Symptomy

Załóżmy, że zainstalowano dodatek COM dodatku programu Adobe Acrobat PDFMaker w połączeniu z dodatkiem Master Data Services (MDS) dla programu Microsoft Excel w programie Microsoft SQL Server. Podczas próby zapisania skoroszytu jako pliku PDF przy użyciu funkcji Konwertuj na plik PDF dodatku programu Acrobat plik PDF jest tworzony pomyślnie. Jednak aplikacja Excel może ulec awarii z naruszeniem dostępu.

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w następujących zbiorczych aktualizacjach programu SQL Server:

       Zbiorcza aktualizacja 1 dla programu SQL Server 2017

       Zbiorcza aktualizacja 8 dla programu SQL Server 2016 RTM

       Zbiorcza aktualizacja 5 dla programu SQL Server 2016 z dodatkiem SP1

       Zbiorcza aktualizacja 6 dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem SP2

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi dla programu SQL Server:

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2017

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2016

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2014

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".  

Informacje

Informacje o terminologiiużywanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×