Podsumowanie

Ten artykuł zawiera opis Instalatora programu Microsoft SQL Server 2016, który jest używany do uruchamiania bezpośrednich instalacji i pobierania multimediów dla programu SQL Server 2016 w wersjach ewaluacyjnych, Developer i Express. Wyświetla również aktualizacje i poprawki funkcji wprowadzone w Instalatorze programu SQL Server w każdej aktualizacji.

Informacje o Instalatorze programu SQL Server 2016

Po kilku kliknięciachmożesz użyć Instalatora programu SQL Server, aby zainstalować lub pobrać wersję ewaluacyjną, dewelopera i Express Edition programu SQL Server 2016. Instalator jest dostępny w trybie online i jest okresowo aktualizowany, aby bieżąca wersja była pobierana na komputer po zainstalowaniu lub pobraniu wersji ewaluacyjnej, deweloperskiej lub ekspresowej programu SQL Server 2016. Uwaga Każde wydanie może również zawierać dodatkowe poprawki zwiększające stabilność i użyteczność Instalatora.

Jak pobrać Instalatora programu SQL Server 2016

Instalator programu SQL Server 2016 jest pobierany podczas instalowania lub pobierania nośnika konfiguracji dla następujących wersji programu SQL Server:

Uwaga W aktualizacji z września 2016 można pobrać multimedia dla wybranej wersji za pomocą Instalatora programu SQL Server, a następnie uruchomić instalację niestandardową lokalnie w wierszu polecenia.

Więcej informacji

Uwaga Na ekranie powitalnym jest wyświetlany numer wersji Instalatora, a także plik dziennika instalacji znajdujący się w następującym folderze:

%ProgramFiles%\Microsoft SQL server\130\ssei\logfiles

 • Aktualizacja 2017, wersja 1.1701.0.0 (Data wydania: 31 stycznia 2017 r.)W poniższej tabeli wymieniono główne poprawki i aktualizacje, które są dostępne w tej wersji.

  Numery VSTS

  Opis

  Dodatkowe informacje

  9231496

  Błąd pisowni na stronie pobierania/lokalizacji w folderze "minimum" jest błędnie wpisany jako "MIMUMIM"

  Błąd pisowni został rozwiązany w tej wersji Instalatora.

  8839479

  Możliwość wstrzymywania i wznawiania pobierania

  Umożliwia dodanie funkcji wstrzymywania i wznawiania pobierania plików, które mogą być szczególnie pomocne w przypadku wolnych połączeń.

  9364474

  Limity czasu połączeń podczas pobierania

  Ta zmiana pomoże rozwiązać problemy występujące u klientów korzystających z wolnych połączeń.

  9143815

  Klikanie szumów podczas procesu pobierania

  Rozwiązano problem powodujący klikanie szumów podczas wyświetlania różnych wiadomości podczas pobierania.

  9134951

  Nieobsłużone wyjątki, jeśli wersja nie jest już obsługiwana

  Rozwiązano problem wprowadzony w wersji 1,1611, który wyzwala nieobsługiwany wyjątek po wprowadzeniu nowej wersji Instalatora programu SQL Server. Gdy zostanie uruchomiony Instalator programu SQL Server, sprawdza, czy jest wymagana Nowa wersja. W takim przypadku użytkownik jest monitowany o podanie linku do pobrania nowej wersji. W wersji 1,1611 proces nie powiedzie się, ponieważ wystąpił nieobsługiwany wyjątek.

  9007167

  Fokus pozostanie na przycisku, który został kliknięty

  Rozwiązano problem występujący po kliknięciu przycisku: fokus pozostanie na klikniętym przycisku.

  9007164

  Postęp pobierania stale wyświetlany

  Rozwiązano problem polegający na tym, że trwa dłużej, niż oczekiwano, aby był wyświetlany postęp pobierania.

  9371312

  Ulepszone sprawdzanie poprawności lokalizacji instalacji i pobierania

  Ulepszono sprawdzanie poprawności w przypadku, gdy proces pobierania sprawdzi ścieżkę lokalizacji pobierania plików multimedialnych lub lokalizację instalacji dla niedozwolonych znaków.

  9375161

  Naprawione wykrywanie zainstalowanych wystąpień

  Rozwiązano problem polegający na tym, że nie są wykrywane wystąpienia 32-bitowe, co może spowodować błąd instalacji. Przed wykonaniem programu SQL Server 2016 można było zainstalować wystąpienie 32-bitowe w 64-bitowym systemie operacyjnym. Jeśli zainstalowano wystąpienie 32-bitowe wcześniejszej wersji programu SQL Server, Instalator programu SQL Server nie wykrył tej nazwy wystąpienia jako używanego. Ta procedura wyzwoli błąd konfiguracji później w procesie instalacji.

 • Aktualizacja z listopada 2016 r., wersja 1.1611.0.0 (Data wydania: 18 listopada 2016 r.)W poniższej tabeli wymieniono główne poprawki i aktualizacje, które są dostępne w tej wersji.

  Numery VSTS

  Opis

  Dodatkowe informacje

  8445307

  Postęp instalacji wyświetlany w innym języku na ekranach konfiguracji

  W tym artykule opisano rozwiązanie problemu polegającego na tym, że niektóre wiadomości dotyczące postępu są wyświetlane w innym języku w systemach innych niż angielska podczas korzystania z konfiguracji wiersza polecenia z opcją/ENU.

  7693184

  Obsługa skrótów klawiaturowych dla różnych przycisków na ekranach instalacji

  Udostępnia dodatkowe metody nawigacji po różnych przyciskach na ekranach konfiguracji i upraszczające proces konfiguracji.

  8529776

  Drugie wystąpienie Instalatora będzie działać w tle, gdy zostanie uruchomione w tym samym czasie co bieżące wystąpienie Instalatora

  Rozwiązano problem polegający na tym, że dodatkowe wystąpienie Instalatora będzie nadal działać w tle w następującym scenariuszu:

  • Wystąpienie Instalatora Instalatora programu SQL Server jest już w toku.

  • Nowa instalacja SSEI jest rozpoczynana na tym samym komputerze.

  • Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że trwa już inne wystąpienie Instalatora.

  • Zamkniesz okno dialogowe.

  8564434

  Informacje o rozmiarach plików do pobrania dla każdej wersji

  Wcześniej Instalator nie wyświetlał minimalnych wymagań dotyczących wolnego miejsca i rozmiaru plików do pobrania. W tej aktualizacji Instalator wyświetla te informacje dla podstawowych i niestandardowych opcji instalacji oraz rozmiaru plików, które mają zostać pobrane, dla opcji pobierania multimediów.

  8794904

  Nieprawidłowe obliczenia rozmiaru pobierania dla skompresowanych multimediów po wybraniu wersji dla programistów lub ewaluacyjnych

  Rozwiązano problem polegający na tym, że Instalator niepoprawnie zgłasza rozmiar skompresowanych multimediów dla projektantów i wersji ewaluacyjnych.

  8839444

  Dodatkowe informacje o błędach pobierania

  Przed tą aktualizacją Instalator wyświetli komunikat o błędzie "pobieranie nie powiodło się". W przypadku tej aktualizacji Instalator wyświetla bardziej szczegółowy komunikat o błędzie dotyczący możliwych przyczyn niepowodzenia, które ułatwią rozwiązanie problemu. Jeśli na przykład wystąpi błąd HTTP, zobaczysz kod stanu HTTP wraz z opisem.

  8860966

  Okno dialogowe błąd nie wyświetla linku pobierania, gdy nie można pobrać manifestu

  Ta aktualizacja zawiera następujące zmiany w komunikatach o błędach:

  • Komunikat o błędzie jest wyświetlany w łączu pobierania dla wygasłych wersji.

  • Komunikat o błędzie jest wyświetlany, jeśli podczas tworzenia manifestu wystąpi problem.

 • Aktualizacja 2016 września, wersja 1.1609.0.0 (Data wydania: 30 września 2016 r.)W poniższej tabeli wymieniono główne poprawki i aktualizacje, które są dostępne w tej wersji.

  Numery VSTS

  Opis

  Dodatkowe informacje

  8050925, 8260477, 8260477

  Dodaje obsługę następujących opcji:

  • Instalowanie przy użyciu pliku ini w celu umożliwienia użytkownikom uruchamiania podstawowej instalacji dostosowanej do środowiska.

  • Force-Zainstaluj wersje ENU w zlokalizowanych wersjach systemu.

  Instalator obsługuje następujące parametry opcjonalne w wierszu polecenia:ConfigurationFile: Określa plik konfiguracji, który ma zostać użyty.Uwaga Gdy jest używany ten parametr, Instalator wymaga, aby w pliku konfiguracji znajdował się węzeł FEATUREs.IAcceptSQLServerLicenseTerms: wymagane w celu potwierdzenia akceptacji postanowień licencyjnych.MediaPath: Lokalizacja, w której nośnik instalacyjny programu SQL Server zostanie pobrany i wyodrębniony.ENU: ten parametr służy do instalowania angielskiej wersji programu SQL Server w zlokalizowanym systemie operacyjnym. Użycie: SQLServer2016-SSEI-expr. exe [/ConfigurationFile = C:\Configuration.ini] [/IAcceptSQLServerLicenseTerms] [/MediaPath = C:\SqlServer2016Setup] [/ENU]

  8239843

  Umożliwia dodanie opcji wysyłania opinii przez klientów dotyczących Instalatora SQL.

  Umożliwia to użytkownikom przesyłanie opinii do firmy Microsoft dotyczących środowiska Instalatora.

  8263496

  Umożliwia dodanie opcji wyświetlania listy aktualizacji (dziennika zmian), które zostały uwzględnione w różnych wersjach Instalatora.

  Gdy klikniesz przycisk co nowego na dowolnym ekranie, nastąpi przekierowanie do tego artykułu z bazy wiedzy.

  8308297

  Instalacje podstawowe i niestandardowe są blokowane w nieobsługiwanych systemach operacyjnych

  Podstawowe i niestandardowe opcje Instalatora programu SQL Server są obsługiwane tylko w następujących systemach operacyjnych:

  • Windows 8 i nowsze wersje

  • Windows Server 2012 i nowsze wersje

  W starszych wersjach systemów operacyjnych użytkownicy mogą pobierać tylko pliki multimedialne.

  8324789

  Dodaje sprawdzanie wymagań wstępnych programu .NET Framework 4.6.1 (KB2919355) w systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 R2

  Ta zmiana powoduje dodanie reguły funkcji agnostic, która weryfikuje, że Aktualizacja omówiona w KB2919355 jest zainstalowana w systemie Windows 8,1 lub Windows Server 2012 R2.

  8050982

  Użytkownicy są teraz powiadamiani o zakończeniu instalacji z wymaganym ponownym uruchomieniem.

  Przed wykonaniem tej aktualizacji Jeśli Instalator programu SQL Server zakończył się z koniecznością ponownego uruchomienia, użytkownicy nie byli powiadamiani o tym wymaganiu. W tej aktualizacji na stronie podsumowania jest wyświetlany komunikat, gdy ponowne uruchomienie jest wymagane.

  7998244

  Instalator Express ma teraz link umożliwiający utworzenie maszyny wirtualnej Azure na stronie pobierania multimediów.

  Przed tą aktualizacją tę opcję można uzyskać na stronie pobierania multimediów tylko dla deweloperów programu SQL Server i wersji ewaluacyjnych programu SQL Server. W tej aktualizacji wersje Express również mają tę opcję.

  7914459

  Dodaje weryfikację miejsca na dysku dla instalacji niestandardowej.

  Przed tą aktualizacją Otrzymano powiadomienie o braku miejsca na dysku tylko w przypadku wybrania opcji podstawowa lub pobierania zawartości multimedialnej jako typu instalacji. Instalacja niestandardowa nie pomogła powiadomienia, ale zamiast tego zainstalowano nośnik w cichy sposób, który zwrócił błąd "błąd dekompresowania multimediów". Aktualizacja sprawdza poprawność przestrzeni dla instalacji niestandardowych.

  7914469

  Rozwiązywanie problemów ze logiką obliczeń służącą do sprawdzania poprawności miejsca na dysku wymaganego do pobrania multimediów.

  Przed tą aktualizacją obliczenia dotyczące pobierania multimediów są oparte na sumie wszystkich plików dla typu multimediów zamiast pobierania pliku. W tej aktualizacji obliczanie ilości wolnego miejsca na multimediach na potrzeby pobierania multimediów jest oparte na typie i języku plików.

 • Aktualizacja 2016, wersja 1.3.0.0 (Data wydania: 1 lipca 2016 r.)W poniższej tabeli wymieniono główne poprawki i aktualizacje, które są dostępne w tej wersji.

  Numery VSTS

  Opis

  Dodatkowe informacje

  7686801

  Dodaje komunikaty opisowe podczas procesu instalacji

  Przed tą aktualizacją podczas pobierania użytkownicy będą znajdować tylko pasek postępu. Ta zmiana powoduje dodanie komunikatów informacyjnych dotyczących procesu.

  7701758

  Bardziej zwarta wiadomość, gdy użytkownik anuluje

  Po naciśnięciu przycisku Anuluj zostanie wyświetlona pełna wiadomość. Ta zmiana upraszcza wiadomość.

  7707378

  Przycisk "dalej" został zmieniony na "Zainstaluj"

  Na ostatniej stronie przed rozpoczęciem pobierania i instalacji przycisk zostanie zmieniony z "dalej" na "Zainstaluj".

  7739836

  Instalator nie może mieć ustawień regionalnych (en-GB)

  Po uruchomieniu Instalatora w trybie innym niż S. Angielski, zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie w języku angielskim (EN-US). W przypadku sprawdzania poprawności ustawień regionalnych można włączyć opcję dowolnych ustawień regionalnych w języku angielskim.

  7830954

  Włącza IFI dla wszystkich wydań

  Inicjalizacja pliku bazy danych (IFI) jest włączona dla wszystkich wersji w celu zwiększenia wydajności.

  7841562

  Dodaje wskaźnik do ustawień plików dziennika na stronie podsumowania błędów konfiguracji

  Jeśli konfiguracja programu SQL Server zakończy się niepowodzeniem, na stronie podsumowania błędów konfiguracji zostanie dodane nowe pole tekstowe.

  7842107

  Instalacja niestandardowa zainstalowana w wersji Express Edition używa ekspresowej zaawansowanej

  Po wybraniu instalacji niestandardowej dla wersji Express, większy Pakiet zaawansowany programu SQL Server Express jest ładowany zamiast pakietu podstawowego programu SQL Server Express.

  7870409

  Bardziej użyteczny komunikat o błędzie dla starszej wersji Instalatora programu SQL Server

  Gdy nowa wersja Instalatora programu SQL Server jest wydana, podczas inicjowania jest wyświetlany monit o wskazanie lokalizacji, z której ma zostać pobrana Nowa wersja.

  7586862, 7717638, 7717969, 7717997

  Różne poprawki obcinania ciągów w zlokalizowanych wersjach Instalatora

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia pliku ini, zobacz Instalowanie programu SQL Server 2016 za pomocą pliku konfiguracji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×