Symptomy

Załóżmy, że w celu przeprowadzenia skanowania dziennika w programie Microsoft SQL Server jest włączana funkcja funkcji przechwytywania zmian danych (Przechwyć dane ) w tabeli. Parametr pollinginterval jest konwertowany z sekund (s) na godziny (h) w procedurze składowanej sys.sp_cdc_scan . Jeśli jednak parametr pollinginterval jest dłuższy niż jedna godzina (>3600 s), oznacza to, że przekonwertowany wynik jest nieprawidłowy. 

 DECLARE @pollinginterval bigint, @seconds bigint, @minutes bigint, @hours bigint   Set @pollinginterval = 3600   Wybierz pozycję @seconds = @pollinginterval %60     Wybierz pozycję @minutes = ((@pollinginterval-@seconds)/60) %60     Wybierz @hours = (@pollinginterval-(@minutes * 60)-@seconds)/60 ---Następna próba Poprzednia zamiast wiersza ---Wybierz @hours = (@pollinginterval-(@minutes * 60)-@seconds)/60/60   Wybierz pozycję @hours, @minutes, @seconds

Rozwiązanie

Ten problem rozwiązano w następujących zbiorczych aktualizacjach programu SQL Server:

       Zbiorcza aktualizacja 12 dla programu SQL Server 2017

       Zbiorcza aktualizacja 3 dla programu SQL Server 2016 z dodatkiem SP2

       Zbiorcza aktualizacja 12 dla programu SQL Server 2016 z dodatkiem SP1

       Zbiorcza aktualizacja 1 dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem SP3

       Zbiorcza aktualizacja 14 dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem SP2

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi dla programu SQL Server:

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2017

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2016

Najnowsza Zbiorcza aktualizacja dla programu SQL Server 2014

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Informacje

Informacje o terminologiiużywanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×