Symptomy

Załóżmy, że jest uruchamiane zapytanie zawierające operator Union przy użyciu równoległego planu zapytań w programie Microsoft SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 lub SQL Server 2014. Operator agregujący Stream może generować zduplikowane wiersze, gdy są spełnione następujące warunki:

  • W zapytaniu jest używana stała lub kolumna z wartością stałą (na przykład implikowana z predykatu, takiego jak kolumna like = <stała> po wybraniu kolumny).

  • Program SQL Server używa planu równoległego wykonywania zapytań, który zawiera zagregowany operator strumienia, który agregacja na stałą lub stałą wartość (ten zagregowany operator strumienia może być wprowadzany w kwerendach zawierających operator Union w celu wygenerowania odrębnych danych wyjściowych).

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi dla programu SQL Server:

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×