Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Symptomy

Jeśli w planie SQL włączono interleaved execution i jest używana klauzula OPTION (OPTIMIZE FOR), funkcja o wartości tabeli (TVF), która używa parametru przekazanego w tej samej instrukcji SQL, daje niepoprawne wyniki podczas pierwszego uruchomienia.

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w następującej aktualizacji zbiorczej dla SQL Server:

Aktualizacja zbiorcza 19 dla SQL Server 2019 r.

Uwaga 16. Oto przykład nieużywania interleaved execution po zainstalowaniu tej aktualizacji zbiorczej:

DECLARE @start smalldatetime
SELECT count(*) FROM dbo.GetData(@start)
OPTION (OPTIMIZE FOR (@start = '2022-05-23T06:00:00'))

CREATE FUNCTION [dbo].[GetData]
(
  @start datetime
)
RETURNS TABLE AS RETURN
SELECT t.id FROM dbo.TestTable t
WHERE t.testdate >= @start
GO

CREATE TABLE [dbo].[TestTable](
       [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
       [testdate] [datetime] NULL
) ON [PRIMARY]
GO

Każda nowa aktualizacja zbiorcza dla SQL Server zawiera wszystkie poprawki i poprawki zabezpieczeń, które były w poprzedniej kompilacji. Zalecamy zainstalowanie najnowszej kompilacji dla twojej wersji SQL Server:

Najnowsza aktualizacja zbiorcza dla SQL Server 2019 r.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Informacje

Dowiedz się więcej o terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×