Symptomy

Załóżmy, że korzystasz z programu Microsoft SQL Server zawsze na grupach dostępności. Podczas próby usunięcia bazy danych należącej do grupy dostępności jest wyświetlany oczekiwany komunikat o błędzie 3752. Po wykonaniu tej czynności wątek ponawiania dziennika transakcji w zapasach pomocniczych może zostać zatrzymany do momentu ponownego uruchomienia bazy danych. Może też spowodować zawieszenie i wznowienie przepływu danych dla tej grupy dostępności.

Rozwiązanie

Zbiorcze informacje dotyczące aktualizacji dla programu SQL Server:

Ten problem rozwiązano w następujących zbiorczych aktualizacjach programu SQL Server:

       Zbiorcza aktualizacja 8 dla programu SQL Server 2016 z dodatkiem SP1  

       Zbiorcza aktualizacja 4 dla programu SQL Server 2017

       Zbiorcza aktualizacja 10 dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem SP2

       Zbiorcza aktualizacja 9 dla programu SQL Server 2012 z dodatkiem Service Pack 3

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi dla programu SQL Server:

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2016

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2017

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2014

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2012 z dodatkiem SP3

Informacje o dodatku Service Pack dla programu SQL Server:

Ten problem został rozwiązany w następującym dodatku Service Pack dla programu SQL Server:

       Dodatek Service Pack 4 dla programu SQL Server 2012

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack, zobacz jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2012

Dodatki Service Pack są kumulatywne. Każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack oraz nowe poprawki. Nasze zalecenie polega na zastosowaniu najnowszego dodatku Service Pack oraz najnowszej aktualizacji zbiorczej dla tego dodatku Service Pack. Instalowanie poprzedniego dodatku Service Pack przed instalacją najnowszego dodatku Service Pack nie jest konieczne. Skorzystaj z tabeli 1 w poniższym artykule, aby znaleźć więcej informacji na temat najnowszego dodatku Service Pack i najnowszej aktualizacji zbiorczej.

Jak ustalić wersję, wersja i poziom aktualizacji programu SQL Server i jego składników

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Informacje

Informacje o terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×