Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WAŻNE Niektóre wersje programu Microsoft Internet Explorer osiągnęły koniec obsługi technicznej. Pamiętaj, że niektóre wersje programu Internet Explorer mogą być obsługiwane po upływie najnowszej daty zakończenia systemu operacyjnego, gdy są dostępne dodatkowe Aktualizacje zabezpieczeń (ESU). Przejdź tutaj , aby uzyskać listę produktów oferujących ESU.

Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i jakości, zalecamy uaktualnienie do przeglądarki Microsoft Edge.

Dowiedz się więcej o przeglądarce Microsoft Edge

Podsumowanie

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach programu Internet Explorer. Aby dowiedzieć się więcej o tych lukach w zabezpieczeniach, zobacz Wdrożenia | Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Ponadto zobacz następujące artykuły, aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach zbiorczych:

PRZYPOMNIENIE

 • W przypadku niektórych systemów operacyjnych program Microsoft Internet Explorer 11 osiągnął koniec obsługi technicznej z dniem 15 czerwca 2022 r. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i jakości, zalecamy uaktualnienie do przeglądarki Microsoft Edge. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad cyklu życia programu Internet Explorer, zobacz tutaj.

 • Od 11 lutego 2020 r. przeglądarka Internet Explorer 10 nie jest już obsługiwana. Aby uzyskać program Internet Explorer 11 dla Windows Server 2012 lub Windows 8 Embedded Standard, zobacz KB4492872. Zainstaluj jedną z następujących aktualizacji, aby być na bieżąco z najnowszymi ulepszeniami zabezpieczeń:

  • Aktualizacja skumulowana dla programu Internet Explorer 11 dla systemu Windows Server 2012.

  • Aktualizacja skumulowana dla programu Internet Explorer 11 dla systemu Windows 8 Embedded Standard.

  • Comiesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji z października 2023 r.

 • Program Microsoft Internet Explorer 9 osiągnął koniec obsługi 14 stycznia 2020 r.

 • Niektórzy klienci używający systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, którzy aktywowali swój dodatek klucza aktywacji wielokrotnej (MAK) ESU przed zainstalowaniem aktualizacji z 14 stycznia 2020 r., mogą wymagać ponownej aktywacji klucza. Ponowna aktywacja urządzeń, których dotyczy problem, powinna być wymagana tylko raz.  Aby uzyskać informacje na temat aktywacji, zobacz ten wpis w blogu.

 • Pliki WSUS cab skanowania będą nadal dostępne dla systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1. Jeśli masz podzestaw urządzeń z tymi systemami operacyjnymi bez aktualizacji ESU, mogą one być wyświetlane jako niezgodne w zestawach narzędzi zarządzania aktualizacjami i zgodnością.

Ta aktualizacja dotyczy następujących elementów:

 • Internet Explorer 11 w systemie Windows Server 2012 R2

 • Internet Explorer 11 na Windows Server 2012

 • Internet Explorer 11 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

 • Internet Explorer 9 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem SP2

WAŻNE

 • Ulepszenia zawarte w tej aktualizacji programu Internet Explorer są również zawarte w comiesięcznym pakiecie zbiorczym aktualizacji z października 2023 r. Zainstalowanie tej aktualizacji programu Internet Explorer lub comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji powoduje zainstalowanie tych samych ulepszeń.

 • Ta aktualizacja nie ma zastosowania do instalacji na urządzeniu, na którym jest już zainstalowany comiesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji z października 2023 r. (lub nowszy miesiąc). Jest to spowodowane tym, że ta aktualizacja zawiera wszystkie te same ulepszenia, które są zawarte w tej aktualizacji programu Internet Explorer.

 • Jeśli używasz procesów zarządzania aktualizacjami innych niż Windows Update i automatycznie zatwierdzisz wszystkie klasyfikacje aktualizacji zabezpieczeń do wdrożenia, wdrożone zostaną ta aktualizacja, aktualizacja Security-Only z października 2023 r. i comiesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji z października 2023 r. Zalecamy sprawdzenie zasad wdrażania aktualizacji, aby mieć pewność, że wdrażane są odpowiednie aktualizacje.

 • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalujesz pakiet językowy, musisz ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zalecamy zainstalowanie pakietów językowych, które są potrzebne przed zainstalowaniem tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie pakietów językowych do systemu Windows.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Obecnie nie wiemy o żadnych problemach w tej aktualizacji.

Jak uzyskać i zainstalować tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń po 10 stycznia 2023 r., wykonaj następujące czynności:

 1. Musisz mieć zainstalowane następujące wymagane aktualizacje. Jeśli używasz usługi Windows Update, te aktualizacje zostaną zaproponowane automatycznie w zależności od potrzeb.

  1. Przed zastosowaniem tej aktualizacji musisz mieć zainstalowaną aktualizację SHA-2 (KB4474419) z 23 września 2019 r. lub nowszą aktualizację SHA-2, a następnie ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsza aktualizacja mechanizmu SHA-2 zostanie zaproponowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji SHA-2, zobacz Wymaganie obsługi podpisywania kodu SHA-2 2019 dla systemu Windows i programu WSUS.

  2. W przypadku systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 musisz mieć zainstalowaną aktualizację stosu obsługi (SSU) (KB5017397) z dnia 13 września 2022 r. lub nowszą. Aby uzyskać więcej informacji o najnowszych aktualizacjach SSU, zobacz ADV990001 | Aktualizacje stosu najnowszej obsługi.

  3. W przypadku systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 musisz mieć zainstalowaną aktualizację stosu obsługi (SSU) (KB5016129) z dnia 12 lipca 2022 r. lub nowszą. Aby uzyskać więcej informacji o najnowszych aktualizacjach SSU, zobacz ADV990001 | Aktualizacje stosu najnowszej obsługi.

   WAŻNE Po zainstalowaniu tych wymaganych aktualizacji należy ponownie uruchomić urządzenie.

 2. Pobierz i zainstaluj pakiet przygotowania licencji dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń (ESU). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

 3. Pobierz klucz dodatku MAK ESU z portalu VLSC i wdróż i aktywuj klucz dodatku MAK ESU. Jeśli używasz Narzędzie do zarządzania aktywacją zbiorczą (VAMT) do wdrażania i aktywowania kluczy, postępuj zgodnie z instrukcjami tutaj.

Uwagi 

 • Po pomyślnym wykonaniu tej procedury możesz nadal pobierać comiesięczne aktualizacje za pośrednictwem zwykłych kanałów Windows Update, WSUS i wykazu usługi Microsoft Update. Możesz nadal wdrażać aktualizacje przy użyciu preferowanego rozwiązania do zarządzania aktualizacjami.

 • Windows 8.1 10 stycznia 2023 r. zakończono świadczenie pomocy technicznej. Firma Microsoft nie będzie oferować programu dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń (ESU) dla Windows 8.1. Dalsze korzystanie z Windows 8.1 po 10 stycznia 2023 r. może zwiększyć narażenie organizacji na zagrożenia bezpieczeństwa lub wpłynąć na jej zdolność do wypełniania zobowiązań w zakresie zgodności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows 8.1 pomoc techniczna zakończy się 10 stycznia 2023 r.

 • Windows Server 2012 R2 osiągnął koniec wsparcia technicznego (EOS) 10 października 2023 r. Dodatkowe Aktualizacje zabezpieczeń (ESU) są dostępne do zakupu i będą kontynuowane przez trzy lata, odnawialne w ujęciu rocznym, aż do ostatecznego dnia 13 października 2026 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zakończenie świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows Server: kluczowe daty. Aby uzyskać informacje o procedurze dalszego otrzymywania aktualizacji zabezpieczeń, zobacz KB5031043.

 • W przypadku systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 wsparcie dodatkowe zakończyło się 14 stycznia 2020 r. Dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń (ESU) zakończyły się 10 stycznia 2023 r.

 • Windows Server 2012 10 października 2023 r. nastąpił koniec wsparcia technicznego (EOS). Aby uzyskać informacje o procedurze dalszego otrzymywania aktualizacji zabezpieczeń, zobacz KB5031043.

 • 11 lipca 2023 r. zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemów Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise i Windows Embedded 8.1 Industry Pro (EOS). Dlatego pomoc techniczna i aktualizacje oprogramowania nie są już udostępniane.

 • System Windows Embedded Standard 8 osiągnął koniec wsparcia technicznego (EOS) 11 lipca 2023 r.

 • W przypadku systemów Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 wsparcie dodatkowe zakończyło się 14 stycznia 2020 r. 10 stycznia 2023 r. zakończono świadczenie dodatkowych Aktualizacje zabezpieczeń (ESU).

 • W przypadku systemu Windows Embedded Standard 7 wsparcie dodatkowe zakończyło się 13 października 2020 r. Wsparcie techniczne programu Extended Security Aktualizacje (ESU) osiągnięto 10 października 2023 r.

 • Klientom, którzy potrzebują dodatkowego czasu na uaktualnienie i modernizację swoich urządzeń z określonymi systemami operacyjnymi Windows, oferujemy dodatkowy rok dodatkowych Aktualizacje zabezpieczeń na platformie Azure od 14 lutego 2023 r. do 9 stycznia 2024 r. Dotyczy to również usługi Azure Stack HCI, Centrum Azure Stack i innych produktów Azure. Klienci, którzy otrzymają dodatkowy czwarty rok bezpłatnych dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń (ESU), muszą wykonać procedury opisane w KB4522133, aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń po zakończeniu wsparcia dodatkowego 10 stycznia 2023 r. Aby uzyskać więcej informacji o programie ESU i obsługiwanych wersjach, zobacz KB4497181.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby zainstalować tę aktualizację, użyj jednego z następujących kanałów udostępniania.

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update i Microsoft Update

Nie

Zobacz inne poniższe opcje.

Windows Update dla firm

Tak

Brak. Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana z Windows Update zgodnie ze skonfigurowanymi zasadami.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Tak

Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS w przypadku skonfigurowania produktów i klasyfikacji następująco:

Produkt: Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń

Informacje o plikach

W wersji tej aktualizacji oprogramowania w języku angielskim (Stany Zjednoczone) są instalowane pliki o atrybutach wymienionych w tabelach poniżej.

Windows Server 2012 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Data

Godzina

Rozmiar pliku

actxprxy.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:19

1,049,600

hlink.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:36

103,424

pngfilt.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:46

58,368

urlmon.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:13

1,342,976

iexplore.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:25

811,560

WininetPlugin.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:39

35 328

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

46 592

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

57 856

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:15

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:51

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:48

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

31,232

html.iec

2019.0.0.21615

11 września 2023 r.

21:44

341,504

inetcpl.cpl

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:24

2,058,752

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

289 280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

296 960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

296 960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:52

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:52

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

289 280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:51

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

243,200

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

73,728

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

78,848

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

74,752

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

62,464

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

75,264

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

72,192

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:51

73,216

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:52

41,472

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

37,888

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:51

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

70,656

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

71,680

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

69,632

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

59,904

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

69,120

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

29,696

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

30,720

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

30,720

JavaScriptCollectionAgent.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:32

60,416

DiagnosticsHub.ScriptedSandboxPlugin.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:33

230,912

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

51 712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

54 272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:52

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:51

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:51

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

35 328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

35 328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

35 328

wininet.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:16

4,387,840

jsproxy.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:41

47,104

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

130 560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

122 880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

131 584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

117 760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

88,064

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

125 440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:53

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

120 320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

130 560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:51

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

125 952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

128 000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

125 440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

74,752

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

75,776

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

75,776

ieui.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:40

476,160

iedkcs32.dll

18.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:24

334 848

Install.ins

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:53

464

ieapfltr.dat

10.0.9301.0

11 września 2023 r.

19:05

616,104

ieapfltr.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:10

710,656

iepeers.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:29

128,512

licmgr10.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:35

27,136

tdc.ocx

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:32

73,728

DiagnosticsHub.DataWarehouse.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:47

489,472

iedvtool.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:01

772,608

DiagnosticsHub_is.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:48

38,912

dxtmsft.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:34

415,744

dxtrans.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:29

280,064

F12.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:27

1,207,808

Microsoft-Windows-IE-F12-Provider.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:02

11,892

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:52

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:51

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:53

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

3,584

DiagnosticsTap.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:34

175,104

F12Resources.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:50

10,948,096

F12Tools.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:34

256,000

msfeeds.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:24

696,320

msfeeds.mof

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:09

1,518

msfeedsbs.mof

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:09

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:30

52,736

msfeedssync.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

11,776

mshta.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:47

12,800

mshtmled.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:30

76,800

mshtml.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:01

20,295,680

mshtml.tlb

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:54

2,724,864

Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:02

3,228

IEAdvpack.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:40

112,128

ieetwcollector.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:39

104,960

ieetwproxystub.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:44

47,616

ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:54

4,096

ielowutil.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:40

221,184

ieproxy.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:09

310,784

IEShims.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:12

290,304

iexpress.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:47

152,064

wextract.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:47

137 728

imgutil.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:17

40 448

ExtExport.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:42

25,600

Windows Pop-up Blocked.wav

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:06

85,548

Pasek informacji systemu Windows.wav

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:06

23,308

Windows Feed Discovered.wav

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:06

19,884

Menu Start.wav w nawigacji systemu Windows

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:06

11,340

bing.ico

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:06

5,430

ieUnatt.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:39

115,712

Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer-ppdlic.xrm-ms

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:21

2,956

jsdbgui.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:30

459,776

jsprofilerui.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:31

579,584

MemoryAnalyzer.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:38

1,399,296

MshtmlDac.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:44

64,000

networkinspection.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:28

1,075,200

occache.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:28

130,048

desktop.ini

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:05

65

webcheck.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:25

230,400

desktop.ini

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:05

65

pdm.dll

12.0.41202.0

11 września 2023 r.

19:05

442,992

msdbg2.dll

12.0.41202.0

11 września 2023 r.

19:05

315,008

pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

11 września 2023 r.

19:05

99,984

msrating.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:30

168,960

icrav03.rat

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:05

8,798

ticrf.rat

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:05

1,988

iertutil.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

2,309,632

inseng.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:31

91,136

ie4uinit.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:24

692,224

iernonce.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:41

30,720

iesetup.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

62,464

ieuinit.inf

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:54

16,303

iesysprep.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:32

90,624

Timeline.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:31

154,112

Timeline_is.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:41

124,928

Timeline.cpu.xml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:05

3,197

VGX.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:30

818,176

url.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

235 520

ieframe.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:32

13,882,880

ieframe.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:02

24,486

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

2,075,136

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

2,034,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:52

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:53

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:52

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:53

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:54

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:55

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:53

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:54

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:52

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:54

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:55

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:54

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:01

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:01

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:01

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

2,286,080

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

1,890,304

ieinstal.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:29

475,648

inetres.admx

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:07

1,678,023

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

0:00

526,294

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:59

499,654

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

0:01

552,337

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:51

944,559

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:16

457,561

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:52

543,946

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:53

526,557

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:59

575,838

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:53

570,737

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

2:53

548,119

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

2:50

639,271

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

2:54

525,504

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

2:54

488,488

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

2:52

548,494

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

2:51

559,343

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

0:01

535,067

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

0:00

541,455

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:58

804,470

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:59

503,909

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:55

521,583

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:55

420,082

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:59

436,651

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

0:01

436,651

inetcomm.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:27

880,640

INETRES.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:53

84,480

jscript.dll

5.8.9600.21615

11 września 2023 r.

21:39

653,824

jscript9.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:33

4,118,528

jscript9diag.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:39

620,032

vbscript.dll

5.8.9600.21615

11 września 2023 r.

21:46

498,176

Nazwa pliku

Wersja pliku

Data

Godzina

Rozmiar pliku

actxprxy.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:26

2,882,048

hlink.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:53

113,152

pngfilt.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:08

65,024

urlmon.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:26

1,564,160

iexplore.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:53

811,464

WininetPlugin.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:58

43,008

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

46 592

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

57 856

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:44

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:22

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:14

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:15

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:14

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

31,232

html.iec

2019.0.0.21615

11 września 2023 r.

22:06

417,280

inetcpl.cpl

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:35

2,132,992

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

289 280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:22

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:44

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

296 960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

296 960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

289 280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:15

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

243,200

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

73,728

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

78,848

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:44

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:22

74,752

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

62,464

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

75,264

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

72,192

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:22

73,216

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

41,472

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:22

37,888

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

70,656

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

71,680

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

69,632

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

59,904

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:15

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:14

69,120

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:15

29,696

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

30,720

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

30,720

JavaScriptCollectionAgent.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:48

77,824

DiagnosticsHub.ScriptedSandboxPlugin.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:49

276 480

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

51 712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

54 272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:44

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:14

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:14

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:15

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

35 328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

35 328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

35 328

wininet.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:40

4,858,880

jsproxy.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:01

54,784

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

130 560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

122 880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:22

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:44

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

131 584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

117 760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

88,064

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

125 440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

120 320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

130 560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

125 952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

128 000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:14

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:15

125 440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:14

74,752

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

75,776

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

75,776

ieui.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:59

615,936

iedkcs32.dll

18.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:36

382,976

Install.ins

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:57

464

ieapfltr.dat

10.0.9301.0

16-lip-2023

17:38

616,104

ieapfltr.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:13

800,768

iepeers.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:44

145,920

licmgr10.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:53

33,280

tdc.ocx

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:48

88,064

DiagnosticsHub.DataWarehouse.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:08

666,624

iedvtool.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:30

950,784

DiagnosticsHub_is.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:10

50,176

dxtmsft.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:52

491,008

dxtrans.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:44

316 416

EscMigPlugin.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:57

124,416

escUnattend.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:08

87,040

F12.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:42

1,422,848

Microsoft-Windows-IE-F12-Provider.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:05

11,892

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:44

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:22

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:14

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:14

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:15

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

3,584

DiagnosticsTap.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:51

245,248

F12Resources.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:12

10,949,120

F12Tools.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:50

372,224

msfeeds.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:35

809,472

msfeeds.mof

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:11

1,518

msfeedsbs.mof

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:11

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

60,416

msfeedssync.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:07

13,312

mshta.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:09

13,824

mshtmled.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

92,672

mshtml.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:30

25,761,280

mshtml.tlb

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:16

2,724,864

Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:06

3,228

IEAdvpack.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:00

132,096

ieetwcollector.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:58

116,224

ieetwproxystub.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:06

48,640

ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:16

4,096

ielowutil.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:00

222 720

ieproxy.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:12

870,400

IEShims.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:16

387,072

iexpress.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:08

167,424

wextract.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:09

143 872

imgutil.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:23

51 712

Windows Pop-up Blocked.wav

Nie zainstalowano wersji

16-lip-2023

17:40

85,548

Pasek informacji systemu Windows.wav

Nie zainstalowano wersji

16-lip-2023

17:40

23,308

Windows Feed Discovered.wav

Nie zainstalowano wersji

16-lip-2023

17:40

19,884

Menu Start.wav w nawigacji systemu Windows

Nie zainstalowano wersji

16-lip-2023

17:40

11,340

bing.ico

Nie zainstalowano wersji

16-lip-2023

17:39

5,430

ieUnatt.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:58

144,384

Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer-ppdlic.xrm-ms

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

22:49

2,956

jsdbgui.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:46

591,872

jsprofilerui.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:47

628,736

MemoryAnalyzer.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:57

1,862,656

MshtmlDac.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:05

88,064

networkinspection.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:42

1,217,024

occache.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:43

152,064

desktop.ini

Nie zainstalowano wersji

16-lip-2023

17:38

65

webcheck.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:36

262,144

desktop.ini

Nie zainstalowano wersji

16-lip-2023

17:38

65

pdm.dll

12.0.41202.0

16-lip-2023

17:38

579,192

msdbg2.dll

12.0.41202.0

16-lip-2023

17:38

403,592

pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

16-lip-2023

17:38

107,152

msrating.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:46

199 680

icrav03.rat

Nie zainstalowano wersji

16-lip-2023

17:38

8,798

ticrf.rat

Nie zainstalowano wersji

16-lip-2023

17:38

1,988

iertutil.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:10

2,919,424

inseng.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:48

107,520

ie4uinit.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:35

728,064

iernonce.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:00

34,304

iesetup.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:06

66,560

ieuinit.inf

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:57

16,303

iesysprep.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:48

111,616

Timeline.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:47

219,648

Timeline_is.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:01

172,032

Timeline.cpu.xml

Nie zainstalowano wersji

16-lip-2023

17:38

3,197

VGX.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

1,018,880

url.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:06

237,568

ieframe.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:44

15,507,456

ieframe.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:05

24,486

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

2,075,136

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:23

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:23

2,034,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:44

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:24

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:23

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:23

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:23

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:22

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:22

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:22

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:22

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:21

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

2,286,080

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:18

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:17

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:19

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:20

1,890,304

ieinstal.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:44

492,032

inetres.admx

Nie zainstalowano wersji

16-lip-2023

17:42

1,678,023

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:20

526,294

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:20

499,654

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:21

552,337

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:25

944,559

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

22:44

457,561

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:24

543,946

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:20

526,557

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:18

575,838

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:22

570,737

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:21

548,119

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:22

639,271

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:21

525,504

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:20

488,488

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:20

548,494

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:21

559,343

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:20

535,067

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:18

541,455

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:20

804,470

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:18

503,909

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:18

521,583

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:20

420,082

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:20

436,651

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

23:18

436,651

inetcomm.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:41

1,033,216

INETRES.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

22:15

84,480

jscript.dll

5.8.9600.21615

11 września 2023 r.

21:58

785,408

jscript9.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:12

5,508,096

jscript9diag.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:58

814,592

vbscript.dll

5.8.9600.21615

11 września 2023 r.

22:06

580,608

iexplore.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:25

811,560

html.iec

2019.0.0.21615

11 września 2023 r.

21:44

341,504

ieui.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:40

476,160

iepeers.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:29

128,512

tdc.ocx

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:32

73,728

dxtmsft.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:34

415,744

dxtrans.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:29

280,064

msfeeds.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:24

696,320

msfeeds.mof

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:09

1,518

mshta.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:47

12,800

mshtmled.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:30

76,800

mshtml.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:01

20,295,680

mshtml.tlb

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:54

2,724,864

wow64_Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:06

3,228

ieetwproxystub.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:44

47,616

ieUnatt.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:39

115,712

occache.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:28

130,048

webcheck.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:25

230,400

iernonce.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:41

30,720

iesetup.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

62,464

ieuinit.inf

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:54

16,303

iesysprep.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:32

90,624

ieframe.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:32

13,882,880

ie9props.propdesc

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:05

2,843

wow64_ieframe.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:06

24,486

jscript.dll

5.8.9600.21615

11 września 2023 r.

21:39

653,824

jscript9.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:33

4,118,528

jscript9diag.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:39

620,032

vbscript.dll

5.8.9600.21615

11 września 2023 r.

21:46

498,176

actxprxy.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:19

1,049,600

hlink.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:36

103,424

pngfilt.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:46

58,368

urlmon.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:13

1,342,976

WininetPlugin.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:39

35 328

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

46 592

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

57 856

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:15

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:51

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:48

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

31,232

inetcpl.cpl

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:24

2,058,752

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

289 280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

296 960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

296 960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:52

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:52

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

289 280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:51

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

243,200

JavaScriptCollectionAgent.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:32

60,416

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

51 712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

54 272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:52

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:51

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:51

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

35 328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

35 328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

35 328

wininet.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:16

4,387,840

jsproxy.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:41

47,104

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

130 560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

122 880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

131 584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

117 760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:49

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

88,064

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

125 440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:53

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:50

120 320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:49

130 560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:51

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

125 952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

128 000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:58

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:54

125 440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

74,752

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

75,776

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:57

75,776

iedkcs32.dll

18.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:24

334 848

Install.ins

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:53

464

ieapfltr.dat

10.0.9301.0

11 września 2023 r.

19:05

616,104

ieapfltr.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:10

710,656

licmgr10.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:35

27,136

iedvtool.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:01

772,608

DiagnosticsTap.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:34

175,104

F12Tools.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:34

256,000

msfeedsbs.mof

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:09

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:30

52,736

msfeedssync.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

11,776

IEAdvpack.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:40

112,128

ielowutil.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:40

221,184

ieproxy.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:09

310,784

IEShims.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:12

290,304

iexpress.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:47

152,064

wextract.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:47

137 728

imgutil.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:17

40 448

ExtExport.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:42

25,600

jsdbgui.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:30

459,776

jsprofilerui.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:31

579,584

MshtmlDac.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:44

64,000

networkinspection.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:28

1,075,200

pdm.dll

12.0.41202.0

11 września 2023 r.

19:05

442,992

msdbg2.dll

12.0.41202.0

11 września 2023 r.

19:05

315,008

pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

11 września 2023 r.

19:05

99,984

msrating.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:30

168,960

icrav03.rat

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:05

8,798

ticrf.rat

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:05

1,988

iertutil.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

2,309,632

inseng.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:31

91,136

VGX.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:30

818,176

url.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

235 520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

2,075,136

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

2,034,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:16

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:50

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:52

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:51

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:53

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:52

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:53

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:54

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:55

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:53

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:54

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:52

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:54

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:55

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

2:54

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:01

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:01

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:01

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

0:00

2,286,080

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:55

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:56

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

23:59

1,890,304

ieinstal.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:29

475,648

inetcomm.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:27

880,640

INETRES.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:53

84,480

Windows Server 2012

Nazwa pliku

Wersja pliku

Data

Godzina

Rozmiar pliku

hlink.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:36

103,424

urlmon.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:13

1,342,976

iexplore.exe

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:50

811,456

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:51

46 592

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

57 856

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:00

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:03

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:05

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:05

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:06

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:07

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:07

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:09

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:09

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:10

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:11

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:13

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:14

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:15

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:17

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

30,720

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

30,720

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:20

30,720

inetcpl.cpl

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:24

2,058,752

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

289 280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:43

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

296 960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:00

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

296 960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:04

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:04

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:05

289 280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:06

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:07

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:09

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:10

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:10

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:11

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:13

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:14

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:14

288 768

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:15

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:17

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:20

243,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

51 712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

54 272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:00

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:03

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:04

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:05

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:06

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:07

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:09

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:11

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:11

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:13

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:13

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:15

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:15

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:17

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

35 328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

35 328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:20

35 328

wininet.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:16

4,387,840

jsproxy.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:41

47,104

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

130 560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

122 880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:43

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

131 584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

117 760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:00

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:03

88,576

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:04

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:05

125 440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:06

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:07

120 320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

130 560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:09

125 952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:10

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:11

128 000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:13

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:14

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:15

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:17

125 440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

72,704

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

73,728

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:20

73,728

iedkcs32.dll

18.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:50

344,528

Install.ins

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:53

464

msfeedsbs.mof

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:09

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:30

52,736

msfeedssync.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

11,776

mshtml.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:01

20,295,680

mshtml.tlb

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:54

2,724,864

Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:02

3,228

ieproxy.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:09

310,784

IEShims.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:12

290,304

iertutil.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

2,309,632

sqmapi.dll

6.2.9200.16384

12 września 2023 r.

13:50

229,424

ieframe.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:32

13,882,880

ieframe.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:02

24,486

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:43

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:00

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:03

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:03

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:04

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:05

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:06

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:07

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:09

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:10

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:10

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:11

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:13

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:14

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:14

2,285,568

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:15

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:17

2,279,424

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:20

1,890,304

inetres.admx

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:07

1,678,023

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

13:52

463,373

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

13:53

751,325

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

13:53

526,346

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

13:55

499,705

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

13:55

552,388

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

13:56

944,608

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:43

457,561

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

13:57

543,996

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

13:58

751,247

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

13:59

526,607

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

13:59

575,887

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:00

463,373

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:01

751,360

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:02

570,784

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:02

548,166

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:04

639,283

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:05

525,516

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:05

751,029

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:06

751,398

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:07

488,539

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:08

548,543

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:09

559,392

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:09

535,117

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:10

541,507

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:11

751,410

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:12

804,519

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:12

751,513

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:14

751,470

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:14

751,276

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:15

503,959

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:16

751,324

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:17

521,632

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:18

751,415

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:18

420,094

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:19

436,663

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

14:20

436,663

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

29 184

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

32,768

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

35 328

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

37,888

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:43

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:00

27,648

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

33 792

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:03

23,040

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:04

22 016

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:05

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:06

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:07

31,232

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

35,840

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:09

32,768

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:10

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:11

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

34,816

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:13

32,256

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:14

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:15

32,768

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:17

30,720

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

16 384

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

16,896

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:20

16,896

jscript.dll

5.8.9600.21615

11 września 2023 r.

21:39

653,824

jscript9.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:33

4,118,528

jscript9diag.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:39

620,032

vbscript.dll

5.8.9600.21615

11 września 2023 r.

21:46

498,176

Nazwa pliku

Wersja pliku

Data

Godzina

Rozmiar pliku

hlink.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:53

113,152

urlmon.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:26

1,564,160

iexplore.exe

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:07

811,560

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:08

46 592

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:10

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:10

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:11

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:12

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:12

57 856

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

17:05

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:13

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:14

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:15

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:15

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:16

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:17

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:18

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:19

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:19

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:20

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:21

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:22

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:23

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:23

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:24

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:26

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:26

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:26

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:27

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:28

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:29

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:30

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:31

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:31

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:32

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:33

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:34

30,720

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:35

30,720

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:35

30,720

inetcpl.cpl

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:35

2,132,992

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:09

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:10

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:11

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:11

289 280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:12

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:13

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

17:05

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:13

296 960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:14

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:15

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:16

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:17

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:18

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:18

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:19

296 960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:20

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:21

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:22

289 280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:22

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:23

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:24

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:25

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:25

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:26

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:27

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:28

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:29

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:30

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:30

288 768

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:31

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:32

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:33

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:34

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:34

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:35

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:36

243,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:09

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:09

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:10

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:11

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:12

51 712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:12

54 272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

17:05

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:13

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:14

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:15

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:15

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:16

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:17

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:18

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:19

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:20

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:20

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:21

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:22

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:23

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:24

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:24

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:25

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:26

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:27

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:27

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:29

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:29

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:30

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:31

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:32

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:32

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:33

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:34

35 328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:35

35 328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:36

35 328

wininet.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:40

4,858,880

jsproxy.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:01

54,784

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:08

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:09

130 560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:11

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:11

122 880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:12

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:13

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

17:05

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:13

131 584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:14

117 760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:15

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:16

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:17

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:17

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:18

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:19

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:20

88,576

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:20

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:21

125 440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:22

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:23

120 320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:24

130 560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:24

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:26

125 952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:26

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:27

128 000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:27

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:28

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:29

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:30

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:31

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:32

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:32

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:33

125 440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:34

72,704

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:35

73,728

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:35

73,728

iedkcs32.dll

18.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:07

392,744

Install.ins

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:57

464

msfeedsbs.mof

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:11

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

60,416

msfeedssync.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:07

13,312

mshtml.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:30

25,761,280

mshtml.tlb

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:16

2,724,864

Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:06

3,228

ieproxy.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:12

870,400

IEShims.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:16

387,072

iertutil.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:10

2,919,424

sqmapi.dll

6.2.9200.16384

12 września 2023 r.

16:07

287,272

ieframe.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:44

15,507,456

ieframe.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:05

24,486

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:09

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:10

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:11

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:11

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:12

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:13

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

17:05

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:14

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:14

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:15

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:16

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:17

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:18

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:18

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:19

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:20

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:21

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:21

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:22

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:23

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:24

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:25

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:25

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:26

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:27

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:28

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:29

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:30

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:30

2,285,568

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:31

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:32

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:33

2,279,424

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:33

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:34

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:35

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:36

1,890,304

inetres.admx

Nie zainstalowano wersji

16-lip-2023

17:42

1,678,023

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:09

463,373

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:09

751,631

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:11

526,344

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:11

499,703

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:12

552,387

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:13

944,608

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

17:05

457,561

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:13

543,998

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:14

751,355

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:15

526,606

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:16

575,887

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:17

463,373

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:17

751,343

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:18

570,788

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:19

548,168

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:20

639,283

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:20

525,516

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:22

751,375

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:22

751,361

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:23

488,538

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:24

548,544

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:24

559,392

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:25

535,119

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:26

541,505

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:27

751,305

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:28

804,520

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:28

751,426

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:30

751,356

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:30

751,353

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:31

503,961

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:32

751,397

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:32

521,634

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:33

751,462

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:34

420,094

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:35

436,663

InetRes.adml

Nie zainstalowano wersji

12 września 2023 r.

16:36

436,663

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:08

29 184

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:09

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:10

32,768

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:11

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:12

35 328

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:13

37,888

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

17:05

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:13

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:14

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:15

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:16

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:16

27,648

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:17

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:18

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:19

33 792

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:20

23,040

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:20

22 016

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:21

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:22

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:23

31,232

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:24

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:24

35,840

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:25

32,768

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:26

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:27

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:28

34,816

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:28

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:29

32,256

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:30

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:31

32,768

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:32

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:32

30,720

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:33

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:34

16 384

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:35

16,896

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:35

16,896

jscript.dll

5.8.9600.21615

11 września 2023 r.

21:58

785,408

jscript9.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:12

5,508,096

jscript9diag.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:58

814,592

vbscript.dll

5.8.9600.21615

11 września 2023 r.

22:06

580,608

iexplore.exe

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:50

811,456

mshtml.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

22:01

20,295,680

mshtml.tlb

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:54

2,724,864

wow64_Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:06

3,228

ieframe.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:32

13,882,880

ie9props.propdesc

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:05

2,843

wow64_ieframe.ptxml

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:06

24,486

jscript.dll

5.8.9600.21615

11 września 2023 r.

21:39

653,824

jscript9.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:33

4,118,528

jscript9diag.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:39

620,032

vbscript.dll

5.8.9600.21615

11 września 2023 r.

21:46

498,176

hlink.dll

6.3.9600.21615

11 września 2023 r.

21:36

103,424

urlmon.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:13

1,342,976

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:51

46 592

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

57 856

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:43

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:00

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:03

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:05

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:05

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:06

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:07

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:07

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:09

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:09

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:10

54 272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:11

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:13

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:14

51 712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:15

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:17

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

30,720

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

30,720

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:20

30,720

inetcpl.cpl

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:24

2,058,752

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

289 280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:43

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

296 960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:00

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

296 960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:04

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:04

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:05

289 280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:06

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:07

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:09

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:10

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:10

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:11

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:13

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:14

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:14

288 768

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:15

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:17

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:20

243,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

51 712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

54 272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:43

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:00

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:03

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:04

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:05

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:06

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:07

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:09

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:11

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:11

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:13

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:13

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:15

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:15

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:17

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

35 328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

35 328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:20

35 328

wininet.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:16

4,387,840

jsproxy.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:41

47,104

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

130 560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

122 880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:43

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

131 584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

117 760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:00

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:03

88,576

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:04

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:05

125 440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:06

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:07

120 320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

130 560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:09

125 952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:10

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:11

128 000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:13

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:14

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:15

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

123 904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:17

125 440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

72,704

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

73,728

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:20

73,728

iedkcs32.dll

18.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:50

344,528

Install.ins

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

19:53

464

msfeedsbs.mof

Nie zainstalowano wersji

11 września 2023 r.

20:09

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:30

52,736

msfeedssync.exe

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

11,776

ieproxy.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:09

310,784

IEShims.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:12

290,304

iertutil.dll

11.0.9600.21615

11 września 2023 r.

21:45

2,309,632

sqmapi.dll

6.2.9200.16384

12 września 2023 r.

13:50

229,424

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:53

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:43

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:00

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:03

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:03

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:04

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:05

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:06

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:07

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:08

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:09

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:10

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:10

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:11

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:12

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:13

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:14

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:14

2,285,568

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:15

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:16

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:17

2,279,424

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:18

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:19

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:20

1,890,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

29 184

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:52

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

32,768

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:54

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:55

35 328

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:56

37,888

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

16:43

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:57

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:58

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

13:59

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:00

27,648

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:01

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

12 września 2023 r.

14:02

34,304