Podsumowanie

Firma Microsoft nie zatwierdza ani nie zatwierdza, że produkty innych firm będą poprawnie współpracować z programem Microsoft SQL Server. Ponadto firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, Guaranty lub oświadczeń dotyczących przydatności produktów innych firm do użycia z programem SQL Server. Ta zasada dotyczy produktów sprzętowych i programowych. Jest to dostawca produktu, na który jest oferowana gwarancja, Guaranty lub oświadczenie o przydatności produktu do użycia. Dokumenty pomocy technicznej firmy Microsoft mogą używać frazy "nie obsługiwane przez firmę Microsoft" w odniesieniu do produktów innych firm. Ta fraza oznacza, że pierwszy wiersz wsparcia takiego produktu powinien być dostawcą produktu innej firmy niż Microsoft. Jeśli produkt innej firmy jest częścią konfiguracji, w której wystąpił problem, a pomoc techniczna programu Microsoft SQL Server bada ten problem, inżynier pomocy technicznej może poprosić o odtworzenie problemu w konfiguracji, która nie obejmuje produktu innej firmy, zanim zostanie przeprowadzone dalsze badanie. Firma Microsoft udostępnia opis wymagań programu SQL Server dla środowiska, w którym działa. Ten opis obejmuje wymagania dotyczące podsystemu we-wy i systemów buforowania oraz inne wymagania systemowe. Program SQL Server może działać poprawnie w środowisku spełniającym te wymagania systemowe. Firma Microsoft udostępnia te informacje, aby obsługiwać semantykę transakcyjną programu SQL Server. Aby zapoznać się z przykładem tych wymagań, zobacz następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Producenci innych firm powinni sprawdzić, czy ich produkty oddziałują z programem SQL Server i jego środowiskiem, w sposób zgodny z wymaganiami programu SQL Server. Ponadto producenci innych firm powinni sprawdzić, czy program SQL Server może poprawnie działać w swoich produktach.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

304261 Opis obsługi plików sieci bazy danych w programie SQL Server  

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań dotyczących wejścia i wyjścia aparatu bazy danych programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

967576 Wymagania dotyczące wejścia/wyjścia aparatu bazy danych programu Microsoft SQL Server

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×