Symptomy

Próba uruchomienia narzędzia Report Builder dla usług SQL Server Reporting Services 2014 (SSRS) w Menedżerze raportów kończy się niepowodzeniem. Ponadto wyświetlany zostanie następujący komunikat o błędzie:

Element System. Deployment. Application. InvalidDeploymentException (HashValidation)-File, Microsoft. AnalysisServices. dll, ma inną obliczoną wartość mieszania niż określona w manifeście.                                -Źródło: System. Deployment — śledzenie stosu: w systemie. Deployment. Application. ComponentVerifier. VerifyFileHash (ciąg Ścieżka_pliku, hash hash) w systemie. Deployment. Application. ComponentVerifier. VerifyFileHash (ciąg filePath, Hashcollection hashcollection) w systemie. Deployment. Application. ComponentVerifier. VerifyComponents () w wierszu System. Deployment. Application. Downloadmanager. DownloadDependencies (SubscriptionState, AssemblyManifest IDownloadNotification powiadomienie, opcje DownloadOptions w witrynie System. Deployment. Application. ApplicationActivator. DownloadApplication (podstan SubscriptionState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp) w systemie. Deployment. Application. ApplicationActivator. InstallApplication (SubscriptionState& Substatus, ActivationDescription actDesc) w systemie operacyjnym. Deployment. Application. ApplicationActivator. PerformDeploymentActivation (identyfikator URI activationUri, Boolean isskrótówa, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl) w systemie. Deployment. Application. ApplicationActivator. ActivateDeploymentWorker (stan obiektu)

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji zbiorczej

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w następującej zbiorczej aktualizacji dla programu SQL Server:

Rekomendacj Instalowanie najnowszej zbiorczej aktualizacji dla programu SQL Server

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×