KB4090004 — udoskonalenia: Konfigurowanie wartości SESSION_TIMEOUT repliki rozproszonej grupy dostępności w programie SQL Server 2016 i 2017

Ta poprawa umożliwia skonfigurowanie wartości SESSION_TIMEOUT repliki rozproszonej grupy dostępności (DAG) w programie Microsoft SQL Server 2016 i 2017. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji podczas próby zmiany wartości SESSION_TIMEOUT może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Msg 155, poziom 15, stan 1, wiersz LineNumber "SESSION_TIMEOUT" nie jest rozpoznawaną opcją ALTER AVAILABILITY GROUP.

Po zastosowaniu tej aktualizacji możesz skonfigurować wartość SESSION_TIMEOUT . Na przyk³ad:

TworzenieAVAILABILITYgrupy dostępności [distributedag]

   with (rozproszona)

   AVAILABILITYGrupa dostępność na

      "CAG"WITH

   (

         LISTENER_URL='tcp://SQLServerName:5022',

         AVAILABILITY_MODE=ASYNCHRONOUS_COMMIT,

         FAILOVER_MODE=Ręczna,

         SEEDING_MODE=Automatyczne,

SESSION_TIMEOUT= 10

      ),

      "nag"WITH

      (

         LISTENER_URL='tcp://SQLServerName:5022',

         AVAILABILITY_MODE=ASYNCHRONOUS_COMMIT,

         FAILOVER_MODE=Ręczna,

         SEEDING_MODE=Automatyczne,

SESSION_TIMEOUT= 10

      );

WYKRACZA

Dostępna jest obsługiwana aktualizacja. Zalecamy, aby wszyscy klienci stosowali tę aktualizację.

Pakiet aktualizacji poprawek na żądanie dla programu SQL Server 2016 z dodatkiem SP1

Ten problem został rozwiązany w następujących zbiorczych aktualizacjach programu SQL Server:

        Zbiorcza aktualizacja 7 dla programu SQL Server 2017

        Zbiorcza aktualizacja 2 dla programu SQL server 2016 z dodatkiem SP2         Zbiorcza aktualizacja 10 dla programu SQL Server 2016 z dodatkiem SP1

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi dla programu SQL Server:

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2017

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2016

Informacje

Informacje o terminologiiużywanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×