Symptomy

Po uruchomieniu zapytania, które wstawia dane wyjściowe sys.database_scoped_configurations zmiennej tabeli lub tabeli tymczasowej w programie Microsoft SQL Server 2016, a następnie wybrać jedną z tych zmiennych tabeli lub tymczasowych tabela, jak pokazano w poniższym przykładzie, możesz zauważyć, że dla każdej bazy danych istnieje tylko jedna pozycja.

DROP TABLE IF EXISTS #h

CREATE TABLE #h(configuration_id INT, name sysname, value SQL_VARIANT, value_for_secondary SQL_VARIANT)

INSERT INTO #h(configuration_id, name, value,value_for_secondary)

SELECT * FROM sys.database_scoped_configurations D'

SELECT * FROM #h H

lub

DECLARE @database_scoped_configurations TABLE(x INT);

INSERT INTO @database_scoped_configurations

SELECT configuration_id

FROM sys.database_scoped_configurations;

SELECT * FROM @database_scoped_configurations

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w następującej zbiorczej aktualizacji dla programu SQL Server:

Informacje dotyczące aktualizacji zbiorczych dla programu SQL Server:

Każda nowa Zbiorcza aktualizacja programu SQL Server zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń uwzględnione w poprzedniej aktualizacji zbiorczej. Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami zbiorczymi dla programu SQL Server:

Obejście

Aby obejść ten problem, możesz dodać klauzulę "Początek" w części wybierz Wstaw, aby uzyskać odpowiedni wynik. Oto przykład:

DECLARE @database_scoped_configurations TABLE(x INT);

INSERT INTO @database_scoped_configurations

SELECT TOP 100 configuration_id

FROM sys.database_scoped_configurations

Informacje

Informacje o terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×