Symptomy

Próba zainstalowania dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft SQL Server 201 sqlagent100_msdb_upgrade 4 kończy się niepowodzeniem i są wyświetlane następujące komunikaty o błędach:

Udzielanie dostępu logowania LoginName do bazy danych msdb...

Wystąpił problem podczas udzielania dostępu do bazy danych MSDB na przykład podczas logowania "(null)". Upewnij się, że ten login jest aprowowany za pomocą programu SQLServer i ponownie sqlagent_msdb_upgrade.sql  

Dodawanie użytkownika UserName do roli SQLAgentUserRole msdb...

Udzielanie dostępu logowania LoginName do bazy danych msdb...

Wystąpił problem podczas udzielania dostępu do bazy danych MSDB na przykład podczas logowania "(null)". Upewnij się, że ten login jest aprowowany za pomocą programu SQLServer i ponownie sqlagent_msdb_upgrade.sql  

Dodawanie użytkownika UserName do roli SQLAgentUserRole msdb...

Udzielanie dostępu logowania LoginName do bazy danych msdb...

Wystąpił problem podczas udzielania dostępu do bazy danych MSDB na przykład podczas logowania "(null)". Upewnij się, że ten login jest aprowowany za pomocą programu SQLServer i ponownie sqlagent_msdb_upgrade.sql

Msg 574, poziom 16, stan 0

Instrukcja CONFIG nie może być używana w obrębie transakcji użytkownika

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w następujących aktualizacjach skumulowanych dla SQL Server:

Każda nowa aktualizacja skumulowana SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w poprzedniej aktualizacji skumulowanej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami skumulowanymi dla SQL Server:

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Informacje

Dowiedz się więcej o terminologii używanejprzez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×