50.4305.0

6247112

05-Apr-2014

17:43

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4305.0

184520

05-Apr-2014

17:45

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4305.0

196808

05-Apr-2014

17:45

x86

Rawdest.dll

2009.100.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:45

x86

Rawsource.dll

2009.100.4305.0

130760

05-Apr-2014

17:45

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4305.0

126152

05-Apr-2014

17:45

x86

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

Sqldest.dll

2009.100.4305.0

190664

05-Apr-2014

17:45

x86

Txagg.dll

2009.100.4305.0

253128

05-Apr-2014

17:45

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4305.0

454344

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcache.dll

2009.100.4305.0

118984

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4305.0

205512

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:45

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4305.0

217288

05-Apr-2014

17:45

x86

Txderived.dll

2009.100.4305.0

424136

05-Apr-2014

17:45

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4305.0

136904

05-Apr-2014

17:45

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4305.0

135368

05-Apr-2014

17:45

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4305.0

268488

05-Apr-2014

17:45

x86

Txlineage.dll

2009.100.4305.0

78536

05-Apr-2014

17:45

x86

Txlookup.dll

2009.100.4305.0

364744

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmerge.dll

2009.100.4305.0

148680

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4305.0

190152

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:45

x86

Txpivot.dll

2009.100.4305.0

140488

05-Apr-2014

17:45

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4305.0

75464

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsampling.dll

2009.100.4305.0

102600

05-Apr-2014

17:45

x86

Txscd.dll

2009.100.4305.0

137928

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsort.dll

2009.100.4305.0

174280

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsplit.dll

2009.100.4305.0

420552

05-Apr-2014

17:45

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4305.0

8618696

05-Apr-2014

17:45

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4305.0

4098760

05-Apr-2014

17:45

x86

Txunionall.dll

2009.100.4305.0

106696

05-Apr-2014

17:45

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:45

x86

Usługi SQL Server 2008 R2 Reporting Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.4305.0

3243720

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.4305.0

1359560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.4305.0

577224

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

10.50.4305.0

1326792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.4305.0

81608

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.4305.0

2834120

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4305.0

2834120

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.4305.0

3845832

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.4305.0

44744

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4305.0

44744

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.4305.0

11579080

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4329160

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4366024

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4357832

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4378312

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4542152

05-Apr-2014

17:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4366024

05-Apr-2014

17:52

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4390600

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4390600

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4378312

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4406984

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4370120

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4370120

05-Apr-2014

17:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4353736

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4374216

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4378312

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4517576

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4357832

05-Apr-2014

17:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4366024

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4329160

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4382408

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4382408

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.4305.0

1261256

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4305.0

1261256

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.4305.0

270024

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4305.0

270024

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.4305.0

1822408

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4305.0

1822408

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.4305.0

331464

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4305.0

331464

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.4305.0

282312

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4305.0

282312

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.4305.0

5193416

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4305.0

5193416

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.4305.0

122568

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4305.0

122568

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.4305.0

2571976

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.4305.0

1269448

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.4305.0

1269448

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.4305.0

622280

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

10.50.4305.0

27336

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.4305.0

27336

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.4305.0

302792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4305.0

302792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

10.50.4305.0

863944

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.4305.0

388808

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.4305.0

388808

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.4305.0

61128

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.4305.0

196296

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

10.50.4305.0

1421000

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

10.50.4305.0

1421000

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

10.50.4305.0

1347272

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.4305.0

208584

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.4305.0

208584

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

27821768

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

8682696

05-Apr-2014

17:48

x86

Msolap100.dll

10.50.4305.0

6687432

05-Apr-2014

17:43

x86

Msolui100.dll

10.50.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:43

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.4305.0

1310408

05-Apr-2014

17:52

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:46

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:49

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:52

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:46

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:49

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

294600

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:50

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

302792

05-Apr-2014

17:49

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:50

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.exe.deploy

10.50.4305.0

6745800

05-Apr-2014

17:52

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1396424

05-Apr-2014

17:50

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1408712

05-Apr-2014

17:47

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1408712

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1416904

05-Apr-2014

17:49

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1486536

05-Apr-2014

17:50

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1408712

05-Apr-2014

17:52

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1416904

05-Apr-2014

17:52

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1421000

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1412808

05-Apr-2014

17:49

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1429192

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1416904

05-Apr-2014

17:50

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1412808

05-Apr-2014

17:47

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1404616

05-Apr-2014

17:47

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1416904

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1412808

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1470152

05-Apr-2014

17:49

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1408712

05-Apr-2014

17:50

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1408712

05-Apr-2014

17:47

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1396424

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1412808

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1412808

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.4305.0

1494728

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4305.0

142024

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.4305.0

141512

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportingservicesservice.exe

2009.100.4305.0

1193672

05-Apr-2014

17:42

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.4305.0

65224

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.4305.0

1633992

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.4305.0

2006728

05-Apr-2014

17:48

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.4305.0

1343176

05-Apr-2014

17:51

x86

Rsctr100.dll

2009.100.4305.0

58056

05-Apr-2014

17:45

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

Sqlrsos.dll

2009.100.4305.0

24776

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.4305.0

244936

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

244936

05-Apr-2014

17:45

x86

SQL Server 2008 R2 Management Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Appidpackage.dll

10.50.4305.0

1076936

05-Apr-2014

17:51

x86

Bcp.exe

2009.100.4305.0

99528

05-Apr-2014

17:42

x86

Commanddest.dll

2009.100.4305.0

175304

05-Apr-2014

17:43

x86

Connectiondlg.dll

10.50.4305.0

773832

05-Apr-2014

17:51

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.4305.0

671432

05-Apr-2014

17:41

x86

Datadesigners.dll

2009.100.4305.0

4272328

05-Apr-2014

17:43

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.4305.0

323272

05-Apr-2014

17:41

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Dtexec.exe

2009.100.4305.0

64712

05-Apr-2014

17:42

x86

Dtexecui.exe

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:41

x86

Dts.dll

2009.100.4305.0

1457864

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4305.0

344776

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4305.0

304328

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtshost.exe

2009.100.4305.0

75976

05-Apr-2014

17:42

x86

Dtsinstall.exe

10.50.4305.0

437960

05-Apr-2014

17:41

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4305.0

519368

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4305.0

707784

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4305.0

42696

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4305.0

814792

05-Apr-2014

17:41

x86

Dtutil.exe

2009.100.4305.0

111304

05-Apr-2014

17:42

x86

Exceldest.dll

2009.100.4305.0

184008

05-Apr-2014

17:43

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4305.0

193736

05-Apr-2014

17:43

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4305.0

71368

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4305.0

286920

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4305.0

294600

05-Apr-2014

17:43

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4305.0

847560

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.4305.0

4173512

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.4305.0

343752

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4305.0

1326792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4305.0

1261256

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.4305.0

2571976

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4305.0

302792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4305.0

77512

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4305.0

360136

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4305.0

93896

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dacwizard.dll

10.50.4305.0

462536

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4305.0

2875080

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.extractwizard.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.uninstalldacwizard.dll

10.50.4305.0

122568

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4305.0

25800

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4305.0

73416

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.4305.0

3301064

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dmf.ui.dll

10.50.4305.0

1081032

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4305.0

40648

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.relationalenginetasks.dll

10.50.4305.0

532168

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.4305.0

9203400

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcegovernoruitasks.dll

10.50.4305.0

143048

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.4305.0

397000

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4305.0

122568

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4305.0

7061192

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.4305.0

73416

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.4305.0

388808

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

10.50.4305.0

343752

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.4305.0

1064648

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

10.50.4305.0

130760

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4305.0

89800

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4305.0

1778888

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4305.0

106184

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:48

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4305.0

74952

05-Apr-2014

17:43

x86

Objectexplorer.dll

10.50.4305.0

3387080

05-Apr-2014

17:48

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4305.0

184520

05-Apr-2014

17:45

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4305.0

196808

05-Apr-2014

17:45

x86

Pfclnt.dll

2009.100.4305.0

1109192

05-Apr-2014

17:48

x86

Pfutil.dll

2009.100.4305.0

552136

05-Apr-2014

17:48

x86

Radlangsvc.dll

10.50.4305.0

155336

05-Apr-2014

17:48

x86

Rawdest.dll

2009.100.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:45

x86

Rawsource.dll

2009.100.4305.0

130760

05-Apr-2014

17:45

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4305.0

126152

05-Apr-2014

17:45

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.4305.0

2920136

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4305.0

142024

05-Apr-2014

17:48

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.4305.0

1343176

05-Apr-2014

17:51

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

Sqlcmd.exe

2009.100.4305.0

164552

05-Apr-2014

17:42

x86

Sqldest.dll

2009.100.4305.0

190664

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqleditors.dll

10.50.4305.0

1253064

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.4305.0

7593672

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.4305.0

3509960

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlresolver.dll

10.50.4305.0

48840

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

244936

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:51

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

116424

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlworkbenchproject.dll

10.50.4305.0

167624

05-Apr-2014

17:48

x86

Txagg.dll

2009.100.4305.0

253128

05-Apr-2014

17:45

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4305.0

454344

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcache.dll

2009.100.4305.0

118984

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4305.0

205512

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:45

x86

Txdatacollector.dll

2009.100.4305.0

251592

05-Apr-2014

17:45

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4305.0

217288

05-Apr-2014

17:45

x86

Txderived.dll

2009.100.4305.0

424136

05-Apr-2014

17:45

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4305.0

136904

05-Apr-2014

17:45

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4305.0

135368

05-Apr-2014

17:45

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4305.0

268488

05-Apr-2014

17:45

x86

Txlineage.dll

2009.100.4305.0

78536

05-Apr-2014

17:45

x86

Txlookup.dll

2009.100.4305.0

364744

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmerge.dll

2009.100.4305.0

148680

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4305.0

190152

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:45

x86

Txpivot.dll

2009.100.4305.0

140488

05-Apr-2014

17:45

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4305.0

75464

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsampling.dll

2009.100.4305.0

102600

05-Apr-2014

17:45

x86

Txscd.dll

2009.100.4305.0

137928

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsort.dll

2009.100.4305.0

174280

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsplit.dll

2009.100.4305.0

420552

05-Apr-2014

17:45

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4305.0

8618696

05-Apr-2014

17:45

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4305.0

4098760

05-Apr-2014

17:45

x86

Txunionall.dll

2009.100.4305.0

106696

05-Apr-2014

17:45

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:45

x86

Składniki narzędzi i stacja robocza programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Autoadmin.dll

2009.100.4305.0

947912

05-Apr-2014

17:43

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.4305.0

57032

05-Apr-2014

17:51

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Dtexec.exe

2009.100.4305.0

64712

05-Apr-2014

17:42

x86

Dts.dll

2009.100.4305.0

1457864

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4305.0

344776

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4305.0

304328

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtshost.exe

2009.100.4305.0

75976

05-Apr-2014

17:42

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4305.0

519368

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4305.0

707784

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4305.0

42696

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4305.0

814792

05-Apr-2014

17:41

x86

Dtutil.exe

2009.100.4305.0

111304

05-Apr-2014

17:42

x86

Exceldest.dll

2009.100.4305.0

184008

05-Apr-2014

17:43

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4305.0

193736

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4305.0

286920

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4305.0

294600

05-Apr-2014

17:43

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Mergetxt.dll

2009.100.4305.0

40136

05-Apr-2014

17:43

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.4305.0

3243720

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.4305.0

515784

05-Apr-2014

17:52

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.4305.0

5930696

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4305.0

1359560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.4305.0

1900232

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.4305.0

1998536

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.4305.0

1011400

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.4305.0

5938888

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4305.0

847560

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4305.0

77512

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.4305.0

294600

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.4305.0

1363656

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4305.0

343752

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4305.0

89800

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:48

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4305.0

74952

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

27821768

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdpp.dll

10.50.4305.0

6247112

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

8682696

05-Apr-2014

17:48

x86

Msolap100.dll

10.50.4305.0

6687432

05-Apr-2014

17:43

x86

Msolui100.dll

10.50.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:43

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4305.0

184520

05-Apr-2014

17:45

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4305.0

196808

05-Apr-2014

17:45

x86

Spresolv.dll

2009.100.4305.0

191176

05-Apr-2014

17:45

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

116424

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssradd.dll

2009.100.4305.0

51912

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssravg.dll

2009.100.4305.0

51912

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrdown.dll

2009.100.4305.0

37064

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrmax.dll

2009.100.4305.0

50376

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrmin.dll

2009.100.4305.0

50376

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrpub.dll

2009.100.4305.0

37576

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrup.dll

2009.100.4305.0

37064

05-Apr-2014

17:45

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4305.0

217288

05-Apr-2014

17:45

x86

wersje dla systemów opartych na procesorach x64

Usługa przeglądarki SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Msmdredir.dll

10.50.4305.0

6336712

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdsrv.rll

10.50.4305.0

842440

05-Apr-2014

17:49

x86

Msmdsrvi.rll

10.50.4305.0

837832

05-Apr-2014

17:49

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.4305.0

278216

05-Apr-2014

17:42

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:43

x86

SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:50

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:52

x64

Sqlsqm_keyfile.dll

2009.100.4305.0

24264

05-Apr-2014

17:47

x64

Program SQL Server 2008 R2 Common Language Runtime Runtime

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

474824

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2009.100.4305.0

24264

05-Apr-2014

17:47

x64

Program SQL Server 2008 R2 Writer

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Sqlboot.dll

2009.100.4305.0

124616

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlwriter.exe

2009.100.4305.0

156872

05-Apr-2014

17:48

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.4305.0

24264

05-Apr-2014

17:47

x64

Sqlwvss.dll

2009.100.4305.0

441544

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.4305.0

25288

05-Apr-2014

17:45

x64

SQL Server 2008 R2 Analysis Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4305.0

868040

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4305.0

868040

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4305.0

1359560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4305.0

1326792

05-Apr-2014

17:50

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

54260936

05-Apr-2014

17:43

x64

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

27821768

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdpump.dll

10.50.4305.0

7736520

05-Apr-2014

17:43

x64

Msmdredir.dll

10.50.4305.0

6336712

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdspdm.dll

10.50.4305.0

188104

05-Apr-2014

17:49

x86

Msmdsrv.exe

10.50.4305.0

53277384

05-Apr-2014

17:48

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

8682696

05-Apr-2014

17:48

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

12631752

05-Apr-2014

17:49

x64

Msolap100.dll

10.50.4305.0

8514760

05-Apr-2014

17:43

x64

Msolap100.dll

10.50.4305.0

6687432

05-Apr-2014

17:43

x86

Msolui100.dll

10.50.4305.0

325832

05-Apr-2014

17:43

x64

Msolui100.dll

10.50.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:43

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.4305.0

24264

05-Apr-2014

17:47

x64

Sqlboot.dll

2009.100.4305.0

124616

05-Apr-2014

17:45

x64

Xmsrv.dll

10.50.4305.0

21457608

05-Apr-2014

17:45

x64

SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Commanddest.dll

2009.100.4305.0

175304

05-Apr-2014

17:43

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.4305.0

323272

05-Apr-2014

17:41

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.4305.0

57032

05-Apr-2014

17:51

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Dtexec.exe

2009.100.4305.0

64712

05-Apr-2014

17:42

x86

Dts.dll

2009.100.4305.0

1457864

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4305.0

344776

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4305.0

304328

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtshost.exe

2009.100.4305.0

75976

05-Apr-2014

17:42

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4305.0

519368

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4305.0

707784

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4305.0

42696

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4305.0

814792

05-Apr-2014

17:41

x86

Dtutil.exe

2009.100.4305.0

111304

05-Apr-2014

17:42

x86

Exceldest.dll

2009.100.4305.0

184008

05-Apr-2014

17:43

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4305.0

193736

05-Apr-2014

17:43

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4305.0

71368

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4305.0

286920

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4305.0

294600

05-Apr-2014

17:43

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.4305.0

3243720

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.4305.0

5930696

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4305.0

1359560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.4305.0

1900232

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.4305.0

1998536

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.4305.0

1011400

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.4305.0

5938888

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4305.0

847560

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.4305.0

4173512

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.4305.0

343752

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4305.0

1326792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4305.0

2834120

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.4305.0

3845832

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4305.0

44744

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.4305.0

11579080

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.4305.0

921288

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4305.0

1261256

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4305.0

270024

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4305.0

1822408

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4305.0

331464

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4305.0

282312

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4305.0

5193416

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4305.0

122568

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.4305.0

2571976

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.4305.0

1269448

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.4305.0

622280

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.4305.0

27336

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4305.0

302792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

10.50.4305.0

863944

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.4305.0

388808

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

10.50.4305.0

1421000

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

10.50.4305.0

1347272

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.4305.0

208584

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4305.0

77512

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4305.0

343752

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4305.0

89800

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4305.0

106184

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:48

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4305.0

74952

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

54260936

05-Apr-2014

17:43

x64

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

27821768

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdpp.dll

10.50.4305.0

6247112

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

8682696

05-Apr-2014

17:48

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

12631752

05-Apr-2014

17:49

x64

Msolap100.dll

10.50.4305.0

8514760

05-Apr-2014

17:43

x64

Msolap100.dll

10.50.4305.0

6687432

05-Apr-2014

17:43

x86

Msolui100.dll

10.50.4305.0

325832

05-Apr-2014

17:43

x64

Msolui100.dll

10.50.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:43

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4305.0

184520

05-Apr-2014

17:45

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4305.0

196808

05-Apr-2014

17:45

x86

Rawdest.dll

2009.100.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:45

x86

Rawsource.dll

2009.100.4305.0

130760

05-Apr-2014

17:45

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4305.0

126152

05-Apr-2014

17:45

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2009.100.4305.0

24264

05-Apr-2014

17:47

x64

Sqldest.dll

2009.100.4305.0

190664

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.4305.0

7593672

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.4305.0

3509960

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

474824

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

244936

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:51

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

142024

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

116424

05-Apr-2014

17:45

x86

Txagg.dll

2009.100.4305.0

253128

05-Apr-2014

17:45

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4305.0

454344

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcache.dll

2009.100.4305.0

118984

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4305.0

205512

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:45

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4305.0

217288

05-Apr-2014

17:45

x86

Txderived.dll

2009.100.4305.0

424136

05-Apr-2014

17:45

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4305.0

136904

05-Apr-2014

17:45

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4305.0

135368

05-Apr-2014

17:45

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4305.0

268488

05-Apr-2014

17:45

x86

Txlineage.dll

2009.100.4305.0

78536

05-Apr-2014

17:45

x86

Txlookup.dll

2009.100.4305.0

364744

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmerge.dll

2009.100.4305.0

148680

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4305.0

190152

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:45

x86

Txpivot.dll

2009.100.4305.0

140488

05-Apr-2014

17:45

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4305.0

75464

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsampling.dll

2009.100.4305.0

102600

05-Apr-2014

17:45

x86

Txscd.dll

2009.100.4305.0

137928

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsort.dll

2009.100.4305.0

174280

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsplit.dll

2009.100.4305.0

420552

05-Apr-2014

17:45

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4305.0

8618696

05-Apr-2014

17:45

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4305.0

4098760

05-Apr-2014

17:45

x86

Txunionall.dll

2009.100.4305.0

106696

05-Apr-2014

17:45

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:45

x86

Wspólne podstawy usług baz danych programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.4305.0

159432

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4305.0

1359560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4305.0

253640

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4305.0

253640

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4305.0

163528

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4305.0

2875080

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4305.0

2875080

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4305.0

25800

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4305.0

25800

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4305.0

73416

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4305.0

73416

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4305.0

462536

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4305.0

462536

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4305.0

122568

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4305.0

7061192

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4305.0

3059400

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4305.0

3059400

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4305.0

196296

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4305.0

196296

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4305.0

1150664

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4305.0

1150664

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:50

x86

Msgprox.dll

2009.100.4305.0

258760

05-Apr-2014

17:43

x64

Msgprox.dll

2009.100.4305.0

213704

05-Apr-2014

17:43

x86

Replerrx.dll

2009.100.4305.0

147144

05-Apr-2014

17:45

x64

Replerrx.dll

2009.100.4305.0

130760

05-Apr-2014

17:45

x86

Replisapi.dll

2009.100.4305.0

389320

05-Apr-2014

17:45

x64

Replisapi.dll

2009.100.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:45

x86

Replprov.dll

2009.100.4305.0

741064

05-Apr-2014

17:45

x64

Replprov.dll

2009.100.4305.0

588488

05-Apr-2014

17:45

x86

Replrec.dll

2009.100.4305.0

803528

05-Apr-2014

17:48

x86

Replrec.dll

2009.100.4305.0

991432

05-Apr-2014

17:49

x64

Replsub.dll

2009.100.4305.0

507080

05-Apr-2014

17:45

x64

Replsub.dll

2009.100.4305.0

424136

05-Apr-2014

17:45

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.4305.0

24264

05-Apr-2014

17:47

x64

Sqlmanager.dll

2009.100.4305.0

906952

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlmanager.dll

2009.100.4305.0

531144

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4305.0

370376

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4305.0

281800

05-Apr-2014

17:45

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.4305.0

1052872

05-Apr-2014

17:45

x64

Svrenumapi100.dll

2009.100.4305.0

790728

05-Apr-2014

17:45

x86

Xmlsub.dll

2009.100.4305.0

278728

05-Apr-2014

17:45

x64

Xmlsub.dll

2009.100.4305.0

179912

05-Apr-2014

17:45

x86

Wystąpienie rdzeni usług bazy danych programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Atxcore.dll

2009.100.4305.0

41672

05-Apr-2014

17:48

x64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.4305.0

272584

05-Apr-2014

17:47

x64

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Rsfxft.dll

2009.100.4305.0

35528

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqagtres.dll

2009.100.4305.0

56008

05-Apr-2014

17:45

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.4305.0

24264

05-Apr-2014

17:47

x64

Sqlaccess.dll

2009.100.4305.0

413384

05-Apr-2014

17:49

x86

Sqlagent.exe

2009.100.4305.0

443592

05-Apr-2014

17:48

x64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4305.0

87752

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4305.0

58056

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlagentmail.dll

2009.100.4305.0

67784

05-Apr-2014

17:49

x64

Sqlboot.dll

2009.100.4305.0

124616

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlctr100.dll

2009.100.4305.0

89288

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlctr100.dll

2009.100.4305.0

83656

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlos.dll

2009.100.4305.0

25800

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlpowershellss.dll

2009.100.4305.0

48840

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlrepss.dll

2009.100.4305.0

43720

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.4305.0

25800

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.4305.0

4651208

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

474824

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlservr.exe

2009.100.4305.0

62257864

05-Apr-2014

17:48

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

142024

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqsrvres.dll

2009.100.4305.0

115912

05-Apr-2014

17:45

x64

Xplog70.dll

2009.100.4305.0

62152

05-Apr-2014

17:45

x64

Podstawowe udostępnione usługi bazy danych SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Bcp.exe

2009.100.4305.0

106696

05-Apr-2014

17:48

x64

Commanddest.dll

2009.100.4305.0

257224

05-Apr-2014

17:47

x64

Distrib.exe

2009.100.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:48

x64

Dteparsemgd.dll

2009.100.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:51

x64

Dtexec.exe

2009.100.4305.0

75464

05-Apr-2014

17:48

x64

Dts.dll

2009.100.4305.0

2247880

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4305.0

483528

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtsconn.dll

2009.100.4305.0

473288

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtshost.exe

2009.100.4305.0

90824

05-Apr-2014

17:48

x64

Dtsmsg100.dll

2009.100.4305.0

525512

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.4305.0

1091272

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4305.0

52424

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtswizard.exe

2009.100.4305.0

810696

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtutil.exe

2009.100.4305.0

141512

05-Apr-2014

17:48

x64

Exceldest.dll

2009.100.4305.0

271048

05-Apr-2014

17:47

x64

Excelsrc.dll

2009.100.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:47

x64

Execpackagetask.dll

2009.100.4305.0

86216

05-Apr-2014

17:47

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.4305.0

424648

05-Apr-2014

17:47

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4305.0

433864

05-Apr-2014

17:47

x64

Logread.exe

2009.100.4305.0

522952

05-Apr-2014

17:48

x64

Mergetxt.dll

2009.100.4305.0

44744

05-Apr-2014

17:47

x64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4305.0

847560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4305.0

77512

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4305.0

163528

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4305.0

360136

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4305.0

360136

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4305.0

93896

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4305.0

40648

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4305.0

462536

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4305.0

89800

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4305.0

1778888

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4305.0

1953992

05-Apr-2014

17:50

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4305.0

3059400

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4305.0

196296

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4305.0

1150664

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4305.0

106184

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:50

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4305.0

85192

05-Apr-2014

17:43

x64

Oledbdest.dll

2009.100.4305.0

271048

05-Apr-2014

17:45

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.4305.0

296136

05-Apr-2014

17:45

x64

Qrdrsvc.exe

2009.100.4297.0

432840

23-Nov-2013

12:08

x64

Rawdest.dll

2009.100.4305.0

202952

05-Apr-2014

17:45

x64

Rawsource.dll

2009.100.4305.0

192200

05-Apr-2014

17:45

x64

Rdistcom.dll

2009.100.4305.0

807624

05-Apr-2014

17:45

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.4305.0

176328

05-Apr-2014

17:45

x64

Replagnt.dll

2009.100.4305.0

28872

05-Apr-2014

17:45

x64

Replagnt.dll

2009.100.4305.0

28872

05-Apr-2014

17:45

x86

Repldp.dll

2009.100.4305.0

242376

05-Apr-2014

17:45

x64

Repldp.dll

2009.100.4305.0

203464

05-Apr-2014

17:45

x86

Replmerg.exe

2009.100.4305.0

421064

05-Apr-2014

17:48

x64

Replsync.dll

2009.100.4305.0

136904

05-Apr-2014

17:45

x64

Snapshot.exe

10.50.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:51

x86

Snapshot.exe

10.50.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:52

x86

Spresolv.dll

2009.100.4305.0

228040

05-Apr-2014

17:45

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.4305.0

24264

05-Apr-2014

17:47

x64

Sqlcmd.exe

2009.100.4305.0

356040

05-Apr-2014

17:48

x64

Sqllogship.exe

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:52

x86

Sqlmergx.dll

2009.100.4305.0

241352

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

142024

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

116424

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.4305.0

117448

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssradd.dll

2009.100.4305.0

57032

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssravg.dll

2009.100.4305.0

57544

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssrdown.dll

2009.100.4305.0

41160

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssrmax.dll

2009.100.4305.0

55496

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssrmin.dll

2009.100.4305.0

55496

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssrpub.dll

2009.100.4305.0

41672

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssrup.dll

2009.100.4305.0

40648

05-Apr-2014

17:45

x64

Tablediff.exe

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Txagg.dll

2009.100.4305.0

376520

05-Apr-2014

17:45

x64

Txdatacollector.dll

2009.100.4305.0

370888

05-Apr-2014

17:45

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.4305.0

315080

05-Apr-2014

17:45

x64

Txderived.dll

2009.100.4305.0

628936

05-Apr-2014

17:45

x64

Txlookup.dll

2009.100.4305.0

545480

05-Apr-2014

17:45

x64

Txmerge.dll

2009.100.4305.0

242376

05-Apr-2014

17:45

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:45

x64

Txmulticast.dll

2009.100.4305.0

94920

05-Apr-2014

17:45

x64

Txrowcount.dll

2009.100.4305.0

100040

05-Apr-2014

17:45

x64

Txsort.dll

2009.100.4305.0

256200

05-Apr-2014

17:45

x64

Txsplit.dll

2009.100.4305.0

621768

05-Apr-2014

17:45

x64

Txunionall.dll

2009.100.4305.0

178888

05-Apr-2014

17:45

x64

Aparat pełnotekstowy SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Fd.dll

2009.100.4305.0

700104

05-Apr-2014

17:47

x64

Fdhost.exe

2009.100.4305.0

113352

05-Apr-2014

17:48

x64

Fdlauncher.exe

2009.100.4305.0

42184

05-Apr-2014

17:48

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.4305.0

24264

05-Apr-2014

17:47

x64

Sqlft105ph.dll

2009.100.4305.0

52936

05-Apr-2014

17:45

x64

SQL Server 2008 R2 Integration Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Commanddest.dll

2009.100.4305.0

257224

05-Apr-2014

17:47

x64

Dteparsemgd.dll

2009.100.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:51

x64

Dtexec.exe

2009.100.4305.0

75464

05-Apr-2014

17:48

x64

Dts.dll

2009.100.4305.0

2247880

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4305.0

483528

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtsconn.dll

2009.100.4305.0

473288

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtshost.exe

2009.100.4305.0

90824

05-Apr-2014

17:48

x64

Dtsinstall.exe

10.50.4305.0

437960

05-Apr-2014

17:41

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4305.0

525512

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.4305.0

1091272

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4305.0

52424

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtswizard.exe

2009.100.4305.0

810696

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtutil.exe

2009.100.4305.0

141512

05-Apr-2014

17:48

x64

Exceldest.dll

2009.100.4305.0

271048

05-Apr-2014

17:47

x64

Excelsrc.dll

2009.100.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:47

x64

Execpackagetask.dll

2009.100.4305.0

86216

05-Apr-2014

17:47

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.4305.0

424648

05-Apr-2014

17:47

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4305.0

433864

05-Apr-2014

17:47

x64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4305.0

847560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4305.0

77512

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4305.0

343752

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4305.0

89800

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4305.0

106184

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:50

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.4305.0

220872

05-Apr-2014

17:52

x64

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4305.0

85192

05-Apr-2014

17:43

x64

Msmdpp.dll

10.50.4305.0

7626952

05-Apr-2014

17:43

x64

Oledbdest.dll

2009.100.4305.0

271048

05-Apr-2014

17:45

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.4305.0

296136

05-Apr-2014

17:45

x64

Rawdest.dll

2009.100.4305.0

202952

05-Apr-2014

17:45

x64

Rawsource.dll

2009.100.4305.0

192200

05-Apr-2014

17:45

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.4305.0

176328

05-Apr-2014

17:45

x64

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.4305.0

24264

05-Apr-2014

17:47

x64

Sqldest.dll

2009.100.4305.0

274632

05-Apr-2014

17:45

x64

Txagg.dll

2009.100.4305.0

376520

05-Apr-2014

17:45

x64

Txbestmatch.dll

2009.100.4305.0

845000

05-Apr-2014

17:45

x64

Txcache.dll

2009.100.4305.0

171720

05-Apr-2014

17:45

x64

Txcharmap.dll

2009.100.4305.0

298184

05-Apr-2014

17:45

x64

Txcopymap.dll

2009.100.4305.0

176328

05-Apr-2014

17:45

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.4305.0

315080

05-Apr-2014

17:45

x64

Txderived.dll

2009.100.4305.0

628936

05-Apr-2014

17:45

x64

Txfileextractor.dll

2009.100.4305.0

199880

05-Apr-2014

17:45

x64

Txfileinserter.dll

2009.100.4305.0

197832

05-Apr-2014

17:45

x64

Txgroupdups.dll

2009.100.4305.0

487112

05-Apr-2014

17:45

x64

Txlineage.dll

2009.100.4305.0

106184

05-Apr-2014

17:45

x64

Txlookup.dll

2009.100.4305.0

545480

05-Apr-2014

17:45

x64

Txmerge.dll

2009.100.4305.0

242376

05-Apr-2014

17:45

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:45

x64

Txmulticast.dll

2009.100.4305.0

94920

05-Apr-2014

17:45

x64

Txpivot.dll

2009.100.4305.0

211144

05-Apr-2014

17:45

x64

Txrowcount.dll

2009.100.4305.0

100040

05-Apr-2014

17:45

x64

Txsampling.dll

2009.100.4305.0

154824

05-Apr-2014

17:45

x64

Txscd.dll

2009.100.4305.0

205512

05-Apr-2014

17:45

x64

Txsort.dll

2009.100.4305.0

256200

05-Apr-2014

17:45

x64

Txsplit.dll

2009.100.4305.0

621768

05-Apr-2014

17:45

x64

Txtermextraction.dll

2009.100.4305.0

8735944

05-Apr-2014

17:45

x64

Txtermlookup.dll

2009.100.4305.0

4195528

05-Apr-2014

17:45

x64

Txunionall.dll

2009.100.4305.0

178888

05-Apr-2014

17:45

x64

Txunpivot.dll

2009.100.4305.0

204488

05-Apr-2014

17:45

x64

Usługi SQL Server 2008 R2 Reporting Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.4305.0

3243720

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.4305.0

1359560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.4305.0

577224

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

10.50.4305.0

1326792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.4305.0

81608

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.4305.0

2834120

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4305.0

2834120

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.4305.0

3845832

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.4305.0

44744

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4305.0

44744

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.4305.0

11579080

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4329160

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4366024

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4357832

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4378312

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4542152

05-Apr-2014

17:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4366024

05-Apr-2014

17:52

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4390600

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4390600

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4378312

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4406984

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4370120

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4370120

05-Apr-2014

17:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4353736

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4374216

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4378312

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4517576

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4357832

05-Apr-2014

17:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4366024

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4329160

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4382408

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4382408

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.4305.0

1261256

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4305.0

1261256

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.4305.0

270024

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4305.0

270024

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.4305.0

1822408

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4305.0

1822408

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.4305.0

331464

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.4305.0

331464

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.4305.0

282312

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.4305.0

282312

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.4305.0

5193416

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.4305.0

5193416

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.4305.0

122568

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.4305.0

122568

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.4305.0

2571976

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.4305.0

1269448

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.4305.0

1269448

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.4305.0

622280

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

10.50.4305.0

27336

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.4305.0

27336

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.4305.0

302792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4305.0

302792

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

10.50.4305.0

863944

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.4305.0

388808

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.4305.0

388808

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.4305.0

61128

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.4305.0

196296

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

10.50.4305.0

1421000

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

10.50.4305.0

1421000

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

10.50.4305.0

1347272

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.4305.0

208584

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.4305.0

208584

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

54260936

05-Apr-2014

17:43

x64

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

27821768

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

8682696

05-Apr-2014

17:48

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

12631752

05-Apr-2014

17:49

x64

Msolap100.dll

10.50.4305.0

8514760

05-Apr-2014

17:43

x64

Msolap100.dll

10.50.4305.0

6687432

05-Apr-2014

17:43

x86

Msolui100.dll

10.50.4305.0

325832

05-Apr-2014

17:43

x64

Msolui100.dll

10.50.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:43

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.4305.0

1310408

05-Apr-2014

17:52

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:46

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:49

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:52

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:46

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:49

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

294600

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:50

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

302792

05-Apr-2014

17:49

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:50

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:47

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

286408

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:48

x86

Msreportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.exe.deploy

10.50.4305.0

6745800

05-Apr-2014

17:52

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1396424

05-Apr-2014

17:50

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1408712

05-Apr-2014

17:47

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1408712

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1416904

05-Apr-2014

17:49

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1486536

05-Apr-2014

17:50

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1408712

05-Apr-2014

17:52

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1416904

05-Apr-2014

17:52

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1421000

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1412808

05-Apr-2014

17:49

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1429192

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1416904

05-Apr-2014

17:50

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1412808

05-Apr-2014

17:47

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1404616

05-Apr-2014

17:47

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1416904

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1412808

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1470152

05-Apr-2014

17:49

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1408712

05-Apr-2014

17:50

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1408712

05-Apr-2014

17:47

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1396424

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1412808

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

1412808

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.4305.0

1494728

05-Apr-2014

17:49

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4305.0

142024

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4305.0

173768

05-Apr-2014

17:49

x64

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.4305.0

174792

05-Apr-2014

17:49

x64

Reportingservicesservice.exe

2009.100.4305.0

2195144

05-Apr-2014

17:48

x64

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.4305.0

65224

05-Apr-2014

17:49

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.4305.0

1633992

05-Apr-2014

17:49

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.4305.0

2006728

05-Apr-2014

17:49

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.4305.0

1343176

05-Apr-2014

17:51

x86

Rsctr100.dll

2009.100.4305.0

87752

05-Apr-2014

17:45

x64

Rsctr100.dll

2009.100.4305.0

58056

05-Apr-2014

17:45

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.4305.0

24264

05-Apr-2014

17:47

x64

Sqlrsos.dll

2009.100.4305.0

25288

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.4305.0

244936

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

474824

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

244936

05-Apr-2014

17:45

x86

SQL Server 2008 R2 Management Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Appidpackage.dll

10.50.4305.0

1076936

05-Apr-2014

17:51

x86

Bcp.exe

2009.100.4305.0

106696

05-Apr-2014

17:48

x64

Commanddest.dll

2009.100.4305.0

175304

05-Apr-2014

17:43

x86

Connectiondlg.dll

10.50.4305.0

773832

05-Apr-2014

17:51

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.4305.0

671432

05-Apr-2014

17:41

x86

Datadesigners.dll

2009.100.4305.0

4272328

05-Apr-2014

17:43

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.4305.0

323272

05-Apr-2014

17:41

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Dtexec.exe

2009.100.4305.0

64712

05-Apr-2014

17:42

x86

Dtexecui.exe

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:41

x86

Dts.dll

2009.100.4305.0

1457864

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4305.0

344776

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4305.0

304328

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtshost.exe

2009.100.4305.0

75976

05-Apr-2014

17:42

x86

Dtsinstall.exe

10.50.4305.0

437960

05-Apr-2014

17:41

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4305.0

519368

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4305.0

707784

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4305.0

42696

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4305.0

814792

05-Apr-2014

17:41

x86

Dtutil.exe

2009.100.4305.0

111304

05-Apr-2014

17:42

x86

Exceldest.dll

2009.100.4305.0

184008

05-Apr-2014

17:43

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4305.0

193736

05-Apr-2014

17:43

x86

Execpackagetask.dll

2009.100.4305.0

71368

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4305.0

286920

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4305.0

294600

05-Apr-2014

17:43

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4305.0

847560

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.4305.0

4173512

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.4305.0

343752

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4305.0

1326792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4305.0

1261256

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.4305.0

2571976

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.4305.0

302792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4305.0

77512

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4305.0

360136

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4305.0

360136

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4305.0

93896

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dacwizard.dll

10.50.4305.0

462536

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4305.0

2875080

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.extractwizard.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.uninstalldacwizard.dll

10.50.4305.0

122568

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4305.0

25800

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4305.0

73416

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.4305.0

3301064

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dmf.ui.dll

10.50.4305.0

1081032

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4305.0

40648

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.relationalenginetasks.dll

10.50.4305.0

532168

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.4305.0

9203400

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcegovernoruitasks.dll

10.50.4305.0

143048

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.4305.0

397000

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4305.0

122568

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4305.0

7061192

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.4305.0

73416

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.4305.0

388808

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

10.50.4305.0

343752

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.4305.0

1064648

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

10.50.4305.0

130760

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

10.50.4305.0

130760

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4305.0

89800

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4305.0

1778888

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4305.0

106184

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:48

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4305.0

74952

05-Apr-2014

17:43

x86

Objectexplorer.dll

10.50.4305.0

3387080

05-Apr-2014

17:48

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4305.0

184520

05-Apr-2014

17:45

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4305.0

196808

05-Apr-2014

17:45

x86

Pfclnt.dll

2009.100.4305.0

1109192

05-Apr-2014

17:48

x86

Pfutil.dll

2009.100.4305.0

552136

05-Apr-2014

17:48

x86

Radlangsvc.dll

10.50.4305.0

155336

05-Apr-2014

17:48

x86

Rawdest.dll

2009.100.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:45

x86

Rawsource.dll

2009.100.4305.0

130760

05-Apr-2014

17:45

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.4305.0

126152

05-Apr-2014

17:45

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.4305.0

2920136

05-Apr-2014

17:48

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.4305.0

142024

05-Apr-2014

17:48

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.4305.0

1343176

05-Apr-2014

17:51

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.4305.0

24264

05-Apr-2014

17:47

x64

Sqlcmd.exe

2009.100.4305.0

356040

05-Apr-2014

17:48

x64

Sqldest.dll

2009.100.4305.0

190664

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqleditors.dll

10.50.4305.0

1253064

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.4305.0

7593672

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.4305.0

3509960

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlresolver.dll

10.50.4305.0

48840

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

474824

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

244936

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:51

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

142024

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

116424

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlworkbenchproject.dll

10.50.4305.0

167624

05-Apr-2014

17:48

x86

Txagg.dll

2009.100.4305.0

253128

05-Apr-2014

17:45

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.4305.0

454344

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcache.dll

2009.100.4305.0

118984

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcharmap.dll

2009.100.4305.0

205512

05-Apr-2014

17:45

x86

Txcopymap.dll

2009.100.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:45

x86

Txdatacollector.dll

2009.100.4305.0

251592

05-Apr-2014

17:45

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4305.0

217288

05-Apr-2014

17:45

x86

Txderived.dll

2009.100.4305.0

424136

05-Apr-2014

17:45

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.4305.0

136904

05-Apr-2014

17:45

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.4305.0

135368

05-Apr-2014

17:45

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.4305.0

268488

05-Apr-2014

17:45

x86

Txlineage.dll

2009.100.4305.0

78536

05-Apr-2014

17:45

x86

Txlookup.dll

2009.100.4305.0

364744

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmerge.dll

2009.100.4305.0

148680

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.4305.0

190152

05-Apr-2014

17:45

x86

Txmulticast.dll

2009.100.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:45

x86

Txpivot.dll

2009.100.4305.0

140488

05-Apr-2014

17:45

x86

Txrowcount.dll

2009.100.4305.0

75464

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsampling.dll

2009.100.4305.0

102600

05-Apr-2014

17:45

x86

Txscd.dll

2009.100.4305.0

137928

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsort.dll

2009.100.4305.0

174280

05-Apr-2014

17:45

x86

Txsplit.dll

2009.100.4305.0

420552

05-Apr-2014

17:45

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.4305.0

8618696

05-Apr-2014

17:45

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.4305.0

4098760

05-Apr-2014

17:45

x86

Txunionall.dll

2009.100.4305.0

106696

05-Apr-2014

17:45

x86

Txunpivot.dll

2009.100.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:45

x86

Składniki narzędzi i stacja robocza programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Autoadmin.dll

2009.100.4305.0

947912

05-Apr-2014

17:43

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.4305.0

57032

05-Apr-2014

17:51

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Dteparsemgd.dll

2009.100.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:51

x64

Dtexec.exe

2009.100.4305.0

64712

05-Apr-2014

17:42

x86

Dtexec.exe

2009.100.4305.0

75464

05-Apr-2014

17:48

x64

Dts.dll

2009.100.4305.0

1457864

05-Apr-2014

17:43

x86

Dts.dll

2009.100.4305.0

2247880

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4305.0

344776

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4305.0

483528

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtsconn.dll

2009.100.4305.0

304328

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtsconn.dll

2009.100.4305.0

473288

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtshost.exe

2009.100.4305.0

75976

05-Apr-2014

17:42

x86

Dtshost.exe

2009.100.4305.0

90824

05-Apr-2014

17:48

x64

Dtsmsg100.dll

2009.100.4305.0

519368

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4305.0

525512

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.4305.0

707784

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.4305.0

1091272

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4305.0

42696

05-Apr-2014

17:43

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4305.0

52424

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtswizard.exe

2009.100.4305.0

814792

05-Apr-2014

17:41

x86

Dtswizard.exe

2009.100.4305.0

810696

05-Apr-2014

17:47

x64

Dtutil.exe

2009.100.4305.0

111304

05-Apr-2014

17:42

x86

Dtutil.exe

2009.100.4305.0

141512

05-Apr-2014

17:48

x64

Exceldest.dll

2009.100.4305.0

184008

05-Apr-2014

17:43

x86

Exceldest.dll

2009.100.4305.0

271048

05-Apr-2014

17:47

x64

Excelsrc.dll

2009.100.4305.0

193736

05-Apr-2014

17:43

x86

Excelsrc.dll

2009.100.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:47

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.4305.0

286920

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.4305.0

424648

05-Apr-2014

17:47

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4305.0

294600

05-Apr-2014

17:43

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.4305.0

433864

05-Apr-2014

17:47

x64

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Mergetxt.dll

2009.100.4305.0

40136

05-Apr-2014

17:43

x86

Mergetxt.dll

2009.100.4305.0

44744

05-Apr-2014

17:47

x64

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.4305.0

3243720

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.4305.0

515784

05-Apr-2014

17:52

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.4305.0

5930696

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4305.0

1359560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.4305.0

1900232

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.4305.0

1998536

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.4305.0

1011400

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.4305.0

5938888

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4305.0

847560

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4305.0

847560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4305.0

77512

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4305.0

77512

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.4305.0

294600

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.4305.0

1363656

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4305.0

343752

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4305.0

89800

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4305.0

89800

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:50

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4305.0

85192

05-Apr-2014

17:43

x64

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4305.0

74952

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

54260936

05-Apr-2014

17:43

x64

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

27821768

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdpp.dll

10.50.4305.0

6247112

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

8682696

05-Apr-2014

17:48

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

12631752

05-Apr-2014

17:49

x64

Msolap100.dll

10.50.4305.0

8514760

05-Apr-2014

17:43

x64

Msolap100.dll

10.50.4305.0

6687432

05-Apr-2014

17:43

x86

Msolui100.dll

10.50.4305.0

325832

05-Apr-2014

17:43

x64

Msolui100.dll

10.50.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:43

x86

Oledbdest.dll

2009.100.4305.0

271048

05-Apr-2014

17:45

x64

Oledbdest.dll

2009.100.4305.0

184520

05-Apr-2014

17:45

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.4305.0

296136

05-Apr-2014

17:45

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.4305.0

196808

05-Apr-2014

17:45

x86

Spresolv.dll

2009.100.4305.0

228040

05-Apr-2014

17:45

x64

Spresolv.dll

2009.100.4305.0

191176

05-Apr-2014

17:45

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2009.100.4305.0

24264

05-Apr-2014

17:47

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

142024

05-Apr-2014

17:45

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

116424

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssradd.dll

2009.100.4305.0

57032

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssradd.dll

2009.100.4305.0

51912

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssravg.dll

2009.100.4305.0

57544

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssravg.dll

2009.100.4305.0

51912

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrdown.dll

2009.100.4305.0

41160

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssrdown.dll

2009.100.4305.0

37064

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrmax.dll

2009.100.4305.0

55496

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssrmax.dll

2009.100.4305.0

50376

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrmin.dll

2009.100.4305.0

55496

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssrmin.dll

2009.100.4305.0

50376

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrpub.dll

2009.100.4305.0

41672

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssrpub.dll

2009.100.4305.0

37576

05-Apr-2014

17:45

x86

Ssrup.dll

2009.100.4305.0

40648

05-Apr-2014

17:45

x64

Ssrup.dll

2009.100.4305.0

37064

05-Apr-2014

17:45

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.4305.0

315080

05-Apr-2014

17:45

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.4305.0

217288

05-Apr-2014

17:45

x86

Wersje oparte na procesorach IA-64

Usługa przeglądarki SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Msmdredir.dll

10.50.4305.0

8775880

05-Apr-2014

17:42

ia64

Msmdsrv.rll

10.50.4305.0

842440

05-Apr-2014

17:48

ia64

Msmdsrvi.rll

10.50.4305.0

837832

05-Apr-2014

17:48

ia64

Sqlbrowser.exe

2009.100.4305.0

534728

05-Apr-2014

17:49

ia64

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.4305.0

29384

05-Apr-2014

17:45

ia64

SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

10.50.4305.0

69320

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlsqm.exe

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:49

ia64

Sqlsqm_keyfile.dll

2009.100.4305.0

29384

05-Apr-2014

17:45

ia64

Program SQL Server 2008 R2 Common Language Runtime Runtime

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

678088

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2009.100.4305.0

29384

05-Apr-2014

17:45

ia64

Program SQL Server 2008 R2 Writer

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Sqlboot.dll

2009.100.4305.0

199368

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlwriter.exe

2009.100.4305.0

290504

05-Apr-2014

17:45

ia64

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.4305.0

29384

05-Apr-2014

17:45

ia64

Sqlwvss.dll

2009.100.4305.0

683208

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.4305.0

29896

05-Apr-2014

17:44

ia64

SQL Server 2008 R2 Analysis Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4305.0

868040

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.4305.0

868040

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4305.0

1359560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.4305.0

1326792

05-Apr-2014

17:50

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

27821768

05-Apr-2014

17:43

x86

Msmdlocal.dll

10.50.4305.0

69694664

05-Apr-2014

17:45

ia64

Msmdpump.dll

10.50.4305.0

9323720

05-Apr-2014

17:42

ia64

Msmdredir.dll

10.50.4305.0

8775880

05-Apr-2014

17:42

ia64

Msmdspdm.dll

10.50.4305.0

188104

05-Apr-2014

17:48

x86

Msmdsrv.exe

10.50.4305.0

71448776

05-Apr-2014

17:49

ia64

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

15855304

05-Apr-2014

17:48

ia64

Msmgdsrv.dll

10.50.4305.0

8682696

05-Apr-2014

17:48

x86

Msolap100.dll

10.50.4305.0

10549448

05-Apr-2014

17:42

ia64

Msolap100.dll

10.50.4305.0

6687432

05-Apr-2014

17:43

x86

Msolui100.dll

10.50.4305.0

474312

05-Apr-2014

17:42

ia64

Msolui100.dll

10.50.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:43

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.4305.0

29384

05-Apr-2014

17:45

ia64

Sqlboot.dll

2009.100.4305.0

199368

05-Apr-2014

17:44

ia64

Xmsrv.dll

10.50.4305.0

47719624

05-Apr-2014

17:44

ia64

Wspólne podstawy usług baz danych programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.4305.0

159432

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.4305.0

1359560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4305.0

253640

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.4305.0

253640

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4305.0

163528

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4305.0

2875080

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.4305.0

2875080

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4305.0

25800

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.4305.0

25800

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4305.0

73416

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.4305.0

73416

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4305.0

462536

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4305.0

462536

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.4305.0

122568

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.4305.0

7061192

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4305.0

3059400

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4305.0

3059400

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4305.0

196296

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4305.0

196296

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4305.0

1150664

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4305.0

1150664

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

10.50.4305.0

85704

05-Apr-2014

17:48

x86

Msgprox.dll

2009.100.4305.0

213704

05-Apr-2014

17:43

x86

Msgprox.dll

2009.100.4305.0

549576

05-Apr-2014

17:45

ia64

Replerrx.dll

2009.100.4305.0

312008

05-Apr-2014

17:44

ia64

Replerrx.dll

2009.100.4305.0

130760

05-Apr-2014

17:45

x86

Replisapi.dll

2009.100.4305.0

776392

05-Apr-2014

17:44

ia64

Replisapi.dll

2009.100.4305.0

282824

05-Apr-2014

17:45

x86

Replprov.dll

2009.100.4305.0

1660616

05-Apr-2014

17:44

ia64

Replprov.dll

2009.100.4305.0

588488

05-Apr-2014

17:45

x86

Replrec.dll

2009.100.4305.0

2147528

05-Apr-2014

17:48

ia64

Replrec.dll

2009.100.4305.0

803528

05-Apr-2014

17:48

x86

Replsub.dll

2009.100.4305.0

1132744

05-Apr-2014

17:44

ia64

Replsub.dll

2009.100.4305.0

424136

05-Apr-2014

17:45

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.4305.0

29384

05-Apr-2014

17:45

ia64

Sqlmanager.dll

2009.100.4305.0

1544392

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlmanager.dll

2009.100.4305.0

531144

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4305.0

722632

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.4305.0

281800

05-Apr-2014

17:45

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.4305.0

2738376

05-Apr-2014

17:44

ia64

Svrenumapi100.dll

2009.100.4305.0

790728

05-Apr-2014

17:45

x86

Xmlsub.dll

2009.100.4305.0

522440

05-Apr-2014

17:44

ia64

Xmlsub.dll

2009.100.4305.0

179912

05-Apr-2014

17:45

x86

Wystąpienie rdzeni usług bazy danych programu SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Atxcore.dll

2009.100.4305.0

73416

05-Apr-2014

17:45

ia64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.4305.0

487112

05-Apr-2014

17:45

ia64

Microsoft.sqlserver.types.dll

2009.100.4305.0

320712

05-Apr-2014

17:48

x86

Rsfxft.dll

2009.100.4305.0

66248

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqagtres.dll

2009.100.4305.0

95944

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.4305.0

29384

05-Apr-2014

17:45

ia64

Sqlaccess.dll

2009.100.4305.0

402632

05-Apr-2014

17:48

x86

Sqlagent.exe

2009.100.4305.0

1231560

05-Apr-2014

17:49

ia64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4305.0

117960

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.4305.0

58056

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlagentmail.dll

2009.100.4305.0

80072

05-Apr-2014

17:48

ia64

Sqlboot.dll

2009.100.4305.0

199368

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlctr100.dll

2009.100.4305.0

146632

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlctr100.dll

2009.100.4305.0

83656

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlos.dll

2009.100.4305.0

32456

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlpowershellss.dll

2009.100.4305.0

83656

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlrepss.dll

2009.100.4305.0

73928

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.4305.0

30920

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.4305.0

4657352

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.4305.0

678088

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlservr.exe

2009.100.4305.0

122445512

05-Apr-2014

17:45

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

388296

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqsrvres.dll

2009.100.4305.0

198856

05-Apr-2014

17:44

ia64

Xplog70.dll

2009.100.4305.0

113352

05-Apr-2014

17:44

ia64

Podstawowe udostępnione usługi bazy danych SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Bcp.exe

2009.100.4305.0

179400

05-Apr-2014

17:49

ia64

Commanddest.dll

2009.100.4305.0

569544

05-Apr-2014

17:45

ia64

Distrib.exe

2009.100.4305.0

219336

05-Apr-2014

17:49

ia64

Dteparsemgd.dll

2009.100.4305.0

131784

05-Apr-2014

17:49

ia64

Dtexec.exe

2009.100.4305.0

167112

05-Apr-2014

17:49

ia64

Dts.dll

2009.100.4305.0

4332744

05-Apr-2014

17:45

ia64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4305.0

967368

05-Apr-2014

17:45

ia64

Dtsconn.dll

2009.100.4305.0

840904

05-Apr-2014

17:45

ia64

Dtshost.exe

2009.100.4305.0

199880

05-Apr-2014

17:49

ia64

Dtsmsg100.dll

2009.100.4305.0

552648

05-Apr-2014

17:45

ia64

Dtspipeline.dll

2009.100.4305.0

2044104

05-Apr-2014

17:45

ia64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4305.0

93896

05-Apr-2014

17:45

ia64

Dtswizard.exe

2009.100.4305.0

810696

05-Apr-2014

17:49

ia64

Dtutil.exe

2009.100.4305.0

304840

05-Apr-2014

17:49

ia64

Exceldest.dll

2009.100.4305.0

598216

05-Apr-2014

17:45

ia64

Excelsrc.dll

2009.100.4305.0

654024

05-Apr-2014

17:45

ia64

Execpackagetask.dll

2009.100.4305.0

158920

05-Apr-2014

17:45

ia64

Flatfiledest.dll

2009.100.4305.0

964296

05-Apr-2014

17:45

ia64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4305.0

987336

05-Apr-2014

17:45

ia64

Logread.exe

2009.100.4305.0

1140424

05-Apr-2014

17:49

ia64

Mergetxt.dll

2009.100.4305.0

83144

05-Apr-2014

17:45

ia64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4305.0

847560

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4305.0

77512

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.4305.0

163528

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4305.0

360136

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.4305.0

360136

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.4305.0

93896

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.management.powershelltasks.dll

10.50.4305.0

40648

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.psprovider.dll

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.4305.0

462536

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4305.0

89800

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4305.0

2675400

05-Apr-2014

17:48

ia64

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.4305.0

1778888

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.4305.0

3059400

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.4305.0

196296

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.4305.0

1150664

03-Apr-2014

18:59

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4305.0

106184

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:48

x86

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4305.0

185032

05-Apr-2014

17:45

ia64

Oledbdest.dll

2009.100.4305.0

600776

05-Apr-2014

17:44

ia64

Oledbsrc.dll

2009.100.4305.0

665800

05-Apr-2014

17:44

ia64

Qrdrsvc.exe

2009.100.4297.0

982728

23-Nov-2013

12:08

ia64

Rawdest.dll

2009.100.4305.0

448200

05-Apr-2014

17:44

ia64

Rawsource.dll

2009.100.4305.0

426184

05-Apr-2014

17:44

ia64

Rdistcom.dll

2009.100.4305.0

1857224

05-Apr-2014

17:44

ia64

Recordsetdest.dll

2009.100.4305.0

397000

05-Apr-2014

17:44

ia64

Replagnt.dll

2009.100.4305.0

39112

05-Apr-2014

17:44

ia64

Replagnt.dll

2009.100.4305.0

28872

05-Apr-2014

17:45

x86

Repldp.dll

2009.100.4305.0

539848

05-Apr-2014

17:44

ia64

Repldp.dll

2009.100.4305.0

203464

05-Apr-2014

17:45

x86

Replmerg.exe

2009.100.4305.0

985288

05-Apr-2014

17:49

ia64

Replsync.dll

2009.100.4305.0

288968

05-Apr-2014

17:44

ia64

Snapshot.exe

10.50.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:49

x86

Snapshot.exe

10.50.4305.0

23752

05-Apr-2014

17:51

x86

Spresolv.dll

2009.100.4305.0

521416

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.4305.0

29384

05-Apr-2014

17:45

ia64

Sqlcmd.exe

2009.100.4305.0

556232

05-Apr-2014

17:49

ia64

Sqllogship.exe

10.50.4305.0

114376

05-Apr-2014

17:49

x86

Sqlmergx.dll

2009.100.4305.0

446152

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

388296

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.4305.0

116424

05-Apr-2014

17:45

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.4305.0

211144

05-Apr-2014

17:44

ia64

Ssradd.dll

2009.100.4305.0

105672

05-Apr-2014

17:44

ia64

Ssravg.dll

2009.100.4305.0

105672

05-Apr-2014

17:44

ia64

Ssrdown.dll

2009.100.4305.0

71880

05-Apr-2014

17:44

ia64

Ssrmax.dll

2009.100.4305.0

100040

05-Apr-2014

17:44

ia64

Ssrmin.dll

2009.100.4305.0

100040

05-Apr-2014

17:44

ia64

Ssrpub.dll

2009.100.4305.0

74952

05-Apr-2014

17:44

ia64

Ssrup.dll

2009.100.4305.0

72392

05-Apr-2014

17:44

ia64

Tablediff.exe

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:49

x86

Txagg.dll

2009.100.4305.0

892104

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txdatacollector.dll

2009.100.4305.0

798920

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txdataconvert.dll

2009.100.4305.0

686280

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txderived.dll

2009.100.4305.0

1286856

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txlookup.dll

2009.100.4305.0

1197768

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txmerge.dll

2009.100.4305.0

523464

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txmergejoin.dll

2009.100.4305.0

632008

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txmulticast.dll

2009.100.4305.0

203464

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txrowcount.dll

2009.100.4305.0

207560

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txsort.dll

2009.100.4305.0

572104

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txsplit.dll

2009.100.4305.0

1267912

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txunionall.dll

2009.100.4305.0

384712

05-Apr-2014

17:44

ia64

Aparat pełnotekstowy SQL Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Fd.dll

2009.100.4305.0

1151688

05-Apr-2014

17:45

ia64

Fdhost.exe

2009.100.4305.0

200904

05-Apr-2014

17:49

ia64

Fdlauncher.exe

2009.100.4305.0

72904

05-Apr-2014

17:49

ia64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.4305.0

29384

05-Apr-2014

17:45

ia64

Sqlft105ph.dll

2009.100.4305.0

99528

05-Apr-2014

17:44

ia64

SQL Server 2008 R2 Integration Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Commanddest.dll

2009.100.4305.0

569544

05-Apr-2014

17:45

ia64

Dteparsemgd.dll

2009.100.4305.0

131784

05-Apr-2014

17:49

ia64

Dtexec.exe

2009.100.4305.0

167112

05-Apr-2014

17:49

ia64

Dts.dll

2009.100.4305.0

4332744

05-Apr-2014

17:45

ia64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.4305.0

967368

05-Apr-2014

17:45

ia64

Dtsconn.dll

2009.100.4305.0

840904

05-Apr-2014

17:45

ia64

Dtshost.exe

2009.100.4305.0

199880

05-Apr-2014

17:49

ia64

Dtsinstall.exe

10.50.4305.0

437960

05-Apr-2014

17:41

x86

Dtsmsg100.dll

2009.100.4305.0

552648

05-Apr-2014

17:45

ia64

Dtspipeline.dll

2009.100.4305.0

2044104

05-Apr-2014

17:45

ia64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.4305.0

93896

05-Apr-2014

17:45

ia64

Dtswizard.exe

2009.100.4305.0

810696

05-Apr-2014

17:49

ia64

Dtutil.exe

2009.100.4305.0

304840

05-Apr-2014

17:49

ia64

Exceldest.dll

2009.100.4305.0

598216

05-Apr-2014

17:45

ia64

Excelsrc.dll

2009.100.4305.0

654024

05-Apr-2014

17:45

ia64

Execpackagetask.dll

2009.100.4305.0

158920

05-Apr-2014

17:45

ia64

Flatfiledest.dll

2009.100.4305.0

964296

05-Apr-2014

17:45

ia64

Flatfilesrc.dll

2009.100.4305.0

987336

05-Apr-2014

17:45

ia64

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

10.50.4305.0

847560

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

10.50.4305.0

102088

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.4305.0

77512

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.4305.0

343752

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

10.50.4305.0

163528

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.4305.0

306888

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

10.50.4305.0

89800

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

10.50.4305.0

106184

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.4305.0

118472

05-Apr-2014

17:48

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.4305.0

220872

05-Apr-2014

17:49

ia64

Msdtssrvrutil.dll

2009.100.4305.0

185032

05-Apr-2014

17:45

ia64

Msmdpp.dll

10.50.4305.0

9210056

05-Apr-2014

17:45

ia64

Oledbdest.dll

2009.100.4305.0

600776

05-Apr-2014

17:44

ia64

Oledbsrc.dll

2009.100.4305.0

665800

05-Apr-2014

17:44

ia64

Rawdest.dll

2009.100.4305.0

448200

05-Apr-2014

17:44

ia64

Rawsource.dll

2009.100.4305.0

426184

05-Apr-2014

17:44

ia64

Recordsetdest.dll

2009.100.4305.0

397000

05-Apr-2014

17:44

ia64

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.4305.0

29384

05-Apr-2014

17:45

ia64

Sqldest.dll

2009.100.4305.0

615112

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txagg.dll

2009.100.4305.0

892104

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txbestmatch.dll

2009.100.4305.0

1710792

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txcache.dll

2009.100.4305.0

378056

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txcharmap.dll

2009.100.4305.0

666312

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txcopymap.dll

2009.100.4305.0

384200

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txdataconvert.dll

2009.100.4305.0

686280

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txderived.dll

2009.100.4305.0

1286856

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txfileextractor.dll

2009.100.4305.0

444104

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txfileinserter.dll

2009.100.4305.0

442056

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txgroupdups.dll

2009.100.4305.0

954056

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txlineage.dll

2009.100.4305.0

228040

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txlookup.dll

2009.100.4305.0

1197768

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txmerge.dll

2009.100.4305.0

523464

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txmergejoin.dll

2009.100.4305.0

632008

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txmulticast.dll

2009.100.4305.0

203464

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txpivot.dll

2009.100.4305.0

468680

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txrowcount.dll

2009.100.4305.0

207560

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txsampling.dll

2009.100.4305.0

326856

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txscd.dll

2009.100.4305.0

454344

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txsort.dll

2009.100.4305.0

572104

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txsplit.dll

2009.100.4305.0

1267912

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txtermextraction.dll

2009.100.4305.0

9122504

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txtermlookup.dll

2009.100.4305.0

4543176

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txunionall.dll

2009.100.4305.0

384712

05-Apr-2014

17:44

ia64

Txunpivot.dll

2009.100.4305.0

457928

05-Apr-2014

17:44

ia64

Usługi SQL Server 2008 R2 Reporting Services

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Platform

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:51

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.4305.0

97992

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.4305.0

3243720

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.4305.0

1359560

05-Apr-2014

17:51

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.4305.0

577224

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

10.50.4305.0

1326792

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.4305.0

81608

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.4305.0

2834120

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.4305.0

2834120

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.4305.0

3845832

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.4305.0

44744

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.4305.0

44744

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.4305.0

573128

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.4305.0

138952

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.4305.0

11579080

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4329160

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4366024

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4357832

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4378312

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4542152

05-Apr-2014

17:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4366024

05-Apr-2014

17:52

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4390600

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4390600

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4378312

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4406984

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4370120

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4370120

05-Apr-2014

17:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4353736

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4374216

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4378312

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4517576

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4357832

05-Apr-2014

17:47

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4366024

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4329160

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4382408

05-Apr-2014

17:48

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.resources.dll.deploy

10.50.4305.0

4382408

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.4305.0

1261256

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.4305.0

1261256

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.4305.0

270024

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.4305.0

270024

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.4305.0

1822408

05-Apr-2014

17:50

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.4305.0

1822408

05-Apr-2014

17:49

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.4305.0

331464

05-Apr-2014

17:50

x86