Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Masz procedurę przechowywaną, która tworzy tabelę tymczasową w programie Microsoft SQL Server.

  • W celu uruchomienia zapytania, w którym występują problemy z procedurą przechowywaną, a zapytanie spełnia następujące warunki:

    • Odwołania zapytania do tabeli tymczasowej utworzonej przez procedurę składowaną.

    • Kwerenda zawiera klauzulę WHERE, której nie obejmuje żaden indeks, a funkcja brakujące indeksy jest włączona.

  • Załóżmy, że procedura składowana jest wywoływana równocześnie z wielu wystąpień. Następnie tabele tymczasowe są tworzone i usuwane często, co spowoduje częste tworzenie i usuwanie odpowiednich rekordów dla brakujących indeksów.

  • W takiej sytuacji, jeśli kwerenda oczekująca procedury składowanej zostanie anulowana, może zostać wyświetlony błąd naruszenia programu Access.

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w następujących zbiorczych aktualizacjach programu SQL Server:

      Zbiorcza aktualizacja 2 dla programu SQL Server 2017

      Zbiorcza aktualizacja 9 dla programu SQL Server 2016 RTM

      Zbiorcza aktualizacja 6 dla programu SQL Server 2016 z dodatkiem SP1

      Zbiorcza aktualizacja 8 dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem SP2

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi dla programu SQL Server:

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2017

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2016

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2014

Obejście

Obejście tego problemu polega na włączeniu znacznika Trace (TF) 2392 , który blokuje zbieranie brakujących indeksów.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji brakujące indeksy, Skorzystaj z następującego linku:

Brak funkcji indeksów

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Informacje

Informacje o terminologiiużywanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×