Symptomy

Po wykonaniu kwerendy równoległej, która wymaga połączenia scalania w programie Microsoft SQL Server 2014, występuje wyjątek potwierdzenia, a w dzienniku błędów programu SQL Server zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

<data> <godzina> identyfikatorze SPID<ID> przy użyciu składni "dbghelp. dll" w wersji "4.0.5" <Date> <Time> Identyfikator SPID> <0 ID> 0X0000007F8608E160: \program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12. (<ID> , EC = > <4Date MSSQLSERVER\MSSQL\LOG\SQLDump0002.txt> <2 data> <godzina> numeru SPID> <6 Identyfikator> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * <Data> <godzina> Identyfikator SPID> <2 ID> ID * <Data> <>> <8 numeruSPID> <> <Data>< identyfikatorze TimeSPID> <> <Date> Time<ID><(> <>> <6 ID ) * Lokalizacja: qxcntxt. cpp: 1143> <4 Data> <godzina> identyfikatorze SPID> <8 ID Date> * wyrażenie:! " W tym kodzie nie powinny być podniesione żadne wyjątki "<Date> <Time> Identyfikator SPID> <4 ID> * SPID: Identyfikator <><Date> <Time> identyfikator spid> <2 ID> * identyfikator procesu: 3556> <4 data> <godzina >identyfikatorze SPID> <8 ID> Time * < Date> <Time > identyfikator spid><4 id> ( wejściowy bufor 37)-<Date> <time> ID Time> <00 0c >> <02 01 00 00 00 16 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 04 04 05 00 00> <> numeru SPID> <3 ID> * 00> <5 Date> <> numeru SPID > <9 identyfikator> * <Date> <Time> Identyfikator SPID> <5 identyfikatorze>. Time .. <Date> <>Data> <1ID> SPID IDIDIdentyfikator> <7> [info] tożsamość Begin End | Błąd wyniku stanu spekulacje przygotowany LazyCommit tylko do odczytu | Baza danych transakcji ThreadId | ReadSet WriteSet ScanSet punktu zapisu LogSizeRq | CommitDep TotalComm zależne 0 zależne od 1 2 zależne od 3, zależne od 5, niezależne od 6 | Lokalizacja obszaru | Data> <9> <godzina> identyfikatorze SPID> <43 ID> limitu czasu oczekiwania na proces zrzutu zewnętrznego 11800. Data <> <godzina> Identyfikator SPID> <49 ID> błąd: 17066; Data <> <Date>,Identyfikator> <5>, wiersz = 1143 nie można potwierdzić = '! Ten kod nie może podnieść żadnych wyjątków. Ten błąd może być związany z chronometrażem. Jeśli błąd będzie nadal występował po ponownym uruchomieniu instrukcji, użyj polecenia DBCC CHECKDB w celu sprawdzenia integralności bazy danych w strukturze strukturalnej lub ponownego uruchomienia serwera, aby upewnić się, że struktury danych w pamięci nie są uszkodzone.

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi dla programu SQL Server:

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×