Symptomy

Począwszy od Microsoft SQL Server 2017 r. i 2016, typy danych varchar(max), nvarchar(max)i varbinary(max) są obsługiwane w tabelach zoptymalizowanych pod kątem pamięci. Załóżmy, że sp_addarticle dodać artykuł do tabeli na temat replikacji transakcji do tabeli zoptymalizowanej pod kątem pamięci dla subskrybenta w programie SQL Server 2016. Jeśli tabela ma określone typy danych kolumn, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

Msg 10794, poziom 16, województwo 1, nazwa procedury, numer wiersza[numer wiersza początku partii]

Typ "varchar(max)" nie jest obsługiwany w tabelach zoptymalizowanych pod kątem pamięci. To wystąpienie zostało przetestowane za pomocą parametru InstanceName.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w następujących aktualizacjach skumulowanych dla SQL Server:

Informacje o aktualizacjach skumulowanych dla SQL Server:

Każda nowa aktualizacja skumulowana SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w poprzedniej aktualizacji skumulowanej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami skumulowanymi dla SQL Server:

Informacje dotyczące dodatku Service Pack SQL Server 2016

Ten problem został rozwiązany w następującym dodatku Service Pack dla SQL Server:

Dodatki Service Pack są kumulatywne. Każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack oraz nowe poprawki. Zalecamy stosowanie najnowszego dodatku Service Pack i najnowszej skumulowanej aktualizacji tego dodatku Service Pack. Instalowanie poprzedniego dodatku Service Pack przed instalacją najnowszego dodatku Service Pack nie jest konieczne. Skorzystaj z tabeli 1 w poniższym artykule, aby uzyskać więcej informacji o najnowszym dodatku Service Pack i najnowszej aktualizacji skumulowanej.

Określanie poziomu wersji, wersji i aktualizacji pakietu SQL Server i jego składników

Informacje

Dowiedz się więcej o terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×